Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim > ÖSS,LGS,KPSS,OKS,YGS
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

Eğitim kategorisinde ve ÖSS,LGS,KPSS,OKS,YGS forumunda bulunan 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları konusunu görüntülemektesiniz.
Lys Sosyal bilimler tarih soru ve cevapları, lys tarih soruları, lys tarih soru ve cevapları, lys çözümlü soru ve cevapları ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 04-07-2012, 19:33
 
Standart 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Lys Sosyal bilimler tarih soru ve cevapları, lys tarih soruları, lys tarih soru ve cevapları, lys çözümlü soru ve cevapları
2012 Lisans Yerleştirme Sınavı 4, 16 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Tarih testinde toplam 44 soru yer almıştır. Bu testlerde sorulan sorular üniversiteye giriş adına hayli zor denilecek türdeydi. Sorular direk bilgiyi ölçen ve uç kısımlardan sorulan soru tarzı ağırlıktaydı. Şimdi bu sorulara sırasıyla ele alıp cevaplarını çözümlü bir şekilde anlatmaya başlayalım.
1) Olay ve Olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olguya örnek gösterilebilir?
A) İstanbulun fethedilmesi
B) Türkiyenin çağdaşlaşması
C) Malazgirt Savaşının kazanılması
D) Birinci Dünya Savaşının başlaması
E) Pearl Harbour Baskının yapılması
Cevap 1) Olay bir anda gerçekleşen durum iken olgu, zamana yayılan bir anda gerçekleşmeyen, gerçekleşmesi için belli bir süre gerekli olan bazen onlarca yıl bazen de yıllarca hatta yüzyıllarca zamana ihtiyaç duyan olayın gelişim sürecidir. Olay ve olgu kavramlarını bu şekilde düşündüğümüzde B seçeneğindeki “Türkiyenin çağdaşlaşması” bir anda gerçekleşen durum değil bunun için uzun bir zaman gerektirdiğinden olgu kavramına örnek gösterilebilir. Diğer seçeneklerimiz görüldüğü gibi direk olay durumlarına örnektir. Cevabımız B seçeneğidir.
-
Soru 2) Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrının kendilerine cezalandırmak amacıyla gönderildiğini düşündükleri ve “Tanrının Kamcısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devletinin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete
B) Balamir
C) Teoman
D) Attila
E) Bumin Kağan
Cevap 2) Bu soruyu çözmede verilen soru kökünde iki önemli ipucu söz konusudur. Birinci ipucumuz “Tanrının Kamcısı” ikincisi ise “Avrupa Hun Devletinin en parlak zamanını yaşadığı” kısımlarıdır. İkinci ipucumuza dayanarak Metehan, Teoman ve Bumin Kağan şıklarını eleyebiliriz. Çünkü Teoman Asya Hun İmparatorluğunun bilinen ilk hükümdarıdır ve onun oğlu da Metehandır. Bumin Kağan ise Göktürk Hakanlığının kurucusudur. Bu bilgiler ışığında geriye B seçeneği olan Balamir ile Attila kalmaktadır. Balamir de Avrupa Hun hükümdarıdır. Ancak bu iki şık arasında Tanrının Kırbacı lakaplı kişi Attiladır. Buradan cevabı bulamayanlar Avrupa Hun İmparatorluğunun en parlak dönemi Attila döneminde olduğunu bilmek zorundadır. Cevabımız D seçeneği olacaktır.
-
3) Karahanlılar Döneminde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyeti kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Biligin de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürk
B) Sogd
C) Uygur
D) Kiril
E) Arap
Cevap 3) Hayli zor sorulardan biri olarak gösterilebilir. Karahanlılar İslamiyeti kabul etmelerine rağmen resmi işlerde ve halk içerisinde ve edebi eserlerde dili hep Türkçe idi. Bu bağlamda E seçeneği olan Arap, B seçeneği olan İran kökenli olan Sogd alfabesi ve Slavların kullandığı Kiril alfabesi olan D seçeneği elenir. Bu durumda A seçeneği olan Göktürk ile C seçeneği Uygur alfabesi kalır. Bu elemelerden sonra bilgi ağırlıklı bir soru olduğu için öncelikle Kutadgu Bilig adlı eseri yaratan Yusuf Has Hacibin Balasagunlu olduğu yani Uygurlu olduğu bilinmeli ve bunu devletin resmi fermanlarda da Uygur Alfabesinin kullanıldığı bilgisini de işin içine kattığımızda cevabımız C seçeneği olacaktır.
-
4) IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?
A) Asya Hun
B) Avar
C) Uygur
D) Akhun
E) Hazar
Cevap 4) Gene direk bilgiyi ölçen sorulardan biri. Bu yüzden adı geçen devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihlerini bilmek gerekir. Ancak bu bilginin yanında bizi cevaba götürecek başka bir yöntem de söz konusu. Tarihte ilk Türk devletinin Asya Hun olduğunu bilen biri ve Avar, Uygur, Akhun, Hazar gibi devletlerin de Türk olduğunu bilen biri çok rahatlıkla ilk devletin Asya Hun olduğunu düşünüp cevabı bulması muhtemeldir. Bilgiye göre gittiğimizde ise, Asya Hun Devleti yaklaşık M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş ve M.S. 352lerde yıkılmıştır. Avarlar ise 6. yüzyılda kurulmuş 9. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüşlerdir. Uygurlar yaklaşık 8.yüzyılda kurulmuş. 9. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Akhunlar da 5. yüzyılda kurulmuş ve 6. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüşlerdir. Hazarlar ise, 5. yüzyılın ortalarından 10. yüzyıla kadar yaşamışlardır. Bu bilgiler ışında cevabımız A seçeneği olan Asya Hun olacaktır.
-
5) 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır?
A) Abbasiler
B) Selçuklular
C) Bizanslar
D) Tolunoğulları
E) İhşitoğulları
Cevap 5) Bu sorunun bariz cevabı B seçeneği olan Selçuklulardır. Hem Karahanlılar ile Gazneliler birbiri ile komşu iken aynı zamanda bu iki devlet Büyük Selçuklulara da komşuydu. Büyük Selçukluların doğusunda Gazneliler, kuzeydoğusunda Karahanlılar vardı. Gazneliler ile Karahanlılar sık sık birbirleriyle mücadele etmişlerse de yer geldiğinde gelin yoluyla akrabalık ilişkileri kurmuş Selçuklulara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Bu bilgiler ışığında cevabımız B seçeneği olan Selçuklular olacaktır.
-
6) Büyük Selçuklular Döneminde görülen aşağıdaki gelişme ve olayların hangisinde, kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlenmesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Nizamiye Medresesinin açılmasında
B) Malazgirt Savaşının kazanılmasında
C) Kudüs ve Şamın ele geçirilmesinde
D) Atabeylik uygulamasının başlamasında
E) Celali Takviminin hazırlanmasında
Cevap 6) Tarih testinin basit sorulardan bir tanesidir. Tarihte takvimler astronomi bilgilerine göre düzenlenmiştir. Bu yüzden gök cisimlerinin gözlenmesi ile sorudaki seçeneklerden ancak ve ancak Celali Takvimi hazırlanabilir. Celali Takviminin hazırlanmasında Ömer Hayyamın etkisi büyüktür.
-
7) Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına olan katkılarından biri değildir?
A) Abbasiler Döneminde devletin Bizansa karşı korunması
B) Gazneliler Döneminde İslamiyetin Hindistana kadar yayılması
C) Endülüs Emevileri Döneminde İslamiyetin İspanyada yayılması
D) Anadolu Selçukluları Döneminde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi
E) Büyük Selçukluları Döneminde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi
Cevap 7) Öncelikle yine basit denilebilecek sorulardan bir tanesidir. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta Emeviler Araptır. Arap Milliyetçiliğini ön planda tutan bir devletti. Onların devamı olan Endülüs Emeviler de Araptır. Bu yüzden İslamiyetin İspanyaya Endülüs Emevileri tarafından yayılması Türk değil Arapların katkısıdır.
-
8) Anadolu Selçuklu Dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İlk altın para II. Kılıç Arslan Döneminde bastırılmıştır.
B) Anadoludaki ilk kervansaray II. Kılıç Arslan Döneminde yapılmıştır.
C) Gevher Nesibe Darüşşifası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde açılmıştır.
D) Yazlık saray olarak kullanılan Kubadabat, Alaaddin Keykubat Döneminde yapılmıştır.
E) Türkçe resmi dil olarak Alaadin Keykubat Döneminde kabul edilmiştir.
Cevap 8) Yine direk bilgiyi ölçen ancak püf noktası bulunan bir soru tipidir. Anadolu Selçuk Dönemindeki gelişmeler sıralanmış ve hangisinin yanlış olduğu sorulmuştur. Unutulmamalıdır ki, İlk Müslüman Türk devletlerinde Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden devlet Karahanlılardır. Daha sonra Karamanoğulları da Türkçeyi resmi dil olarak kabul edeceklerdir. Bu bilgiler ışığında Anadolu Selçuklu Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar resmi dili ve edebi dili Farsçayı kabul etmiş ve kullanmışlardır. Son dönemde Moğolca da konuşulmuştur.
9) Malazgirt Savaşından sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadoluda kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksardaki Yağıbasan Medresesi kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Mengücekliler
D) Artuklular
E) Hamitoğulları
Cevap 9) Bu soruda da yine direk bilgi isteyen bir soru tipidir. Soruda bizi cevaba götürecek iki önemli ipucu söz konusudur. Birincisi “merkezi Sivas olan beylik” diğeri ise “Yağıbasan Medresesi”dir. Saltukluların merkezi Erzurumdur. Mengüceklilerin merkezi Erzincandır. Artukluların merkezi Mardin-Hasankeyftir. Hamitoğullarının merkezi Antalyadır. Bu bilgiler ışında cevabımız Danişmentliler olacaktır. Danişmentlilerin merkezi Sivastır ve Anadoludaki ilk medrese olan Tokat-Niksar yakınlarındaki Yağıbasan Medresesini Danişmentliler yapmışlardır. Zaten Yağıbasan Medresesi ismini bu medreseyi yaptıran Danişmentlilerin bir hükümdarı olan Nizameddin Yağıbasandan almıştır.
-
10) Voltaire “Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batının her şeyini borçlu olduğu Doğuya bakmalıdır” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Talas Savaşının ardından Türkler arasında İslamiyetin yayılması
B) Avrupada kralların papalara karşı güçlenmesi
C) Anadolu Selçuklularındaki ikta sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilerek tımar sistemi adıyla uygulanması
D) Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupaya taşınması
E) İngilterede iki Gül Savaşı sonrasında feodalitenin zayıflayarak mutlakiyet rejiminin ortaya çıkması
Cevap 10) Son derece basit sorulardan bir soru tipidir. Yoruma dayalı bir soru olup bilgi gerektirmeyen sadece düşünüp cevaplandırılacak bir sorudur. Voltairenin sözünde Doğunun üstünlüğünden bahsetmiş ve Batının yani Avrupanın Doğuya borçlu olduğu söylenmiştir. Bu bilgiler ışığında D seçeneğindeki “Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupaya taşınması Voltairenin sözü ile uyuşmaktadır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır.
-
11) Avrupada zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi
B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din kavgalarının sona ermesi
C) Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya çıkması
D) Sanayi İnkılabıyla ham madde ihtiyacının artması
E) Fransız İhtilaliyle Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması
Cevap 11) Yine basit denilebilecek bir soru tipidir. Burada soru kökünde “zenginleşmenin etkisiyle” kavramına dikkat edenler bu sorunun cevabını rahatlıkla bulmuşlardır. Yinede tüm şıkları soru kökü ile karşılaştıralım. B seçeneğindeki Otuz Yıl Savaşları, 1618-48 yılları arasında yapılmış ve Avrupadaki en büyük son din savaşıdır ve siyasal sonuç açısından Avrupada dengeler bozulmuş Fransa güçlenmiştir. Bu bilgiler ile zenginleşmenin, bilime ve sanata dair bir çıkarımda bulunmamız imkansızdır. C seçeneğindeki Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya çıkması bir din arası bölünmenin varlığını gösterir ki bu da zenginleşme ile bilim ve sanata verilen bir önemden bahsedilemez. Aksine Reformun oluşmasını sağlayan bilime ve sanata verilen önemden kaynaklıdır. D seçeneğindeki Sanayi İnkılabı ile ham maddeye duyulan ihtiyacın artması, sömürgeci anlayışın iyice hızlanmasıdır. Bu bilimsel çalışmalar yapılmışsa da bilime ve sanata önem veren bir sınıfın ortaya çıkmasında etkili olmamıştır. E seçeneğindeki Fransız İhtilaliyle Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması ise dünya genelinde çok uluslu devletlerin yıkılma sürecine girmesinde etkili olmuştur. Bu yüzden zenginlik ile bilim ve sanata önem verilmesi ile bir bağ kurulamaz. Ancak A seçeneğindeki Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi bir burjuva sınıfı oluşturmuştur. Coğrafi keşiflerin bir sonucu da zenginleşmesidir. Bir çok değerli eşyanın Avrupaya girmesidir. Bunu sağlayan da ticarettir. Özellikle İtalyada burjuva sınıfının zenginleşmesiyle bilime ve sanata büyük önem vermiş ve bu alanlarla uğraşanlara desteklerde bulunmuşlardır. Bu bilgiler ışığında Cevap A seçeneği olacaktır.
-
12) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir?
A) Sırpsındığı
B) Pelekanon
C) Niğbolu
D) I. Kosova
E) Varna
Cevap 12) Basit denilebilecek yüzeysel bilgi gerektiren bir soru tipidir. Bir çok Avrupalı Hıristiyan devletinin askerlerinin birleşip ordu kurmasına Haçlı ordusu denilir. Bu bağlamda, Sırpsındığı ve I. Kosova I. Murad döneminde Haçlılara karşı, Niğbolu Savaşı I. Bayezid döneminde Haçlılara karşı ve Varna Savaşı II. Murad döneminde Haçlılara karşı yapılmış savaşlardır. Ancak B seçeneğindeki Pelekanon Savaşı, Orhan Bey döneminde Bizanslılara(Rumlara) karşı yapılmış bir savaştır. Bu bilgiler ışığında cevabımız B seçeneği olacaktır.
-
13) “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Bayezit
B) II. Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim
Cevap 13) Bu sorunun en büyük çeldiricisi D seçeneğindeki Kanuni Sultan Süleymandır. Ancak tarih bilgisine sahip biri Yavuz Sultan Selim döneminde Mısırın Fethi ile hazinenin doldurulduğunu ve Osmanlının mali açıdan en ihtişamlı dönemine geçtiğini bilir. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneği E olacaktır.
-
14) Rönesans Döneminde en çok sanat alanında ön plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) İtalya
D) Almanya
E) Polonya
Cevap 14) Soru kökünde iki önemli ipucu verilmiştir. Birinci ipucumuz ” resim, mimari, heykel” diğer ipucumuz ise “Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Rafael” gibi sanatçı isimlerdir. Bu isimler Rönesans döneminde İtalyada resim, mimari, heykel dalları ile ilgilenmişlerdir. Rönesans etkisiyle ayrıca İngilterede edebiyat özellikle Shakespearein etkisi büyüktür. Şıklarda olmasa da İspanyada resim ve edebiyat, Almanyada dini tablo ve resimler, Fransada da soru kökünde geçen resim, mimari ve heykellerle uğraşan sanatçılar olmuş özellikle de edebiyat alanında Montaigne gibi bir edebiyatçıyı dünya kültürüne kazandırmıştır. Bu bağlamda Rönesans döneminde resim, mimari, heykelle ilgilenen devletler İtalya ve Fransa kalır. Diğer seçenekleri eleriz. Verilen sanatçı isimlerinden de İtalyada yetişen sanatçılar olduğundan cevap seçeneği olan C seçeneğine ulaşmış oluruz.
15) Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Preveze
B) Cerbe
C) Çeşme
D) İnebahtı
E) Gelibolu
Cevap 15) Basit sorulardan birisidir. Çünkü ilköğretimden lise son sınıflarına kadar sık sık ismini duyduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde Andre Dorya karşısındaki Haçlı Donanmasını bozguna uğrattığı 1538′deki ünlü Preveze Deniz Şavaşıdır. Bu yüzden cevap seçeneği A olacaktır. Cerbe Savaşı da Kanuni döneminde(1520-1566) 1560 yılında yapılan bir savaştır. Komutanı Piyale Paşadır. Çeşme deniz savaşı da 1770 yılında yapılmış ve Ruslar Osmanlı Donanmasını tamamen yok etmiştir. İnebahtı deniz savaşı da 1571 yılında Haçlı donanmasına karşı yapılmış, Kaptan-ı Deryalığını Müezzinzade Ali Paşa yapmış ve Osmanlı donanmasın yenildiği bir savaştır. Gelibolu savaşı da zaten I. Dünya Savaşında yapılmış Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgisi olmayan bir savaştır. Bu yüzden cevap seçeneği A olacaktır.
16) 1526-1585 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Devletinde müderrislik ve kadılık yapmış, III. Murat Döneminde İstanbulda bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Lütfi
B) Ali Kuşçu
C) Katip Çelebi
D) Takiyüddin Mehmet
E) Matrakçı Nasuh
Cevap 17) Tarih testinin en zor sorulardan biri olarak karşımıza çıkan bu soruda şıkları incelediğimizde, A seçeneğindeki Molla Lütfi II. Bayezid ve Fatih döneminde yaşamış olan bir matematikçidir. Haliyle 15. yüzyılda yaşamıştır. Soru da 16. yüzyılda yaşayan kişiyi sorulmaktadır. B seçeneğindeki Ali Kuşçu da 15. yüzyıl döneminde yaşamış Fatih döneminde Sahnı Seman medreselerinin müderrisliğini yapmış bir alimdir. C seçeneğindeki Katip Çelebi de 17. yüzyılda yaşamış seyahatnamesi ile ünlü kişidir. Bu bilgilerle A, B ve C seçenekleri elenir. Geriye D ve E seçenekleri kalır. E seçeneğindeki Matrakçı Nasuh Efendi de belirtilen yıllara yakın yaşamıştır. 1560 yılında vefat etmiş, minyatür ve matematik ve tarih konusunda bilgili kişidir. III. Murat döneminin tarihine dikkat edilirse 1574 yılında başladığından dolayı Matrakçı Nasuh seçeneği olan E seçeneği de elenir. Ancak verilen bilgilerde 1521-1585 yıllarında yaşayan D seçeneğindeki Takiyüddin Mehmet Efendidir. Kendisi gökbilimci, mühendis ve matematikçidir. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneğimiz D seçeneğidir.
-
17) İngiltereyle yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında yenilen ve Amerika üzerindeki etkisi azaldığı için Amerikan bağımsızlık hareketini destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya
B) Fransa
C) Portekiz
D) Belçika
E) Rusya
Cevap 17) Sorunun birinci kilit ipucusu “Yedi yıl Savaşları”dır. Bu savaş İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır. Bu yüzden cevap seçeneğimiz B seçeneği olan Fransa olacaktır. Ayrıca Amerikada İngiltere ile olan mücadelesinde zayıfladığından dolayı İngiltereye karşı Amerika bağımsızlık hareketlerini destekleyen devlet yine Fransadır. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneğimiz B olacaktır.
-
18) XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbula gelen Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde yaralananlar için Selimiye Kışlasında düzenli ve temiz bir hastane ortamı meydana getirilmiştir?
A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Yunan İsyanı
D) Mehmet ALi Paşa İsyanı
E) Kırım Savaşı
Cevap 18) Tarih testinin en zor sorularından biri olarak karşımıza çıkan bu soruda en önemli ve son derece dikkat edilmesi gereken nokta soru kökündeki “XIX. yüzyılın yarısında” ki bilgidir. Sadece bu bilgiler ışığından hareketle, A seçeneği direk elenir. Çünkü XIX. yüzyılın SON ÇEYREĞinde meydana gelmiştir. Trablusgarp Savaşı da 20. yüzyılın başlarında 1911-12 yıllarında meydana gelmiş bu yüzden B seçeneği de elenir. Yunan İsyanı da 19. yüzyılın İLK ÇEYREĞi olan 1821-29 yıllarında meydana gelmiştir. Bu yüzden C seçeneği de elenir. D seçeneğindeki Mehmet Ali Paşa İsyanı da II. Mahmut döneminde meydana gelmiş ve 19. yüzyılın İLK ÇEYREĞİnin sonlarında yani 1830larda meydana gelmiştir. Bu yüzden bu seçenek de elenir. Kırım Savaşı 1853-56 yıllarında gerçekleşmiş haliyle soru kökünde verilen XIX. yüzyılın ortalarındaki tanıma uyan tek seçenektir. Bu yüzden cevap seçeneği E seçeneği olacaktır.
-
19) Osmanlı Döneminde, her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaviye
B) İmaret
C) Kapan hanı
D) Bedesten
E) Külliye
Cevap 19) Çeldiricisi çok iyi olan sorulardan biridir. Zaviye, dini yani tarikati işlerin yapıldığı yer olması, İmaret; yoksullara yardım verilen kuruluş olması, Külliye ise cami ile birlikte medrese, zaviye, okul, hastane vs. gibi yapıların toplamına verilen isim olması itibariyle A, B, E seçenekleri elenir. Geriye D seçeneği olan Bedesten ve C seçeneği olan Kapan hanı kalır. Bedesten, daha çok değerli, kıymetli kumaş ve mücevherlerin satıldığı kapalı çarşılardır. Bu yüzden soru kökünde “her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri” bizi doğru seçeneğe direk götürmektedir. Bu da C seçeneği olan Kapan Hanıdır.
-
20) Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik fikir akımları ve o akımın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir.
Osmanlıcılık.-.-.-.-.-.-.-.-İslamcılık.-.-.-.-.-.-.-.-Türkçülük.-.-.-.-.-.-.-.Batıcılık
A) Namık Kemal Sait Halim Paşa Yusuf Akçura Celal Nuri
B) Ziya Gökalp Mehmet Akif Celal Nuri Ziya Paşa
C) Ömer Seyfettin Tevfik Fikret Mithat Paşa A. Hamdi Akseki
D) Celal Nuri M. Emin Yurdakul Ziya Gökalp Mehmet Akif
E) A. Hamdi Akseki Ziya Gökalp Tevfik Fikret Yusuf Akçura
Cevap 20) Öğrencileri hayli zorlayan bir başka zor sorudur. Çok ayrıntı isteyen bir soru olması itibariyle, bu soruyu yapabilmek için iyi bir fikir akımları bilgisine sahip olmak gerekir. Ancak fikir akımlardan birini bilen kişi rahatlıkla çözebileceği bir sorudur. Ziya Gökalp Turancılığı ortaya atan kişi olması nedeniyle Ziya Gökalpın olduğu tüm şıklar elenir. Bu bağlamda B, D ve E seçenekleri elenir. Geriye A ve C seçeneği kalır. Osmancılık fikrini savunanların öncülerinden biri Namık Kemaldir. Ayrıca Türkçülük akımını savunan öncülerinden biri de Yusuf Akçuradır. Sadece bunlardan birini bilmek bile sorunun doğru cevabı olan A seçeneğine bizi rahatlıkla götürecektir. Bu bağlamda doğru cevap seçeneğimiz A seçeneği olacaktır.
-
21) Osmanlı Devleti, aşağıdaki ayaklanmaların hangisinin ardından Rusyanın desteğini koruyabilmek için amacıyla 1833 yılında Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzalamıştır.
A) Patrona Halil
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
C) Tepedelenli Ali Paşa
D) Canberdi Gazali
E) Kabakçı Mustafa
Cevap 21) Direk bilgi isteyen ama pek de zor sayılabilecek bir soru değildir. Şıkları incelediğimizde, Lale Devrinin saraya yaşamında lüks ve eğlenceye dayalı yapılan israftan dolayı 1730 yılında çıkan isyandır. Bu yüzden A seçeneği elenir. C seçeneğindeki Tepedenli Ali Paşa İsyanı 1822′lerde yapılan bir isyandır. Bu seçenek de elenir. D seçeneğindeki Canberdi Gazali İsyanı da Kanuni döneminde Şam Eyaleti Beylerbeyi olan Canberdi Gazali 1521 yılında isyan etmiştir. Bu yüzden soru kökünde verilen 1833 yılı ile bağlantılı olmadığı için D seçeneği de elenir. E seçeneğindeki Kabakçı Mustafa İsyanı da III. Selim döneminde 1807′de yapılan ve III. Selimin yaptığı askeri yeniliklerden (Nizam-ı Cedid) dolayı yapılan bir isyan olup III. Selim tahttan indirilip öldürüldü yerine IV. Mustafa geçirildi. Haliyle bu seçenek de elenir. Ancak B seçeneğindeki Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı 1828-1833 yılları arasında Osmanlı Mısır Valisi olan Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmış bir isyandır. Dönemin padişahı olan II. Mahmut İngiliz ve Fransızlardan yardım istemişse de destek bulamamış daha sonra tarihi söz olan “denize düşen yılana sarılır” sözü ile Rusyadan yardım talebinde bulunmuş ve bu yardım karşılığı Hünkar İskelesi Antlaşması 1833 yılında Osmanlı-Rusya arasında imzalanmıştır. Bu bilgiler ışığında cevap B seçeneği olacaktır.
-
22) Abdülmecit Döneminde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir?
A) Demir yolları yapılması
B) Belediye teşkilatının kurulması
C) Telgraf hatlarının oluşturulması
D) Resmi bir müzenin kurulması
E) Posta teşkilatının kurulması
Cevap 22) Yine direk bilgi isteyen bir soru tipidir. 18-19 yüzyıl ıslahatları bilgisini ölçen bir sorudur. Soru şıklarını incelediğimizde; Abdülmecit döneminde, demir yolları yapılmış, belediye teşkilatı kurulmuş, telgraf hatları oluşturulmuş, resmi bir müze kurulmuştur. Ancak E seçeneğindeki Posta teşkilatı ilk kez II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu yüzden cevap E seçeneği olacaktır.
-
23) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasinin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?
A) Takvim-i Vakayi
B) Ceride-i Havadis
C) Tercüman-ı Ahval
D) Mecmua-ı Fünun
E) Tasvir-i Efkar
Cevap 23) Direk bilgi isteyen sorudur. Osmanlıda Türkler tarafından kurulan ilk özel gazete ve Şinasinin başyazar olduğu gazete sorulmaktadır. Şıkları tek tek incelediğimizde, A seçeneğindeki Takvim-i Vakayi II. Mahmut döneminde 1831 yılında kurdurulmuştur ve İlk Türk Osmanlı gazetesidir. Resmi bir gazetedir. Bu yüzden A seçeneği elenir. B seçeneğine baktığımızda Ceride-i Havadis bir İngiliz desteği ile 1840 yılında kurulmuş olan yarı resmi gazetedir. İlk ölüm ilanı bu gazetede verilmişti. Yarı resmi olması münasebetiyle bu seçenek de elenir. D seçeneğine baktığımızda Mecmua-ı Fünun, ilk Türkçe bilim dergisidir. Dergi, Mehmed Tahir Münif Paşanın kurduğu ve Osmanlı Devletindeki ilk sivil bilim kurumu olma özelliğini taşıyan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniyenin yayın organıdır. Gazete ile ilgisi olmadığı için bu seçenek de elenir. E seçeneğindeki Tasvir-i Efkar Gazetesi de Şinasi tarafından çıkarılmıştır. Ancak Tercüman-ı Ahval Gazetesinden 6 ay sonra çıkarıldığı için ikinci özel gazetedir. Bu yüzden E seçeneği de elenir. C seçeneğine baktığımızda Tercüman-ı Ahval Gazetesi 1860-66 yıllarında Şinasi ve Agah Efendi tarafından kurulmuş ve başyazarlığını Şinasinin yapmış olduğu ilk özel gazetedir. Şinasinin ilk Türkçe oyun olan “Şair Evlenmesi” de bu gazetede yayınlanmıştır. Bu yüzden cevap C seçeneği olmalıdır.
-
24) Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisi, şehzade sancağı olamamıştır?
A) Trabzon
B) Amasya
C) Kütahya
D) Adana
E) Manisa
Cevap 24) Tarih testinin en kolay sorularından bir tanesidir. Şehzade sancağı; padişahın erkek çocukları belli bir yaşa geldiklerinde Lala denilen eğitmenleri tarafından Osmanlıda padişah olabilmeleri için şehir olarak gönderildiği yere şehzade sancağı denilirdi. Soru şıklarını incelediğimizde Trabzonda II. Bayazidin oğulları olan Şehzade Abdullah ve Yavuz Sultan Selim (I. Selim) Trabzon Sancağında görev yapmışlardır. Amasya Sancağında ise, II. Bayezidin oğlu olan Şehzade Ahmet ve II. Bayezid de Amasya sancağında görev almıştı. Kütahya Sancağında da, II. Selim burda sancak beyliği yapmıştır. Manisa Sancağında ise, II. Murat, III. Murat, III. Mehmet ve I. Mustafa, Kanunu Sultan Süleyman gibi birçok padişah şehzadelik yapmıştır. Ancak Adanadan hiçbir padişah şehzadelik görevi için gelmemiştir. Bu yüzden cevap D seçeneği olacaktır.
-
25) 1921 Anayasasının hükümleri arasında aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir?
A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi
B) Kişi hak ve özgürlüklerin belirlenmesi
C) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması
D) il, ilçe ve bucakların yönetiminin düzenlenmesi
E) Genel Müfettişliklerin kurulması
Cevap 25) Direk bilgi isteyen başka bir soru tipidir. Bu soruda dikkat edilmesi gereken nokta 1921 Anayasası yapılırken dönemin şartları savaş ve ülkeyi kurtarma olduğu için acil ve mühim konular ele alınmıştır. Bu yüzden yasama ve yürütme ile yargı tek elde toplanması adına karar alınmış, seçimler 2 yılda bir yapılması maddesi yer almış, il, ilçe ve bucakların yönetimi hakkında düzenlemeler yer almış ve genel müfettişliklerin kurulması kararı alınmıştır. Ancak B seçeneğindeki kişi hak ve özgürlükler belirlenmesi 1924 Anayasasında yer alan bir konudur. Bu yüzden cevap B seçeneğidir.
-
26) Cumhuriyet Döneminde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır?
A) Öğretimin birleştirilmesi
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
D) Türk Medeni Kanununun çıkarılması
E) Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi
Cevap 26) Bu soruyu çözebilmek için Osmanlı Devletinin son dönemindeki eğitim sistemini iyi bilmek gerekir. III. Selim ile başlayıp II. Mahmut ile devam eden ıslahat hareketlerinde birçok askeri, ilmi okul açılmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı eğitiminde medrese eğitimi ve Tekkelerde eğitim verilmekteydi. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde gerek çağdaş okulların varlığı gerekse medreselerin varlığı çift eğitim sistemini haliyle eğitimde tek başlılık bulunmuyordu. Bu yüzden Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birleştirildi ve medreseler kapatıldı. Bundan dolayı dini bilgiler ve pozitif ilimler olarak bilinen fen bilimleri tek bir okulda okutulması için bu kanun çıkarılmıştı. Bu bilgiler ışığında sorunun doğru cevap şıkkı A olması gerekmektedir.
-
27) 1933 yılında kurulan; ayakkabı, tekstil, kağıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etibank
B) Halkbank
C) Sümerbank
D) Türkiye İş Bankası
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
Cevap 27) Direk bilgi isteyen Tarih testi sorularından bir tanesidir. Soru şıklarını incelediğimizde A seçeneğindeki Etibank; 1935 yılında kurulan ve sanayi, maden, enerji, hammade gibi işlerin yapılması için her türlü sermayenin toplanacağı bancılık faaliyetlerini Etibank yürütmüştür. B seçeneğindeki Halkbank ise; 1933 yılında kurulup 1938′de faaliyete geçen bu banka, esnaf ve sanayiciye ucuz kredi vermek amacıyla kurulmuştur. D seçeneğindeki Türkiye İş Bankası ise; Türkiyenin ilk özel bankası olup 1924 yılında Mustafa Kemal tarafından kurdurulan ve ilk genel müdürlüğünü Celal Bayarın yaptığı, çek, yatırım hesabı, yatırım fonu gibi kavramları ve ilk ATMyi kullanan banka olması konusunda öncü olmuş bir bankadır. E seçeneğindeki Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 1925 yılında kurulmuş olup Sanayi ve Maadin Bankası yeni gelişmeye başlayan sanayi teşebbüslerine kredi vermek ve bu teşebbüslere karşı düzenleyici rol oynamak gibi önemli görevleri bulunmaktaydı. C seçeneğindeki Sümerbanka gelirsek, 1933 yılında Atatürk tarafından kurdurtulan ve ticari nitelikte mal üreten kuruluş olup tekstil sanayisi ile aynı anda banka konumun olan bir bankadır. Atatürk devrimlerinden devletçiliğin hayata geçirilmiş bir versiyonudur.
-
28) Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi, 1934 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile tanınmıştır?
A) Kendi soyadını kullanma
B) Belediye başkanı seçme ve seçilme
C) Muhtar seçme ve seçilme
D) Milletvekili seçme ve seçilme
E) Mirasta erkekle eşit olma
Cevap 28) A seçeneğindeki kendi soyadını kullanma ile ilgili hala bir düzenleme yapılmadığı için Medeni Kanunda böyle bir hakları bulunmamakta. Bu konuda açılan davada Anayasa Mahkemesi 21 Ekim 2011 tarihli resmi gazetenin 28091 sayılı kararında konuya ilişkin eşitsizlik olmadığı gerekçesiyle sadece kendi soyadını kullanma duruma karşı olumsuz karar almıştır. B seçeneğindeki belediye başkanı seçme ve seçilme hakkı 1930 yılında tanınmıştır ve ilk bayan belediye başkanı Mersinden 1950 yılında Müfide İlhandır. . C seçeneğindeki Muhtar seçme ve seçilme hakkı da 1933 yılında verilmiştir. E seçeneğindeki mirasta erkekle eşit olma ise daha öncelerden beri vardır. 1847 yılındaki İrade-i Seniye ve 1858 Arazi Kanunnamesi ile bu hak verilmişti. Cevap seçeneğimize gelirsek, 1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneğimiz D olacaktır.
-
29) 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.
Avrupadaki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Locarno
B) Brest-Litowsk
C) Saint Germain
D) Trianon
E) Sykes-Picot
Cevap 29) Direk yine bilgi isteyen bir tarih soru tipidir. Şıkları incelediğimizde, B seçeneğindeki Brest-Litowsk Antlaşması 1918 yılında Rusya ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış bir antlaşma olup Osmanlı Devletinin toprak kazandığı son antlaşmadır. (Kars, Ardahan, Batum, Artvin), C seçeneğindeki Saint Germain Antlaşması İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında 1919′da imzalanmış bir antlaşmadır. D seçeneğindeki Trianon Antlaşması, İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında 1920′de imzalanan antlaşmadır. E seçeneğindeki Sykes-Picot Antlaşması da 1916′da İngiltere ile Fransa arasında Osmanlının Orta Doğudaki topraklarının paylaşılmasını ön gören gizli antlaşmadır. Cevap seçeneğimize geldiğimizde ise A seçeneğindeki Locarno Antlaşması; İsviçrenin Locarno kentinde müzakere edilip Londrada imzalanan ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi hedefleyen çabaların bir zinciri olan Locarno Antlaşması Batı Avrupadaki sınırların değişmezliğini teyit ederken, Doğu Avrupadaki sınırların revizyona(yenileme, gözden geçirme, yeniden düzenleme) tabi tutulmasına imkan tanıdı. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneği A olacaktır.
-
30) Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Mironun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fovizm
B) Kübizm
C) Dadaizm
D) Empresyonizm
E) Sürrealizm
Cevap 30) 20. yüzyıl sanat akımları bilgisini bir sorudur. Soru kökündeki “bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar” ipucu ve bu akımın temsilcileri olan “Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro” bilgisi öğrencileri bilgileri dahilinde rahatlıkla cevaba götürmektedir. Cevap seçeneklerini incelediğimizde, A seçeneğindeki Fovizm ismini vahşi hayvanlar olarak tanımlanan fauves kelimesinden alır. Özelliği ise tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımını ön planda tutan resimliktir. Temsilcisi ise, Matisse, Derain ve Vlamincktir. Bu yüzden soru kökündeki bilgi ve kişilerle uyuşmadığı için A seçeneğini eleriz. B seçeneğindeki Kübizm; Pablo Picasso ve Georges Braque temsilcileri olup, nesne yüzeylerinin ardına bakarak konuyu aynı anda değişik açılardan sunabilecek geometrik şekilleri vurgulamışlardır. Bu yüzden B seçeneğini de eleriz. C seçeneğindeki Dadaizme baktığımızda; Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dadaizmin ana karakteridir. Temsilcileri ise; Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Jacques Magnifico, Marcel Janco ve Emmy Hennings ve Andre Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Paul Eluard ile Georges Ribemont-Dessaignes adlı kişilerdir. Bu akımdaki kişiler daha sonra Sürrealizme yönelmesi adına en fazla çeldirici özelliği olan seçenek olmasına rağmen temsilcileri soru kökündeki ile uyuşmamasından kaynaklı bu seçeneği de eleriz. D seçeneğindeki Empresyonizme baktığımızda; diğer bir ismi İzlenimcilik olan bu akımda, Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefleyen özellikle resim alanında etkili olan akımdır. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarrodur. Bu yüzden bu seçeneği de eleriz. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını Sürrealizm akımı kullanmaktadır ve Freudun bilinçdışı teorilerinden etkilenmiştir. Soru kökünde bilinç dışı kelimesi direk bizi bu akıma götürmekte ve temsilcileri de bu akımın öncüleri olması nedeniyle cevap seçeneğimiz E olacaktır.
-
31) Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisinde yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması
Cevap 31) Direk bilgi isteyen ve Atlantik Bildirisinin maddelerine hakim olan öğrencilerin yapabileceği bir tarih soru tipidir. 1941 yılında ABD ve İngiltere arasında yapılan ilkelere göz attığımızda; Toprak genişlemesi olmayacak, Üzerinde yaşayanların onayları dışında hiçbir toprak değişikliği yapılmayacak, Uluslara kendi yönetim şeklini seçme hakkı verilecek, Kendi kendilerini yönetimden yoksun bırakılanlara bu hakları iade edilecek, Tüm ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlanacak, Denizlerin kullanımında eşitlik ilkesi esas alınacak, Zor kullanma uluslararası bir siyaset aracı olmayacaktır. şeklindedir. Bu bilgiler ışığında C seçeneğinin Atlantik Bildirisinde yer almadığı görülecektir. Bu yüzden cevap C seçeneği olmalıdır.
-
32) Kasım 1917de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanına gönderilen mektupla, İngilterenin Filistinde bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler hâlinde Filistine göç etmeye başlamışlardır.
Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schuman Bildirgesi
B) Balfour Deklarasyonu
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Helsinki Nihai Senedi
Cevap 32) Yine direk bilgi isteyen dünya siyasi tarihi hakkında bilgileri yoklayan bir tarih soru tipidir. Bu soruda dikkat edilmesi gereken noktalar “bildiriyi yapan ülke, bildirinin yapıldığı tarih ve muhatap taraf olan Yahudilerle ilgili karardır.” Bu yüzden A seçeneğinde Schuman Bildirgesi 1950 yıllarında Fransa dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından okunan ve Fransa ile Batı Almanyanın kömür/çelik sanayilerini tek çatı altında birleştirmeyi öngören öneridir. Gerek tarih gerekse bildiriyi yayınlayan ülke gerekse Yahudilerle ilgisiz bir bildiri olmasından dolayı A seçeneği elenir. C seçeneğindeki Marshall Planı 1947lerde önerilip 1948-51 arasında yürürlüğe konulan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım planıdır. Bu bilgiler ışığında C seçeneği de elenir. D seçeneğindeki Truman Doktrini, 1947 yılında ABD Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plan olup Komünizm tehdidi altındaki ülkelere mali ve askeri yardımı öngören bir plandır. Bu yüzden D seçeneği de elenir. E seçeneğindeki Helsinki Nihai Senedi; 1973 tarihinde, Helsinkide açılan ve 1973ten 21 Temmuz 1975e kadar Cenevrede çalışmalarını sürdüren Avrupada Güvenlik ve İşbirliği Konferansıdır. Bu bilgiler ışığında E seçeneği de elenir. Doğru cevap şıkkımız olan B seçeneğindeki Balfour Deklarasyonu; Lloyd Georgeun başbakanlığındaki İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Althur Balfourun girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistinde bir Yahudi devletinin -İsrail- kurulmasıyla sonuçlanan girişimdir. Bu yüzden cevap B seçeneği olmalıdır.
-
33) Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat
B) Balkan
C) Sadabat
D) Kellogg-Briand
E) Varşova
Cevap 33) Bu soruda öğrencilerin bazı paktların tarih ve içeriği hakkındaki siyasi tarih bilgileri yoklanmaktadır. Sorunun şıklarını incelediğimizde, Bağdat Paktı, 1955-58lerde Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında, Sovyetler Birliğinin Ortadoğuda nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütü olarak bilinir. Bu yüzden A seçeneği elenir. B seçeneğindeki Balkan Paktı; 1933′ten Almanyada Nazi iktidarının başlaması ve İtalyanın Akdenizde ve Balkanlarda genişleme çabası ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başlaması üzerine 1934 tarihinde Atinada Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır. Bu yüzden B seçeneği de elenir. C seçeneğindeki Sadabat Paktı ise ; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 1937′de Tahranda Sadabad Sarayında imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı olup paktın toplanma nedeni olarak Kürt aşiretlerinin Türkiye-İran-Irak arasında isyan etmeleri ve yeni sömürgecilikten kurtulan devletlerin bağımsızlıklarına vurgu yapılması adına imzalanan anlaşmadır. Bu bilgiler ışığında C seçeneği de elenir. E seçeneğine baktığımızda, 1955′de Varşovada sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristandı. Bu yüzden E seçeneği de elenir. Cevap seçeneğimiz olan D seçeneğindeki Kellogg Paktı ise, 1928′de savaşın ulusal politika olarak kullanılmasını yasaklayan bir uluslararası silahsızlanma antlaşması olup Türkiye de katılmıştır. Bu yüzden cevap D seçeneği olmalıdır.
-
34) Aşağıdakilerden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir?
A) Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının hızla artması
B) Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması
C) Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi
D) Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi
E) Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması
Cevap 34) Bu soruyu yapabilmek için ya 1929 yılında olan Dünya Ekonomik Buhranının meydana getirdiği sonuçlar bilinmeliydi ya da genel bir Avrupa Tarihi bilgisine sahip olunması gerekliydi. Avrupada gerek Otuz yıl Savaşları gerekse salgın hastalıklar asıl önemlisi sömürgecilik yarışının neticesinde Sanayi İnkılabının getirdiği hızlı ekonomik büyüme ve fabrikalar özellikle iş kollarında işçi azlığı sorununu getirmişti. Bu döneme kadar kadınlar iş hayatında yer almıyordu. Burjuva sınıfı bu işçi açığını kapatması adına kadınların iş hayatına girmesini sağlamıştır. Bu bilgilerden dolayı E seçeneğindeki “Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması” çok daha öncelerde meydana geldiği için cevap E seçeneği olmalıdır.
-
35) Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936da Montröde toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesini imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdenizdeki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) İngiltere
Cevap 35) I. Dünya Savaşı sonunda İtalyaya vaat edilen yerlerin verilmemesi (Paris Barış Konferansında Ege kıyıları ve 12 Adanın İtalya yerine Yunanistana verilmesi) gerekse Faşist yönetimin gelip sömürgecilik yarışında geri kalmanın getirdiği yayılmacı politika izlenilmesi İtalya ve Almanyayı tehdit gören diğer Avrupalı ülkeler mevcut statükoyu korumaya çalışmışlar ancak İtalya özellikle gözünü Akdeniz ve Afrikaya çevirmesi diğer Avrupa ülkelerini harekete geçirmiştir. Bu bağlamda örneğin 1933 yılında yapılan Balkan Paktına Türkiye de katılmış ve bunun temel nedenlerinden biri de İtalyanın yayılmacı politikasından dolayıdır. Bu yüzden cevap seçeneği A olacaktır.
-
36) Uzak Doğunun II. Dünya Savaşının cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) SSCB önderliğinde Doğu Blokunun kurulması
B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCBnin yakınlaşması
C) Japonyanın yayılmacı politika uygulaması
D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması
E) Hindistan ve Pakistanda bağımsızlık mücadelelerinin olması
Cevap 36) 35. soruya benzer nitelikte bir sorudur. I. Dünya Savaşından sonra Almanya, İtalya ve Japonya ikinci dünya savaşında aynı gurupta yer alacak ve bunların özellikle yayılmacı politikaları savaşın başlamasına ve birçok cephenin açılmasına neden olacaktır. Bu bilgiler ışığında Japonya özellikle Uzak Doğuda Mançurya bölgesine saldırması, ABD gemilerine saldırması ABDnin Japonyaya savaş açmasına neden olacaktır. Bu bilgilerden C seçeneği doğru cevap olacaktır.
-
37) Türkiyede,
I. varlık,
II. toprak mahsulleri,
III. emlak
vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşının etkisiyle çıkarılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Cevap 37) Varlık vergisi 1942 yılında II. Dünya Savaşının Türkiyeye olumsuz etkisinden dolayı çıkarılmıştır. Toprak mahsulleri vergisi de, 1943 yılında yasalaşmıştır. Bu vergi türü, II. Dünya Savaşının etkisinden dolayı çıkarılmış ve çiftçi ile tarım ürünlerinin belli yüzdeleri arasında alınması kararlaştırılmış bir vergi olmuş ancak uygulanmasında problemler çıkması nedeniyle 1946′da kaldırılmıştır. Emlak Vergisi 1970 yılında çıkarılmıştır. Emlak vergisi, II. Dünya Savaşı ile bir bağlantısı olmadığı için doğru cevap seçeneği D şıkkı olacaktır.
-
38) Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCBnin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.
A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya
C) Polonya
D) Macaristan
E) Bulgaristan
Cevap 38) Dünya siyasi tarih bilgisini yoklayan bir başka sorudur. Bu soruda dikkat edilmesi gereken temel nokta Almanya Nazisine karşı direniştir. Bu direnişi gösteren ülkelerden biri de Yugoslavyadır. Yugoslavya lideri Josip Broz Tito tarafından başarılı bir şekilde direniş göstermiştir.
-
39) Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Partiyi kuran devlet adamlarından biri değildir?
A) Celâl Bayar
B) Hasan Polatkan
C) Fuat Köprülü
D) Refik Koraltan
E) Adnan Menderes
Cevap 39) Dörtlü Takrir, 12 Haziran 1945′de CHPli Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülünün meclis grubunda açık olarak görüşülmek üzere verdiği önergedir. Dört kişi verdiği için Dörtlü Takrir diye anılır. Partiden ayrılan bu dört kişi Ocak 1946′da Demokrat Partiyi kurmuşlardır. Hasan Polatkan ise; daha sonra kurulan Demokrat Partinin iktidarlık döneminde maliye bakanlığı görevini üstlenmiş 1961 yılında Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu ile birlikte idam edilen politikacılardan biridir. Bu bilgiler ışığında cevap B seçeneği olacaktır.
-
40) Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?
A) Afrikada şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi
B) ABDnin Vietnam Savaşında izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi
C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması
D) Yugoslavyanın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması
E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşının yaşanması
Cevap 40) Tarihinden de anlaşılıyor ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1948 yılında soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması adına sözleşmesinin yapılmasının temel nedeni, Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan soykırım gibi eylemlerin önlenmesidir. Bilindiği gibi Nazi Almanyası Faşist bir yönetim sergilemiş özellikle Yahudilere karşı büyük soykırımlar gerçekleştirmiştir. Bu yüzden C seçeneği cevap olacaktır.
-
41) Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi lideri olan, 1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistanda 2 Ekim günü anısına millî tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammet Ali Cinnah
B) Muhammet Nadir
C) Jawaharlal Nehru
D) Mahatma Gandhi
E) Muhammet İkbal
Cevap 41) Yine Dünya siyasi tarih ve genel kültür bilgisini yoklayan başka bir tarih testi sorusudur. A seçeneğindeki Muhammet Ali Cinnah, Pakistanın bağımsızlığının önderidir. Bu yüzden A seçeneği elenir. B seçeneğindeki Muhammet Nadir de; sadece çeldirici olması adına şıklara konulan bir isimdir. C seçeneğindeki Jawaharlal Nehru da; Hindistan Ulusal Kongresinin önemli siyasi üyelerinden biridir. Hindistanın ilk başbakanıdır ve 1889-1964 yılları arasında yaşamıştır. Bu yüzden C seçeneği de elenir. E seçeneğindeki Muhammet İkbal de; Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacıdır. 1877-1938 yılları arasında yaşamıştır. Bu yüzden E şıkkı da elenir. D seçeneğindeki Mahatma Gandhi ise; bu soruda Hindistan bağımsızlığı denilince akla gelen tek kişi Mahatma Gandhidir. Kendisi savaşmadan kazanan yani savaşmadan bağımsızlığı elde eden biri olarak tarihe geçmiş bir şahsiyettir. Mahatama Gandi pasif direniş ilkesinin siyasi alanda ilk uygulayan kişidir. Bu bilgiler ışığında cevap D seçeneği olacaktır.
-
42) Türkiye, Soğuk Savaş Döneminde SSCBnin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiyenin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Konseyi
B) NATO
C) Balkan Paktı
D) Bağdat Paktı
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu
Cevap 42) Türkiyenin dış politika bilgisini ölçen tarih testi soru tiplerinden biridir. Bu sorunun şıklarını incelediğimizde Türkiye, Avrupa Konseyine 1949 yılında katılmıştır ve kurucu üyelerinden biridir. NATOya 1952 yılında katılmıştır. Balkan Paktına İtalyanın yayılmacı politikasından dolayı 1934 yılında katılmıştır. Bağdat Paktına Sovyetler Birliğinin Ortadoğuda nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütü olan Bağdat Paktına 1955′te katılmıştır. Ancak E seçeneğindeki Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957′de kurulmuş ve şuanki Avrupa Birliğinin eski ismidir. Bununla birlikte Türkiye hala bu birliğe girmemiştir. Bu yüzden cevap E seçeneği olacaktır.
-
43) Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir?
A) Lazerin icat edilmesi
B) İlk nükleer reaktörün kurulması
C) İlk kalp naklinin yapılması
D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
E) DNAnın kimyasal yapısının çözülmesi
Cevap 43) Yine bir genel kültürü içine kapsayan Bilim Tarihi test sorusudur. Şıkları incelediğimizde 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşifleri bu tarih arasında değerlendirmemiz gerekir. A seçeneğindeki Lazer, C. H. Townes tarafından 1953 icat edilmiştir. B seçeneğindeki İlk nükleer reaktörünü aynı zamanda 1938 yılında Nobel Fizik Ödülü alan Enrico Fermi tarafından 1950lerde kurulmuştur. D seçeneğindeki Çocuk felci aşısının geliştirilmesi, Jonas Salk tarafından 1960 yılında kuruldu. E seçeneğindeki DNAnın kimyasal yapısının çözülmesi 1953 yıllarında bir çok kişinin katkısı ile çözülmüştü. Ancak C seçeneğindeki ilk kalp naklinin yapılması 1967 yılında Christiaan Neethling Barnard tarafından yapılmıştı. Bu yüzden doğru cevap seçeneği C olacaktır.
-
44) Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCBnin Kübaya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranının Türkiyeyi ilgilendiren sonuçlarından biridir?
A) Türkiyedeki ABDye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi
B) Türkiyenin Koreye asker göndermesi
C) Türkiyenin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması
D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması
E) Türkiyeye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması
Cevap 44) Türkiyenin dış politika bilgisini ölçen sorulardan biridir. B seçeneğindeki Koreye asker gönderilmesi 1950li yıllarda Türkiye, Güney Kore ile Kuzey Kore Savaşından dolayı Birleşmiş Milletlerin üyesi olmasından dolayı ve Birleşmiş Milletler Konseyinin çağrısı üzerine asker göndermiştir. C seçeneğindeki Türkiyenin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması 1945 yılındadır. D seçeneğindeki Türk topraklarının NAT güvencesi altına alınması ise NATOya giren her ülke aynı zamanda toprakları NATO güvencesi altına alınmış bulunuyordu. Türkiye 1952 yılında katılmıştır. E seçeneğindeki Türkiyeye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması ise, doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri “komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını bildirmesi ile ilgilidir ve 1947 yılında Truman Doktrini ortaya atılmıştır. A seçeneğini incelediğimizde ise, Türkiyedeki ABDye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi ise, Küba Füze Krizi ile ilgilidir. Bu füzeler 1961 yılında Türkiyenin İncirlik Üssüne takılmıştı. ABD tek taraflı kararla bu füzeleri sökmeye başlamıştır.

Tarih Öğretmeni Hasan NAS

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 09-04-2013, 20:38
Ziyaretci
 
Standart Cevap: 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

iyide bunun cevap anahtarı nerde yıllık ödevim için lazım lütfen atın cevapları??
  #3  
Okunmamış 10-04-2013, 00:29
 
Standart Cevap: 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

Konu içinde yazıyor dikkatli okuyunuz lütfen
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Kürtçe 'Sosyal Bilimler Sözlüğü' çıktı Kürtçe 'Sosyal Bilimler Sözlüğü' çıktı Muş Alparslan Üniversitesi MŞÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Kıran, Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü'nü tamamladı. Doç. Dr....
2010 LYS 4 (Sosyal Bilimler) soru ve cevapları 2010 LYS 4 (Sosyal Bilimler) soru ve cevapları Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) üçüncü oturumu olan Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) saat 12.15'de sona erdi. LYS-4'ün sona ermesiyle bu...
2010 SBS Soru ve Cevapları 2010 SBS Soru ve Cevapları 7. sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon 70 bin öğrencinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) bugün yapıldı. ...
Sosyal Bilimler Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez, 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim sezonunda İstanbul...
Sosyal bilimler liseleri arasında nakil yapılabilecek...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,002
Konular : 243,311
Mesajlar: 431,775
Şuan Sitemizde: 219

En Son Üye: selimtv

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.