Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Sözlük
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime)

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Sözlük forumunda bulunan Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime) konusunu görüntülemektesiniz.
Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime) 1- ABİDE (İng . Monument, memorial ). Eski dilde anıt . 2- ABSTRE SANAT ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 24-10-2010, 00:16
 
Standart Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime)

Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime)
1- ABİDE (İng . Monument, memorial ). Eski dilde anıt .
2- ABSTRE SANAT .Soyut Sanat.
3 -AESTHETİC MOVEMENT movement ( İng. Aesthetic Movement ). << Sanat sanat içindir >> düşüncesinin savuculuğunu yapan bir geç 19.yy .İngiliz sanat akımı .
4- AHŞAP (İng.Wooden, made of timber ) . Ağaçtan elde edilen malzemeyle yapılmış her tür ürünü niteler.
5- AKADEMİ ( İng.Academy ).Sözcüğün kökenini, içinde Plato'nun ders verdiği Atina yakınlarındaki Akademos'un bahçesi oluşturur.
6-ANATOMİ (İng. Anatomy ). İnsan vücudunu oluşturan kas ve kemik sisteminin araştırılmasıyla uğraşan bilimsel disiplin.
7-ANITSAL ( İng. Monumantel ). Anıt niteliğinde ya da büyük boyutlu heykel veya yapıları niteler.
8-ANTİKA ( İng. Antigue ). Eski çağ ya da uygarlıklardan kalma kültürel ve sanatsal değer taşıyan , taşınabilir boyutta obje.
9- BAUHAUS ( İng. Bauhaus ). Yaşamını 1919- 1933 yılları arasında sürdürmüş ünlü Alman sanat okulu.
10- BİNA ( İng. Building ). Bir iç mekan oluşturan her tür yapı.
11- BİZANS SANATI ( İng. Byzantine Art ). Doğu Roma İmparatorluğun'un geliştirdiği sanat.
12- BOYHEYKELİ ( İng. Statue ). Ayakta durur konumda bir insanı betimleyen heykel.
13- ÇARMIH ( İng. Cross ). Haç biçiminde ahşap öge.
14-ÇİZİM (İng. Drawing, draughting ). Bir düzlem üzerinde yalnızca çizgiler kullanılarak yapılan resmetme ve betimleme, işlemi.
15-DEKORASYON ( İng. Decoration ). Mekanı oluşturan ögelerin ve yüzeylerin düzenlenmesi eylemi
16-DEKORATİF ( İng. Decorative ). Dekorasyona ilişkin.
17- DEKORATİF SANATLAR ( İng. Decorative Arts ). İç mimarlık , dekorasyon, tekstil tasarımı , sahne tasarımı, tezhip, seramik, grafik gibi sanat dallarının genel adı.
18- DESEN ( İng. Drawing, desing, sketch ). Resim sanatçısının eskiz niteliğinde ve genellikle , karakalem, füzen gibi malzemelerle yaptığı çalışma.
19- DESİNATÖR ( İng. Draughtsman ). Mimari ve genel olarak teknik çizim işlerinde çalışan kişi.
20- DÖKÜM ( İng. Casting ). Önceden hazırlanmış bir kalıbın içine alçı ya da ergitilmiş metal dökerek heykel ya da başka nesneler yapma işlemi.
21-DÖKÜMEVİ YA DA DÖKÜMHANE ( İng. Foundry ). İçinde metal dökümü yapılan yapı ya da mekan.
22- FUAR (İng. Fair, exposition ). Kendisi için özel olarak yapılmış yapılarla donatılmış özel bir alanda açılan büyük panayır.
23- İÇMİMAR (İng. Interior decorator ). İçmimarlık alanında çalışan meslek adamı .Dekoratör.
24- İÇMİMARLIK ( İng. Interior decoration ). Mevcut bir yapımın ya da onun bir kesimin döşenmesi, donatılması, bezenmesi, süslenmesi vs. için yapılan çalışmaların tümü.
25- KARAKALEM ( İng. Pencil ). Kurşunkalem kullanılarak yapılmış resim.
26-TİYATRO ( İng. Theatre ). İçinde oyunlar sahnelenmesi amacıyla yapılmış özel yapı.
27-YAPIT ( İng. Work of art ). Sanat ürünü. Sanatsal değer taşıyan ve bu nitelikte olması daha üretimi sırasında amaçlanmış nesne. << Sanat yapıtı >>, << eser >>, ya da >>sanat eseri >> de denir.
28-KOLEKSİYONCULUK (İng. Collecting ). Sanat yapıtlarını kişisel bir merak ve ilgi nedeniyle toplama uğraşı.
29-KÜLTÜR MERKEZİ ( İng. Cultural centrel ). Sergileme , gösteri , eğitim, kitaplık vs. gibi kültürel etkinlikler için yapılmış mekanları içeren çok işlevli yapı.
30-MADALYA ( İng. Medal ). Metal para biçiminde ve bir olayı ya da kişiyi anma veya yararlılığı ödüllendirme amacıyla hazırlanmış metal öge.
31-MADALYON ( İng. Locket, medallion ). İnce bir zincire takılarak boyna asılan metal para biçiminde süs eşyası.
32-MADONNA ( İng. Madonna ). Hıristiyan ikonografisinde Meryem'le kucağında çoçuk İsa'yı birlikte betimleyen resim türü.
33-MAKET ( İng. Architectural model ). Bir yapının tümünün ya da bir bölümünün belirli bir ölçekte küçültülmüş mo****.
34- MERMER ( İng. Marble ). Genel olarak, güzel renkli ve dokulu olan ve iyi cilalanan taşlara <<mermer >> denir.
35-MISIR SANATI ( İng. Egyption Art ). Mısır'da yaklaşık olarak M.Ö 4000'den M.Ö 300'e dek gelişen sanat.
36-MODA ( İng. Fashion ). Giyim, davranış, ev döşeme, makyaj gibi alanlarda topluma ya da toplumun geniş bir kesimine yaygın ortak tutum ve anlatım özellikleri bütünü.
37-MODERN SANAT ( İng. Modern Art ). 19. yy'ın eklektisist doğrultudaki sanat anlayışıla karşıt tüm sanat akımlarını ve üsluplarını içerir.
38-NATÜRALİZM ( İng. Naturalism ). Sanat yapıtında doğal gerçekliği hiçbir değişime uğratmadan, üsluplaştırıp ülküselleştirmeden betimlemeyi amaçlayan anlayış.
39- NONFİGÜRATİF SANAT ( İng. Non-figurative Art ). Resim ve heykel de, gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanmayan sanat anlayışı.
40-OSMANLI SANATI ( İng. Ottoman Art ). Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde 1299'dan 1923'e dek gelişen sanat
41-OYMA ( İng. Carving ).Özel araçlarla yapılan ağaç süsleme sanatı.
42-PİRAMİT ( İng. Pyramid ). Eski Mısır anıtsal mezar yapısı.
43-PLASTİK SANATLAR ( İng. Plastic arts ). Resim ve Heykel sanatlarına verilen genel ad.
44-ROKOKO ( İng. Avrupa sanatında Barok'tan sonra gelişen üslup.
45-RÖNESANS SANATI ( İng. Renaissance Art ). 14.yy'da İtalya'da başlayarak ,16 yy,a dek tüm Batı ve Orta Avrupa'ya yayılan sanat hareketi.
46-SERGİ ( İng. Exhibition ). Taşınabilir boyuttaki sanat yapıtlarının bir mekanda topluca kamuya sunulması.
47-TASARIM ( İng. Design ). Bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vs.gibi ürünlerin tümü.
48-TÜRK SANATI ( İng. Turkish Art ). Tarih boyunca Türk toplulukları ya da devletlerince yaratılan sanat.
49-YARIŞMA ( İng. Competition ). En başarılı sanat yapıtını ya da bir yapının inşasında uygulanacak en başarılı projeyi seçmek işlemi.
50-YUNAN SANATI ( İng. Greek Art ). Yunan kabilelerinin M.Ö 2. binyılın başlarında kuzeyden gelerek Yunan Yarımadası'na yerleşmelerinden M.Ö son yüzyıl içindeki Roma egemenliği dönemine ( M.Ö 31 ) kadar süren sanat.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 16-02-2011, 22:21
 
Standart Cevap: Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime)

Abstrakt sanat (soyut sanat) : Doğa görüntülerine bağlı olmayan sanat.
Afiş : Resimli duvar ilanı, reklamı.
Akademi : Türlü sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Değişik sanat görüşleri.
Aksan : Resimde istenen kısmı, ışık, çizgi ve renk yardımıyla diğer kısımlara göre daha fazla belirtmek.
Aksesuar : Sanat eserinde ikinci derecede kalan şeyler, detay, ayrıntı.
Amatör : Bir sanatı kazanç için değil, sırf zevk için yapan kimse, hevesli, meraklı.
Amblem : Bir şeyin yazı ya da resimle sembolleştirilmesi.
Anatomi : Resim ve heykelde vücut yapısı.
Antik : Eski Yunan ve Roma sanat eserlerine verilen ad.
Arabesk : Girişik bezeme; Kıvrılarak, biribirinin içinden geçerek uzayıp giden yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri.
Arkaik : 1.ilk devir ve eserlerine verilen ad.
2.Yaplldığl tarihten daha eski zamanların işine benzeyen eserler anlamına gelir.
Arkeoloji : İlk uygarlığı araştıran ve inceleyen bilim dalı. atölye Sanat çalışmalarının yapıldığı ışıklı salon ya da yer.
Barok : Formları şişirilmiş çıkıntılar biçiminde, yüzeyleri ise düzenli olmayan çıkıntılarla belirten, 1600 ile 1750 yılları arasındaki Avrupada oluşmuş bir sanat stili.
Bezerne : Bir yüzeyin daha güzel görünmesi için, üzerine yapılan işlemeler.
Bezir yağı : Keten tohumundan çıkarılan yağ. Bu yağın kaynamamış olanına çiğ bezir ve kaynamış olanına kaynamış bezir denir. Çiğ bezir resim boyalarında, kaynamış bezir ise binaların ya da eşyaların ahşap kısımlarını boyamada kullanılan yağlı boyaların eziJip sulandırılmasında kullanılır.
Biçim : Form, birşeyin şekli.
Boya : Bünyesinde renk bulunan maddelere boya denir.
Boyalar yapıldıkları yapıştırıcı maddelere göre isim alırlar: Yağlı boya, sulu boya gibi.
Büst : Başı ve göğsün üst kısmını içine alan insan heykeli.
Çelik kalem : Bakır, çinko, pirinç gibi yumuşak madenler üzerine resmi doğrudan doğruya oymaya yarayan çelik uçlu kalemler.
Deformasyon : Konunun özelliğini bozmadan, konuyu daha etkili anlatabilmek için bazı yerlerini olduğundan fazla göstermek. Resimde biçimi bozma.
Dekor : 1.Süs.
2.Tiyatroda olayın geçtiği yeri anlatmak için kullanılan resimli perdeler (panolar) ya da eşyaların tümü.
Dekorasyon : Dekor yapma işi, iç mimari, süsleme.
Dekoratif : Süslü, süsleyici.
Detay : Bir bütünün en küçük parçaları, en ince noktaları, ayrıntı.
Ekslibris : Bir kimsenin isminin baş harflerini ilgili bir resimle birlikte düzenleyip sembolize etmek. Bu semboller etiket olarak hazırlanır ve kişinin sahip olduğu kitap kapaklarının iç yüzüne konulur.
Egzotizm : Başka ülkelerin sanatlarına olan hayranlık.
Eskiz : Bir resme başlamadan önce yapılacakları tasarlamak, taslak.
Estetik : Sanatta güzellik, duygulara hoş gelen anlamına gelir.
Fantastik : Gerçek olmayan, hayal edilen.
Figür : İnsan ve hayvan resimleri.
Fresko : Kireç ve mermer tozu karışımı yaş sıva üzerine yapılan sulu boya resim.
Galeri : Sanat eserlerinin konulduğu ya da sergilendiği salon.
Gotik : 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar devam eden Avrupa Orta çağ sanatında bir stil.
Grafik sanatlar : Yapılan resimleri türlü baskı teknikleriyle çoğaltma sanatı.
İstomp : Kara kalem çalışmalarında yumuşak bir ton elde etmek için kullanılan kağıttan yapılmış kalem.
Klasik : Her zaman için beğenilen, modası geçmeyen, eskimeyen eserlere verilen ad.
Kontur : Kenar çizgisi.
Kroki : Görülen ya da tasarlanan şeyi not alır gibi ayrıntısız olarak çizmek.
Leke : Resim yüzeyi üzerine boya ile yapılmış iz.
Mitoloji : Bir milletin uydurduğu ve inandığı efsanelerin tümü.
Modelaj : Kil ve bal mumu gibi şekillendirmeğe uygun gereçleri, özel tahta kalemleriyle ya da elle şekillendirme sanatı.
Modern : Geleneksel olmayan, çağdaş görüşü ifade eden.
Modle etme : Resim ve heykelde form verme işi.
Mulaj : Bir şeyin kalıbını alarak yapılan kopyası.
Monogram : Herhangi bir kişinin ya da sanatçının isminin baş harfleriyle yapılan düzenleme.
Motif : 1.Eseri meydana getiren parçalardan biri.
2.Tezyinatta süs teşkil eden ayrı ayrı biçimlere verilen ad.
Müze : Sanat ve bilim eserlerinin görülüp yararlanılması için sergilenen yer.
Naiv : Çocuksu bir anlam ve yapım özelliği taşıyan, eğitim görmemiş amatör sanatçı ve bunların eserlerine denir.
Neft yağı : Sakız ağacı cinsi bir ağaçtan ya da çam ağaçlarından çıkarılan reçineli bir sıvıdır. Bu maddeyi imbikten çekerek elde edilen sıvıya terebentin denir. Toz boyalardan yağlı boya yapmak ve boyaları sulandırmak için kullanılır. Boyalar neft yağında eritildikten sonra içerisine bezir yağı katılmak suretiyle koyulaştırılır. Neft yağı yağlı boyayı çürüttüğü için fırçaları ya da boyanın buıaştığı yerleri temizlemeye yarar. Yağlı boyanın çabuk kuruması için de az miktarda neft yağı ile karıştırılabilir.
: Çıplak insanı konu alan resim.
Nüans : Renk ayrıntısı, renk derecesi.
Pano : Dekor ya da resim yapmak için kullanılan etrafı çerçeveli düz yüzeyler. Üzerine tanıtma ya da açıklama kağıtları tutturulmak üzere hazırlanmış olan levha.
Paspartu : Ortası boş olarak, çerçeve şeklinde kesilmiş mukavva ya da kartonlara denir. Bunlar resim fotoğraf ve yazıların çevresine geçirilerek, resim çerçevesi ile resim arasında bir boşluk meydana getirir. Paspartular resme daha rahat bakma ve küçük bir resme büyük bir çerçeve takma kolaylığı sağlar.
Panorama : Bir noktadan bütün çevrenin görünüşü, engin görünüş.
Plastik sanat : Genel. olarak boşlukta yer kaplayan sanatlara verilen-ad. Mimarı, heykeltraşlık plastik sanatlardır. Resim de hacim ve kabartma etkisi uyandırdığı için plastik sanatlara girer.
Primitif sanat : İlkel sanat, okuma yazma devresinegelmemiş olan kavimlerin sanatı.
Profil : Birşeyin yalnız yan taraftan bakıldığında görünen ve resmedilen şekli.
Karşıdan görünüş şekline de cephe denir.
Proporsiyon : Oran, nisbet.
Rakursi : Kısa görünüş, modelin karşıdan, yandan bakıldığında çizgilerinin olduğundan kısa görünmesi.
Rasyonel : Akla, mantığa dayanan kullanışlı.
Röprodüksiyon : Bir tablonun aslına uygun baskı kopyası.
Rötuş : Eser üzerinde sonradan yapılan düzeltmeler.
Ritm : Bir kompozisyonda farklı unsurların sıra ile ve belirli aralıklarla birbirini izlemeleri.
Roman sanatı : Latin ülkelerinde 5. yüzyıldan 12. yüzyılal kadar devam eden ve Gotik Sanatından önce gelen sanat stilidir.
Ranatçı : Güzel sanatların her hangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kişi.
Sanatkar : Bir işi ustalıkla yapar.
Sanatsal : Sanata ilişkin, sanatla ilgili.
Siluet : Bir cismin leke biçimindeki görünümü.
Sitilize : Özelliğini bozmadan basitleştirilerek yapılan resim ya da motif.
Şasi : Resim muşambasının üzerine gerildiği tahta çerçeve.
Şövale : Resim sehpası.
Tempera : Tutkallı su ile madenı boyaların karıştırılmasıyla yapılır. Kuruyunca matlaşır, üzerine vernik sürdükten sonra renkler yeniden parlaklık kazanır. Yağlı boya bulunmadan önce Avrupa resim sanatında tempera kullanılmıştır.
Taslak : Sonradan çalışarak bitirmek üzere, bir resim ya da heykelin önceden hazırlanan şekli.
Tezyinat : Süsleme, bir şeyi güzel göstermek için üzerine yapılan şekiller.
Toprak boya : Renkli topraktan yapılan bova.
Tuş : Fırçanın tuval üzerinde sağa sola, aşağı yukarı hareket ettirmeden bıraktığı boya.
Üslup :1.Yol, tarz.
2.Bir devre ait sanat stili.
Valör : Bir rengin en açığından en koyusuna kadar olan dereceleri.
Vernik : Bir yüzeyi parlatmak için üzerine sürülen cila suyu. Vernik, ispirto ve terebentin ruhu içinde reçineli maddelerin eritilmesi ile elde edilir.
Yalama resim : Kurşun kalem ya da kömür kalemle yapılan resimler üzerine sulandırılmış çini mürekkebi ile açık-koyu değerler koyma tekniğidir.
Zıh : Şekillerin kenarları na çekilen çizgi.

Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Sanat Terimleri Sözlüğü Z Sanat Terimleri Sözlüğü Z ZEMİN : Resim sanatında genel olarak PANO, TUVAL ya da benzeri bir zemin anlamında kullanılsa da teknik açıdan zeminin BOYA'ya hazırlanmasıdır. Amaç, boya ile zemini...
Sanat Terimleri Sözlüğü J Sanat Terimleri Sözlüğü J JANR-TÜR RESMİ (Genre): 17. yy itibariyle burjuva kesiminin gündelik yaşamını gerçekçi bir biçimde betimleyen küçük boyutlu resimler için kullanılmaktadır. Tür resminin...
Sanat Terimleri Sözlüğü I Sanat Terimleri Sözlüğü I İDEALİZM (Idealism) : İdealizm en basit deyişle standartlaşmış biçim anlamına gelir. Sanat alanında maddesel bir nesneyi değil de, onun zihinsel kavramının tasarımını...
Sanat Terimleri Sözlüğü H Sanat Terimleri Sözlüğü H HACİM (FORM) : Heykel gibi, mekanda yer işgal eden bir kütleye veya hacime dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar modle etme (modelling) veya...
Sanat Terimleri Sözlüğü G Sanat Terimleri Sözlüğü G GEÇİŞ : Yan yana gelen BİÇİM'lerin farklı nitelikleri arasında uyum ve algı sürekliliğini sağlayan geçiş ya da uyarlama için kullanılan terim; özellikle klasik...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,046
Konular : 243,508
Mesajlar: 432,091
Şuan Sitemizde: 225

En Son Üye: Vektorarsivi

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.