Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim > Okul Tanıtımları
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Meslek Liseleri-Tanıtım-Açıklama

Eğitim kategorisinde ve Okul Tanıtımları forumunda bulunan Meslek Liseleri-Tanıtım-Açıklama konusunu görüntülemektesiniz.
POLİS KOLEJİLERİ Ankara Polis Koleji, lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere 15.06.1938 tarihinde Atatürkün direktifleri ile kurulmuş, Anıttepedeki Polis ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 29-01-2008, 02:32
 
Standart Meslek Liseleri-Tanıtım-Açıklama

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


POLİS KOLEJİLERİ


Ankara Polis Koleji, lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere 15.06.1938 tarihinde Atatürkün direktifleri ile kurulmuş, Anıttepedeki Polis Enstitüsü binasında faaliyete geçmiştir.1979 yılında yabancı dil gereksinimi duyulup hazırlık sınıfı konularak eğitim süresi dört yıla çıkarılmış olup, 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Kurumlarındaki Hazırlık Sınıfını kaldırması ile birlikte Polis Koleji Müdürlüğü de Hazırlık sınıfını kaldırarak 4 yıllık Eğitime geçmiştir. Müfredatı geliştirilerek Anadolu Lisesi statüsünde ve fen alanında eğitim yapmaya başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 19.09.2004 tarih ve 2004/7935 sayılı kararları ile Bursa İline de Polis Koleji açılmış olup, 2005 yılında 74 öğrenci ile birlikte Eğitim ve Öğretime başlamıştır.

Polis Koleji mezunları Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu fakülte ve yüksek okullarda öğrenim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile amir sınıfında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlamaktadırlar.

POLİS KOLEJİNİN KURULUŞ AMACI ve HEDEFLERİ Polis Koleji; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksek okullara kaynak sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, parasız yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.

Polis Koleji öğrencilerinin;

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Millî Eğitiminin millî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima üstün tutmaya çalışan, insan haklarına saygılı ve Anayasada özellikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi,

b) Emniyet Teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yöneticilerini yetiştirmek amacıyla kurulan Polis Akademisinin öğrenci kaynağını oluşturmak üzere, meslek terbiye ve disiplin anlayışına küçük yaşlardan itibaren alıştırılması,

c) Beden, zihin, şahsiyet, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetiştirilmesi,

d) Bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata ve polislik mesleğine hazırlamak ve onları kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak şekilde millî birlik ve beraberlik içinde Türk Milleti ile polislik mesleğini yapıcı ve seçkin bir ferdi olarak yetiştirilmesi temel ilkedir.

POLİS KOLEJİNİN FİZİKİ DURUMU

Modern bir çehreye sahip sınıf katlarında; 30 derslik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, Self Access laboratuvarları, resim ve müzik odaları bulunmaktadır. Yatakhane katlarında öğrencilerin dinlenmeleri için koğuşlar ve en alt katında öğrencilerin de faydalandıkları çamaşırhane bulunmaktadır. Spor imkanları açısından; hizmete yeni girmiş olan yüzme havuzu ve yeni düzenlenmiş ve günümüzün en kaliteli kondisyon aletlerinin mevcut olduğu kondisyon salonu bulunmaktadır. Ayrıca Kondisyon Salonu ile bağlantılı olan Havalı Tabanca Atış Poligonunda Atış Takımı çalışmaktadır. Spor Salonunda basketbol, voleybol, hentbol, bedmington oynanabilmektedir. Bunların yanında bina dışında futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortu mevcut olup, halı saha hem öğrenci hem de halkın kullanımına açıktır. Öğrencinin dinlenmesi için gazinolarda; kantin, televizyon ve video bulunmaktadır. Öğrenciler boş vakitlerinde gazinolardan faydalanabilecekleri gibi, satranç odası, kütüphane, bilardo, self access, bilgisayar laboratuarlarını da kullanabilmektedirler. Sağlık hizmetleri olarak Başhekimlik bünyesinde üç doktor, bir diş hekimi bulunup öğrencinin sağlık problemlerini imkanlar dahilinde giderirler. Ciddi ve tedavisi kurumda yapılamayacak öğrenciler hastaneye sevk edilirler, tedavi giderleri kurumca karşılanır.

POLİS KOLEJİNDE YAPILACAK SINAV (POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI)

“Polis Koleji Aday Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar ayrıca; Polis Kolejinde Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaklardır.

a. Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getireceklerdir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.

b. Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaklardır.

c. Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.

KONU
SORU SAYISI

Matematik
30

Fen Grubu
25

Türkçe ve Dil Yeteneği
20

Sosyal Grup
15

Yabancı Dil
10

TOPLAM
100

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kağıtları optik okuyucu ile bilgisayar ort¤¤¤¤¤ aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a-5 maddesinde belirtilen şartları taşımak,Halen ilköğretim okulu 8 inci sınıfında okuyor olmak,04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak , “01 OCAK 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak,Öğrenime ara vermemiş olmak, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak (2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı sonu itibariyle Polis Koleji Giriş Sınavında aranır.) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
--------------------------------------------------------------------------Anadolu Öğretmen LiseleriA- AMAÇLARI

1. Genel ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar.

2. Öğrencilerine;

-Öğretmenlik ruhunu aşılar ve öğretmenlik mesleğini sevdirir.

-Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandırır.

-Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür verir.

3. Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırır.

B- ÖĞRETİM PROGRAMLARIAnadolu Öğretmen Liselerinde programlar;

- Ortak genel kültür derslerinden,

- Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden,

- Öğrencilerin bireysel ilgi veyeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkan sağlayan derslerden,

meydana gelir.

Öğretim programlarının, öğrencilerin; ilgi, istek, gereksinim , yetenek, gelişim, olgunluk düzeyleri ile bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.

Bu okulların tüm sınıflarında ağırlıklı olarak yabancı dil dersi (İngilizce) okutulur.

C- ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN HAKLAR
1. Yeterli puan alınmak kaydıyla öğrencilerine tüm yüksek öğretim programları açıktır. 2004 yılı ÖSSde mezunlarının başarı oranı %70 civarındadır.

2. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları tercih edildiğinde, 2547 sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince, ayrıca ek puan verilir. 2004 yılında, üniversite sınavlarını kazananlardan, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yerleşenlerin oranı %80 civarındadır.

3. Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere, 3580 sayılı Yasa gereğince doğrudan burs verilir.

4. Yabancı dil İngilizce olup, ayrıca zorunlu olarak ikinci yabancı dil (Fransızca-Almanca) dersi okutulmaktadır.

5. Tüm sınıflarda öğrenci mevcudu azamî olarak 30dur. Ayrıca özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenek bakımından aynı seviyede öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir.

6. Öğretmenleri; en az üç yıl kıdemi olan ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınav ve mülâkat sonuçlarına göre başarılı görülenler arasından atanır.

7. Cinsiyetlerine uygun pansiyonun bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan öğrencilere; ikinci bir sınava girme koşulu aranmaksızın, kontenjan nispetinde parasız yatılılık hakkı sağlanır.

-------------------------------------------------------------------------TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ ( Üstün Yetenekli Öğrenciler )


1990 yılında ünlü girişimci ve iş adamı Sezai Türkeş, eşi İnanç Türkeşin adını yaşatacak, maddi olanakları sınırlı üstün/özel yetenekli çocukların eğitileceği bir okul açmak için bir vakıf kurdu. Bu amaç doğrultusunda, Vakıf 1993 yılında 416 dönümlük arazi üstünde üç yüz öğrencinin yatılı eğitim göreceği Özel İnanç Lisesini açtı.

1994 ve 1995 yıllarında 20.000 m2lik kapalı alan eğitim öğretim hizmetine girmesinin ardından 1996 Ocak ayında maddi güçlükler baş gösterdi ve inşaat çalışmalarına ara verildi.

1997 yılında uygulamaya konan zorunlu sekiz yıllık eğitim, okulun ortaokul bölümünün kapanmasına yol açtı ve öğrenci kaynağına sınırlama getirdi.

Türk Eğitim Vakfı Dönemi

Okulun belirsizlik dönemi 35 yıldır başarılı ve yetenekli ancak maddi olanakları sınırlı öğrencilere eğitim olanağı sağlayan Türk Eğitim Vakfının desteğiyle sona erdi. TEV, 10 Temmuz 2002de kurumu devralarak okulu içinde bulunduğu dar boğazdan kurtardı. Su anda okul, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTOL) adi altında eğitimine devam etmektedir.
ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Üstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayı, yüksek seviyeli iş yapmaya yeterli oldukları, bu alanda, profosyonel olarak bilinen kimselerin belirlemiş olduğu çocuklardır. Bu özellikdeki çocukların kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, farklılaştırılmış eğitim programları ve hizmetlerine gereksinimleri vardır. (Clark, 1997)

Üstün ve özel yetenekli öğrenciler için öğretimin farklılaştırılması gerekli midir?

Farklılaştırılmış öğretimin amacı, öğrencinin gelişimini ve bireysel başarısını en üst düzeye çıkarmaktır. Öğrenci gereksinimleri etkin ve sürekli bir şekilde değerlendirilir. Böyle bir öğretimde esnek gruplar oluşturulur, öğrenci birçok öğrenme fırsatları ve çalışma düzenlemeleri ile tanışır.

Üstün yeteneklilerin tanılaması ve bu kişilerin eğitimi niçin önemlidir?

Üstün yetenekliler erken yaşta yönlendirildiklerinde gelişimleri hızlandırılabilir.
Bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasında üstün yetenekliler kendi alanlarında iş, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek değerli birer ekonomik kaynaktır.
Yönlendirilmediği, kendini gerçekleştirme ve yaratma fırsatını bulamadığı zaman kendisine ve çevresine olumsuz etkileri olabilir.

Üstün Ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Nelerdir?

• Zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler • Hızlı öğrenirler, üstün kavrama, akılda tutma özellikleri vardır • Geniş hayal ve imgeleme güçleri vardır •Gözlem güçleri kuvvetlidir •Yaratıcıdırlar, keşfetmek, bulmak isterler •Sürekli gelişme isteği içindedirler ve sürekli sorgularlar •Bellekleri güçlüdür • Analiz, sentez yetileri gelişmiştir • Entelektüel meraka sahiptirler • Lider özellikleri sergilerler •Çevreleriyle iyi ilişkiler kurarlar • Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar • Mizah duyguları güçlüdür • Ayrıntılara dikkat ederler •Sözcük hazineleri zengindir, doğru, hızlı ve akıcı konuşurlar • Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoşlanmazlar.

Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yeteneğin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çoğunun çocukta ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin üstünde bir düzeyde gözleniyor olması gerekir. Üstün yetenek çeşitli alanlarda, farklı boyutlarda ve farklı derecelerde ortaya çıkabilir.

Zeka ve Ölçülmesi

Üstün yeteneğin tanılanmasında Wechsler Intelligence Scale for Children WISC-R zeka ölçeğinin kullanılması yaygınlık gösterir. Bu test 6 -16 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bu ölçek sözel ve performansa dayalı yeteneği ölçmekte ve ortalaması 100, standart sapması 15 olan standartlandırılmış bir toplam IQ puanı hesaplamaktadır.
Üstün yetenekliler, kendilerine ve çevrelerine katkıda bulunabilmeleri için normal sınıflarda uygulanan programların ötesinde farklılaştırılmış öğrenme yaşantılarına ihtiyaç duyarlar. Çocukların farklı yetenek alanlarına göre tanılanması, okuldaki başarı değerlendirilirken birden çok başarı ölçütünün kullanılması, sadece ortaya çıkan değil potansiyel yeteneğin de keşfedilmesi, motivasyonun sürekli ölçülmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bilindiği gibi genel zeka ve eğitim ile kazanılan bilgi ve beceri iş yaşamında başarı kazanmak için yeterli değil, bu durum duyuşsal zeka ile desteklenmesi gerekmektedir.

Aileler Neler Yapabilir?

Yaparak yaşa¤¤¤¤¤ öğrenmeyi desteklemeli, çocuk bedenini, beş duyusunu, zihinsel ve duygusal alt yapısını kullanma fırsatı bulursa, yaşantısı zengin olur.Gelişiminin önünü kapatmama, özel bir çocuğa sahip olan anne baba çocuğun merakını engellememeli, kendi yolunu bulmaya çalışırken durdurmamalıdır.Çok yönlü gelişimi özendirme, sözel ve sayısal becerileri, mantık ve akıl yürütmeyi, ilişkilendirebilme, iletişim gibi sosyal becerileri, değerleri ve yaratıcılığı dengeli büyümeyi sağlayacak biçimde desteklemek gerekir.Farklılığı kabul etme, üstün yeteneklilerin farklılığını gerçekçi biçimde görmeli ve geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.Yapılandırma ve engellenmeden sınır çizme, üstünlüklerinin farkına varan, çevresindeki kişileri yönlendirebileceklerini gören üstün yeteneklilerin sınırlarını görme ihtiyacı vardır. Hem kendi güçlerinin sınırlarını hem de çevrenin kabul sınırlarını sınamak isterler.Bir usta öğretici, bir “Mentor” bulma, çocuğun yetenek alanında o konudan iyi, anlayan, bir anlamda o işin ustası olan bir yetişkinle çalışması, kendisine rol modeli alabileceği nitelikte bir yetişkinle iletişim içine girmesi gelişimini hızlandırır ve yönlendirir. Zenginleştirilmiş etkinliklerle desteklemek, doğa ile ilişki kurmasını sağlamak, aile etkinlikleri düzenlemek, sinema, tiyatro, grup oyunlarına katılma, hobilerin oluşmasını desteklemelidir.“ Her çocuk bir değerdir ve her çocuğun yetenekleri yönünde gelişmeye hakkı vardır.” (Özer, 1997).

Üstün yetenekli çocuklara yönelik günümüzde neler yapılıyor?

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk kez “üstün zekalı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem verilecek ve özel sektörün bu alandaki girişimleri desteklenecek” ifadesi yer almıştır.

Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi
1990 yılında ünlü girişimci ve iş adamı Sezai Türkeş, eşi İnanç Türkeşin adını yaşatacak, maddi olanakları sınırlı üstün/özel yetenekli çocukların eğitileceği bir okul açmak için bir vakıf kurdu. Belirlenen amaç doğrultusunda eğitim vermekte iken, 1996 Ocak ayında maddi güçlükler baş gösterdi ve inşaat çalışmalarına ara verildi. 1997 yılında uygulamaya konan zorunlu sekiz yıllık eğitim, okulun ortaokul bölümünün kapanmasına yol açtı, öğrenci kaynağına sınırlama getirdi.
Türk Eğitim Vakfının desteğiyle 10 Temmuz 2002 tarihinden itibaren eğitim öğretime aralıksız olarak devam etmektedir.
Anadolu lisesi müfredatı uygulanarak yabancı dille eğitim verilmektedir. Üstün ve özel yeteneklilere uygun etkinlikler sürdürülmektedir.
TC vatandaşı , maddi durumu yetersiz üstün zekâ ve yetenekte olan öğrenciler, öğrenci seçme heyetince belirlenmektedir.Seçme işlemleri, geçen yıla kadar sadece MEB Rehberlik Araştırma Merkezlerinden bildirilen, hem yetenekli hem de maddi durumu yetersiz öğrenciler arasından sınav yaparak birinci aşamayı geçmekte ve okulumuzda ikici aşama sınavına hak kazanmaktadır. ilk defa 2003–2004 öğretim yılında dışardan başvuru kabul edilmiş ve gerekli kriterleri karşılayan ücretli öğrenciler de öğrenime başlamıştır. İki aşamayı başarıyla geçen öğrenciler , daha sonra birlikte, bir hafta süreli kamp dönemine katılmaktadır.
10. kuruluş yılı kutlanan okulun, 113 mezunundan 112 öğrenci, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde tam burslu olarak öğrenimlerini sürdürmektedir. Gecen yıl ilk dönem üniversite mezunlarını verecek okulumuzunn, yirmi altı öğrencisi Harvard, Duke, Yale, Columbia, Williams gibi saygın yüksek öğretim kurumlarına devam ediyorlar.

Beyazıt İlköğretim Okulu
30 Haziran, 2002de Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince, bir devlet okulu olan Beyazıt İlköğretim okulu Üstün Zekalıların eğitmi projesi için uygulama okulu olarak tahsis edilmiştir. Rehberlik Araştırma Merkezlerince zeka testi sonucunda, üstün zekalı oldukları belirlenen ve proje ile ilgili Yürütme Kurulunun bilim komisyonu tarafından ikinci bir elemeye tabi tutularak seçilen üstün öğrenciler ile seçilmeden kaydı yapılan ve İstanbulun çeşitli ilçelerinden gelen birinci sınıf çocukları ile eğitim yapmaktadır.Okuldaki eğitim öğretim , beyin araştırmalarındaki öğrenmeyle ilgili son bulgular ve yüksek zeka düzeyine sahip öğrencilerin özellikleri temel alınarak düzenlenmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açılan merkezlerdir. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur.--------------------------------------------------------------------------


sSosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesinde sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanıyor.

Kuruluş Amaçları:

§ Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

§ Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,

§ Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

§ Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

Sosyal Bilimler Lisesinin İmkanları

İstanbul'da açılan bu okulun 800 kişilik konferans salonu, 1000 kişilik spor salonu, 300 kişilik yatakhanesi bulunuyor. Okul yatılı ve karma eğitim yapıyor. Okulda en az 2 dil mutlaka öğretiliyor. Öğretmenler Milli Eğitim camiasından seçiliyor. Bu okulda ders vermek isteyen üniversite öğretim görevlilerine de okulun kapısı açık. Bu okulun kendine özgü belli bir yönetmeliği bulunuyor. Ders kitapları, klâsik ders kitapları şeklinde değil. Okul şekli de klâsik okul gibi değil. Bir derste bir konumda olan sıralar, başka derslerde başka konumlarda olacak şekilde düzenleniyor. Okul ilk kez 2003-2004 yılında hazırlık sınıfına öğrenci aldı. Okulda 24'erkişilik 4 sınıf bulunuyor.

Sosyal Bilimler Lisesinin Adı

Sosyal Bilimler Lisesi'nden edebiyat alanına bir ivme getirmesi, toplumun dokusuna hizmet etmesi bekleniyor. Bu okullar meslek lisesi statüsünde değil.

Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenci alım şekli

Sosyal Bilimler Lisesi, Liselere Giriş Sınavıyla (OKS) Türkçe matematik puandan öğrenci alıyor. Bu okula başvuran öğrencilerden OKS'ye girmiş olması, ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu ortalamasının en az 4 olması şartı arandı.

Sosyal Bilimler Lisesinin Eğitimi

Sosyal Bilimler lisesi yabancı dili İngilizce hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süresi bulunan, sınıf mevcutları 24 olan, dört şubeli (4x24=96), karma-yatılı bir okuldur. Yani bu okul, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 4 yıllıktır. Okulda dil dersleri, insan ve toplum üzerine psikoloji, tarih, ekonomi gibi dersler bulunuyor. Sosyal bilimlerin ağırlıkla okutulacağı lisede öğrencilere uluslar arası denkliği olan bir diploma verilecek.

Sosyal Bilimler Lisesine Başvuru Şartlar

2005-2006 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden; 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az “4.00” olanlar başvurabilirler. İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKS) yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8. sınıfta bulunanlara yukarıdaki başvuru şartı uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartlar sadece o sınıf için aranır.

Sınav sonucunda sosyal bilimler lisesini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; 2005-2006 öğretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.Öğrenciler birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde hazırlık+4 yıl süreyle öğrenim göreceklerdir.

Sosyal Bilimler Liselerinin Taban ve Tavan Puanları

OKUL
DİL
CİNSİYET
KONT.
TABAN
TAVAN
TERCİH
YÜZDE

İSTANBUL
İng
Karma
96
475,304
431,48
1828
2,43

ANKARA
İng
Karma
48
467,37
420,921
2974
3,60

ESKİŞEHİR
İng
Karma
48
446,783
407,097
2096
6,55

AYDIN
İng
Karma
96
452,471
401,577
3547
5,83

ERZURUM
İng
Karma
48
417,135
372,923
2595
11,46

--------------------------------------------------------------------------
Spor LiseleriOkul Sayısı: 7
Öğrenci Sayısı: 490

Öğrencilerin;
-Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,
-Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,
-İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,
-Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,
-Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini,
sağlamak amacıyla açılmıştır.
Okula, ilköğretimi o yıl bitiren öğrenciler arasından yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
2004-2005 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamak üzere Erzurum, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde açılmıştır.
Öğrencilerin 372si erkek, 118i (% 16.7) kızdır.
Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24ü geçemez.
İlköğretim üzerine en az üç yıl süreli yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.

Öğretim süreleri 3 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.Sıra
İl
İlçe
Okul Adı

1
ELAZIĞ
MERKEZ
Spor Lisesi

2
ERZURUM
MERKEZ
Spor Lisesi

3
ESKİŞEHİR
MERKEZ
Spor Lisesi

4
MALATYA
MERKEZ
Spor Lisesi

5
SİVAS
MERKEZ
Spor Lisesi

6
TRABZON
MERKEZ
Spor Lisesi

7
UŞAK
MERKEZ
Uşak Spor Lisesi

--------------------------------------------------------------------------A-ANADOLU TEKNİK LİSELERİ

İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.

Anadolu teknik liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce ve Japonca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

B-ANADOLU MESLEK LİSELERİ

İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu okulların denizcilikle ilgili Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Makinaları ve Güverte bölümlerine kontenjanın üç katı kadar öğrenci yerleştirilmektedir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri okul müdürlüğünce kurulan komisyonca ayrıca mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulmakta olup bu sınavda başarılı olanların kesin kaydı yapılmaktadır.

ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR

BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

Bilgisayarlar, kendisine programlar vasıtası ile tanımlanan yöntemleri kullanarak bilgileri depolayan, düzenleyen ve işleyerek yeni bilgiler üretebilen, gerektiğinde temel depolama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanında karar modelleri üretebilen makinalardır. Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar Donanım (HARDWARE) ve yazılım (SOFTWARE)'dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.Öğrencilere; yazılım alanında çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işletim sistemleri, dos komutları, basıc file yazılımlar, virüsler, basıc programlama, dosya işlemleri, pascal programlama, fonksiyonlar, prosedürler, alt programlar, grafikler, C programlama, giriş-çıkış işlemleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Donanım alanında ise, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işlemsel yükselteçler, lojik yapılar, multivibratörler, bileşimsel devre uygulamaları, sayıcı ve kaydediciler, endüstriyel elektronik uygulamaları, mikro işlemciler, elektronik kumanda, sensör-transdüsörler, hafızalar, arıza bulma-giderme, A/D-D/A arabirim teknikleri, PLC proje uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.

BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ

NC (numerik kontrol) rakamlardan, harflerden, noktalama işaretlerinden ve belli bazı sembollerden oluşan kodlar yardımıyla herhangi bir tezgaha kumanda edilmesidir. CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) ise NC (Numerik Kontrol)'lü tezgahlarda kontrol sisteminin bilgisayar yardımıyla yapılıp üretimin gerçekleştirilmesidir.CNC tezgahlardaki çalışmalarda, operatörün el becerisi yerine tezgahı programlama ve kumanda ön plandadır. Çalışmalar daha ziyade teorik bilgiler ve bilgisayar kullanmak suretiyle yapılmaktadır.Öğrencilere, el tesviyesi, vargel, torna, freze, CNC torna, CNC freze, torna programlama, freze programlama, proje ile ilgili temel ve ileri mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi, bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim yapan işletmelerde de çalışabilirler.

BOYA-APRE BÖLÜMÜ

Boya-Apre; tekstil ürünlerinin çeşitli metodlarla boyanması, parlaklık, yumuşaklık, dolgu kazandırılması, estetik görünüm sağlanması konularını içine alan bir meslek dalıdır.Öğrencilere ön işlemler, boyama, baskı, kimyasal apre, elyaf ön terbiye, boyar madde analizleri, boya-apre baskı ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, iplik, dokuma, örme, boya-apre, hazır giyim gibi iş kollarında geniş bir istihdam imkanına sahiptirler.

DOKUMA BÖLÜMÜ

Dokumacılık, tekstil sanayinin dokuma yüzeylerini oluşturma alanını kapsar. Dokuma yüzeyleri çeşitli ipliklerin birbirleri ile belirli kurallar içinde bağlantı kurmaları ile gerçekleşir. Kumaş yüzeylerinin oluşabilmesi için ipliklerin bağlantılarını gerçekleştiren hazırlık ve dokuma işlemleri dokumacılığın uygulama alanıdır.Bu bölümde öğrencilere, elyaflar, dokuma ürünleri ve dokuma çeşitleri, çile açma ve sarma, bobin sarma, büküm, atkı, sarma, el dokuma tezgahları, kumaş makinaları, kumaşların tahlili, iplik sistemleri ve tezgahlarda çalışma esasları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Bölüm mezunları dokuma endüstrisinde istihdam imkânına sahiptirler.

ELEKTRİK BÖLÜMÜ

Elektrik bölümü; elektrik enerjisinin elde edilmesi, dağıtımı, kullanılabilecek duruma getirilmesi, elektrikli araç ve cihazların tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı ile ilgili alanları kapsar.

Bu bölümde öğrencilere; çağırma ve bildirim tesisatları, aydınlatma tesisatları, temel elektronik, güç kaynakları, transistörlü yükselteçler, endüvi sarımı, elektrikli ev aletleri, endüstriyel elektronik uygulamaları, stator sarımı, bir fazlı trafo sarımı, üç fazlı trafo sarımı, paket şalterler, kumanda devreleri, otomatik kumanda, tablo ve panolar, endüstriyel motorlar, hız kontrol, kompanzasyon ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.

Bu bölüm mezunları, yetkili elektrikçilik belgesine sahip olabildikleri gibi, elektrik ve kumanda işleri ile ilgili alanlarda istihdam edilebilirler. Her türlü elektrikli araç ve cihazların tesisat, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilirler. Az bir sermaye ile kendi işyerlerini ve servislerini kurabilirler.

ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

Elektronik bölümü; zayıf akım ve elektromanyetik dalgaların üretilmesi, alınması, verilmesi ve bunlarla ilgili cihazların kullanılması bakım ve onarımı alanlarını kapsar.Bu bölümde; dijital ve endüstriyel elektronik, alıcı-verici ve yükselticiler, televizyon, audiovizyon, elektronik kumanda ve bunların uygulamaları, çeşitli devreler, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölümü bitirenler her türlü elektronik cihazın tesisi, montajı, kullanımı, bakım ve onarımı ile ayarlarını yapabilirler. Bu tür cihazların ve elektronik kumandanın kullanıldığı işletmeler ile servis istasyonlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca az bir sermaye ile kendi servislerini de açabilirler.

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

Bu bölümde öğrencilere; temel elektronik, elektroteknik, dijital elektronik, endüstriyel elektronik, mikroişlemciler, elektrik makinaları, elektro pnömatik, otomatik kumanda, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstrideki elektronik sistemlerin montaj, bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.

ENDÜSTRİYEL MEKANİK BÖLÜMÜ

Endüstriyel mekanik meslek alanı; üretimde gittikçe önem kazanan otomasyona yardımcı olmak amacıyla, endüstriyel üretim yapan fabrika ve tesislerde mekanik üretimle ilgili alanlarda üretimdeki aksaklıkların en aza indirilmesi, yeni üretim tesislerinin kurulması, üretim tesislerinin bakımları ve arızalarının giderilmesi ile ilgili bir meslek alanıdır.Bu bölümde öğrencilere meslek matematiği, malzeme bilgisi, elektrik-elektronik, temel tesviyecilik, metalcilik işlemleri, ısıl işlemler, endüstriyel makine ve aletlerin kullanımı, ölçme ve kontrol, hidrolik-pnömatik gibi alanlarda mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler endüstriyel üretim yapan tüm fabrika ve tesislerde çalışma imkanına sahiptirler.

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü; endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerini kullanan fabrikaların otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması ile ilgili bir meslek alanıdır.Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü Elektronik ve Makine adı altında iki ana uzmanlık alanından oluşmaktadır. Bu alanlardan; Elektronik alanı Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Otomatik Kontrol Network Tasarımı; Makine alanı ise Otomatik Üretim Teknolojisi ve Fabrika Otomasyon Sistem Teknolojileri uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır. Öğrenciler, 12. sınıfta bu dört uzmanlık alanından birine yönelerek mezun olabilmektedirler.

Bu bölümde genel olarak öğrencilere; fabrika üretim ve otomasyon sistemleri, robotik, dijital elektronik, mikrobilgisayar, programlama, network teknolojisi, ölçme ve kontrol, CAD/CAM teknolojisi, multimedya ve teknik İngilizce konularında yeterlilikler kazandırılmaktadırlar.Türk-Japon teknik işbirliği ile uygulanan bir proje kapsamında açılan bu bölümde, program bütünlüğü ve ikili anlaşma gereği bölüme kayıtlı tüm öğrenciler, beş yıllık eğitimi tamamlamak zorundadır.

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ve toplumları ilgilendireceği veya etkileyeceği düşünülen olayların yazılı ve sözlü basına iletilmesini konu edinen bir meslek alanıdır.Öğrencilere, temel gazetecilik, ses ve görüntü kayıt cihazları, fotoğraf uygulaması ve bilgisayar, haber-haberleşme ve gazete yayınlama tekniği, metin yazarlığı, kitle iletişim araçları ve yayın uygulama konularında temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları yazılı ve sözlü basında ve ajanslarda muhabir, foto muhabiri, redaktör, sayfa sekreteri, pikajcı, montajcı ve dizgici olarak çalışabilirler.GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ

Bu bölümde öğrencilere gemi, gemiler arası veya gemi ile yer istasyonları arası iletişimin sağlanması veya geminin güvenle seyri için istasyondaki elektronik iletişim aygıtlarının veya gemi seyir aygıtlarının kullanım, bakım, onarım, kurma ve sökme işlemleri ile ilgili teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; Telsiz Genel Müdürlüğünün açtığı sınavlara katılarak REO ehliyetine sahip olup Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yer haberleşme istasyonlarında uluslararası ehliyete sahip olarak istihdam edilebilirler.

GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ

Gemi inşaa; büyük tonajlı gemi, tanker, özel vasıflı gemi, kombine taşıyıcılar, dökme yük gemisi ve benzerlerinin imal ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini içine alan bir meslektir. Bu bölümde öğrencilere, gemi inşaa ile ilgili olarak teknolojik bilgiler ve üretim uygulamaları ile ilgili temel ve ileri beceriler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; gemi inşaa sanayiinde, tersanelerde, gemi bakım ve onarımı ile ilgili sektörlerde, gemi inşaa sanayiini destekleyen yan sektörlerde kalifiye eleman olarak çalışabilirler.

GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ

Bu bölümde öğrencilere; gemicilik, gemi makinaları ve gemi yardımcı makinalarının işletimi, gemi elektriği ile ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; altı ay deniz hizmetini takiben “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme, ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Makine Zabiti” ehliyeti alarak kamu ve özel sektöre ait Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.

GÜVERTE BÖLÜMÜ

Bu bölümde öğrencilere; gemicilik, novigasyon, yükleme istif, deniz ticaret hukuku, gemi makinaları, meteoroloji, vardiya tutma, deniz haberleşme sistemi, gemi manevraları, denizcilik lâboratuvarı ve denizcilik uygulamaları gibi alanlarda teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; bir yıl deniz hizmetini takiben, “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Vardiya Zabiti” ehliyeti alarak; kamu ve özel sektöre ait Türk ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.

HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Hidrolik ve pnömatik teknolojisi; iş makinaları, takım tezgahları, ölçme ve kontrol sistemleri, robotik, vb. araç, donanım ve makinalardaki hareketlerin akışkanlar ve hava basıncı aracılığıyla sağlandığı alanları kapsar. Öğrencilere, hidrolik ve pnönatik teknolojisinin çalışma sistemleri ve elemanları ile ilgili ortak ve temel işlemler, temel elektrik-elektronik ve dijital elektronik bilgisi, elektro pnömatik, lojik pnömatik, ileri hidrolik dersleri ile ilgili ileri yeterlikler ve ayrıca bilgisayar ve mikro işlemciler dersleri ile programlama mantığı üzerinde durulmakta, bilgisayar destekli çizimler, robotik, PLC uygulamaları, endüstriyel hidrolik konularında da temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstride hidrolik ve pnömatik donanımları kullanan ve üretimini yapan hemen her iş kolunda çalışabilirler.

İNŞAAT (ÜST YAPI) BÖLÜMÜ

Bu bölümde öğrencilere; ahşap, kagir, dülgerlik, kalıp, duvar, sıva, çatı, kaplama, badana-boya, alçı-kartonpiyer, doğrama, betonarme demirciliği ve yalıtım, yapıda tesisat bilgisi ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri seviyede yeterlikler kazandırılmaktadır.

Bu bölüm mezunları inşaat sektöründe ve mimarlıkla ilgili bürolarda teknisyen olarak istihdam edilebilirler.

İPLİK BÖLÜMÜ

İplik; tekstil üretim sektörüne ait ana koldur. Tekstilin temelini oluşturur ve her çeşit liften iplik elde edilmesi ile ilgili bir alandır.Öğrencilere, pamuk iplikçiliği, karde iplikçiliği, opan-end iplikçiliği, kalite kontrol, yün iplikçiliği, yarı kamgarın iplikçilik, streıchgarn iplikçilik, sentetik iplikçilik ve bilgisayar ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bölüm mezunları tekstil sanayiinde çalışma imkanına sahiptirler.

KİMYA BÖLÜMÜ

Kimya; madde bilimi demektir. Genel olarak maddelerin yapısını, özelliklerini ve değişimlerini inceler. Bu değişimlere sebep olan etkenleri bulur.Kimya sanayii, klinik uygulamalar, arıtma işlemleri ve benzeri faaliyetlerin hepsi çeşitli aşamalarda kimyasal uygulamaların yanısıra lâboratuvar kontrolleri de gerektirir.Öğrencilere, anorganik kimya, analitik kimya, analitik ve sınai kimya, biyokimya, enerji kimyası, analitik ve enstrümantasyon analiz ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Kimya bölümü mezunları, birçok sanayi kolunda hammadde ve ürün niteliğini belirlemek, ürün kalitesini artırmak, tıpta teşhis, halk sağlığı çalışmalarında, gıda kontrolleri, çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü uygulamaları, ürünlerin kontrolü ve standardın oluşturulması gibi alanlarda çalışabilirler.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜ

Konfeksiyon insanların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için değişik ölçü, model ve formlarda seri üretim yapılan tekstil alanıdır.Öğrencilere, dikiş makinesi egzersizleri, kadın giyimi, erkek giyimi ve çocuk giyimi, kalite kontrol, iş bilimi ve kalıp hazırlama ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları özellikle bant sistemine göre iş akışı doğrultusunda seri üretim yapan hazır giyim endüstrisinde çalışabilirler.

KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Endüstriyel üretimdeki işlem kontrol ihtiyacını karşılayacak olan sistemlerin kullanılması; elle kontrolden otomatik ve bilgisayarlı kontrole doğru bir gelişme göstermektedir.Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi, çağdaş endüstriyel mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini, sinyal dönüşümlerini, iletimlerini, hata tespit ve giderme yöntemlerini, testlerini ve ayar uygulamalarını programlanabilir işlem kontrol setleri ve bilgisayar kontrol sistemleri ile yapmayı sağlayan bir meslek alanıdır.Öğrencilere, imalât işlerinin ve işlemlerinin değerlendirilmesi, test edilmesi, hata ve arızalarının bulunması, giderilmesi ile güvenilirliğinin sağlanması için dijital-analog kontrol ve enstrümanların, bakım, onarım, güvenlik ve ayarları yapılarak hizmete konulması konularında yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, büyük işletmelerin üretim akış ve kontrolü ile kalite kontrol ünitelerinde istihdam edilirler.

KUYUMCULUK BÖLÜMÜ

Kuyumculuk; kıymetli metal ve alaşımlarının ergitilerek dökülmesi, plaka veya tel hale getirildikten sonra işlenerek ziynet eşyaları haline getirilmesi,kültürel değerlerimizi ziynet eşyaları üzerine işleyerek hem gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması hem de diğer milletlere tanıtılması imkanını sağlayan bir sanattır.Öğrencilere, el aletleri, soğuk şekillendirme, kaynak, ergitme, santrufuj döküm, model hazırlama, şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi kuyumculuk endüstrisinde de çalışabilirler.

MAKİNA BÖLÜMÜ

Metallerin el aletleri ve makina ile talaş kaldırılarak yada diğer üretim metodlarıyla işlendiği, şekillendirilip mamül hale getirildiği bir meslek alanıdır.

Öğrencilere, tesviye, vargel, torna, freze, taşlama ve alet bileme, iş kalıbı ve hacim kalıbı hazırlama, kontrüksiyon, CNC, bilgisayar ile metal, döküm ve model uygulamaları ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.

Bu bölüm mezunları çeşitli makina ve parçalarını üretebilir, bakım ve onarımını yapabilir, makina ve çeşitli parçaların üretildiği endüstriyel iş kollarında çalışabilirler.

MİKROTEKNİK BÖLÜMÜ

Mikroteknoloji, hassas makina ve ölçü aletlerinin imal, bakım ve onarımının yapılmasını kapsar.Öğrencilere, mekanik, hidrolik, pnömatik, elektro mekanik, elektro kimya, optik, termik, elektronik, dijital elektronik, bilgisayar ile nükleer fizikte kullanılan elemanların ve cihazların tasarım-proje, imalat, programlama, montaj, ölçme ve kalite kontrol, bakım, tamir, ayar, işletme ile ilgili yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, bakım ve onarımı hassasiyet gerektiren endüstriyel işlerde çalışabilirler.

MOTOR BÖLÜMÜ

Motorculuk; motorlu araçların yapılarını, çalışma tekniğini, ayar bakım ve onarımları ile yenileştirilmelerinin öğretildiği bir meslek alanıdır.Öğrencilere, motor, tesviye, kaynak, oto elektrik-elektroniği, şasi-aktarma organları, motor ayarları, bakım-servis, yenileştirme ile benzinli ve dizel motor onarımı konularında temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstrinin çeşitli kesimlerindeki oto servis istasyonlarında, oto tamirhanelerinde ve benzeri işyerlerinde çalışabilirler.

OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ

Bu bölümde; elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik kumanda uygulamalarında çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.Öğrencilere ; dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar, hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili ortak ve temel eğitim verilmektedir. Üst sınıflarda ise, ileri hidrolik ve pnömatik sistemlerle elektronik kontrol ve kumanda sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ve benzeri endüstriyel uygulamalarla otomatik kumanda, elektronik ölçme ve kontrol sistemlerinin proses kontrol süreçlerine uygulanması ile ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı alanlarda kolaylıkla istihdam imkanına sahiptirler.

ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Tabii ve suni liflerden meydana gelen ipliklerin belirli bir prensibe göre bağlantı yapılarak örme yüzeyi oluşturmasına ilişkin meslek dalıdır.Bu bölümde öğrencilere, ölçü, örgü teknikleri, makine işlemleri, sentetik, doğal ve karışım elyaflardan üretilmiş iplerin örülerek giysileştirilmesi ile ilgili model geliştirme, kalıp hazırlama, seri üretim, moda ve benzeri uygulamalarla mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, tekstilin özellikle örme olmak üzere, konfeksiyon atölye ve fabrikalarında, moda evlerinde çalışabilirler. Kendilerine ait konfeksiyon atölyelerini kurabilirler.

PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ

Plâstik sanatlar, bir olay, düşünce veya duyguyu üç boyutlu ifade etmekte kullanılan güzel sanatların bir alanıdır.

Plastik sanatlar bölümünde okumak için başvuranların; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflara ait resim dersi başarı ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.

Bu bölümde öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel güzel sanatlar eğitimi ve resim eğitimi ile ilgili ortak ve temel meslek eğitimi verilmekte, ileri sınıflarda ise iki ve üç boyutlu tasarım, resim ve heykel uygulamalarıyla ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, güzel sanatlar ile ilgili ajanslarda ve atölyelerde çalışabilir, özgün sanat çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirebilirler.

PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON)

Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadırlar.Evde ve iş yerlerinde kullandığımız, telefon, televizyon, mutfak eşyası ve parçaları, oyuncak, sandalye, masa, gıda kapları, ilaç kutu kapakları ve öğrenci sıraları enjeksiyon bölümünde üretilmekte olup, bu bölüm plastik sanayiinin geniş bir alanına hizmet vermektedir.Bu alanda uygulanan öğretim programlarıyla kalıp ve enjeksiyon makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.

Plastik endüstrisinde Enjeksiyon Teknisyeni olarak görev alabilirler.

PLASTİK TEKNOLOJİSİ (EKSTRUDER SIKIŞTIRMA)

Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, ekstruder makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır. Tekstil ve halı sanayi lifleri, pencere-kapı profilleri, çeşitli çaptaki su boruları ekstruder (Sıkıştırma) makinesinde üretilmektedir. Ekstruder (Sıkıştırma) bölümü tekstil, inşaat ve tarım sulama sektörünün temel ihtiyacını karşılamaktadır.Bu bölümde kalıp ve ekstruder makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Plastik endüstrisinde Ekstruder (Sıkıştırma) Teknisyeni olarak görev alabilirler.

PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ŞİŞİRME)

Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, şişirme makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır.Şişirme bölümü su ve gıdaların şişelenmesi, kozmetik ürünlerin kullanıma hazırlanması, ilaç sanayinde kullanılan şişelerin, seracılıkta kullanılan plastik filmlerin temel ihtiyacını karşılamaktadır. Bu bölümde Kalıp ve şişirme makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.Plastik endüstrisinde Şişirme Teknisyeni olarak görev alabilirler.

PLASTİK TEKNOLOJİSİ (PLASTİK KALIP)

Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon, ekstruder, şişirme bölümlerinde kullanılan kalıpları tasarlayıp teknik resimlerini çizebilmektedirler. Kullanılacak plastik türüne göre kalıbın yolluk, dağıtıcı, giriş, kalıp boşluğunu tasarlarlar. Plastiğin ön kurutmasını ve çekmesini, kalıp dayanımını hesap etme yeteneğini kazanırlar.Plastik endüstrisinde Plastik Kalıp Tasarımı Teknisyeni olarak görev alabilirler.

RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ

Bu bölümde, radyo ve televizyon muhabirliği, ışıklandırma, seslendirme, kameramanlık, senaryo yazımı ve benzeri alanlarda ülkemiz yayın kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknik ara insan gücü yetiştirilir.Öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar ve temel gazetecilikle ilgili ortak ve temel eğitim verilir. Üst sınıflarda, stüdyo aydınlatma, seslendirme, program çekimi ve yönetimi, kamera teknikleri ile ilgili üretim uygulamaları yaptırılarak mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölümden mezun olanlar, radyo-televizyon program yapım ve yönetim veya basın yayın sektörünün diğer alanlarında teknik personel olarak çalışabilirler.

TEKSTİL BÖLÜMÜ

Tekstil bölümü; tekstilin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon alanlarını kapsamaktadır.Bu bölümde öğrencilere; ilk üç yılda tekstil ile ilgili ortak bilgi ve beceriler kazandırılmakta, dördüncü yılda ise ilgi ve yeteneklerine göre öğrenciler iplik, dokuma, boya-apre, örgü ve konfeksiyon branşlarından birisine yönlendirilmekte ve bu alanlardan birisinden mezun olabilmektedirler.Bu bölümden mezun olanlar, tekstil endüstrisinin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon ile ilgili alanlarında istihdam edilirler.

TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ

Bu bölüm; tekstil boya-baskı-desen endüstrisinde kullanılan materyallerin ve boyar maddelerin özelliklerini bilen, işletmelerde kullanılan muhtelif tipteki boya ve baskı makinelerini tanıyan, istenilen deseni üretebilen, renklerini analiz edebilen, hazırlanan desenleri şablona geçirebilen, bu desenleri muhtelif boya grupları ile kumaş baskısını yapabilen, kullandıkları araçların bakımını, kontrol ve ayarlarını yapabilen, işyerinde ahenkli bir çalışma ortamı kurabilen, çalıştığı alandaki yeniliklere açık teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür.

Tekstil boya-baskı-desen bölümü mezunları, tekstil endüstrisinin ilgili birimlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

TELEKOMÜNİKASYON BÖLÜMÜ

Telekomünikasyon bölümünde, elektrikli ve elektronik haberleşme sistemlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.Öğrencilere , dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar ile ilgili ortak ve temel eğitim verilir. Üst sınıflarda, santral tekniği, iç ve dış şebeke teknikleri, kramportör, mikro dalga teknikleri, baskı devreler, güç kaynakları ve benzeri haberleşme sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, telekomünikasyon uygulamalarının yapıldığı her türlü ortamda çalışabilirler, az bir sermaye ile bakım-onarım ve üretici olarak kendi işyerlerini açabilirler.

TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

Tıp elektroniği bölümü, elektrik, elektronik ve bilgisayarın tıbbi test, kontrol ve ölçüm cihazlarına uygulanarak gerekli ölçümleri yapabilecek ara insan gücü yetiştirilir.Öğrencilere; temel elektrik, elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında yeterlik kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; hastane, sağlık merkezleri gibi tıbbi alet ve cihazların kullanıldığı yerlerde tıbbi cihazların bakım ve onarımı, kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili işlerde çalışabilirler.

UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

Bu bölümde, Uçak ve diğer hava araçlarının elektronik aksamının üretim, bakım-onarım ve servis işlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilir.

Bu bölümde öğrencilere, temel tesviyecilik işlemleri, motor ve rigging, elektrik, gösterge ve avionics, elektronik ve avionik, uçak elektoniği, bilgisayar uygulamaları ile ilgili olarak işe giriş seviyesinde mesleki yeterlilikler kazandırılır.

Bu bölüm mezunları, sivil ve askeri amaçlı uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrika ve işyerlerinde çalışabilirler.

UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE-MOTOR) BÖLÜMÜ

Bu bölümde uçak motor ve gövdelerinin bakım, onarım ve servis hizmetlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilir.Bu bölümde öğrencilere, temel uçak gövde ve yapısı, uçak elektrik sistemleri, uçak motorları, uçak sistemleri, rigging, gösterge sistemleri, uçak motorlarının bakım ve testi ile avionics uygulamaları ile ilgili olarak Uluslararası Ortak Havacılık Kuralı Olan JAR 66 ' ya göre eğitim verilir.Bu bölüm mezunları, uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığı sektörlerinde çalışabilirler.

YAPI RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ

Yapı ressamlığı; mimar ve mühendislere yardımcı olan tasarlanmış projenin çizilmesi, projenin okunup detay resimlerinin çizilmesi konularını içine alan bir meslektir.Öğrencilere, temel işlemler, yapı elamanları çizimi, yığma yapı projesi, yapı projesi, mimari proje, statik proje, maket, ozalit ile ilgili ortak ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölümü bitiren öğrenciler inşaat sektöründe, mimarlık ve mühendislik bürolarında ve bayındırlık ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 18-05-2011, 12:52
Ziyaretci
 
333 Cevap: Meslek Lisesi

düşük puanla girele bilirmi
  #3  
Okunmamış 08-07-2012, 21:22
%u0130smail BaBa
 
Standart Cevap: Meslek Liseleri-Tanıtım-Açıklama

brandy talore kadar güzel mi
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Ticaret Meslek Liseleri Ticaret Meslek Liseleri Ticaret Meslek Liseleri 2010-2011 Yılı Taban Puanları Kırşehir Akpınar Lisesi Öğrenci ve Mezunları Grubu Isparta Gazi Lisesi Öğrenci ve Mezunları Grubu Isparta...
Meslek Liseleri Kapatılmalı 'Meslek Liseleri Kapatılmalı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan'dan meslek liselerine yönelik önemli açıklama. "Meslek liseleri kapatılmalı" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve...
Adalet Meslek Liseleri ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI ADALET MESLEK LİSELERİ Ankara, Gümüşhane ve Afyon-Bolvadin'de eğitim-öğretim yapan Adalet Meslek Liseleri, Adalet Bakanlığı'na bağlı olup, amacı Adalet Bakanlığı merkez...
MEB Sağlık Meslek Liseleri MEB'E BAĞLI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ İLE İLGİLİ TANITIM BİLGİLERİ İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi İstanbul-Üsküdar Koşu Yolu semtinde 1974 yılından beri öğretime devam eden...
Anadolu Kız Meslek Liseleri KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR VE BU OKULLARDA UYGULANAN ALANLAR/BÖLÜMLER ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,002
Konular : 243,311
Mesajlar: 431,775
Şuan Sitemizde: 251

En Son Üye: selimtv

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:39.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.