"Sponsorlu Bağlantılar"

Sayfayı Sosyal Ağda Paylaşınız

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

RSS Forum’dan Son Konular

  • Bir hata oluştu, beslemenin kapalı olduğu anlaşılıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Rotterdam Limanı

Rotterdam Limanı Yorumlar: 0 Okunma: 93
Paylaş...Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Rotterdam Limanı

Her yıl Rotterdam’a, her çeşit malı boşaltmak ve yüklemek üzere, 300.000 mavna ve şalupa girer. Aynı şekilde, bütün ülkelerden petrol, maden ve yük gemileri 300 deniz nakliyat şirketine ait 33.000 tekne  gelir. Uçsuz bucaksız rıhtım boyunca direkler, bacalar, doklar, yüzen kaldırıcılar, palamar şamandıraları, servis römorkörleri, vinçler, aktarma köprüleri, depolar, antrepolar, hangarlar, tahıl siloları, buzhaneler göz alabildiğine uzanıp gider. Aktarılan malların miktarı 300 milyon tonu bulur.

Ne olağanüstü bir faaliyettir bu! İnsan, şaşkınlığa düşmekten kendini alamıyor. Nasıl oldu da Hollanda gibi, Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri, bu şehri, Avrupa limanlarının en büyüğü haline getirecek kadar geliştirdi? Rot-terdam, Ren nehriyle Ruhr havzasını bütün dünyaya bağlar. Dolayısıyla bu liman, son derece sanayileşmiş bir bölgenin başlıca çıkış yeridir.

Şehir, 20.000 hektarı geçen bir alana yayılmıştır. Liman bölgesi, bunun 7.000 hektarlık bölümünü kaplar. Liman tesisleri daha çok Nieuwe
Maaş nehrinin sol yakasında, birbiri ardınca sıralanan havuzların yer aldığı sunî limanda bulunur. Bu havuzların en büyüğü olan Waalha-ven, tek basma 300 hektarlık bir alana yayılır ve on demirleme bölümüne kırk kadar yük gemisi alır.

Son yıllarda, büyük petrol gemilerinin girebileceği Europoort’un yapılmasıyla, bu bölge yeni ve çok ileri bir gelişme gösterdi. Europoort’un sarnıçları, 35 milyon ton petrol depolayabilir. Burada büyük bir metalürji kompleksi, tersa-neler ve kimya endüstrisi tesisleri kuruldu. Nihayet, açık denize doğru uzanan dalgakıranların koruduğu yeni bir limanın inşasına girişildi; buraya en büyük petrol gemileri yanaşabilecek.

Nieuwe Maaş’in sağ yakasında bulunan havuzlardan Leuvehaven, özel olarak iç ulaşıma ayrılmıştır. Buradaki faaliyet, Main’den Tuna’ya, Ren’den Rhöne’a giden kanalların yapımı gerçekleştiği zaman, daha da gelişecek; çünkü böylece Rotterdam, Karadeniz’e ve Akdeniz’e bağlanmış olacak.
Biliyor muydunuz?..

Başlangıçta şehir, Nieuwe Maaş ın küçük bir kolu olan Rotte ırmağı kenarındaki bir set üzerinde kurulmuş küçük bir yerleşme merkeziydi. Hiç de bu kadar parlak bir geleceğe sahip olacak gibi görünmeyen liman, geçen yüzyılın ikinci yarısında, Rheinland bölgesinin ağzı haline gelince, akıl almaz bir hızla gelişti

Rotterdam’ı kalkındıran Ren’dir. O, Hollanda’nın büyük ve tek nehridir. Ne gariptir ki, belli başlı haliçlerinde adı geçmez: ağızlarına «Maas’ın Ağızları» denir.

Havuzların ve kanalların daima gemilerin su kesimi için yeterli derinlikte olması gerekiyor. Bunun için de taraklama çalışmalarının yapılacağı yerleri belirleyen bir sondaj filotillasının refakat ettiği, emici tarak du balarına başvuruluyor.

Denizci milletler, yüzyıllar boyunca, giderek daima artan miktarlarda mal ithal ve ihraç ederek, aralarındaki alışverişi durmadan çoğalttılar. Böylece, bu amaca hizmet eden yük gemilerinin de hızla çoğaldığı görüldü. 1955’te, A.B.D.’de, konteynerlerin icadedilmesiyle, taşımacılıkta bir devrim meydana geldi. İçine her çeşit mal konulabilen bu madenî sandıklar, limana götürülür ve onları alabilecek şekilde, özel olarak .düzen lenmiş konteyner gemilerinin ambarlarına vinçler ve döner köprüler vasıtasıyla yüklenir. Rotterdam rıhtımlarında bu gibi kaldırma araçları, sayılamayacak kadar çoğalmıştır.

İkinci Dünya savaşında, liman, çok büyük hasar görmüş ve 1940’taki amansız bombardımanlar, şehri yerle bir etmişti; Hollanda halkı, her şeyi yeni baştan yaptı.

1942’de, Maaş ın altından geçen bir tünel açıldı; bu tünel, yerleşme merkezinin kuzeyi ile güneyi arasında ulaşımı kolaylaştırır ve şehirde, La Haye ve Dordrecht ulusal yollarını birbirine bağlar. Bu muazzam işi gerçekleştirmek için, mühendisler, özel bir dokta inşa edilen, 61 metre uzunluğunda dokuz betonarme parçayı suyun altına yerleştirdiler.

  "Sponsorlu Bağlantılar"

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Google+