Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Tarih Inkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi Zümre öğretmenleri 1. Dönem Toplantı Tutanağı

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan Tarih Inkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi Zümre öğretmenleri 1. Dönem Toplantı Tutanağı konusunu görüntülemektesiniz.
TARİH İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI 2008– 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .....................ANADOLU LİSESİ TARİH DERSLERİ ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 12-02-2009, 23:30
 
Standart Tarih Inkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi Zümre öğretmenleri 1. Dönem Toplantı Tutanağı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


TARİH İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI


2008– 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .....................ANADOLU LİSESİ TARİH DERSLERİ VE TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

.
GÜNDEM

TOPLANTI TARİHİ :
TOPLANTIDA BULUNANLARIN SAYISI:

1. Açılış
2.Ders amaçlarının ve programlarının incelenmesi
3.Atatürkçülük ile ilgili konuların incelenmesi.
4.Yıllık ve günlük planlarının hazırlanması.
5.Ölçme ve değerlendirme
a) Yazılı yoklamalar
b) Sözlü yoklamalar
c) Sınavların değerlendirme ölçütleri
d) Başarı durumunun değerlendirilmesi
6.Ödev konularının belirlenmesi.
7.Derslerin işlenmesinde uygulanan yöntemler , karşılaşılan güçlükler alınacak önlemler
8.Öğrenci velileri ile ilişkiler
9.Programlarının uygulanmasının değerlendirilmesi .( Konu zaman seviye )
10.Öğretim materyalleri , çevreden yararlanabilecek kaynaklar
11.Diğer branş öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği
12.Eğitim bölgesi zümre öğretmenler kurulu gündemine alınması gereken sorun ve öneriler.
13Dilek ve temenniler.


MADDE 1

2008-2009 Eğitim öğretim yılı I. dönem Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu Okul Müdürü .................... başkanlığında Tarih öğretmenleri Hüseyin AKTAŞ ve ...................... katılımıyla .09.200 saat 15o da toplandı.

MADDE 2

Tarih I , 2378 , Tarih II , 2364, TARİH III 2364 , T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2087 , derslerinin müfredat programları ve açıklamaları sayılı tebliğler dergilerinden incelendi .Yıllık planların bu dergilerdeki program ve açıklamalar doğrultusunda yapılması belirtildi.

MADDE 3

2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular gözden geçirildi . Yıllık planların hazırlanmasında Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verilmesi , dersler işlenirken bu konular üzerinde ehemmiyetle durulması ifade edildi.

Türk İnkılabının tarihi, anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan Okul Müdürü ................ , Türkiyenim Atatürk ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti.Aynı konuda söz alan ......................, 2488 sayılı T.D yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını; Atatürkün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere geleceklerini kurgulama noktasında Atatürkün hayatının kavratılacağını vurguladı.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okuturken kısaca şu amaçlar göz önünde bulundurulacaktır.

-Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavratmak
-Atatürkün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirlemek
-Atatürkün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanıtmak
-Atatürkçülüğü benimseterek, Atatürkün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak
-Kurtuluş Savaşını ve bu savaşı Türk milletinin varlığını kavratmak ve sürdürmek için en büyük fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini kavratmak
-Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini oluşturmak
-Türk İnkılabının, milli ve milletlerarası niteliklerini belirlemek 20.yüzyılda masum milletlere nasıl ışık tuttuğunu göstermek
-Dünya devletlerinin ve Türkiyenin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle, Türk İnkılabının ne güç şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak
-Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazandırmak
-Atatürke, Türk İnkılabına ve onun ilkelerine yürekten bağlı, bunların inançlı savunucusu olma bilincini kazandırmak
-Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak

MADDE 4

Yıllık planlar müfredat programlarında yer alan konulara göre hazırlanacaktır. Tarih I, Tarih II , Osmanlı Tarihi I. II T.C İnkılap Tarihi derslerinde , 2538 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Ermeni , Yunan Pontus ve Süryaniler ile ilgili konuların ilgili öğretim programları kapsamında işlenmesi .Planlar 2089 S.T.D planlarda;

*Eğitim öğretimde neyi niçin ve nasıl okutulacağı,
*Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceği,
*Amaçları gerçekleştirmede en uygun yöntemi , teknik araç ve gereçlerin seçilmesi

MADDE 5

Ölçme ve değerlendirme;

Yazılı yoklamalar

Tarih öğretmeni ..................
Yazılı sınavlarda sorulacak soruların açık , anlaşılır , kısa cevaplı olacak şekilde en az yedi sorunun sorulmasına,

9.10.11. Sınıfların imkan dahilinde son sınavların test tekniğine uygun olarak yapılmasını belirtti.

Sözlü yoklamalar;

Sözlü notlarının öğrencinin sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilmesini en az iki sözlü notunun verilmesine karar verildi.

Tarih öğretmeni ................... “Ödevlerin ve sınavların bir günde veya bir haftada yoğunlaşmamasına dikkat edilmesinin önemini belirtti”


Başarıyı arttırıcı sebeplerin saptanması;

Tarih öğretmeni .................. “Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin önemini belirtti”

Tarih öğretmeni..................... “Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurguladı”

Tarih öğretmeni Hüseyin AKTAŞ “Öğrenme durumu farklılık gösteren öğrenciler için bireysel olarak ilgilenilmesinin önemini belirtti”

Tarih öğretmeni ................ “ Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasını ve rehber öğretmenle işbirliği yapılmasının önemini belirtti”

Tarih öğretmeni ..................... “Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlanmasının başarıyı arttıracağını belirtti”

Tarih öğretmeni ................ “Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasını önemini belirti”

Tarih öğretmeni .................... “Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına , işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının önemini vorguladı”

Tarih öğretmeni ................... “Eğitim ve öğretimde teknolojinin önemini belirterek en kısa sürede tarih teknoloji sınıfının kurulmasının önemini belirrti”

Tarih öğretmeni ..................... “Aile , öğrenci ve öğretmen iletişimsizliğini gidermenin beraberinde başarıyı getireceğini vurguladı”

Tarih öğretmeni .............. “Öğrencilere ders çalışma yöntemlerini öğretmenin ve psikolojik , duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenle çalışmalar yapmanın önemini vurguladı”

Tarih öğretmeni ..................“Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arrtıracağını belirtti”

MADDE 6

Ödev yönetmeliği ; aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek amacıyla ödev verilir.

*Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırma ,
*Planlı iş yapabilme , bilgi ve becerisini geliştirme ,
*Gerekli bilgi ve malzemeyi toplayabilme ,
*konulara değişik açılardan bakabilme , danışabilme tartışabilme , soru sorabilme alışkanlığı kazandırmak
*Düşünme gücünü geliştirebilme ,
*Ödev konuları belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları , yetenekleri okul aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulmalı.
*Ödev konularının anlaşılır olması , yanlış yorumlara yol açmaması gerekir.


Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;

-Zamanında teslim : 10 p.
-Konuya yaklaşım : 40 p.
-Kaynak tarama : 30 p.
-Tertip ve düzen : 20 p.


I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayı içerisinde toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılması.


ÖDEV KONULARI
TARİH – LİSE 1

1-Göktürk Kitabeleri :Türk Kültür Tarihi (B.Ögel), Orhun Abideleri (M.Ergin) Umumi Türk Tarihine Giriş(Z.V. Togan )
2-Gazete ve dergilerden derlenmiş 30 tarih haberi.:Günlük gazeteler,aylık veya haftalık gazeteler.
3-Dünya tarihinden 20 tarihi şahsiyetin biyografisi : Ana Britanica

TARİH – LİSE 2

1- Kanuni'nin Avrupa siyaseti : Osmanlı Tarihi ( İ.H.Uzunçarşılı ) , İslam Ansiklopedisi, Osmanlı Tarihi( .V. Togan , E.Z. Karal )
2- Kapitülasyonlar
3- Gazete ve dergilerden derlenmiş 30 tarih haberi.:Günlük gazeteler,aylık veya haftalık gazeteler.
4- Türk tarihinden 20 tarihi şahsiyetin biyografi. : Türk Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi
5.Ermeni sorunu ve tehcir kanunu

TARİH 3

1- Cem Sultan Olayı : Osmanlı Tarihi (İsmail Hakkı Uzunçarşılı) , İslam Ansiklopedisi, Osmanlı Tarihi ( Zeki Velidi Togan , Enver Ziya Karal
2- Gazete ve dergilerden derlenmiş 30 tarih haberi.:Günlük gazeteler,aylık veya haftalık gazeteler.
4- Dış borçlar
1.Ermeni sorunu ve tehcir kanunu

T. C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1- I. Dünya Savaşında Osmanlı cepheleri :Tek Adam( Ş.S Aydemir),Türk İnkılapTarihi( H.Eroğlu) Türk Devrim Tarihi( T. Ateş ), Anadolu İhtilali ( S. Selek )
2- Mondros Ateşkesi
3- Milli varlığa dost ve düşman cemiyetlerin çalışmaları
4- Mustafa Kemal Atatürk 'ün hayatı ve kişisel özellikleri
5.Şeyh Sait isyanı ve Musul sorunu
6.Lozan Anlaşması ve önemi
7.Atatürk İlke ve İnkılapları


MADDE 7

Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;

-Düz anlatım,
-Soru – cevap
-Tartışma tekniği
-Not tutturma
-Özetleme
-Bireysel anlatım (seminer) tekniklerinin kullanılması


PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ


Problem çözme öğrencilerin bir problem karşısında çözümler üretmesini sağlayan bir yöntemdir.Öğretmen öğrenciye ipuçları verir ve problemin anlaşılmasını sağlar.Problem hakkında karar vermek ve problemi çözmek öğrenciye bırakılır.Bu yöntem öğrencinin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirir.Teorileri test etmeyi seven,eşyanın nasıl çalıştığını merak eden öğrenciler için etkili bir yöntemdir.

Problem Çözmenin Aşamaları

1-Problemi tanıma
2-Geçici hipotezleri formüle etme
3-Veri toplama,organize etme
4-Sonuca ulaşma
5-Sonuçları test etme


TARTIŞMA YÖNTEMİ

Tartışma yöntemi;önceden hazırlanmış bir konu üzerinde öğrencilerin fikirlerini birbirlerine söylemeleri ve katılmayanların katılmadıkları görüşleri çürütmek için karşılık verdikleri,fikir alışverişinin yapıldığı yöntemdir.Bu yöntemde soru sorma,konu üzerinde düşünme,dinleme,kendini ifade etme,aynı konuda farklı görüşlerin olabileceğini anlama ve öğrenilenlerin içselleştirilmesi gibi yararları vardır.

PROJE ÇALIŞMASI


Öğrencilerin belli bir konu üzerinde değişik uygulamalarda bulunarak vardıkları bir çalışma biçimidir.Proje çalışmasında öğrenci bir şeyin nasıl olduğunu ve nasıl yapıldığını kendisi bulmaktadır.Proje çalışması bir öğrenci tarafından olabileceği gibi grupla da olabilir.Öğrenciye uygulama olanağı,başarma duygusu ve kendine güven verir.

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ


Gerçek yaşamdan ya da öğretmenin sınıfa getirdiği bir olayın öğrenciler tarafından irdelenerek,tartışılarak ve analiz ederek çözüm bulunduğu yöntemdir.

BEYİN FIRTINASI

Beyin fırtınası çözüm getirmek için orijinal ve yaratıcı fikirlerin üretildiği bir tekniktir.Beyin fırtınası en az beş,en çok on kişiyle uygulanır.Bu teknikte doğru ve yanlış diye bir şey yoktur.önemli olan konu üzerinde fikir üretmektir.Cevapları yargılamak söz konusu değildir.Beyin fırtınasında önemli olan çok miktarda fikir üretmektir.Başlarken güncel ve öğrencilerin sevdiği konuları seçmek oldukça yararlıdır.
Bu teknikte sınıfta demokratik bir ortamın oluşturulması şarttır.Öğrenci arkadaşının verdiği cevabı yargılayamaz.Aksi takdirde orijinal ve yaratıcı düşünceler ortaya çıkmaz.
Bu tekniği oluştururken önce gruplar oluşturulur.Grubun bir yöneticisi ve bir yazıcısı olur.Yazıcı herkesin söylediğini kaydeder. Yönetici sırayla söz verir.Sırası gelen bir şey söylemeyecese “geçiniz” der.Grupta herkes geçiniz deyinceye kadar beyin fırtınası devam eder.Sonra fikirler tasnif edilerek bir sonuç çıkarılır.Ekonomiktir ve tüm öğrenciler katılabilir.

ROL YAPMA

Rol yapma tekniği;bir fikir,durum yada olayın başkasının kimliğine bürünüp o kişi gibi davranmaya çalışmasıdır.Burada öğrencinin neler söyleyeceği önceden belirlenmiştir. Önceden öğrenciye rolün nasıl canlandırılacağı konusunda rehberlik yapılır.Rol yapma bittikten sonra durum yada olay sınıfça tartışılır.Ayrıca rol yapan öğrenciye neler hissettiği sorulur.

Bu teknikte sadece problemin çözümü değil katılanların insanı anlaması, insan ilişkilerinde olumlu tavır geliştirmeleri ve empati yoluyla başkalarını anlamaları sağlanır

MADDE 8

Öğrenci velileri ile ilişkiler;

Okul Müdürü ..................... “Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanlarının anlatılmasını Anne ve babaların çocukları ile gurur duymalarının önemini belirtti”
Tarih öğretmeni ......................“Velilerle yapılacak toplantılarda öğrencilerin bireysel farlılıkları anlatılmasının önemini vurguladı”
Tarih öğretmeni ..................“Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında velilerin bilgilendirilmesin önemini vurguladı”
Tarih öğretmeni ................. “Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almalarını sağlamanın önemini belirtti”

MADDE 9

Tarih I , Tarih II , Tarih 3 , T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde konular zamanında yetiştirilip bitirilecektir.

MADDE 10
-Ders araç ve gereçlerinin kullanılması;
-Ders kitabı
-Harita
-Tarih ve coğrafya sözlüğü
-Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitabı
-Yardımcı kaynaklar
*KAFESOĞLU , İbrahim “Türk Milli Kültürü”
*UZUNÇARŞILI, Ord.Prof. Dr. İsmail Hakkı “Osmanlı Tarihi”
*MERÇİL , Erdoğan “İlk Türk İslam Devletleri”
*EROĞLU , Hamza “Türk İnkılap Tarihi”
*İslam Tarihi AnsiklopedisiMADDE 11

Konuların özelliğine göre Coğrafya , Matematik , Felsefe Grubu , Türk Dili ve Edebiyatı ve Din Kültürü öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.

MADDE 12

Kar tatili , sosyal faaliyetler (Tiyatro , sportif etkinlikler ) 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çalışmaları dikkate alınarak konuların işlenmesi

ALINAN KARARLAR

1.Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanmasına
2.I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayı içerisinde toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılmasına,
3.Bilgisayarlarda soru ve sunu havuzu oluşturulması ve derslerimizle ilgili beğenilen soruların soru havuzuna aktarılması kararlaştırıldı. Bilgisayarı iyi bilen öğrencilere konular hakkında sunular hazırlatılmasının iyi olacağı kararlaştırıldı.
4.Konuları daha ilgi çekici hale getirebilmek için görsel malzemelerin kullanılmasının çok önemli olduğu ve bu yüzden projeksiyon cihazı ile ders işlenmesi teşvik edilmelidir. Powerpoint kullanmasını bilen öğrencilere tarih ödevleri verilerek bilgisayar havuzundaki sunuların sayısı artırılmalıdır.
5..Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesine
6.Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesine,
7.Öğrencilere ders çalışma yöntemlerini öğretmenin ve psikolojik, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılmasına,
8.Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına, işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasına,
9. Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasına,
10.Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmasına
11-Tarih sınıfının daha da kullanışlı haline getirilmesine karar verildi. Eksikliklerin tespit edilerek idareyle paylaşılması ve okulun imkanları doğrultusunda giderilmesi kararlaştırıldı.

MADDE 13


Zümre başkanı okul müdürü ..................2008-2009 Eğitim Öğretim yılının başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı sona erdirmiştir..

................................... .......................
(Tarih Öğretmeni) (Tarih Öğretmeni)


.09.200
....................
(Okul Müdürü)

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Ikinci Dönem Türkçe Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ………………………………. EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR Karar No :.. Zümre Başkanı : ...
Matematik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR. TOPLANTI TARİHİ:...
Türkçe Dersi Birinci Dönem Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ……………………………… İLKÖĞRETİM OKULU ………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR ...
Anasınıfı Zümre öğretmenleri 1.dönem Toplantı Tutanağı ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI .................2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı Tarihi :………….....
1.dönem Müzik Dersi Zümre öğretmenleri Toplantı Tutanağı 1.DÖNEM MÜZİK DERSİ EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI 2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI-…………………İLKÖĞRETİM OKULU-1.DÖNEM-MÜZİK DERSİ-EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,002
Konular : 243,311
Mesajlar: 431,775
Şuan Sitemizde: 196

En Son Üye: selimtv

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.