Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Türk ve Dünya Tarihi > Türk Tarihi
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu

Türk ve Dünya Tarihi kategorisinde ve Türk Tarihi forumunda bulunan 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu konusunu görüntülemektesiniz.
1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu Siyasi durum: I ve II Meşrutiyet 1 Meşrutiyet Tanzimat ve ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 03-10-2012, 17:29
 
Standart 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu

Siyasi durum:


I ve II Meşrutiyet
1 Meşrutiyet
Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla bazı önemli yenilik hareketleri yapıldıysa da bunlarla istenilen sonuçlar elde edilemedi Bu yıllarda ülkenin kalkınması için Avrupa devletlerinden borç alınmıştı Ancak alınan borç paraların ekonomik kalkınma için kullanılmaması devletin bozuk olan maliyesini iyice bozdu Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) denilen aydınlar hürriyet, adalet, eşitlik fikirlerini savunuyorlar ve yapılan yenilikleri yeterli görmüyorlardı Yeni Osmanlılar, içte ve dışta sürdürdükleri çalışmalar sonucu güç kazanan yeni Osmanlılar istedikleri yenilikleri yapmayan Abdülaziz'i tahtan indirip V Murat'ı padişah yaptılar V Murat'ın hastalanarak sağlığının bozulması sonucu tahttan indirildi Yerine, meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren IIAbdülhamit tahta çıkarıldı (1876)
IIAbdülhamit, Mithat Paşa başkanlığında bir kurulun hazırladığı Kanun-u Esasi'yi kabul ederek 23 Aralık 1876'da Meşrutiyeti ilan ettiBöylece IMeşrutiyet Dönemi başlamış oldu Osmanlı Devleti ilk kez bir yazılı anayasaya kavuştu Anayasa gereği Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan kuruldu Meclis-i Mebusan'ın üyelerini halk, Meclis-ayan üyelerini ise padişah seçecekti Hem Müslüman hem Hrıstiyan hem de başka dinlere mensup milletvekilleri bu mecliste yer alacaktı Böylece halk ilk kez yönetime kavuşmuş oldu Kanun-u Esasi'nin ilanından sonra yapılan seçimle oluşturulan meclis, 20 Mart 1877'de toplandı 1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması ve savaşın kötüye gitmesi, meclisin çalışmalarını aksattı Müslüman olmayan mebusların (milletvekillerinin) tutumu meclisin çalışmalarına engel oldu Bu nedenle IIAbdülhamit anayasadaki yetkisine dayanarak meclisi kapattı(1878)
II Meşrutiyet
IIAbdülhamit Mebuslar Meclisi'ni kapattıktan sonra ülkeyi tek başına idare etti Bazı aydınlar ittihat ve Terakki Cemiyetini kurarak IIAbdülhamit’in yönetimine karşı harekete geçtiler Bu cemiyetin amacı padişaha meşrutiyeti yeniden ilan ettirmekti Bu amaçla, Cemiyete bağlı subaylar, Rumeli'de silahlı ayaklanma başlattılar (1908) Ayaklanmaların büyümesinden çekinen IIAbdülhamit Kanun-u Esasi'yi yürürlüğe koyarak IIMeşrutiyeti ilan etti (1908) Böylece ikinci Meşrutiyet Devri başladı Seçimler yapıldı Meclis-i Mebusan açıldı ittihat ve Terakki Cemiyeti, yönetimde söz sahibi oldu Anayasada değişikler yapıldı ve meclisin gücü artırıldı Padişahın yetkileri azaltıldı Temel hak ve özgürlükler genişletildi Parlamenter sisteme geçildi


31 Mart Olayı
Mebusan Meclisi'nde farklı görüşlerdeki siyasi partiler arasında anlaşmazlıklar çıktı Meşrutiyete karşı olan kişiler ve siyasi partiler, orduyu ve halkı hükümete karşı kışkırttılar Bu gelişmeler sonucunda İstanbul'daki Avcı Taburları isyan başlattı (13 Nisan 1909) 31 Mart Vakası denilen bu ayaklanmayı padişahın bastıramaması üzerine ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik'te bir ordu hazırlandı Hareket Ordusu adı verilen bu ordu Selanik'ten İstanbul'a geldi Bu ordunun Kurmay başkanı Mustafa Kemal
idiİsyan kısa sürede bastırıldı İstanbul'un güvenliği yeniden sağlandı IIAbdülhamit tahttan indirildi Yerine kardeşi V Mehmet (Reşat) tahta getirildi Bu devirde Osmanlı Devleti'ni ittihat ve Terakki Cemiyeti yönetti
1 Ermeni sorununun sebepleri nelerdir?
2 Osmanlı Devletinde kuruluştan Tanzimata kadar Ermenilerin durumu nasıldı?
3 Tanzimat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
4 Islahat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
5 Askerlikte vatan hizmeti uygulaması ne ile getirilmiştir?
Osmanlı Devletinde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan ediliş amaçları nelerdir?
20 YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE YIKILIŞI
Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması'ndan sonra Avrupa devletleri ile herhangi bir savaşa girmek istemedi Bu durumdan yararlanan Avrupa devletleri Osmanlı topraklarının bir kısmını daha ele geçirdiler
İngiltere; Kıbrıs'a yerleşti (1878) Sonraki yıllarda ise, Mısır'ı (1882)
Fransa; Tunus'u (1881), 1830'da da Cezayir'i işgal etmişti
Avusturya; Bosna Hersek'i (1908),
Yunanistan'da Girit'i işgal etti (1908)
Bulgaristan ise Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız hale geldi (1908)
Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı bunlarla da bitmedi Trablusgarb, Balkan ve Birinci Dünya savaşları, Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırladı
1 Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
İtalya gelişen sanayisine ham madde ve pazar arayışına yönelerek sömürgeci bir politika izlemeye başladı İngiltere ve Fransa gibi devletlerce sömürgeler daha önceden paylaşıldığından İtalya ancak zayıf devletlerin elindeki toprakları alarak sömürgeler elde edebilirdiTrablusgarp (Libya), Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı idi Daha önce İngiltere, Mısır'ı; Fransa, Cezayir ve Tunus'u ele geçirmişti İtalya, Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp ve Bingazi'nin kendisine verilmesini istedi Bu isteği kabul edilmeyince Osmanlı Devleti'ne savaş açtı (1911 )
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a yardım gönderecek kadar güçlü bir donanması yoktu Mısır, İngilizler tarafından işgal edilmiş olmasından dolayı kara yoluyla da asker gönderemezdi Ancak, Enver Bey, Mustafa Kemal gibi bir grup subayı gizlice Trablusgarp'a gönderdi Bu subaylar yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyip onlara karşı büyük bir direniş sağladı İtalyanlar iç bölgelere giremedi
Beklemediği bir dirençle karşılaşan İtalya, Osmanlı Devleti'ne isteklerini kabul ettirmek amacıyla On iki Ada'ya asker çıkardı Çanakkale Boğazı'nı kapadı
Bu durumu fırsat bilen Balkan devletleri Rusya'nın da kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurdular Balkan devletlerinin Savaşı başlatması üzerine İtalyanlarla Uşi Antlaşması imzalandı (1912)
1 Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona erdi
2 Rodos ve On iki Ada Yunan işgali tehlikesine geçici olarak İtalya'ya bırakıldı
3 İtalyanlar, Balkan Savaşı sonunda On iki Ada'yı geri vermedi Buralar İtalya'nın IIDünya Savaşı'nda yenilgiyle ayrılmasından sonra Yunanistan'a bırakıldı (1947)
2 Balkan Savaşları (1912-1913)
Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde 1789 Fransız ihtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle iç barış bozuldu isyanlar çıktı
18 yüzyılın başlarından itibaren sıcak denizlere inmeyi değişmez bir politika olarak benimseyen Rusya, Balkanlardaki isyanları desteklediÇıkan isyanlar sonunda Yunanistan (1829) , Sırbistan (1878), Karadağ (1878), Romanya (1878) ve Bulgaristan(1908) bağımsızlığını kazandı
1 Balkan Savaşı
Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini Balkan milletleri aracılığı ile gerçekleştirmek istedi Trablusgarp Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için Rusya'nın teşvikleriyle Sırbistan ve Bulgaristan arasında bir birlik oluştu Bu birliğe Karadağ ve Yunanistan da katıldı Balkan devletlerinin saldırısı ile Birinci Balkan Savaşı başladı (1912) Osmanlı Devleti dört ayrı devletle savaşmak zorunda kaldıO sıralarda Osmanlı Devleti'nin askeri gücü zayıftı Bazı komutanlar arasında siyasi çekişmeler vardı Savaş sırasında askeri birlikler birbirleriyle bağlantı kuramadı Ordunun ihtiyaçları yeteri kadar karşılanamadı Bu nedenle savaş, Osmanlı Devleti için tam bir felaket oldu
Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlediler Yunanlılar, Karadağlılar ve Sırplar Makedonya'yı işgal ettiler Selanik Yunanlıların eline geçtiYunanlılar donanmaları ile On iki Ada dışındaki Ege adalarını ele geçirdiler Karışık durumdan yararlanan Arnavutlar da bağımsızlığını ilan etti 30 Mayıs 1913'te Londra'da Barış Antlaşması imzalandı Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Edirne dahil Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetti
IIBalkan Savaşı
Birinci Balkan Savaşı'ndan en karlı olarak çıkan devlet Bulgari tan oldu Bulgaristan'ın güçlenmesi ve Osmanlı Devleti'nden aldığı toprakları paylaşmak istememesi Sırbistan ve Yunanistan'ı rahatsız etti 1913'te Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan'a saldırdı Bulgarların güçlenmesini kendi aleyhine gören Romanya'da savaşa girince Bulgarlar Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırdı Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı Tüm cephelerde yenilen Bulgaristan barış istedi Bu savaşların sonunda Osmanlı Devleti, Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile de Atina Antlaşması'nı imzaladı (1913) Balkan Savaşları sonucunda; Makedonya, Batı Trakya ile İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı Balkan ülkelerinde kalan Türklere karşı baskı uygulanması, onların bir kısmının zaman zaman Türkiye'ye göç etmesine Türk azınlık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu
Ekonomik Durum:19yüzyılda buharla çalışan makinaların imali ile üretimde büyük bir patlama meydana gelmiş ve bunu takiben elektrik ve petrolün kullanılması bu
gelişmeyi daha da hızlandırmıştır Buhar gücünün, elektrik ve petrolün kullanımı ile batı ekonomilerinde büyük bir gelişme meydana gelmiştir
Batıda ki bu gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı Devleti'nin ekonomisi, batıdan sanayi -maddeleri satın alarak gıda maddesi satmaktan başka bir şey
yapamamıştır

Batıda bütün bu gelişmeler meydana gelirken, Osmanlı Devleti'nde süregelen savaşlar devletin maliyesinde bir çok karışıklıklar meydana gelmişti Vergilerin
tahsilinde düzensizlik ve karışıklık, basit bütçe gelirlerinin yetersizliği, bütün kamu hizmetlerinin karşılanamaması, bir taraftan sıkışan ve bu yüzden geçici acil çarelere başvuran hazinenin telaşı ve şaşkınlığı ülkenin başına önemli dertler açmaktan geri kalmamıştır (Velay, 1978; 24-25)

1825 yılında Yeniçerilerin imha edilmesi ve Yeniçeri ocağının kapatılması devletin siyasi ve mali bakımdan kalkınacağı ümidini uyandırmıştı Ancak birbirini takip eden isyanlar ve savaşlar bu ümitleri boşa çıkarmıştır

Edirne Barış Anlaşmasının şartları, Osmanlı Devleti için çok ağırdı Rus sarayına gönderilen bir heyet
bu şartlardan önemli bir kısmının hafifletilmesini temin etmiştir Bilahare, çarın müsamahası sayesinde, harp tazminatı 1836tda tasfiye edildi (Morawitz,
1978; 13)

1839 yılında Abdülmecit'in tahta geçtiği zamanlarda mali reform uygulamaya konulmaya çalışılmışsa da devlet bütçesinin bulunmayışı yüzünden, hesapsız
harcamaların meydana getirdiği 1844 ve 1851 yıllarındaki mali bunalımlar, devlet gelir ve giderleri arasındaki dengeyi altüst etmiştir 1851-1852 yıllarındaki büyük mali bunalım dolayısıyla hazırlanan bir lahiya da devlet masraflarının sürekli şekilde artışına karşılık gelirlerin tahsilinde çekilen büyük güçlükler ve tahakkuk ettirilen vergilerin mükelleflerden tahsil edilmemesi yüzünden her yıl biriken alacak bakiyelerinin çoğalmasından ve, ödenemeyen borç miktarının da yıllık varidatı aşmış bulunmasından söz edilmektedir (Sayar, 1977; 187-188)

Öte yandan yabancı tüccarlara ticaret ve ekonomi alanında, kapitülasyonlarla verilen imtiyazlar, onlara Türk tüccarlarının karşısında bir üstünlük sağlamaktaydı
Olaylar, kapitülasyonların dinsel, siyasal, yasal ve ekonomik şartlarının Türk ekonomisinin zayıflamasına köklü etkiler yaptığını göstermektedir Kapitülasyonların ekonomik şartlarına ve hükümlerine göre, yabancılar serbestçe mal ithal ve ihraç ediyor, serbest dış ve iç ticaret yapıyor, yabancı gemiler Türk limanlarına serbestçe mal taşıyor, bir limandan ötekine serbestçe dolaşıyor, gümrük vergilerini kendilerine uygun, ama ülkeye a_r gelen
şartlara bağlıyordu (Nebioğlu, 1986; 29)

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 26-12-2012, 15:32
Ziyaretci
 
Nev1 Cevap: 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu

bence çok iyi bir durumu yoktur osmanlı imparatorun
  #3  
Okunmamış 21-10-2013, 16:39
NoName48
 
Soccer Cevap: 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu

teşekkürler
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Atatürk Çocukluk Dönemi Osmanlı’nın Ekonomik ve Siyasi Durumu Atatürk Çocukluk Dönemi Osmanlı’nın Ekonomik ve Siyasi Durumu Atatürk’ün çocukluk döneminde Osmanlı’nın ekonomik ve siyasi durumu hakkında bilgi Avrupa 18. yüzyıl sonlarına doğru Sanayi...
I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi ile (21 Haziran 1913), İttihat ve Terakki Fırkası, hükûmetin idaresini tamamen ellerine geçirmişti. Enver,...
Tanzimat döneminde ülkenin siyasi ve ekonomik durumu Tanzimat döneminde ülkenin siyasi ve ekonomik durumu TANZİMAT DÖNEMİ’NDE OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya’nın temsilcileri 1774’de Bulgaristan’ın Küçük Kaynarca...
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Askeri Kayıpları Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Askeri Kayıpları 388 Bin Asker Hastalıktan Şehit Prof. Dr. Hikmet Özdemirin Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun kayıpları üstüne gerçekleştirdiği...
1.dünya savaşı ve Osmanlı Dünyanın büyük devletlerinin Avrupada, Ortadoğuda, Afrikada ve Uzakdoğuda geniş bir alanda ve açık denizlerde, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve uzun süreli savaşına I. Dünya Savaşı...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,028
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,234
Şuan Sitemizde: 230

En Son Üye: mkrds

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.