Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Niels Bohr un Atomla İlgili Çalışmaları

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan Niels Bohr un Atomla İlgili Çalışmaları konusunu görüntülemektesiniz.
Niels Bohr un Atomla İlgili Çalışmaları Niels Bohr 1885 -1962) Söylentiye göre Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey vardır: gemi ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 28-11-2012, 08:15
 
Standart Niels Bohr un Atomla İlgili Çalışmaları

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Niels Bohr un Atomla İlgili Çalışmaları

Niels Bohr

1885 -1962) Söylentiye göre Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey vardır: gemi endüstrisi süt ürünleri peri masalları yazarı Hans Christian Andersen fizik bilgini Niels Bohr Bohr hem bilgin kişiliği hem insancıl davranışlarıylabüyük hayaller peşinde koşan gençlere yetkin bir örnek ve esin kaynağı olan bir öncüydü O ne Rutherford gibi dış görünümüyle ürkütücü ne de Einstein gibi "arabaya tek başına koşulan at"tı

Niels Kopenhag'da görkemli bir konakta dünyaya geldi Babası üniversitede fizyoloji profesörüydü Niels çocukluk yıllarında "hımbıl" görünümüyle hiç de parlak bir gelecek vaadetmiyordu ileride seçkin bir matematikçi olan kardeşi Harald da pek farklı değildi

İki kardeşin en çok hoşlandıkları şey anneleriyle tramvaya binip kenti dolaşmaktı Bir keresinde boş tramvayda anne can sıkıntısını gidermek için olmalı çocuklara masal söyler Anlamsız bakışları sarkık yanakları ve açık ağızlarıyla duran iki oğlanı uzaktan izleyen bir yolcu "Zavallı kadın bu iki şapşala bir şey anlattığını sanıyor!" demekten kendini alamaz Niels Bohr'un bir çocukluk anısı bu

Oysa Niels'in okul yılları son derece parlak geçer Babasının entellektüel ilgi alanı genişti: Biri felsefeci biri dilci ve biri fizikçi üç arkadaşıyla her Cuma akşamı bir araya gelir düşün dünyasında olup bitenleri tartışırlardı İki oğlan da bir köşede oturup uzun süren tartışmaları sessizce izlerlerdi Özellikle Niels'in spekülatif düşünceye yakın bir ilgisi vardı Nitekim üniversitede fiziğin yanısıra ilginç bulduğu felsefe derslerini de kaçırmazdı

Niels Bohr üniversiteyi üstün başarıyla bitirip; yirmi iki yaşında Danimarka Bilim Akademisi'nin altın madalya ödülünü alır Delikanlının sonradan unutulan bir başarısı da İskandinav dünyasında tanınmış bir futbolcu olmasıydı Bohr 1911'de doktora çalışmasını tamamlar tamamlamaz JJ Thomson'la çalışmak üzere Cambridge-Cavendish Laboratuvarı'na koşar Ancak genç bilimadamı burada umduğunu bulamaz Herşeyden önce İngilizce bilgisi yetersizdi; çevresiyle verimli iletişim kuramıyordu

Sonradan daha önce Rutherford'un olağanüstü yeteneğini farketmiş olan Thomson nedense Danimarkalı gence sıradan biri gözüyle bakıyordu Tartışmalı bir toplantıda Bohr'un ileri sürdüğü bir çözümü Thomson irdelemeksizin yanlış diye geri çevirir; ama daha sonra aynı düşünceyi kendisi dile getirir Bu olayı içine sindiremeyen Bohr yeni bir arayış içine girer

Bu sırada bilim dünyasının parlayan yıldızı Rutherford'dur Katıldığı bir konferansında Rutherford'un coşkusu ve atılım gücüyle büyülenen Bohr Cavendish'i bırakır Manchester'de onun ekibine katılır Rutherford deneyciydi Bohr ise kuramsal araştırmaya yönelikti Ama iki bilimadamı arasında başlayan ilişki ömür boyu süren dostluğa dönüşür Öyle kiBohr biricik oğluna hocanın ilk adı "Ernest"i verir Oysa bursunun tükenmesi nedeniyle Manchester'de yalnızca altı ay kalabilmişti

Bohr'un bilimde ilgi odağı atom çekirdeğine ilişkin deney sonuçları değil kuramsal bir sorundu: Bir elektrik birimi olan elektronun atom kapsamındaki davranışının bilinen fizik yasalarına ters düşmesinin nedeni ne olabilirdi? Normal olarakpozitif yüklü çekirdeğin çevresinde dönen negatif yüklü elektronun devinim sürecinde elektromanyetik radyasyon salarak enerji yitirmesi ve çekirdeğe gömülmesi; atomun çökmesi gerekirdi

Max Planck'ın kara-cisim radyasyon katastrofuna benzer bir katastrof! Planck karşılaştığı sorunu E = hf denklemiyle açıklamıştı Bu sorun da belki kuvantum kavramına başvurularak açıklanabilirdi Hiç değilse Niels Bohr böyle düşünmekteydi

Sorun "spektrum analizi" ya da "spektroskopi" denen konu kapsamındaydı Bohr "çizgi spektrası"na ilişkin bir formülden nedense habersizdi (Bohr formülü bir meslekdaşının yardımıyla sonunda öğrenir Okul ders kitaplarına bile geçen formülün Bohr'un gözünden kaçmış olması ilginçtir)

Bir aritmetik oyununu andıran işlemi 1885'de Balmer adında İsviçreli bir lise öğretmeni bulmuştu Buna göre örneğinhidrojen spektrumundaki kırmızı çizginin frekansını saptamak için 3'ün karesi alınır l bu sayıya bölünür çıkan bölüm 32903640000000000 sayısıyla çarpılır Yeşil çizginin frekansı için işleme 4 mor çizginin frekansı için 5'le başlanır Balmer formülünü ortaya koyduğunda hidrojen spektrumunda yalnızca üç çizgi biliniyordu Sonra bulunan çizgiler için işleme 6 7 8 sayılarıyla başlanır

Bohr 1912'de Kopenhag'a döndüğünde çözüm aradığı problemi birlikte getirmişti Atomun yapısını açıklamaya çalışan Bohr için Balmer formülü niçin önemliydi? Yanıt basittir: Bohr Planck sabiti h'yi kullanarak bu formülle enerji kuvantalarından oluşan spektrumu açıklayabileceğini görmüştü

Başka bir deyişle formülün sağladığı ipucuyla atomların normalde neden enerji salmadığı elektronların neden hız kaybedip çekirdeğe gömülmediği açıklık kazanmaktaydı Bohr'un o zaman bilinen fizikle bağdaşmaz görünen görüşü başlıca dört nokta içeriyordu:

(1) Elektron olası tüm yörüngelerde değil yalnız enerjisi Planck sabitiyle bir tam sayının çarpımına orantılı olan yörüngelerde devinir

(2) Elektron enerji değişimiyle kuvantum yörüngelerinin birinden öbürüne geçebilir; ancak çekirdeğe en içteki yörüngeden daha fazla yaklaşamaz

(3) Bir kuvantum yörüngede devinen elektron bir iç yörüngeye düşmedikçe radyasyon salmaz Bu düşüş belli bir miktarda ışık enerjisi üretmekle kalır Üretilen enerjinin frekansı iki yörünge arasındaki enerji farkının Planck sabitine bölünmesine eşittir:(4) Bir elektronun taşıyabileceği enerjiler sınırlıdır ve bu kesintili enerjiler atomun kesintili çizgi spektrumunda yansır

Atom yapısının anahtarını salınan ışığın spektrumunda arayan bu görüşün birtakım gözlemlere açıklık getirmekle birliktedoğruluğu kuşku konusuydu Bir kez aynı gözlemler başka hipotezlerle de açıklanabilirdi Sonra elektronların Bohr'un öngördüğü biçimde davrandığını gösteren somut kanıtlar da ortada yoktu henüz Kaldı ki kuvantum yörüngeleri düşüncesi olgusal dayanaktan yoksundu

Bohr'un hipotezi öncelikle hidrojen spektrumunu açıklamaya yönelikti Gerçi olgusal olarak henüz yoklanmamıştı ama hipotezin Balmer formülünde yer alan sayının anlamını belirginleştirmesi geçerliği açısından önemli bir avantaj sağlamaktaydı Ayrıca Bohr'un değişik kuvantum yörüngelerinin enerjilerini veren formülü önerdiği atom kuramına istenen belirginliği kazandırır:(Formülde m elektron kütlesini e elektrik yükünü h Planck sabitini göstermektedir Bu harflerin deneysel olarak saptanan değerleri formülde yerlerine konduğunda bir saniyedeki titreşimi gösteren sayı 32903640000000000 elde edilmektedir Barmel'in bulduğu bu sayıya "Rydberg sabiti" de denmektedir)

Bohr oluşturduğu atomun kuvantum kuramını yayımlamadan önce Rutherford'un incelemesine sunmuştu Rutherford herşeyde basitliği arayan titiz bir kişiydi Bohr'un yazısı karmaşık uzun ve gereksiz yinelemelerle doluydu Rutherford düzeltilmesini gerekli gördüğü noktalara değindikten sonra "Çalışman gerçekten ilginç; kuramının atoma ilişkin pek çok probleme çözüm getirici nitelikte olduğunu söyleyebilirim" diyerek genç bilimadamını yüreklendirmişti

Bohr'un kuramı 1913'de ingiltere'de yayımlanır Ne var ki bilimadamlarının bir bölümünün tepkisi olumsuzdur: onlara göre ortaya konan bir kuram olmaktan çok rakamlarla oluşturulan bir düzenlemeydi Oysa başta Einstein olmak üzere kimi bilimadamları çalışmanın büyük bir buluş olduğunu farketmişlerdi Kuramın spektroskopi biliminin atomik temelini kurduğu çok geçmeden anlaşılır Bir yandan da kuramı doğrulayan deneysel kanıtlar birikmeye başlar

Kopenhag Teorik Fizik Enstitüsü başkanlığına getirilen Bohr 1922'de Nobel Ödülü'nü alır Artık kısaca "Bohr Enstitüsü" diye anılmaya başlayan Enstitü'ye dünyanın pek çok ülkesinden genç fizikçilerin akım başlar (Bunlar arasında Heisenberg Pauli Gamov Landau gibi sonradan ün kazanan genç araştırmacılar da vardı) Kısa sürede dünyanın en canlı bilim merkezine dönüşen Enstitü bir grup üstün yetenekli genç için bulunmaz bir eğitim ortamı olmuştu

Bohr hem bilgin kişiliği hem insancıl davranışlarıyla büyük hayaller peşinde koşan bu gençlere yetkin bir örnek esin kaynağı bir öncüydü O ne Rutherford gibi dış görünümüyle sarsıcı ne de Einstein gibi "arabaya tek başına koşulan at"tı

Bohr çalışma yaşamında sergilediği istenç gücünün yanısıra neşe ve mizahıyla gönülleri fethetmesini biliyordu Bir keresinde tartıştıkları bir teori üzerindeki sözlerini şöyle bağlamıştı: "Bu teorinin çılgınca bir şey olduğunu biliyoruz Ama ayrıldığımız nokta teorinin doğru olması için yeterince çılgınca olup olmadığıdır"

Danimarka baştacı ettiği bu insanla ne denli övünse yeridir

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Derleme Çalışmaları Derleme Çalışmaları Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Rauf Yekta ve diğer aydınların yazıları sürmüş ancak hiçbir fiili hareket görülmemiştir. ...
Google'dan Niels Bohr Logosu Google Toolbar'dan Niels Bohr Logosu Niels Henrik David Bohr (7 Ekim 1885, Kopenhag - 18 Kasım 1962, Kopenhag), Danimarkalı ünlü fizikçi. Kuantum kuramının atom yapısının belirlenmesinde ilk kez...
Niels Henrik David Bohr Niels Henrik David Bohr (7 Ekim 1885, Kopenhag - 18 Kasım 1962, Kopenhag), Danimarkalı ünlü bir fizikçidir. Söylentiye göre, Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey vardır: gemi endüstrisi,...
Niels Stensen 1638 – 1686 Niels Stensen 1638 – 1686 Kopenhag'da dünyaya gelmiştir. Babası bir kuyumcu idi. Önce doğduğu şehirde daha sonra da Hollan­da'da öğrenimini yaptı. 1661 yılında bir sabah hocasının...
Niels Bohr Niels Bohr (1885 -1962) Söylentiye göre, Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey vardır: gemi endüstrisi, süt ürünleri, peri masalları yazarı Hans Christian Andersen, fizik bilgini Niels...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,002
Konular : 243,311
Mesajlar: 431,775
Şuan Sitemizde: 246

En Son Üye: selimtv

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.