Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


1.dönem Müzik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan 1.dönem Müzik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı konusunu görüntülemektesiniz.
1.DÖNEM MÜZİK DERSİ EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI 2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI-…………………İLKÖĞRETİM OKULU-1.DÖNEM-MÜZİK DERSİ-EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 12-02-2009, 23:35
 
Standart 1.dönem Müzik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


1.DÖNEM MÜZİK DERSİ EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI


2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI-…………………İLKÖĞRETİM OKULU-1.DÖNEM-MÜZİK DERSİ-EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE


ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR
TOPLANTI TARİHİ : 12.09.2008
TOPLANTI YERİ : ………………..İlköğretim Okulu
TOPLANTI SAATİ : 15.30
TOPLANTININ AMACI: Eğitim ve öğretimde değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması, müzik dersinin, her iki okul içinde, dersin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda işlevinin gerçekleştirilebilmesi
TOPLANTIYA KATILANLAR: Zümre Bşk.Kur.Bşk.:………..,……………İ.Ö.O.Müdürü: …………………, Müzik Öğretmeni: ………………..

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu, İstiklal Marşı
3- Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının Okunması
4- Müzik dersinin temel amaçlarının okunması
5- Bir önceki öğretim yılının ve önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi
6- Atatürkçü Eğitim-Öğretim esaslarının incelenmesi, Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilip, benimsetilmesi, eğitim-öğretimin M.Eğitimin amaçları ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda geliştirilmesi için, hangi çalışmayı ne zaman ve nasıl yapılacağının kararlaştırılması
7- Müzik dersi öğretim programı,müfredatı ve iş takviminin incelenmesi,yıllık planlar ve ders planları
8- Uygulanacak öğretim metot ve teknikleri
9- Performans ve proje ödev konuları ve ölçme-değerlendirme esasları
10-Derslerde kullanılacak araç-gereçler ve faydalanılacak kaynaklar
11-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin görüşülmesi 12-Müzik öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve başarıyı arttırıcı önlemler
13-Okul-veli ilişkileri, veliler ile iletişim kurulması ve velilerin okuldan beklentileri
14-Eğitici kulüp çalışmaları
15-İstiklal Marşı ve diğer marşlarımızın doğru,özüne uygun söylenmesine ilişkin çalışmalar
16-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR


1- Zümre Bşk. Kur. Bşk. ………………….. tarafından toplantı açılışı yapıldı, toplantıya katılanların tam olduğu belirtildi.
2- Saygı duruşu ve ardından Müzik Öğr. ………… yönetiminde İstiklal Marşı okundu.
3- Genel amaçların, “Türk Milletinin bütün fertlerini;
A-Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasa da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli,ahlaki,insani,manevi,kültürel değerlerini belirleyen,koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan Demokratik,Laik ve Sosyal bir hukuk devleti olan T.C.ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
B-Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere ve hür ve haklarına saygılı, bilimsel gücüne,geniş bir dünya gücüne sahip,insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek
C-İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi,beceri,davranışları ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak şeklinde okundu.(24/06/1973 gün ve 14574 sayılı R.G.)
4- Dersin temel amaçları Müzik Öğretmeni …………… tarafından okunarak, amacımız;öğrencilerin müziği etkinlikler aracılığıyla yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve müzik yoluyla; kendisi ve çevresiyle barışık, ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan, vatan ve millet sevgisine sahip, çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı, Güzel Sanatların her türüne açık, mutlu, kişilikli ve özgüveni olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çağımızda sanat eğitimine herzamankinden fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.Bu doğrultuda genel amacımız: T.M.Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sağlamak,yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak, müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak, bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek, bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, İstiklal Marşı başta olmak üzere Milli Marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak, müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek, Milli birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak, Atatürk'ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak gibi genel amaçlarımız ve her sınıf düzeyinde özel amaçlarımız çalışmalarımızın doğrultusu olacaktır. 5-020/13291 sayılı ve 01.04.2002 tarihli Zümre Öğr. Kurullarının İşlevleri konulu Bakanlık Genelgesi incelendi.Önceki zümre tutanakları gözden geçirildi.Müzik Öğretmeni …. ……………. söz alarak;ders saatlerinin yetersiz olduğunu ve bu durumun dersin verimini düşürdüğünü belirtti.Bir önceki yılda çocukların başarılı çalışmalar yaptıklarını, her iki okulda da yıl sonu etkinliklerinin yapıldığını, öğrencilerin kendilerinin yapmış oldukları performans ve projelerini okul ve velilerine sergilediklerini ve bu durumdan velilerin memnuniyetlerini belirttiklerini, müzik kulübü öğrencilerinin müzik dinletisi yaptıklarını,yine kulüp öğrencilerinin halk oyunları gösterilerini sunduklarını, koro ve çalgı grubu çalışmalarının çocuklar üzerinde olumlu etkilerini belirterek,her iki okulda da çocukların derse severek ve ilgiyle katıldıklarını belirtti.
6-2104 sayılı T.D. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları, 2504 sayılı T.D. Atatürkçülük ile ilgili konuların kabulü Eylül 1999,2089,2551 sayılı T.D. eğitim öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergeler incelendi.Milli Bayramlarda Milli Marşlara, Atatürk Marşlarına yer verilerek vatan, millet, Atatürk sevgisini arttırıcı çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Konuların işlenişi esnasında Atatürkün Güzel Sanatlara verdiği önem, sanatseverliği, güzel sanatlarla ilgili veciz sözleri, Türk Müziğinin geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi hakkındaki görüşleri, Milli Kültür Anlayışı, sevdiği şarkı ve türküler ele alınarak bu konular çerçevesinde bilgiler verilmesi kararlaştırıldı.Müzik Öğretmeni …. ……. söz alarak;Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,ulusal bilinci gelişmiş, ince sanat zevkine sahip kültürlü bireyler yetiştirme anlayışı herzaman gözönünde bulundurulmalıdır. Atatürkçülük kazanımları yıl içerisinde tekrarlı olarak(10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı v.b. özel gün ve haftalarla ilişkilendirilerek işlenecektir dedi.
7-Müzik Öğr. ………………… söz alarak; Talim Terbiye Kurulu Bşk.nın 28.08.2006 tarih ve 348 sayı ile yayımladığı İlköğretim Müzik(1-8. Sınıflar)Dersi Öğretim Programını,müfredat ve iş takvimini incelediğini, yıllık planların bu esaslara uygun yapılacağını belirtti.İşlenecek konuların iş takvimine göre ay ve haftalarla belirlenip yıllık planlara, ona göre yapılmasına 2069 sayılı teb. dergisindeki esasların uygulanmasına, planlar hazırlanırken Ağustos-2003 tarihli 2551 sayılı ve Eylül-2003 tarihli 2552 sayılı teb.dergilerindeki esaslara uyulmasına, ders, konu ve amaçların gözden geçirilmesine karar verildi.Planlarda özetle; neyin, niçin, nasıl, nezaman yapılacağının ve nelere ağırlık verileceğinin belirtilmesine karar verildi.Planlar Çeştepe Atatürk ve Çeştepe İ.Ö.O. na onaylatılacak ve her iki okulda da uygulanılacaktır. Yıllık planlar uygulanırken öğrencilerin seviye durumları(anlama,algılama kapasiteleri, yetenekleri)çevre imkanları dikkate alınacaktır.
8-Derslerde öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri ölçüsünde derse katılımlarının sağlanmaya çalışılacağı, öğrenci merkezli ders yapılmasına özen gösterileceği;müzik dersinin gerektirdiği yöntemlerden nota ile öğretim metodu, kulaktan öğr.yöntemi, çalarak, söyleyerek, dinleyerek, uygulamalı yöntem, papağan yöntemi kullanılacağı, ayrıca konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap,canlandırma, oyunlaştırma,devinim, yeniden buluş(yaratıcılık), örnekleme, çözümleme, tümevarım-tümdengelim, tartışma,inceleme/sunma, yaratma/üretme,örnek olay inceleme,yaşamöyküleme,gösterme/yaptırma,yaptırma/tasarlama,araştırma/inceleme,sunma/alma gibi yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin aktif hale getirilmeleri kararı alındı. Konuların kavratılmasında Dramatize çalışmalarının yapılması ve müzik yolu ile öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmesi gerektiği belirtildi.
9- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikleri içeren 2584 sayılı Tebliğler Dergisinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili maddeleri incelendi ve buna göre,Müzik Dersinden her öğrenciye;
Bir ders yılında,öğrenci isteği doğrultusunda 1 proje verilmesine,
Her yarıyılda 1 performans görevi(grup ya da bireysel) verilmesine,
Her yarıyılda 1 ders içi performans notu verilmesine,
Her yarıyılda 2 uygulama sınav notu verilmesine karar verilmiştir.
Proje ve performans ödevlerinin,öğretmen tarafından hazırlanacak olan değerlendirme ölçeği,öz değerlendirme,gözlem formları, grup değerlendirme formları, dereceli puanlama anahtarı v.s. göre değerlendirilmesine karar verildi.Müzik Öğretmeni ………….. sosyal etkinliklerde görev alan öğrencilere +1 not verileceği, bunun yanı sıra yetenekli öğrencilerle ders dışı çalışmalar yapılacağı,okul korosunun eğitim bölgesindeki her iki okul öğrencilerinden oluşturulmasına çalışılacağı ve yine her iki okul öğrencilerinden ilgileri doğrultusunda yetenekli olanlara rehberlik edilerek, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümlerine yönlendirileceklerini belirtti. MÜZİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI :
6.Sınıflar:
A-İstiklal Marşımızın Kabulü
B-Ülkemizde Başlıca Müzik Türleri ve Özellikleri
C-Atatürkün Türk Müziğine Verdiği Önem ve Öncelik.
D-Müzik Kültürümüzün Tarihsel Oluşumu ve Gelişimi
E-Şarkılarda Ezgi-Söz İlişkisi

7.Sınıflar:
A-Atatürk ve Müzik Konulu Araştırma
B-Çalgı ve Ses Toplulukları
C-Yöremize Ait Türküler ve Hikayeleri(canlandırma)
D-Türk Devlet Toplum ve Topluluklarının Müzik Kültürü
E-Geleneksel Müziklerimiz

8.Sınıflar:
A-Atatürkün Belirlediği Müzik İlkeleri Doğrultusunda Yapılan Çalışmaların Müzik ile Uğraşan kişilerin şuan ki kariyer imkanları üzerine etkileri
B-Çok Sesli Çağdaş Türk Müziğinin Öncüleri
C-Reklam Müziklerinin Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
D-Eğitim Seviyesine Göre İnsanların Dinledikleri Müzikler Konulu Röportaj

PROJE KONULARI :

Tüm sınıflar:Elinizdeki malzemeler ile hayalinizdeki bir çalgının maketini yapınız

6.Sınıflar:
A-Çevremizde Yapılan Festivaller Konulu Sunum Hazırlanması
B-Müzikli Dans Gösterisi Hazırlanması
C-Oyun Müziklerimiz Konulu Sunum Hazırlanması
D-Atatürk ve Müzik Konulu Sunum Hazırlanması
E-Sınıfta İşlenmemiş Bir Parçanın Çalınması,Söylenmesi
D-Küçük Bir Koro Oluşturulup Atatürk Marşlarından Repertuar Hazırlanması
F-Enstrüman Tanıtımı Yapılması
7.Sınıflar:
A-Müzik Eşliğinde Gösteri Hazırlanması
B-Halk Türkülerinin Yaşanmış Hikayeleri .Bu Hikayelerin Sınıfta Canlandırılması
C-İlimizde Yapılan Kültürel Etkinlikler Konulu Sunum Hazırlanması
D-Ülkemizde Müzik Eğitimi Veren Kurumlar Konulu Sunum Hazırlanması
E-Sınıfta İşlenmemiş Bir Parçanın Flüt ile Çalınması ve Söylenmesi
F-Sınıfta İşlenmiş veya İşlenmemiş Bir Parçanın Farklı Bir Enstrüman ile Çalınması
G-Türk Devlet,Toplum ve Topluluklarının Müzik Kültürleri Konulu Sunum Hazırlanması
H-Ülkemizde Müziğin Yozlaşmasının Nedenleri Konulu Sunum Hazırlanması
8.Sınıflar:
A-Halk Türkülerinin Yaşanmış Hikayeleri.Bu Hikayelerin Sınıfta Canlandırılması
B-Müzik Eşliğinde Gösteri Hazırlanması
C-İstiklal Marşının Yönetimi(Sınıfta veya Bayrak Töreninde)
D-Sınıfta Şarkı Öğretimi
E-Verilecek Olan Ezginin Tamamlanması
F-Verilecek Olan Ezgiye Söz Yazılması ve Sınıfta Söylenmesi
G-Farklı Enstrümanlar ile Küçük Bir Program Hazırlanması
H-Ülkemizde Yapılan Uluslararası Müzik Yarışmaları Konulu Sunum Hazırlanması
I-Erovision Şarkı Yarışması Konulu Sunum Hazırlanması
İ-Dünyaca Ünlü Müzisyenlerimiz Konulu Sunum Hazırlanması
K-Yöremizdeki Mahalli Sanatçılarımız Konulu Sunum Hazırlanması
L-TV deki Müzik Yarışmaları ve Sonuçları Konulu Sunum Hazırlanması
4.ve 5. Sınıfların Performans Ödev Konuları:
A-Rond Hazırlanması
B-Seçilecek Bir Enstrümanın Sınıfta Tanıtılması
C-Çizgi Film Müzikleri Konulu Sunum Hazırlanması
D-Dünyaca Ünlü Bestecilerden Birinin Hayatının Araştırılması
E-Dinleyecekleri Enstrümantal Bir Eserle İlgili Hikaye Yazmalarının İstenmesi
F-Atatürk'ün sevdiği türküler ve şarkılar

Proje ve Performans Ödevlerinin(ilgili konuların)değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama listesinin uygulanmasına karar verilmiştir.

1-Bağımsız Çalışma Yeteneği 10 puan
2-Grupla işbirliği 10 puan
3-Değişen durumlara uyum sağlama 10 puan
4-Problemlerle başa çıkma,çözme ya da kaçınma becerisi 10 puan
5-Gösteri tasarımı ve sunumu 15 puan
6-Konuya yaklaşımın orjinalliği 15 puan
7-Teorik beceriler 10 puan
8-Hedef belirleme 10 puan
9-Zamanı etkili ve verimli kullanma 10 puan
Proje ve Performans Ödevleri öğrencilere verilirken, yararlanılacak kaynakların öğrencilere önceden bildirilmesine,
Öğrencilerin yaptığı çalışmaların belirli aralıklarla takip ve kontrol edilmesine karar verildi.
Proje ve Performans Ödevlerinin süre ve değerlendirilmesi konuya göre öğrenciye bildirilecektir.
10-Müzik Öğretmeni ………………. Müzik derslerinde öğretmen klavuz kitabı, Bakanlık tarafından temin edilen öğrenci çalışma kitapları,bunların yanı sıra müzik defteri, blokflüt, org, bağlama,cura, çeşitli ritm çalgıları,bilgisayar, cd, vcd, kaset, cd ve kasetçalar v.s. kullanılacağını belirtti. Ancak Çeştepe İ.Ö.Okulunda imkansızlıklardan dolayı bir müzik odasının oluşturulamadığını, Ç.Atatürk İ.Ö.O. müzik odasında bulunan materyallerin zaman zaman Çeştepe İ.Ö.O. getirip faydalanılmaya çalışıldığını, müzik sınıfının olmasının başarıyı olumlu yönde etkilediğini vurguladı.
11-Müzik Öğretmeni ……………… söz alarak; diğer öğretmenler arasında program geliştirme, planlama konularında fikir alışverişinde bulunulacağı, özel resmi gün ve haftalardaki kutlamalar için ilgili branş öğretmenleriyle işbirliği içinde olunacağı ve öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılacağını,bu sebeple;
A)İstiklal Marşının öğretimi ve Türk Dilinin doğru kullanımı konusunda, ayrıca şarkıların sözleri içindeki anlam ve duygu ifadesi önemli olduğu için Türkçe Öğr. İşbirliği,
B)Müziğin doğuşu, gelişimi, Klasik Türk Müziği, ve Batı Müziği'nin dönemleri, büyük müzisyenlerin yaşadığı dönemler ve özelliklerinin öğrenilmesi için Sosyal Bilgiler Öğr. işbirliği,
C)Halk türküleri ve oyunlarımız, coğrafya bakımından bölgesel özellik taşıdığı için Sosyal Bilgiler Öğr. İşbirliği,
D)Temiz ve güzel nota yazımı, bir şarkının güftesine göre resim çizdirmek, çalgı resimleri için, Görsel Sanatlar Öğr. İşbirliği,
E)Ölçülü ve tempoya uygun yürüyüş alıştırmaları, ritmik jimnastik solunum alıştırmaları, bayram ve törenlerdeki hazırlarda açıklamalı marş öğretimi ve bando öğretimi için Beden Eğitimi Öğr. İşbirliği,
F)Resmi bayram ve etkinliklerde Sınıf Öğr. İşbirliği yapılması gerektiğini söyledi.Toplantıda bulunanlar bu görüşlere katıldıklarını belirttiler.
12-Toplantıda söz alan Müzik Öğr. …………;Ders saatlerinin yeterli olmaması,sınıfların kalabalık olması, müzik eğitiminin sadece orta öğretimin sonuna kadar sürmesi, müzik bilgisinin daha sonraki yaşamda ihtiyaç hissedilmemesi v.b. sebepler dersi ve öğretmeni olumsuz yönde etkilemektedir dedi.Bu sebeple de şu kararlar alınmıştır:
A)Sınıf seviyelerine uygun ders verilmesine,
B)Tüm öğrencilerin aktif olarak derse katılımlarının sağlanmasına,
C)Pasif olan öğrencilerle özel olarak ilgilenilmesine,
D)Yetenekli öğrencilere fırsat tanınmasına,
E)Yetenekli olmadan da ilgi ve istekle belirli seviyeye gelineceğine, öğrenci velileriyle işbirliği içinde bulunulması, bireysel veli görüşmeleri ve ev ziyaretleri yapılmasına karar verildi. Yetenekli öğrencilere ders saatleri dışında egzersiz programı hazırlanması sonucunda başarının artacağı belirtildi.
13-Okul-veli ilişkileri, veliler ile daha iyi iletişim kurulması, velilerin okuldan beklentilerinin saptanması amaçlı veli görüşmesi, ev ziyaretleri yapılması kararlaştırıldı. Müzik Öğr. …. ……… söz alarak; fırsat buldukça evlere ziyarete gidilerek veli ziyaretleri yaptığını, velilerin bu durumdan dolayı memnuniyetlerini belirttiklerini söyledi.Özellikle müzik dersinde yetenekli olan öğrencilerin yönlendirilmesi için velileriyle işbirliği içinde olduğunu, ev ziyaretlerinde sadece veli değil öğrenciyi de daha yakın tanıma fırsatı elde edildiğini, çocuğun yaşadığı yer, ders çalışma ortamı, aile ortamı ve bunların önemini vurguladı.
14-Eğitici kulüp çalışmaları,yıllık çalışma programları doğrultusunda ders yılı başında hazırlanacaktır. Kulüp çalışmalarında kutlanacak, anılacak gün ve haftalarla ilgili öncelikle eğitici değeri olan seçme müzik eserleri dinletilecek ve öğretilecektir. Öğrencilerin çalgı çalma becerileri geliştirilerek, ses birliği sağlama, taşıma kolaylığı ve ekonomik oluşu gibi sebeplerle öğrencilere blokflüt çalışmaları yaptırılacak,çok sesli denemeleri çalışmaları, İstiklal Marşı ve diğer marşlarımızın doğru ve özüne uygun söylenmesine yönelik çalışmalara yer verilecek diyen ………….'a toplantıda bulunanlarda katıldıklarını belirttiler.
15-Müzik Öğr. ………………: Müzik derslerinde İstiklal Marşı ve diğer marşlarımızı doğru, özüne uygun söylenmesi ve yönetilmesine yönelik çalışmalara yıl içinde sıksık ağırlık verilecek, bunun için İstiklal Marşı ve diğer marşların kasetten önce sözlü olarak dinletilmesine, daha sonra sözsüz olarak eşlik edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir dedi.
16-Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl olması dilekleriyle toplantı sona erdirildi.

………………… …………………….
(Müzik Öğretmeni) (Zümre Bşk.Kur.Bşk.)


…………………. ………………. … ( ….. İ.Ö.O.Müdürü) (……. İ.Ö.O.Müdürü)

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Ikinci Dönem Türkçe Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ………………………………. EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR Karar No :.. Zümre Başkanı : ...
Matematik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR. TOPLANTI TARİHİ:...
Türkçe Dersi Birinci Dönem Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ……………………………… İLKÖĞRETİM OKULU ………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR ...
Anasınıfı Zümre öğretmenleri 1.dönem Toplantı Tutanağı ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI .................2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı Tarihi :………….....
Tarih Inkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi Zümre öğretmenleri 1. Dönem Toplantı Tutanağı TARİH İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI 2008– 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .....................ANADOLU LİSESİ TARİH DERSLERİ VE TC. İNKILAP TARİHİ VE...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,047
Konular : 243,508
Mesajlar: 432,091
Şuan Sitemizde: 181

En Son Üye: omer unver

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:49.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.