Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Ikinci Sınıf öğretmenleri Zümre Toplantısı Tutanağı

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan Ikinci Sınıf öğretmenleri Zümre Toplantısı Tutanağı konusunu görüntülemektesiniz.
2. SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI S I R A N O : 2 T A R İ H : ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 13-02-2009, 00:11
 
Standart Ikinci Sınıf öğretmenleri Zümre Toplantısı Tutanağı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


2. SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI


S I R A N O : 2
T A R İ H :
S A A T : 12.00
Y E R : Öğretmenler Odası


GÜNDEM MADDELERİ :

1- ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR VE GÜNLÜK PLANLARIN HAZIRLANMASI.

..................yeni ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda günlük planlarımızı yapmaya gayret edelim. Günlük planlarda Atatürkçülük konularına geniş yer verelim.
.....................: Ünitelerin süreleri içerisinde bitirilmesine çalışalım.
.........................: Her üniteyi birlikte ve zamanında bitirmeye çalışalım. Ünitelerin işlenişi süresince de sınıflar arasında bilgi alış verişinde bulunalım.

2- ÖĞRENCİ KILIK VE KIYAFETLERİ :

......................: Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanmasına çalışalım.
...................: Erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerini sağlayalım.
................. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesine çalışalım.
......................: Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinde yarar olacağı kanısındayım.

3- ÖĞRENCİLERİN DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİN TEMİN EDİLMESİ VE KULLANILMASI

................: Ders araç ve gereçleri eksik olanların temin edilmesine gayret gösterelim.
.................: Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarını sağlayalım.
...............: Ders araç ve gereçlerini alamayacak kadar fakir olan öğrencilerin durumlarını idareye bildirerek bunların sorunlarının giderilmesine çalışalım.
..................: Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine devam edelim.

4- SINIF İÇİ DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ

................: Aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin ortak ders araç ve gereçlerini birlikte hazırlamalarını ve yine birlikte kullanımına devam edelim.
....................: Aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin birlikte mevsim şeridini ve hava raporu grafiğini yıl sonuna kadar birlikte işlemelerinin yararlı olacağı kanısındayım.
....................: Grafiklerin amacına uygun ve doğru biçimde işlenmesine devam edelim.
.....................: Ünite, resim, yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesine çalışalım.
.......................: Sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenme ve kullanımına çalışalım.

5- ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAMLARININ SAĞLANMASI

.......................: Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesine çalışalım.
...................: Bu dönemde sınıfımıza yeni öğrenciler gelirse onlarda daha yakından ilgilenip sınıfa, öğrencilere ve derse karşı ilgilerini yükseltmeye çalışalım, uyumlu olmalarına yardımcı olalım.

6- SINIF VE OKUL TEMİZLİĞİ :

.....................: Sınıflarımızda birer çöp kutusu bulunduralım, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesini uygulamaya devam edelim.
............................: Temizlik kolunun görevlerini bütün sınıfa kavratalım, kol görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarına yardımcı olalım.
.....................: Her gün ilk dersin ilk on dakikalık bölümündeki temizlik kontrollerini aksatmamaya çalışalım. Her öğrencinin çantasında mutlaka bir sabun ve sabunluk bulundurmasını sağlayarak temizlik alışkanlığının önemini ve güzelliğini kavratmaya devam edelim.

7- DERSLERDE İŞLENECEK METOD VE TEKNİKLER

..................: Türkçe derslerinin işlenişinde her ders de tüm konuların birlikte ele alınması gereği yeni program dahilinde olup mesela bir ders de hem anlatım, hem okuma, hem yazma ve hem de anlama çalışmalarına yer vermemiz gerekmektedir. Günlük planları da bu konu çerçevesinde yapmaya devam edelim.
................: Türkçe derslerinde ders kitaplarındaki resimlere ağırlık vererek anlama ve yorum yapma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.
.........................: Türkçe derslerinde anlatım ve anlama çalışmalarını daha geniş olarak ele alalım ve uygulamaya çalışalım.
........................: Türkçe derslerinde düzgün yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olmak üzere yazı tahtalarının amacına uygun şekilde kullanılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim.
......................: Türkçe derslerinde soru-cevap, anlatım, dinleme, izleme, yazma metotlarına sıklıkla yer vererek kullanalım.
.................: Türkçe derslerinde güzel konuşma ve güzel yazı yazma çalışmalarına önem verelim.
....................:Türkçe derslerinde sesli okumanın yanında sessiz okumalara ağırlık vermeye çalışalım.
...................: Türkçe dersinin konularıyla ilgili öğrencilerin araştırmaya yöneltilmesini istiyorum, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesine devam edelim.
.......................: Matematik derslerinde her ünitede şeride uyarak her konuyu ayrıntılı olarak ele alalım. Matematik derslerinde soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışalım.
...........: Matematik derslerinde zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışalım. Matematik derslerinin işlenişinde sınıf içi ve çevredeki araç ve gereçlerden yararlanarak uygulamalı olarak işlenmesine çalışalım.
......................: Matematik konularının yeri geldiğinde oyunlaştırılarak işlenmesine devam edelim.
Matematik derslerinde öğrencilerin ritmik sayma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.Hayat Bilgisi derslerinde anlatım yaptırılmasına, konuların sonundaki konu ve ünite değerlendirme sorularının yapılmasına devam edelim.
....................: Hayat Bilgisi dersinin işlenişinde elimizden geldiğince yakın çevremizde bulunan canlı ve cansız materyallerden yararlanmaya çalışarak konuların daha akılda kalıcı olmasına çalışalım.
.........................: Resim-Müzik-Beden Eğitimi derslerinde ünite planlarındaki konuların sınıf, okul araç ve gereçlerinin de göz önünde bulundurularak işlenmesine gayret edelim.
.....................: Resim derslerinde duygu ve düşünceleri ifade edici çalışmalara yer verelim.
....................: Bireysel ve toplu etkinlikler dersinin ünite konularıyla ilgili olarak zamanında ve amacına uygun olarak işlenmesine devam edelim.
...................: Belirli gün ve haftalarla ilgili resim, müzik, yazım çalışmalarını aksatmadan uygulayalım.
....................: Hayat Bilgisi dersiyle ilgili konuların gereğinde resim dersinde konuların pekiştirilmesi açısından uygulamanın yapılmasına çalışalım.
....................: Müzik dersinde ünite konularının işlenmesine azami önemi gösterelim Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanmasına çalışalım. Üniteler sonunda sözlü, soru-cevap, test, anlatımlı değerlendirmeler ile ders kitaplarının ünite sonlarındaki ünite değerlendirmelerinin yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.
......................: Veli toplantılarını sık sık yapmaya çalışarak öğrenci velilerinin okula, sınıfa ve öğrencilerine karşı olan ilgi ve alakalarını pekiştirelim. Bu şekilde meydana gelebilecek sorunların çözümünün de daha kolay olacağı kanısındayım.

8. SINIF TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİNİN SEÇİMİ:

.........................: Okul kurullarında görevlendirilen öğrencinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olalım.

ALINAN KARARLAR

1. Günlük planlar yine 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklama ve örneklemeler doğrultusunda ve birlikte yapılmaya devam edilecek.
2. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterilecek.
3. Devamsız öğrenciler için okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacak ve bu tür öğrencilerin okula devamlarına çalışılacak.
4. Fakir olan öğrenciler tespit edilerek okul idaresine bildirilecek ve bunların sorunlarının giderilmesine birlikte çalışılacak.
5. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin tamamlanmasına çalışılacak ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmalarına devam edilecek.
6. Sınıf içi ders araç ve gereçleri aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin birlikte yapmaları, temiz ve düzenli bir şekilde kullanıp işlenmesine devam edilecek.
7. Mevsim şeridi amacına uygun olarak kullanılacak, belirli gün ve haftalarla ilgili alıntılar mevsim şeridi üzerinde gösterilecek.
8. Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri uygulamasına devam edilecek.
9. Sınıfların tertipli, düzenli ve temiz olmasına azami dikkat gösterilecek.
10. Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanılacak.
11. Sınıf kitaplıklarının öğrenci seviyelerine göre düzenlenip geliştirilmesine ve yararlandırılmasına devam edilecek.
12. Öğrencilerin kütüphaneden düzenli olarak yararlanabilmelerini takip edebilmek için kütüphane defteri görevli öğrenciler tarafından tutulacak ve tarafımızdan da kontrol edilecek.
13. Dersler soru-cevap, anlatım-yazım-ünitelerin bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapılacak.
14. Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından azami itina gösterilmeye devam edilecek.
15. Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlenecek ve sınıflar arası birliktelik sağlanarak kutlanacak.
16. Ünitelere uygun tarihli belirli gün ve haftalar eklenecek ve işlenecek.
17. Ünite köşeleri işlenen ünitelerin konusuna göre düzenlenecek ve bunlardan azami faydalanılmaya çalışılacak.
18. Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışılacak.
19. Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına devam edilecek.
20. Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine devam edilecek..
21. Sınıf içi grafikler düzenli ve doğru olarak düzenlenecek ve kullanılacak.
22. Ünite, resim ve yazı köşeleri amacına uygun olarak kullanılmaya devam edilecek.
23. Türkçe dersinde öğrencilerin güzel ve okunaklı yazım çalışmaları yapabilmelerine yönelik olarak yazım çalışmalarına azami önem verilecek.
24. Matematik derslerinde öğrencilerin matematiği sevmelerine yardımcı olunacak, ders konuları gerektiğinde oyunlaştırılarak verilecek, ritmik saymalara, basit toplama, çıkarma işlemleri ile rakam bilgisi yanında öğrencilerde problem çözme alışkanlık ve becerisinin kazandırılmasına çalışılacak.
25. Resim dersinde duygu ve düşünceleri geliştirici çalışmaların yanında bu çalışmaların grup çalışması olarak yaptırılmasına çalışılacak.
26. Müzik dersleri amacına uygun olarak zamanında yapılacak, andımız ve İstiklal Marşımızın öğretimi yapılacak.
27. Bireysel ve toplu etkinlik dersleri zamanında ve ünitedeki konuları dahilinde işlenecek.
28. Beden eğitimi dersleri zamanında ve öğrencilerin okulu sevmelerine yardımcı olacak şekilde işlenilmesine çalışılacak.
29. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine sınıfça katılımın sağlanmasına çalışılacak.
30. Her sınıftan seçilen kurullarda görevli öğrencilerin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunacak.
..................... Eğitim ve Öğretim yılı 2. Sınıflar 2. dönem zümre öğretmenler toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte müdür baş yardımcısı .....................nın da katılımı ile yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.
Müdür Yrdc. Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni
O L U ROkul Müdür

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
2. Sınıf öğretmenleri Zümre Toplantısı Tutanağı 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI T A R İ H : S A A T : 12.00 Y E R : Öğretmenler Odası GÜNDEM MADDELERİ :
üçüncü Sınıf öğretmenleri Zümre Tutanağı 3.SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TUTANAĞI SIRA NO : 2 TARİH : SAAT : 11.00 YER : Öğretmenler Odası GÜNDEM MADDELERİ :
Birinci Sınıf öğretmenleri Zümre Toplantısı Tutanağı 1. SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI S I R A N O : 2 T A R İ H : 14 MART 2003 S A A T : 12.00 Y E R : Öğretmenler Odası G Ü N D E M M A D D E L E R İ :
Beşinci Sınıf öğretmenleri Zümre Toplantısı Tutanağı 5. SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI S I R A N O : T A R İ H : S A A T : 11.10 Y E R : Öğretmenler Odası GÜNDEM MADDELERİ :
2.sınıflar 1.dönem Zümre öğretmenleri Kurulu Toplantısı Tutanağı 2.SINIFLAR 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILI........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2. SINIFLAR I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,027
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,233
Şuan Sitemizde: 253

En Son Üye: Hanis

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:13.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.