Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


1. Sınıf 1.dönem Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan 1. Sınıf 1.dönem Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı konusunu görüntülemektesiniz.
1. SINIF 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI il : İLÇESİ: ANADOLU KALKINMA VAKFI İLKÖĞRETİM OKULU 2008/2009 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 13-02-2009, 00:05
 
Standart 1. Sınıf 1.dönem Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


1. SINIF 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


il :
İLÇESİ:
ANADOLU KALKINMA VAKFI İLKÖĞRETİM OKULU
2008/2009 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
1. SINIF 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Sayısı:1
Toplantı Tarihi:
Toplantı Yeri : Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:

GÜNDEM:

1. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
3. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
4. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulanmasında birlik sağlanır.
5. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
6. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
7. Ünite süreleri ve ders saatlerinin belirlenmesi
8. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu konuda iş birliği;
9.Derslerde izlenecek yöntem ve tekniklerin; yapılacak deney, gezi, gözlem ve araştırmaların belirlenmesi
10.Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi ve temin edilmesi
11.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
12.Sınıf içi köşelerin, pano ve grafiklerin düzenlenmesi
13. Sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri kulüplerde yapacakları çalışmalar ve bu konudaki rehberlik faaliyetleri
14.Okul-aile iş birliğinin önemi ve işbirliğinin sağlanması için yapılması gerekenler
15.Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında yıl içindeki yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi
16. Dilek ve temenniler


Okulumuz 1.sınıf öğretmenleri ………………………, …………………………….ve…………………………., Müdür Yardımcısı ………………………….. başkanlığında, “1.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı”nı yapmak üzere bir araya geldi..
Müdür Yardımcısı ………………………;
“ 2007 – 2008 Eğitim – Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.”diyerek toplantıyı başlattı.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
Okullarda bulunan ve http://iogm.meb.gov.trde yayınlanan 1. sınıf ile ilgili Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Bilişim Teknolojileri öğretim programları incelendi.
2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
........................ ilkokuma-yazma çalışmasının el yazısı ile yapılması, çizgi çalışmalarında öğrencilerin zorlandığı ve bazı sesleri yazmakta güçlük çektiklerini söyledi.
………………. Ders kitaplarındaki çizgi çalışmalarının az olduğunu belirtti.
……………………. çalışmaların kontrol edilmesi gerektiğini, her öğrencinin anasınıfından gelmediğini, bu yüzden uyum sorunu çektiklerini ve kendilerine güvenlerinin olmadığını, tahtaya kalkıp tebeşirle çizgi çalışması yapmaktan çekindiklerini söyledi.
3. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır. Bu konuda ……………….söz alarak şunları söyledi:
İlkokuma-yazmanın velilerin öğrendikleri sistemden farklı olduğunu ses temelli çalışma yapıldığı için evde seslerin isimleri veliler tarafından söylenebileceği, bunun da yanlış öğrenmeye sebep olacağını veli toplantısı yapılarak yeni programın anlatılması gerektiğini söyledi.
Başarılı olabilmeleri için okuldaki çalışmaların evde veli kontrolünde tekrar edilmesi gerektiği belirtildi. Gerekli şartların hazırlanmasını, Velilerle görüşerek mümkünse evde çalışma ortamlarının sağlanması belirtti.
4. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulanmasında birlik sağlanır.
Ders kitaplarını ve öğretmen kılavuz kitaplarını yazan yayınevlerinin konuların işlenmesinde verdikleri sürelere göre planlama yapılarak çalışmaların yürütülmesine, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması kararlaştırıldı.
5. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
Yeni gelişmeler ile ilgili çıkan mesleki eserlerin okunması, temini yönüne gidilmesine karar verildi.
6. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmasına karar verildi. Verilecek performans ve proje ödevlerinin daha sonra belirlenmesine, her dersten en az bir performans ödevi ve istenilen bir dersten bir proje ödevi verilmesine karar verildi.


7.Ünite süreleri ve ders saatlerinin belirlenmesi
2008/2009 İş günü takvimine uygun olarak Ünite süreleri ve ders saatleri belirlendi. Sene başı Öğretmenler Kurulunda seçmeli ders olarak Takviyeli Etüt Çalışması (1 saat), Bilişim Teknolojileri (1 saat) olarak seçildi.


8.Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu konuda iş birliği;
Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlarda 1. sınıf zümre öğretmenlerinin iş birliği içinde bulunmaları kararı alındı. Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde günlük plan yapılmayacağı, ancak öğretmen kılavuz kitabı olmayan Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersine günlük plan yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
9.Derslerde izlenecek yöntem ve tekniklerin; yapılacak deney, gezi, gözlem ve araştırmaların belirlenmesi
Dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı. Derslerde uygulanacak olan Etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenerek, amaç ve hedeflere ulaşma oranı ve sınıf seviyesinin tespitinin yapılması kararlaştırıldı.
Eğitimde ölçme değerlendirmenin önemi açıklandı. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, tepegöz, bilgisayar, projeksiyon vb cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına karar verildi.
Yeni müfredatın öğrenci merkezli bir yaklaşıma sahip olduğu, bu nedenle ders işlenirken öğrencilerin derse katılımı ve aktif bir rol almalarının sağlanması gerektiği belirtildi.
10.Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi ve temin edilmesi
Ders ve çalışma kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildiği, defter ve diğer kullandırılacak araçların veliler tarafından temin edilmesi için alınacakların bildirilmesine karar verildi.
1-5 sınıflar için hazırlanan ders araç gereçlerinden sınıf düzeyindekilerden okulumuzda var olanlardan yararlanılmasına , eksik olanların belirlenip temini yönüne gidilmesine karar verildi.Çok amaçlı salonun ve Bilişim Teknolojiler sınıfının derslerde planlama dahilinde kullanımının sağlanması kararlaştırıldı.
11.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
Öğrencilerin derslerde gerçekleştirecekleri etkinlikleri, ödev, proje ve araştırmalarını saklamak amacıyla her öğrenciye bir dosya aldırılması kararlaştırıldı. İKY değerlendirme ile ilgili maddelerinin öğrencilere açıklanmasının yapılacak etkinliklerin öneminin fark ettirilmesi kararlaştırıldı. Ders araç gereçlerinin her öğrenci tarafından temin edilmesi temin edemeyenlerin okul Aile Birliği ve kaymakamlık tarafından temininin sağlanması yönünde çalışma yapılmasına karar verildi.
12.Sınıf içi köşelerin, pano ve grafiklerin düzenlenmesi
Atatürk Köşesinin sınıf düzeyine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Sınıf panosunun öğrenciler tarafından hazırlanmasına özen gösterilmesi, tüm öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesine dikkat edilmesi kararlaştırıldı. Hazırlanacak grafiklerin öğrencilerle birlikte yapılması kararlaştırıldı.
13. Sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri kulüplerde yapacakları çalışmalar ve bu konudaki rehberlik faaliyetleri
13.1.2005/25699 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri kulüplerde yapacakları çalışmaların takip edilmesi, öğrencilere rehberlik edilmesi kararlaştırıldı.
Rehberlik/Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan ders saatinin, dönüşümlü bir şekilde bir hafta Rehberlik, diğer hafta Sosyal Etkinlikler için kullanıldığı belirtildi.
14.Okul-aile iş birliğinin önemi ve işbirliğinin sağlanması için yapılması gerekenler
Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemi vurgulandı. Yapılacak toplantılarda ve birebir görüşmelerde velilere okula geldiklerinde öğrencilerinin bu duruma sevindikleri, kendileri ile ilgilenildiğini hissettikleri ve aileleri tarafından takip edildikleri duygusunun oluştuğu ve çalışmaların öğrenci açısından daha olumlu seviyeye geldiğinin açıklanması;
Her dönem yeteri kadar sınıf veli toplantısı yapılması, görüşülen konular hakkında mutlaka tutanak tutulması karalaştırıldı. Sınıf düzeyine göre gelişiminin yeterli olmadığı gözlenen öğrencilerin velileri ile görüşülerek Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilmesine karar verildi.
Bu durumda olan öğrencilerin velileriyle, öğrencinin gelişimi ile ilgili iletişimin sürekli olarak sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplantılar dışında öğretmen-veli işbirliğinin her zaman canlı tutulması kararlaştırıldı.
15.Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında yıl içindeki yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin “Rehberlik Yıllık Çerçeve Programı”na göre düzenli olarak yürütülmesi, etkinliklerin yapılıp sonuçlara göre çalışma yapılmasına karar verildi
16. Dilek ve temenniler
Toplantı katılan öğretmenlerin ve müdür yardımcısı ……………………. 2008/2009 Eğitim – Öğretim yılının başarılı geçmesi dilekleri ile sona erdi.


………………………………… ……………………………………… ……………………………………..
Müdür Yardımcısı Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni
…/…../2007
Uygundur


……………………………
OKUL MÜDÜRÜ

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Ikinci Dönem 5. Sınıflar Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 5. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ...............İLKÖĞRETİM OKULU 2. YARIYIL 5. SINIFLAR “ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU” TOPLANTI TUTANAĞI ...
2.dönem Başı Türkçe Dersi Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2.DÖNEM BAŞI TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ………İLKÖĞRETİM OKULU 2006-2007 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM BAŞI TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR...
4. Sınıf öğretmenleri 2. Dönem Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 4. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HASYURT YARBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU...
5. Sınıf Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 5. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ……………………İLKÖĞRETİM OKULU 2008/2009 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 5. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı:1...
Ingilizce Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı İNGİLİZCE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2008/2009 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Tutanak : 1 Tarihi : Yer : Öğretmenler Odası Saat : ...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,028
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,235
Şuan Sitemizde: 159

En Son Üye: mkrds

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.