Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Genel Sağlık > Sağlık
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Hemşirelerin Görevleri

Genel Sağlık kategorisinde ve Sağlık forumunda bulunan Hemşirelerin Görevleri konusunu görüntülemektesiniz.
Hemşirelerin Görevleri Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak. Acil hallerde icabeden pansumanları resen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 26-02-2008, 00:37
 
Standart Hemşirelerin Görevleri

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Hemşirelerin Görevleri
 • Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak.
 • Acil hallerde icabeden pansumanları resen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarıda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmak.
 • Dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirmek.
 • Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini almak ve tatbik etmek.
 • Kurumun hasta odalarını ve hastaların genel temizliğini yaptırmak.
 • Hastaların hal ve hatırlarını sormak, derecelerini almak, nabız ve teneffüslerini saymak, derece kağıtlarına teneffüslerini çizmek.
 • Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek. Moral gücünü artırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlamak. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak.
 • Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını tabiplerin tariflerine göre yapmak. Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirmek ve tatbik etmek, enjeksiyonları yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak.
 • Sık sık kontrolü icap eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlarda yoklamak ve bunlara ait ilaçları vermek, yemeklerinin de usulüne uygun verilmesini sağlamak. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yapmak. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye vermek.
 • Hastalara sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek.
 • Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan almak ve laboratuara göndermek.
 • Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetlemek, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirmek. Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya göndermek, gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptırmak.
 • Servis acil dolabında bulunan ilaçları tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygulamak. Sarfiyatını özel sarf defterine kaydetmek. Ertesi günü bu ilaçları eczaneden alarak yerine koymak.
 • Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamak ve bunları yerine göre kullanmak ve tabip tarafından istendiği zaman hazır bulundurmak, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek.
 • Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol etmek ve sağlamak, gördükleri noksanları gidermek ve gidertmek.
 • Ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini kullanmak. Ayrıca görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otoklavların bakımı ve işletilmesini sağlamak.
 • Uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmek. Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek.
 • Laboratuarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır bulundurmak.
 • Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak fizyoterapist, sosyal hizmet, diyet uzmanları ve psikologlarla işbirliği yapmak.
 • Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek.
 • Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
 • Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
 • Bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak.
 • Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak.
 • İshalli hastalıklar konusundaki programlarda görev almak.
 • Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek.
 • İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak.
 • Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak.
 • Bağışıklama hizmetlerini yürütmek.
 • Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak.
 • Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak.
 • Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
 • Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak.
 • Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerini yapmak.
 • Kurumun gerektirdiği nöbet çalışmalarını yapmak.
 • Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
 • Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
 • Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
 • Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
 • Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
 • Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
 • Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 15-02-2011, 20:34
okan bensak
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

kalemle nasıl yazarım aaaaa ben offffff
  #3  
Okunmamış 06-06-2011, 18:57
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

bende baş hemşıre olmak istıyorum allah nasıp ederse inşallah sağlık meslek lisesıne başlıcam
  #4  
Okunmamış 08-06-2011, 21:40
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

bu hemşirelik çok zor iş yha
  #5  
Okunmamış 10-06-2011, 14:22
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

S- HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 132 - Hemşire, hasta ile tıbbi ve psikolojik bakımından devamlı ilgilenebilecek yapıda ve yetenekte sağlık meslek lisesi mezunu yardımcı sağlıkpersonelidir. Kurumun yatak adedi azaltılmamak kaydıyla isteyen hemşireler gerek görüldüğü takdirde baştabib izniyle kendilerine ayrılan yerlerde topluca kalabilirler.

Bu takdirde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri kurumca sağlanır. Hemşireler servislerindeki hastane hizmetlilerinin hizmette birinci derecede amiridir.

Hemşireler sabah çalışmasına, kurumun hasta odalarının ve hastaların genel temizliğini yaptırmakla başlarlar. Hastaların hal ve hatırlarını sorar, derecelerini alır, nabız ve teneffüslerini sayar, derece kağıtlarına tenefüslerini çizerler. (Nabız kırmızı, ateş siyah, teneffüs mavi kalemle çizilir.)

a) Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirir. Moral gücünü olumlaştırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlar. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlar.

b) Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını meslekleri dahilinde ve tabiblerin tariflerine göre yapmak göreviyle yükümlüdürler. Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirir ve tatbik ederler, enjeksiyonları yaparlar ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalarlar.

Sık sık kontrolü icabeden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlarda yoklar ve bunlara ait ilaçları verir, yemeklerinin de usulüne uygun verilmesini sağlar. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yaparlar. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye verirler.

c) Hastalara iyi muamele etmek, onların dertlerini dinlemek, teselliye muhtaç olanları ve ameliyat heyacanı içinde bulunanları teselli ve teskin etmek, sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek hemşirelerin esas görevleridir.

Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyeli hastalardan alır ve laboratuvara gönderirler.

Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetler, kendisi yemek yiyemiyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirirler.Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya gönderirler, gidemiyenlerin yataklarında temizliğini yaptırırlar.

d) Servis acil dolabında bulunan ilaçları servis şefi, uzmanı veya nöbetçi tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygular. Sarfiyatını özel sarf defterine kaydeder. Eczaneden alınan bu ilaçların sarfı, bu defter üzerinde yapılır.

Hastalara bu dolaptan verilen ilaçlar anında tabelalarına renkli kalemle yazılır. Ertesi günü bu ilaçlar eczaneden tabela ile alınarak yerine konur.

e) Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç vesair malzemeyi iyi bir şekilde saklamaya ve bunları yerine göre kullanmaya ve ilgili tabipler tarafından istendiği zaman hazır bulundurmaya, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek zorundadırlar. Bu gibi şeylerin kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybından sorumludurlar.

f) Kendilerine teslim edilen eşya, ilaç ve malzemeyi servislerde veya servis ambarlarında özel dolaplarda saklarlar. Bu dolapların düzenli ve tasnifli olması, ilaçların üzerinde etiketlerinin bulunması, güve, karınca vesair böceklerden, sıcaktan, soğuktan ve ışıktan korunması hususunda gerekli tedbirleri alırlar.

g) Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol eder ve sağlar. Hastaların yatak, çamaşır ve vücut temizliklerine dikkat eder, gördükleri noksanları giderir ve gidertirler.

h) Ameliyathane hemşireleri, ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini üzerlerine alırlar.

Ayrıca sorumlu görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otaklavların bakım ve işletilmesi ile de yükümlüdürler.

i) Laboratuvar hemşireleri, uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmekle yükümlüdürler. Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek görevleridir. Laboratuvarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır bir halde bulundurmaktan sorumludurlar.

j) Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak fizyoterapist, sosyal hizmet, diyet uzmanları ve psikoloğlarla işbirliği yapar ve bunların servislerdeki çalışmalarını kolaylaştırır.

k) Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek ve bakabilecekleri sayıda çocuğa sahip olma yolları hakkında anneleri aydınlatmakla yükümlüdürler
  #6  
Okunmamış 28-08-2012, 21:33
Gülsümmmm
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

Bnde bu sene özel bilgem kolejinde hemşireliğine gidicem allah nasip ederse
  #7  
Okunmamış 09-01-2013, 20:40
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

ben bu görevleri nasıl yazıcam offffffff
  #8  
Okunmamış 01-02-2015, 19:26
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Hemşirelerin Görevleri

Bende hemşirelik yapmak istiyorum ama çok zor mus
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Diş Çeşitleri ve Görevleri Diş Çeşitleri ve Görevleri Kesici Dişler: Alt ve üst çenedeki dişlerdir. Üst çenedeki dişler 9-10, orta ve alt çenedeki dişler 6-7 mm genişliğindedir. Besinleri parçalamaya yarar. Köpek...
Ebenin Görevleri Ebenin Görevleri Müracaat eden kadınların fenni olarak doğuma hazırlanmaları için yetkileri dahilinde her türlü tedbirleri almak ve hazırlıkları yapmak. Meslek ve sanatlarının gerektirdiği...
Organellerin Görevleri Organellerin Görevleri organel nedir - ribozom nedir - lizozom nedir - golgi hücreleri 1.Ribozom : zarsızdır. Prokaryotik hücreler dahil tüm hücrelerde bulunur. Protein senteziyle görevlidir. ...
Hemşirelerin Sorunları Hemşirelerin Sorunları Hemşirelik stres altında Özellikle acil ünitelerinde ve ölümcül hastalarla çalışıp bakım hizmeti veren hemşirelerin ve hekimlerin, bedeni ve ruhi açıdan iş sağlığına...
Bddk nın Görevleri Bddk nın Görevleri Bddk nın Görevleri Nelerdir BDDK, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankaların düzenli ve emin bir sekilde çalısmasını sağlamak ve kredi sistemini etkin bir sekilde...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,002
Konular : 243,311
Mesajlar: 431,775
Şuan Sitemizde: 193

En Son Üye: selimtv

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:13.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.