Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Türkçe Dersi Birinci Dönem Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan Türkçe Dersi Birinci Dönem Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı konusunu görüntülemektesiniz.
TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ……………………………… İLKÖĞRETİM OKULU ………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 13-02-2009, 00:00
 
Standart Türkçe Dersi Birinci Dönem Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

……………………………… İLKÖĞRETİM OKULU ………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI


TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIRDersin Adı : Türkçe
Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi :
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı Saati : 11:00
Toplantıya Katılanlar : . (Müdür Yardımcısı)
.A (Türkçe Öğretmeni)

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.
2- Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçlarının okunup
incelenmesi.
3 - Müfredat Programının İncelenmesi (2098 S.T.D).
4 - Yıllık ve günlük plânlarla ilgili açıklamalar (2551 S.T.D).
5 - Atatürkçülük Konularının Yıllık ve Günlük Planlara Aktarılması (2504 S.T.D).
6 - Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Alınacak Tedbirler.
7 - Öğretim Metot ve Teknikleri.
8 - Derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçler.
9 - Ders Öncesi Hazırlık.
10- Diğer Zümre Öğretmenleri İle İş Birliği.
11 - Ölçme ve Değerlendirme.
12- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32. , 33. , 35. , 36. , 38. maddelerinin okunup
incelenmesi (Ölçme ve Değerlendirme).
13- Ödevlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi.
14- Güzel Yazı Dersi (2482 S.T.D).
15- Dilek ve Temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı Okul Müdür Yardımcısı ……………. tarafından başarı dilekleriyle açıldı. Yapılan yoklama sonucunda öğretmeninin toplantıda hazır olduğu görüldü.

2- Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçları okundu.

3-Müfredat Programı incelendi. Yapılan değişiklikler incelendi. Yeni program 2007-2008 eğitim öğretim yılında sadece 6 ve 7. sınıflara uygulanacağından 8. sınıflarda uygulama eski programa göre yapılacaktır.

4- Türkçe Öğretmeni ………………., 6. ve 7. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığının okullarda uygulanması için yeni programa uygun olarak hazırlamış olduğu Tema esasına dayalı yıllık plan ve kazanım dağılım tablolarından yararlanarak ders işleneceğini söyledi.
Türkçe dersine ait yıllık ve ders planlarının, İlköğretim Türkçe ve Güzel Yazı Programı ile Atatürk İlke ve İnkılâpları Yönergesi dikkate alınarak yapılacağı ifade edildi.6 ve 7. sınıflarda Öğretmen Kılavuz Kitabının, günlük planın yerini aldığı hatırlatıldı. Ancak 8. sınıflarda günlük planlar yapılacaktır.

5- Atatürkçülük konularının 2504 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlandığı görüldü. İlgili Tebliğler Dergisi incelendi. Bu konuların ders kitaplarında yer aldığı; yıllık ve günlük plânlara da bu konuların aktarılması gerektiği söylendi.
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF
*Atatürkün hayatı
* Atatürkün fikir hayatı
*Atatürk ile ilgili anılar
*Atatürkün kişiliği ve özellikleri
*Atatürkçü düşüncede yer alan konular
* Atatürkün hayatı
*Atatürkün kişiliği ve özellikleri
*Atatürkçü düşüncede yer alan konular
*Atatürkün Türk diline verdiği önem
**Atatürkün Türk tiyatrosuna verdiği önem
*Milli ahlak
*Milli kültür
* Atatürkün hayatı
* Atatürk ile ilgili anılar
*Atatürkün kişiliği ve özellikleri
*Atatürkün insan sevgisi
*Atatürkün akılcılık ve bilime verdiği önem
*Atatürkün milli eğitim hakkındaki görüşleri
*Atatürkün Türk Gençliğine emaneti


6- Türkçe Öğretmeni ……………, bir önceki yıla ait başarı değerlendirmesini yaptı. Öğrencilerin daha başarılı, sosyal, araştırmacı, eleştirici, duyarlı birer birey olarak toplum hayatına katılmaları için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.
Tüm bunların neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
a) Türkçe derslerindeki başarıyı yükseltmek için öğrencilerin okuma, yazma ve anlama çalışmalarına ağırlık verilecek, yanlışları anında düzeltilecektir.
b) Dersin amacına ulaşılabilmesi için öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek; okumanın faydaları üzerinde durularak, öğrencilere kütüphane sevgisi aşılanacaktır.
c) İşlenecek konular öğrencilere önceden duyurularak ya da konuyla bağlantılı araştırma ödevleri verilerek öğrencilerin ders öncesi bir hazırlık yapmaları sağlanacaktır. Konu derste öğrenci merkezli olarak verilen araştırmalardan yola çıkarak işlenecek, yıllık plânda yer alan yazar ve şâirlerin bulunabilen değişik kitapları sınıfa getirilecek.
d) Öğrencilerin okuma, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirerek, toplum önünde rahatça konuşabilmeleri için; ders dışı faaliyetlere önem verilecektir. Konular işlenirken daha önce işlenen konularla bağlantı kurularak, zihindeki kopuklukların giderilmesine çalışılacaktır.
e) Öğrencilerin konularla ilgili radyo ve televizyon programlarını ( panel, açıkoturum, forum, belgesel v.b.) seyretmeleri gerektiği vurgulanarak bunlardan öğrendikleri sınıfta anlattırılacaktır.
f) Dil bilgisi konularında mümkün olduğunca çok sayıda örneğe yer verilecek; kompozisyon ve derslerinde teorik bilgiden ziyade uygulamaya önem verilecektir.
g) Okul, İlçe, il ve yurt genelinde yapılacak yarışmalara öğrencilerin katılması sağlanacak, dereceye girenlerin eserleri okul panosuna asılacak ve bunlar öğrencilerin huzurunda teşvik amacıyla ödüllendirilecektir. Edebiyata karşı ilgi ve yeteneği olan öğrenciler desteklenecektir.
h) Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacaktır. Böylece öğrencilerde görülen anlatım ve dil bozuklukları giderilerek bu konudaki becerileri geliştirilecektir.
Bütün bunlara rağmen başarısız olan öğrencilerin başarısızlık sebeplerini öğrenmek için velilerle iş birliğine gidilecektir.

7- Türkçe Öğretmeni …………….., işlenen konuların türü ve özellikleri göz önünde bulundurularak anlatım, dinleme, sesli ve sessiz okuma, not tutma, soru-cevap, araştırma, inceleme, tartışma, vs. yöntem ve tekniklerin bir veya birkaçından yararlanılabileceğini belirtti.

8- Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler sözlüğü Türkçe dersinde kullanılan temel araç gereçlerdir. Bunun yanında yeri geldikçe; dil bilgisi kitapları, ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler şiir CD leri, oyun CD leri ders işlenişinde kullanılabilir.
Sınıf içersinde sınıf kitaplığında her öğrencinin faydalanması için birer Türkçe Sözlük, İmla kılavuzu ve Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü bulundurulmasına Türkçe öğretmeni olarak dikkat edilecek. Ayrıca sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yapılarak sınıf kitaplığında öğrencilerin seviyesine uygun hikâye, roman, şiir vb. türde kitapların bulunması sağlanacaktır.(100 Temel eser bu konuda kaynaktır.)

9- Türkçe Öğretmeni ………… “Ders öncesi öğretmenin işlenecek konuya yönelik kaynak, plan vb. yönlerden hazırlıklı olması, öğrencilerini derse motive edici aktiviteleri önceden planlaması önemlidir. Bu yönde hareket edilecektir.”

10-Türkçe Öğretmeni ………. “Yöre şartlarından kaynaklanan telaffuz ve anlatım bozukluklarının düzeltilmesinde, yazılı ve sözlü anlatımlarda; düzgün cümle kurma, imlâ kuralları ve noktalama işaretlerine uymak konusunda diğer derslerin zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilecektir.” Bu görüş Müdür Yardımcısı …………. tarafından olumlu bulundu.
İlköğretim 1. kademeden başlayarak el yazısı kullanımının sadece Türkçe dersinde uygulanan bir kural olmadığı bir bütünlük içinde yürütülmesi gerektiği belirtilerek diğer zümre öğretmenlerine konuya yönelik bilgi verilecektir. El yazısının tüm dersler içinde kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

11 - Yazılı sınavların 40 dakika içerisinde yapılması gerektiği ………tarafından söylendi. Ayrıca 20.08.2007 tarihindeki İlköğretim Yönetmeliğine dikkat çekildi.
Türkçe Öğretmeni ……… Türkçe dersinde her öğretim dönemi boyunca 3 yazılı sınavın yapılacağını söyledi. Yazılı sınavların ilk ikisi klasik tarzda pedagojik esaslara uygun olarak (basitten zora, az puandan çok puana doğru) yapılacaktır. 3. yazılı ise, çoktan seçmeli dört seçenekli 25 sorudan oluşan ve OKSye yönelik test şeklinde yapılacaktır. Yazılı tarihleri, aşağıda belirtilen hafta şeklinde yıllık planlarda belirtilecektir. Ayrıca 20.08.2007 tarihinde çıkan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği gibi her dönem bir sınav ortak yapılacaktır (Madde 36).

Yazılı tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.

DÖNEM
YAZILI
TARİH
1
1.
Kasım
2.
Aralık
3.
Ocak
2
1.
Mart
2.
Mayıs
3.
Haziran


Türkçe derslerinde klasik yazılılarda 8-10 adet soru sorulması kararlaştırıldı:
GRUP SORU ADEDİ ORANI
Türkçe anlam ve anlatım 4 % 40
Dilbilgisi 3- 5 % 30
Yazılı anlatım (kompozisyon) 1 % 30

Kompozisyon değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

GRUP
DEĞERLENDİRME
Anlatım (konuyu anlama, örnekleme,…)
10
Plân (olayları sıralama, bütünlük,…)
5
Tertip (yazının düzgünlüğü,…)
5
İmla (dilde duruluk, uygun kelime seçimi,…)
5
Düşüncede özgünlük
5


Sınavlar bir amaç değil, bir araçtır. Sınavlarda, öğrencinin ne bildiği değil; neyi, ne kadar kavradığı ölçülür.
Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Yazılılarda bilgi ve beceriyi ölçen kapsayıcı sorular sorulmasına; soruların açık, anlaşılır, kısa ve tüm konuları kapsar nitelikte çok sayıda olmasına; soruların ezbere dayalı olmamasına ve öğrencilerin imgeleme gücünü geliştirecek nitelikte olmasına; yazılı soruların fotokopi ile çoğaltılmasına; yazılıların bir ders saati içerisinde yapılmasına; not bareminin kâğıtlarda gösterilmesine; yapılan sınavların sonuçlarının en geç 15 gün içerisinde öğrenciye duyurulmasına karar verildi.
12-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri Türkçe Öğretmeni ……….. tarafından okunmuştur. Burada ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarına dikkat edildi. Değerlendirme ve not verme sistemi vurgulandı.
Daha önceki yıllarda uygulanan sözlü sınavların kaldırıldığını yerine proje ve performans ödevlerinin getirildiğini belirtti. Ayrıca 20.08.2007 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Performans Ödevleri artık ödev değil görev olduğu ifade edildi. Yönetmeliğin, “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar.” hükmü vurgulandı.

Türkçe dersi 6. 7. ve 8. sınıf proje ödev konuları olarak aşağıdaki konular belirlendi.

1- Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.
2-Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)
3- Mehmet Akif ERSOYun Hayatı ve İstiklal Marşının incelenmesi.
4-Türkçemize sahip çıkma, doğru kullanma ( araştırma ödevi)
5-Meslek tanıtımı yapma. Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)
6-Herhangi bir konuda röportaj yapma( eğitim, sağlık,ekonomi,spor,iletişim vb.)
7-Türkçe ile ilgili bir konu seçerek anket yapma.
8-Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.
9-Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem yoluyla tespiti ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.
10-Bir oyun canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)
11-Senaryosunu kendi yazdıkları bir oyunu canlandırma.
12-Deyimleri konularına göre sınıflandırma.
13-Deyimlerin çıkış kaynaklarını araştırma.
14-Atasözlerinin çıkış kaynaklarını araştırma.
15-Konularına göre şiir antolojisi hazırlama.
16-Kitap inceleme.
17-Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)
18-Atatürkün eğitim politikası üzerine araştırma yazısı hazırlama.
19-Atatürkün çeşitli konulardaki sözlerini, sınıflandırarak resimli olarak derleme.
20-Bir ya da iki ay süre ile günlük tutma(Belli bir süreye ilişkin kısmı değerlendirmek üzere)
21- Kurtuluş savaşında Türk kadınının katkılarını anlatan bir araştırma yazısı hazırlama.
22- Öykü yazma (Konu belirlenebilir.).
23- Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)
24-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.( bireysel ya da grup olarak)
25-Atatürkün sözlerini derleyip düzenleme.
26-Seçme şiir defteri tutma.(konuları farklı)
27- Dergi hazırlama (grup çalışması)
28- Şiir türleri hakkında bilgi toplama, şiir türlerinden örnekler verme
29- Atatürk şiirlerinden oluşan bir dinleti hazırlama.
30-Halk türkülerinin ortaya çıkış süreci (bir kasete kendi sesinden kaydetme ve bu türküleri kasete çekme çalışması)
31-Efsanelerin ortaya çıkış süreci ve efsaneler( bu efsaneler kasete kendi sözlerinden çekilecek)
32-Bir hikayede geçen sözcükleri yapı bakımından inceleme.( kitabın ilk 10-15 sayfası)
33- Türk destanları ( Alp Er Tunga Sagusu, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt, Türeyiş, Göç Destanı)hakkında araştırma yapma.
34-Atatürkün anılarını derleme
35- Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
36- Mimar Sinanın hayatı-eserlerinin albümü.
37-Bir konuda karikatür hazırlama.
38- Bilinen bir masalı yeni tasarladığı kapak ve resimlerle sunma.
39- Çanakkale savaşı ile ilgili bir sunu hazırlama.
40- Yaşadığımız yerle ilgili gazete hazırlama.

Öğrencilere her dönem, en az bir performans ödevi verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı ve 6.7.ve 8.sınıf performans ödev konuları aşağıdaki şekilde belirlendi.

1-Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama
(UMUT,MUTLULUK,KAYGI,YALNIZLIK,ÖZLEM,BAĞIŞLAMA,TAKD İR ETME konularından bir ile ilgili olacak)
2-Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.
3- Gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız.
4-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma (Konusunu öğrenci belirleyecek)
5- Bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak)
6-Bir şiiri düz yazıya çevirme.
7-Yer adları efsane antolojisi hazırlama.
8-Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.
9-Şiir incelemesi(biçim ve içerik yönünden)
10-Atasözü ve özdeyiş açıklama. (Konusu belirlenebilir.)
11-Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.
12- Düğün veya nişan törenleri, asker uğurlama, şenlik vb. yöresel geleneklerin anlatılması.
13-Çeşitli edebiyat dergilerini inceleme.
14- Bilinen bir kişi,hayvan,eşya,yer ve olayla ilgili betimlemeler yapma.
15- Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak ,sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde cümlede kullanma.
16-“ de” ve “ki”lerin görevlerini, yazımına ilişkin kuralları araştırma,bunları örnek cümlelerle gösterme.
17-İzlenen bir filmi,oyunu özetleme,eleştirme.
18-Yöremizin tarihi ve turistik özelliklerini anlatan bir yazının hazırlanması.
19-Bir paragrafın kelimelerinin köklerini,eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.
20-Anı yazma.
21-İzlenen bir filmi,oyunu özetleme ,eleştirme.
22-Şiir türleri hakkında bilgi toplama , örnekler bulma.
23-Şiirler üzerinde redifleri ,uyakları ve çeşitlerini bulma.
24- Seçme şiir defteri tutma.
25-Atatürkün çeşitli konulardaki sözlerini derleme.
26-Bir paragraftan ya da kitaptan alınmış cümlelerin ögelerinin incelenmesi.
27-Cümle çeşitleri ile ilgili araştırma yapma.
28-Hece ölçüsü ile bir şiir yazma( Şiir öğrencinin seçeceği bir konu üzerinde olacak)
29-Ömer Seyfettin,Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal veya Sait Faik Abasıyanıkın bir hikayesinin incelenmesi.
30-Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.
31-Biyografi yazma.
32-Yaratıcı masal yazma çalışması.
33-Yaratıcı öykü yazma çalışması.
34-Bayrağımızdaki ay ve yıldızın incelenmesi.
35-Aşık Veysel ŞATIROĞLUNUN hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz.Beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.
36-Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)
37-Karacaoğlanın hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz; beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.
38-Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma
39-Sınıf dergisi hazırlama( Bu konu ile ilgili dokümanlar çeşitli çocuk dergilerinden yararlanılarak ve renkli karton üzerine yapılacak))
40-Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)
41-Nasrettin Hoca kimdir? Fıkralarından en az 20 tanesini yazınız.
42-Fiilimsiler
43-Komedi türünde bir piyes yazımı. (grup çalışması)
44-Bilmece,fıkra,mani kitabı oluşturma(grup çalışması)
45-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano hazırlama(grup çalışması)
46-Karagöz ile Hacivat oyununun canlandırılması(grup çalışması)
47-Münazara yapma(grup çalışması)
48-Atatürke ait bir sözü afiş şeklinde hazırlama.
49- Eğitici köşe yazıları derleme ve bunların yorumunu yapma.
50-İzlediğiniz, okuduğunuz ya da çevrenizde duyduğunuz Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili söylemleri araştırma yapma
51-Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili anket çalışması.
52- Çevre kirliliğine neden olan faktörler ve çözüm önerileriyle ilgili çalışma.
53- Birlik ve beraberlik ne demektir?Birlik ve beraberlik içinde yaşamak neden önemlidir? Birlik duygusu olan toplumların özellikleri nelerdir?
54- Savaşsız, yaşanabilir bir dünya oluşturmak için neler yapılmalıdır?
55- Çağdaşlaşmak ne demektir? Mustafa Kemal ATATÜRKün, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için yaptıkları ile ilgili çalışma.
56-Atatürkün kişilik özellikleri ile ilgili çalışma.
57- Sokakları, parkları, binalarıyla çok güzel olan ancak içerisinde hiçbir insanın yaşamadığı bir kent düşünün.Böyle bir kent size neler düşündürür? Savaşsız, barış dolu bir ortamda yaşamak için insanlara neler önerirsiniz?
58- Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma.
59- Kuş gribi nasıl ortaya çıktı? Sizce bunun altında ne gibi sebepler olabilir? Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için yapılması gerekenler nelerdir?
60- Her tarafın ormanlarla çevrili olduğu, çiçeklerin, böceklerin, kuşların bulunduğu bir ortamda yaşamak ister miydiniz? Böyle bir ortam insanları nasıl etkiler? Neden böyle bir ortamı bulmakta zorluk çekiyoruz?konulu araştırma yapılması.
61- Müze nedir? Müzelerin kuruluş amaçları nelerdir?Etnografya müzesi hakkında araştırma yapılması.
62- Vatan ve bayrak sevgisi neden yüce bir sevgidir?Vatan ve bayrak konulu bir araştırma yapma.
63- Evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? Bir evde evcil hayvan beslenebilmesi için ne gibi özelliklere sahip olması gerekir? Evcil hayvanlar ve özellikleri hakkında bir araştırma.
64- Neden ağaç dikmeliyiz? Ağaç olmayan yerlerde ne gibi olumsuz durumlar olabilir? Konulu araştırma.
65- Düzenli uyku başarıyı arttırır mı? Konulu bir araştırma yapma.(Öğrenciler tarafından çevresindeki kişiler gözlemlenecek)
66- Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir? Konulu araştırma yapma.
67- Yaptıkları işlerle ve eserlerle ünlü Türk ve dünya büyüklerinden örnekler veriniz.
68- Güzel sanatlar dediğimizde aklınıza ne geliyor?Atatürk ve güzel sanat konulu bir araştırma yapma.
69- Evimize gelen konuklara nasıl davranmalıyız? Misafirperverlik konulu bir araştırma yapma.
70- Yaşamınızı kolaylaştıran, olmazsa olmaz dediğiniz elektronik eşyalar nelerdir? Uzun süre elektrik kesildiği zaman, hangi araçların çalışmaması günlük yaşamımızı çok olumsuz etkilemektedir?Telefon olmasaydı günlük yaşamımızda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık?Konulu araştırma yapma.
71- Bilim nedir? Bilim hakkında bildiğiniz sözler var mı?Büyücülük, üfürükçülük, falcılık gibi etkinlikler topluma ne gibi zararlar verebilir? Konulu araştırma yapma.
72- Size göre gerçek dostluk nedir? Dostluk konulu bir araştırma yapılacak.( Siz iyi bir dost musunuz? İyi bir dostun özellikleri nelerdir?
73-Doğup büyüdüğünüz yerdeki insanların alışkanlıkları nasıldır?konulu bir araştırma yapma.
74- Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olsaydık ve sizden bu sebeple bir şiir yazmanız istenseydi neler anlatırdınız ve yazardınız?
75- “Cumhuriyet döneminde, bilgisizliği kaldırmak için neler yapılmıştır? Korkunun kaynağı neden bilgisizliktir?”konulu araştırma yapma.
76- Hoşgörü nedir? Hoşgörülü olmak ne demektir? Hoşgörülü olmak bizlere neler kazandırır? Çevrenizde hoşgörülü olmayan insanlar var mı?
77-Hayata gülen gözlerle bakmak ne demektir? Hayata iyimser gözlerle bakan insanların özellikleri nelerdir? Siz hayata nasıl bakıyorsunuz? Gelecekten neler bekliyorsunuz?
78- Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor? Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.
79-Küçük yaştaki çocukların çalıştırılması veya çalışması sizce doğru mu? Siz çalışarak aile bütçenize katkıda bulunuyor musunuz? Çocukların çalıştırılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
80- Kendinize olan güveniniz başarınızı nasıl etkiliyor? İnsanlar bir işte başarılı olmak için neler yapmalı? Özgüven konulu bir araştırma yapma.
81-Türkülerimizin özellikleri ve bizde hissettirdiği duygular nelerdir?Konulu bir araştırma yazısı yazma.
82- Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlarının adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma.
83- En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarla-
dığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı
ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özellikleri-
ni yazınız.
84- Türkiyenin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,
yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.
85- Atatürkün okul hayatını anlatan bir araştırma yapın,ulaştığınız bilgileri yazılı olarak sınıf panosunda sergileyin.
86- Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız.Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz.Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.
87- Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız.Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.en çok sevdiğiniz bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.
88- Okulda ve sınıfta huzurlu,mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir?Kurallar listesi oluşturun
89- Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırınız, yapılması gerekenleri yazınız.
90- Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir?Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkiyi anlatan bir yazı yazınız.
91- Su olmasaydı neler olurdu?Başlıklı bir araştırma yazısı yazınız.
92- Mahallenin bakkalı ile ilgili bir görüşme yapınız.( Ürünleri nereden aldığı,nasıl fiyat belirlediği,hangi koşullarda sakladığı ) Görüşme sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.
93- Evinizi,ailenizi resimle ve yazıyla anlatınız.
94- Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.
95- Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yapınız.
96-Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.
97- Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.
98- Türkçemizin güzel kullanılması ile ilgili bir afiş hazırlayın.Bu konuyu televizyonda reklam olarak gösterecek olsaydınız nasıl bir reklam senaryosu hazırlardınız?
99- Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu?Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.
100- Tasarrufun kişi ve toplum hayatındaki yerini ve önemi konulu bir araştırma yapınız.
101- Güzel konuşma ve yazma kişiye neler kazandırır?
102- Bireylerin birbirlerinin görüşlerine karşılıklı saygı göstermelerinin niçin gerektiğini ve bu hoşgörünün topluma neler kazandıracağını açıklayan bir araştırma yapınız.
103- Elinizde bir yetki olsaydı, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız?
104- Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir yazı yazınız.
105- Sizce öğretmen ve öğrenci ilişkileri nasıl olmalıdır? Öğrencinin uyması gereken kurallar hakkında araştırma yapınız?
106- Savaşların insanlık üzerindeki olumsuzluklarını anlatan bir yazıyı makale türünün kuralları içinde yazınız.(Araştırma)
107-Atatürkün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.
108-Sevgi temasını işleyen şiirleri derleme çalışması.
109-Bir duygunun ele alınıp işlendiği öykü yazma çalışması.
110-Çevre kirliliğine neden olan faktörler ve çözüm önerileri.
111-Köy de mi yaşamak isterdiniz yoksa şehirde mi? Nedenlerini yazarak bir sunum hazırlayınız? (Oyun şeklinde de olabilir)
112-Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmenlerin rolü olmuş mu? Konulu bir araştırma.
113-Kurtuluş savaşı sırasında öğrencilerin rolü olmuş mu?Konulu bir araştırma.
114-İlk atom bombasının ne zaman,nereye atıldığı,olayın sonuçları ve atom bombasının etkileri hakkında bilgi toplama,araştırma yapma.(Görüntülerle desteklenebilir)
115- Anne ve babalarınızın, öğretmenlerinizin verdiği öğütleri tutar mısınız?Öğüt almak hoşunuza gider mi?Büyükleriniz, sizlere ne gibi öğütler veriyor? Konulu bir araştırma yapma.
116- Bir satıcı olsaydınız, satacağınız ürünleri nasıl pazarlardınız? Reklamını nasıl yapardınız? Konulu bir araştırma. ( Oyunla da desteklenebilir)
117- Sizden camın nasıl üretildiğini, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini araştırmanız isteniyor. Projeyi hazırlarken, camın kullanıldığı yerleri, cam sanayisinin ülkemizdeki durumunu, cam ambalajın çevre açından önemini de bulmanız beklenmektedir.
118- Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.
119- Ülkemiz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapınız.
120- Elektriği bulan kişinin hayatını araştırınız.Bu buluş olmasaydı,neler olurdu?
121-Oturduğu mahallenin muhtarıyla bir görüşme yapma.
122-Çevresinde bulunan mağaza adlarını ve tabelalarını inceleme( Neden bu ismi verdikleri, ne üzerine çalıştıkları, amaçları…)
123-Anıtkabir ile ilgili araştırma yapma.(Çalışmaları sunu şeklinde verecek)
124-Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili sunu hazırlama.(Şiirler, anılar, yaşananlar…)
125-Büyüklerinizin eskiden oynadığı oyunlar ile sizin oynadığınız oyunlar arasındaki farklar nelerdir?Büyükleriniz hangi oyunları oynamışlar, siz hangi oyunları oynuyorsunuz? Bu oyunların sizlere ve çocuklara kazandırdıkları ile ilgili araştırma.
126- Gelenek ve göreneklerimizle ilgili sunu-poster hazırlama.
127- Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
128- Atatürk konulu bulmaca hazırlama.
129- Türkiyeyi yurt dışında hiç görmemiş birine anlatacakmış gibi bir yazı hazırlama.
130- Mimar Sinanın tanıtılması ve eserlerinin görsel sunumu.
131- Depremle ilgili bir araştırma yazısı hazırlama.
132- Çalışmanın önemini resim- yazı-karikatür ve şiirlerle anlatma.
133- Ağacın önemini resim -yazı-karikatür ve şiirlerle anlatma.
134- İç Anadolu Bölgesini resim -yazı- ve fıkralarla anlatma.
135- Saygı ve sevginin önemini yazı-şiir-karikatür ve resimlerle anlatma.
136- Belediye başkanı ile bir röportaj yapma.
137- Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
138- Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
139- Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla bir anket hazırlama.
140- Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
141- Ninnilerimiz konulu araştırma yapma.
142- Geri dönüşüm atık pil kutusu hazırlama.( daha sonra toplanan bu pilleri gerekli yerlere iletme)
143- Çevre temizliği ile ilgili olarak sağlıkçılar ve yerel yönetimle röportaj hazırlama.
144- Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.
1.DÖNEM 2.DÖNEM
Birinci Performans Ödev Takvimi: İkinci Performans Ödev Takvimi:
Ödevin verilme zamanı : Kasım ayının son haftası Ödevin verilme zamanı : Mart ayının üçüncü haftası
Ödevin teslim zamanı : Ocak ayının ilk haftası Ödevin teslim zamanı : Nisan ayının son haftası


Birinci Proje Ödev Takvimi: İkinci Proje Ödev Takvimi:
Ödevin verilme zamanı : Ekim ayının son haftası Ödevin verilme zamanı : Mart ayının ilk haftası
Ödevin teslim zamanı : Aralık ayının son haftası Ödevin teslim zamanı : Mayıs ayının ilk haftası


PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ


ÖLÇÜTLER


PUAN

Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma
10
Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama
10
Türkçeyi iyi ve etkili kullanma
10
Kompozisyon
10
Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik)
10
Yazım ve noktalamaya uyum
10
Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma
10
Konu kapsamının yeterliği
10
Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı
10
Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk
10

TOPLAM

100


PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Puan

Proje Hazırlama Süreci

1.

Projenin amacını belirleme

5


2.

Projeye uygun çalışma planı yapma

5


3.

İhtiyaçları belirleme

5


4.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

5


5.

Projeyi plana göre gerçekleştirme

5

Projenin İçeriği

1.

Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma

5


2.

Bilgilerin doğruluğu

10


3.

Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı

10


4.

Toplanan bilgilerin düzenlenmesi

10


5.

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

10

Projenin Sunumu

1.

Türkçe yi doğru ve düzgün konuşma

5


2.

Sorulara cevap verebilme

5


3.

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

5


4.

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

5


5.

Verilen sürede sunuyu yapma

5


6.

Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma

5TOPLAM


100
Ayrıca şu konular üzerinde de fikir birliğine varıldı.:
Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir. Öğrenciler araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir. Ancak bazı öğrencilerin internetten buldukları ödevlerini hiç okumadan bilgisayar çıktısı almak suretiyle getirdikleri görüldüğünden bilgisayar çıktısı ödevlerin kabul edilmeyecektir.

Ölçme ve değerlendirmedeki değişiklikler görüşülerek; ders notu ortalamasının bu değişikliklere göre verilmesi kararlaştırıldı.Buna göre; sınav notları ortalama toplamına doğrudan dahil edilecek.

……… ,ödevler çizgisiz beyaz kâğıda dolmakalemle el yazısı ile yazılmasını, ödevler
öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.

Ödevlerin takibi: Öğrencilerin ödevlerini yapmaları aşamasında onlara rehberlik edilip, düzenli aralıklarla çalışmaların kontrol edilmesinin yararlı olacaktır.

14- Türkçe Öğretmeni ………; yazı derslerinin 8. sınıflarda, 2482 sayılı Tebliğler Dergisindeki ilköğretim okulu yazı dersi öğretim programı doğrultusunda yapılacağını vurguladı. Öğrencilere işlek, okunaklı ve kişiliği ifade eden bir el yazısı kazandırmak için özellikle bitişik el yazısı çalışmasına daha çok ağırlık verilecektir. Bu konuda diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilecektir. Bu görüş Müdür Yardımcısı Yusuf BORAN tarafından olumlu bulundu.


15- Toplantı, Müdür Yardımcısı …………….. ……… eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilekleriyle sona erdirildi.


.

. . .
Türkçe Öğretmeni Okul Müdür Yardımcısı Okul Müdürü


..

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Ikinci Dönem Türkçe Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ………………………………. EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR Karar No :.. Zümre Başkanı : ...
2.dönem Başı Türkçe Dersi Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2.DÖNEM BAŞI TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ………İLKÖĞRETİM OKULU 2006-2007 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM BAŞI TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR...
1.dönem Müzik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı 1.DÖNEM MÜZİK DERSİ EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI 2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI-…………………İLKÖĞRETİM OKULU-1.DÖNEM-MÜZİK DERSİ-EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ...
Tarih Inkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi Zümre öğretmenleri 1. Dönem Toplantı Tutanağı TARİH İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI 2008– 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .....................ANADOLU LİSESİ TARİH DERSLERİ VE TC. İNKILAP TARİHİ VE...
Birinci dönem Seçmeli Bilişim Teknolojileri Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı I.DÖNEM SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ………………………… İLKÖĞRETİM OKULU 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ZÜMRE...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,029
Konular : 243,668
Mesajlar: 432,260
Şuan Sitemizde: 157

En Son Üye: MeLiSaa

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.