Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Her Telden Muhabbet > Genel Kültür
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Hayvan hakları

Her Telden Muhabbet kategorisinde ve Genel Kültür forumunda bulunan Hayvan hakları konusunu görüntülemektesiniz.
Hayvan hakları Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı mecliste görüşülerek yasalaştı. Ancak hayvanseverler için büyük önem taşıyan iki problemin çözümüne yönelik hiç ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 02-02-2010, 12:27
 
Standart Hayvan hakları

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Hayvan hakları

Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı mecliste görüşülerek yasalaştı. Ancak hayvanseverler için büyük önem taşıyan iki problemin çözümüne yönelik hiç bir gelişme yaşanmadı
.


Bu problemlerden ilki apartmanda hayvan beslemeye hakkına yönelik. Diğeri ise itlaflara yol açan 3285 - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu. Sokağa hayvan terkedilmesinin ana nedenlerinden biri apatman dairesinde evcil hayvan besleme hakkının olmaması. 3285 - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na göre kuduz görüldüğü takdirde itlaf yapılabiliyor.24 Haziran 2004 Milliyet Gazetesi - Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İlk olarak Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde, 1995 yılında TBMM'ye sevk edilen ancak görüşülemediği için daha sonraki hükümetler döneminde de yenilenen yasa, hayvan hakları konusundaki ilk düzenleme özelliğini taşıyor.
Yasa, ''Hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı'' amaçlıyor.
Yasaya göre, kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpekler sahipleri tarafından kısırlaştırılacak. Hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla veya dağıtımını yapmakla yükümlü olacak.
Bir hayvanın bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olacak.
Hayvan sahipleri, hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri alacak. Hayvan sahipleri zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin edecek.

HAYVANLAR HACZEDİLEMEYECEK
Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika alacak.
Ticari amaç güdülmeden ev ve bahçe içinde bakılan ev ve süs hayvanları, sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyecek. Ev ve süs hayvanları ile diğer sahipli hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemeyecek.

SAHİPSİZ YA DA GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVANLAR

Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanlar Hayvan Sağlığı Zabıtası Yasası'nda öngörülen durumlar dışında öldürülemeyecek. Güçten düşmüş hayvanlar ticari ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamayacak. Bu hayvanlar en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülecek. Kazanç sağlamamak kaydıyla bu hayvanlara sahip çıkmak isteyenlere arazi, bina ve demirbaş tahsis edilebilecek.

HAYVANLARA MÜDAHALELER

Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahale sadece veteriner hekimler tarafından yapılacak. Kontrolsüz üremenin önlenmesi için hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma müdahaleleri yapılacak.
Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahaleyi yasaklayan yasa, hayvanların yaşadıkları sürece tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümünün çıkarılıp alınamayacağını veya tahrip edilemeyeceğini de hükme bağlıyor.
Hayvanlar bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamayacak. Satılırken hayvanların sağlıkları iyi, barındırıldıkları yer temiz ve sağlık şartlarına uygun olacak. Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması izne tabi olacak. Bir hayvan, acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamayacak.
Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemeyecek. Hayvanlar başka bir hayvanla dövüştürülemeyecek.

HAYVANLARIN KESİMİ

Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. hayvanların kesimini ehliyetli kişiler yapabilecek.
Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve diğer konular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Yasal istisnalar, tıbbi ve bilimsel gerekçeler ile insan ve çevre sağlığına yönelik önemli tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemeyecek.

YASAKLAR

Yasayla hayvanlarla ilgili yasaklar şöyle belirlendi:
''-Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, -Hayvanları gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak, -Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak, -Ev ve süs hayvanlarını 16 yaşından küçüklere satmak, -Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalede bulunmak, -Kesim hayvanları ve 4915 sayılı yasa çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek, -Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak, -Tıbbi gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek suni müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek, -Hayvanları hasta, gebelik süresinin üçte ikisini tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak, -Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak, -Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yayan yiyecek ve içecekler vermek, -Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.'' Yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye'ye sokulmuş Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi hayvanların sahipleri, 3 ay içerisinde hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunacak, 6 ay içinde de bu hayvanları kısırlaştıracaklar.

İL HAYVAN KORUMA KURULU

Her ilde, vali başkanlığında ''il hayvan koruma kurulu'' kurulacak ve kurul; belediye başkanı, il çevre ve orman müdürü, il tarım müdürü, il sağlık müdürü , il milli eğitim müdürü, il müftüsü, belediye veteriner müdürü, veteriner fakültesi temsilcisi, gönüllü kuruluşlardan iki temsilci, il veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden oluşacak.
Yasal düzenlemelere aykırı hareket edenleri uyarmak ve ilgili makamlara bildirmek üzere, hayvan koruma derneklerine üye ya da bu konuda faydalı hizmetleri bulunmuş ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından teklif edilecekler arasından il hayvan koruma kurullarınca seçilecek kişilere hayvan koruma gönüllüsü belgesi verilecek. Gönüllüler, hayvanları koruma amacıyla yapacakları kontrollerde yasaya aykırı hususları tespit ederek görevlilere bildirecek.

EĞİTİCİ YAYINLAR

Hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esas olacak. TRT ile özel televizyon kanallarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarında en az ayda yarım saat eğitici yayınlar yapılacak. Bu yayınların yüzde 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılacak.
Eğitici yayın yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ulusal radyo ve televizyonlara ihlal ettikleri her ay için 5 milyar lira idari para cezası verilecek.

CEZALAR

Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, hayvanı en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürecek veya götürülmesini sağlayacak.
Yasayla hayvanlara işkence yapmak, kötü davranmak, dövmek, aç bırakmak ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek yasaklanıyor. Soy tüketme, işkence, cinsel ilişkide bulunma ve hayvana kötü muameleyi alışkanlık edinenlere ağır para cezaları getiriliyor. Bu cezalar 150 milyon lira ile 7.5 milyar lira arasında değişiyor.
Bu suçların tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde de üç kat artırılarak verilecek.
Hayvanların sahiplenilmesi ve bakılmasıyla ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uyulmaması durumu, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma ve koruma ile görevlendirilmiş kişilerce işlenirse, cezalar iki kat artırılacak.
Suç sayılan fiillerin tekrarı halinde cezalar bir kat, daha fazla tekrarı halinde ise üç kat artılarak uygulanacak.

Onlar da haklarına kavuştu
25 Haziran 2004 Milliyet Gazetesi - 9 yıldır çıkması beklenen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı dün yasalaştı. Yasaya göre doğan yavruları sokağa bırakanlar 250 milyon para cezası ödeyecek
TBMM Genel Kurulu'nun gündemine dokuz yıldır girip - çıkan Hayvan Hakları Tasarısı, dün Meclis'te görüşülerek yasalaştı. Yasaya göre apartman veya sitede beslediği kedi ve köpeğini kısırlaştırmayanlar, yavrulayabilmesi için belediyeye kayıt yaptırmak zorunda olacak. İzin alıp da doğan yavruları sokağa bırakanlar hayvan başına 250 milyon lira ceza ödeyecek.
Yasaya göre hayvan kesimi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Kurallara uymayanlara hayvan başına 500 milyon, yönetmeliklere uymayanlara hayvan başına 1 milyar 250 milyon lira ceza kesilecek.
Yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye'ye sokulmuş pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanların sahipleri, üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunacak, bu hayvanlar 6 ay içinde kısırlaştırılacak.

Tasarıdaki düzenlemeler şöyle:


Sahipsiz hayvanları Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda öngörülen durumlar dışında öldürenlere 500 milyon lira.
Hayvanlara veteriner dışında cerrahi müdahaleler yapanlar ile acı verip kısırlaştıranlara 150 milyon lira.
Bir hayvan neslinin soyunu yok edici müdahalelerde hayvan başına 7,5 milyar lira.
Hayvanların organlarını alanlara, kuyruk ve kulaklarını kesenlere, dişlerini sökenlere hayvan başına bir milyar lira.
Hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara aykırı davrananlara 2 milyar 500 milyon lira.
Hayvanları dövüştürenlere hayvan başına 1 milyar 150 milyon lira.
Hayvanları mumyalamak ya da astragan kürk yapımı için yavrulama ve süt analığı dönemlerinde öldürenlere hayvan başına 500 milyon, işletmeciler tarafından yapılması halinde hayvan başına 1 milyar 250 milyon lira.
Hayvanları hasta, gebe ve yeni ana iken çalıştıran, hayvanlarlarla cinsel ilişkide bulunan, işkence yapan, zor kullanarak yem yediren, alkollü içki, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan yiyecek ve içecekleri verenlere 250 milyon lira.
At, eşek etini piyasasa sürenlere, tehlike arzeden hayvanları üreten, ülkeye sokan ve satanlara 2 milyar 500 milyon lira.
Trafikte bir hayvanın ölümüne neden olanlara, öldürdükleri hayvan başına 750 milyon lira
Hayvanların da artık hakları var
25 Haziran 2004 Hürriyet Gazetesi -1995�ten bu yana çeşitli hükümetlerce 4 kez TBMM�ye gönderilen ancak her defasında görüşülemeden gündemden düşen Hayvan Hakları Yasası Tasarısı dün akşam TBMM�de kabul edildi.
Hayvan sahibi olanlara eğitim alma zorunluluğu getiren yasa, hayvanlara zarar verenlere de ağır para cezaları getiriyor.

Yasa özetle şu hükümleri getiriyor:
Kurban bayramında sağlık koşullarına uymayanlara 1 milyar 250 milyon lira, hayvana acı verenlere ise 500 milyon lira para cezası verilecek.
Evde beslenen köpek ve kedilerin kısırlaştırılması zorunlu olacak.
Hayvanlara işkence eden ve soyunun tükenmesine neden olan, cinsel ilişki kuranlara 150 milyon ile 5 milyar lira arasında ceza verilecek.
Hayvanı başka bir canlı ile dövüştürme, doping yapma, acı ve ıstırap verecek şekilde kullanma ceza kapsamına girecek.
Trafik kazası sonucu hayvan öldürenler 750 milyon lira ödeyecek.
Çarptığı hayvanı veterinere götürmeyen 250 milyon lira ödeyecek.
Ev hayvanlarını terketmek 150 milyon.
Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapma hayvan başına 1 milyar.

Hayvan hakları koruma altında
25 Haziran 2004 Türkiye Gazetesi - Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu�nda kabul edilerek yasalaştı. Hayvan hakları konusundaki ilk düzenleme özelliğini taşıyan yasa, �Hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı� amaçlıyor.
Hayvan sahiplerine sorumluluk
Hayvan sahipleri, hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri alacak. Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika alacak.

Bakım evleri
Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanlar Hayvan Sağlığı Zabıtası Yasası�nda öngörülen durumlar dışında öldürülemeyecek. Bu hayvanlar en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülecek. Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahale sadece veteriner hekimler tarafından yapılacak. Kontrolsüz üremenin önlenmesi için hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma müdahaleleri yapılacak. Hayvanlar bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamayacak.

Filmlerde hayvan kullanılması

Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması izne tabi olacak. Bir hayvan, acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamayacak. Hayvanlar başka bir hayvanla dövüştürülemeyecek.
Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesimini ehliyetli kişiler yapabilecek.

Eğitici programlar
Hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esas olacak. TRT ile özel TV kanallarında ayda en az 2 saat, özel radyo kanallarında en az ayda yarım saat yayın yapılacak.

İşkenceye ağır ceza
Yasayla hayvanlara işkence yapmak, dövmek, aç bırakmak ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek yasaklanıyor. Soy tüketme, işkence, cinsel ilişkide bulunma ve hayvana kötü muameleyi alışkanlık edinenlere ağır para cezaları getiriliyor. Bu cezalar 150 milyon lira ile 7.5 milyar lira arasında değişiyor. Bu suçların tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde de üç kat artırılarak verilecek.

Hayvan Hakları Yasası çıktı evcil hayvanlar kısırlaştırılacak
25 Haziran 2004 Zaman Gazetesi - Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, 16 yaşından küçükler hayvan sahibi olamayacak, hayvanlara kötü davrananlara ağır para cezaları verilecek. İlk olarak Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde, 1995 yılında TBMM'ye sevk edilen ancak görüşülemediği için daha sonraki hükümetler döneminde de yenilenen yasa, hayvan hakları konusundaki ilk düzenleme özelliğini taşıyor. Yasaya göre, kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpekler sahipleri tarafından kısırlaştırılacak. Yasayla getirilen cezalardan bazıları şöyle: Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanları öngörülen durumlar dışında öldürenlere 500 milyon; hayvanların organlarını alanlara, kuyruk ve kulaklarını kesenlere, tırnak ve dişlerini sökenlere, hayvan başına 1 milyar; hayvanları dövüştürenlere hayvan başına 1 milyar 150 milyon lira ceza getirildi.

Hayvanları Koruma Yasası Meclis'ten geçti

25 Haziran 2004 Sabah Gazetesi - AB rotasında, Türkiye'nin eleştirilerden bir türlü yakasını kurtaramadığı Hayvanları Koruma Yasası'na Meclis'ten vize çıktı. 9 yıl boyunca tozlu raflarda bekleyen, bu süreçte 5 bakan eskiten tasarı, Meclis'te kabul edildi. Milletvekilleri yasayı çıkarmak için, çalışma saatini uzattı. 33 maddeden oluşan yasa, ev ve sokak hayvanların sayısının belirlenmesinden, yaşadıkları alanlara kadar her adımda takibine olanak tanıyor. Aşılamadan, ceza hükümlerine kadarki her aşamasında ise neredeyse bir kod sistemi getirildi.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Hayvan Hakları ve Ahlak Hayvan Hakları ve Ahlak Hayvan hakları kavramı, insan olmayan yaratıklara karşı yapılan bir eylem ya da inanışın toplum tarafından uygun, ahlaki veya yasal çerçevede olmasıdır. İnsanlar bu...
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi Hayvan hakları bildirgesi 15 Ekim 1978'de Paris UNESCO evinde ilan edilmiştir. Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit...
Kul Hakları Kul Haklari KUL HAKLARI BABINDA Baslica kul haklari sunlardir: \"1 — Müslüman kardesinle karsilasinca ona selâm vermen. 2 — Seni davet edince davetine icabet etmen.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir Bir yüzyıl, çocukların hiçbir hakka sahip olmamalarıyla başlayıp, çocukların en güçlü kanuni araçlar yoluyla onların haklarını sadece tanımakla değil korumaklada sonlanmaktadır. Carol Bellamy,...
Hasta Hakları...! Daha önceden verildimi bilmiyorum arattım ama bulamadım, arkadaşlar hasta haklarını bilmemiz lazım böylece haklarımızı sonuna kadar arayabiliriz sakın yılmayın haklarınızın sonuna kadar takipçisi...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,029
Konular : 243,668
Mesajlar: 432,260
Şuan Sitemizde: 146

En Son Üye: MeLiSaa

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.