Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Tatil Bölgeleri > Dünyadan Tatil Mekanları
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Yunan Uygarlıkları Hakkında Bilgi

Tatil Bölgeleri kategorisinde ve Dünyadan Tatil Mekanları forumunda bulunan Yunan Uygarlıkları Hakkında Bilgi konusunu görüntülemektesiniz.
Yunan Uygarlıkları Hakkında Bilgi EGE VE ROMA UYGARLIĞI - Girit - Miken(Aka) - Dor(Yunan) - İskender(Helenistik) - Roma - Ege ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 22-08-2013, 11:10
 
Standart Yunan Uygarlıkları Hakkında Bilgi

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Yunan Uygarlıkları Hakkında Bilgi

EGE VE ROMA UYGARLIĞI

- Girit
- Miken(Aka)
- Dor(Yunan)
- İskender(Helenistik)
- Roma
- Ege medeniyeti Yunanistan Batı Anadolu Makedonya Ege denizindeki odalarda ve
Girit'te ortaya çıkmıştır.
- MısırAnadoluSuriyeFilistin ve Mezopotamya medeniyeti ile temasa geçmiştir.
- Yazı ve takvim bu uygarlıklarda gelişmiştir.


GİRİT MEDENİYETİ

- Ege medeniyetinin temelli olmuştur.
- MÖ 3 binde küçük devletler kurulduğu bilinmektedir.
- MÖ 2 binde siyasi ve kültürel gelişme göstermiştir.
- Adada en önemli saray Knosos sarayıdır.
- Girit ile Mısır arasında ticaret gelişmiştir.
- Girit'te iki yazı kullanılmış(A okunamamış B okunmuş)
- MÖ 2000 yılının ortalarında bu uygarlık yıkılmıştır.
- Öldükten sonra hayata inanıyorlardı.


MİKEN(AKA) MEDENİYETİ

- MÖ 2000-1200 yılları arasında Yunanistan'dan egemen olan siyasi topluluğun adıdır.
- Girit'ten etkilenmişlerdir.
- Milken şatosunda Miken uygarlığının özelliğini görmek mümkündür.
- Dorlar MÖ 1200 Akadlara son verdiler.
- İlk boğaz savaşı Mikenlerle Truvalılar arasında olmuştur(Truva Savaşı).YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

- MÖ 1200'lerde Yunanistan'a gelen Dorlar şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
- Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta Atina Korint Teba vs gibi şehirlerdir.
- Şehir devletlerinin başında krallar bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
- MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller) kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi).
- Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
- Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
- Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
- Tiranlıklar ilk defa İyonya'da görülmüştür.
- Ortasınıf (tüccar sanayici gemici sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
- Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
- İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
- Isparta da 3 sınıf spartalılar Periyekler (dağlardaki Akalar) İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
- Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler) köleler vardı
- Isparta'yı yaşlılar meclisi Atina'yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
- MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı.
- Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
- İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.

YUNANİSTAN DA FELSEFE
- Sokrat Eflatun ve Aristo en ünlü filozoflarıdır.
- Sokrat àinsanları doğru yola getirmek için mücadele etmiş çok düşman kazanmıştır. Yargılanmıştır.
Eflatun; ideal devlet fikrini savunmuştur. Akedemia adlı ilk üniversitenin kurucusudur.
Aristoàilimleri ilk defa tasnif etmiştir. Devlet yönetimiyle ilgili Politika adlı eserini yazmıştır.

TARİHÇİLİK
- Herodot: Tarihçilerin babası kabul edilir. Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini yazmıştır. (MÖ 450 yıllarında yaşamıştır).
- Tukudides: Peloponnes(Atina ile Isparta arasındaki) savaşlarını anlatmıştır.
- Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı adlı eserlerin sahibidir.

TIP
- Hipokrat: Her hastalığın bir sebebi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde doktorlar Hipokrat yemini ile göreve başlarlar.

YAZI DİL ve EDEBİYAT
- Fenike alfabesini kullanmışlardır (MÖ 8. Yy).
- Homeros: İlk destan yazarıdır (MÖ 8. Yy) Eserleri: İlyada: Truva savaşlarını anlatır; Odessa: Truva savaşlarına katılan İthake Kralının esaretten kaçışını konu edinir).
- Trajedi ve Komedi alanında ünlü isimler yetişti.

YUNAN KOLONİLERİ
- Yunanlılar MÖ 750-550 yıllarında uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır.
- Kolonileri yerleşmek amacıyla kurmuşlardır.
- Kadıköy ve İstanbul Yunan kolonisidir.

DİN
- Çok tanrılı dinleri vardır. Dini inanışlarının kaynağı Anadolu Mezopotamya ve Girit'tir.
- Tanrılarını ölümsüz insanlar gibi düşünmüşlerdir.
- Tanrılar evlenirler savaşırlar yerler ve içerlerdi. Yunan mitolojisi bu konuları işler.
- Tanrılar Olimpus'da tanrı Zeus'un çevresinde toplanmışlardır.
- Yunanlıların dini inanışları fikri gelişmeyi engellemez. Hayatta fedakârlık gerektirmez.
- Yunanlılar Tanrıların gazabından korunmak için müzik eğlence spor ve şiir yarışları düzenlerler. (Günümüzdeki olimpiyatlar bu şekilde doğmuştur)
- Rahipler: Dini hizmetleri yerine getirmekle görevli memurlar sayılırlardı.

SOSYAL ve İKTİSADİ HAYAT
- Halk: Soylular (aristokratlar: büyük toprak sahipleri) tüccar ve sanayiciler küçük toprak sahipleri (köylüler) ve köleler olmak üzere 4 sosyal sınıfa ayrılırdı.
- Köylüler: Gelirlerinin bir kısmını aristokratlara verirlerdi. Geçinemeyince borçlanırlar borçlarını ödeyemeyince de topraklarını ve özgürlüklerini kaybederlerdi.
- Tüccar ve sanayiciler: Koloniler sayesinde zenginleştiler (orta sınıf)
- Köleler: Hiçbir hakkı yoktu.
ORDU
- Kölelerin ayaklanmasından çekinen şehir devletleri güçlü birer ordu bulundurmuşlardır.
- IspartaàEn güçlü kara ordusuna sahipti. Krallığı devam ettiren tek şehirdir.
- Atina; Güçlü deniz ordusuna sahipti. Arhonlar yönetiminde demokrasiye geçmiştir.

HUKUK
- Yunan kanunları ağır cezalar ihtiva etmekteydi.
- Sınıf mücadelesi sırasında aristokratların haklarını korumak için yapmışlardır.
- Drakon: Soyluların haklarını korumak için şiddete dayalı kanunlar yapmıştır.
- Solon: Yaptığı kanunlarla köylülerin borçlarını sildi. Halkı gelirine göre 4 sosyal sınıfa ayırdı. Köleliği kaldırdı.
- Psistratos: Yaptığı kanunlarla orta sınıfı güçlendirdi. Tarım ticaret ve sanayi gelişti.
- Klistenes: Yaptığı kanunlarla Atina'ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı. (seçim sistemi meclis)
- Demokrasiye karşı olanları tehlikeli insanlar ilan etti.

EKONOMİ
- Tarıma elverişli toprakların azlığından halk geçimini zeytin balıkçılık hayvancılık ve ticaret ile sağlıyordu.
İlkçağ : Yazı ile başlar(MÖ.4000 3500).
Ortaçağ : Kavimler göçü ile başlar.
Yeniçağ : İstanbul'un Fethi(1453).
Yakınçağ : Fransız İhtilali(1789).

NOT: İnsanlık tarihi için önemli olaylar çağların başlangıcı kabul edilmişlerdir.İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7.yy-323)

- II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti.
- Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi.
- MÖ 332-331'de Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.
- MÖ 331'de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan'a kadar ilerledi.
- Ordusundaki isteksizlik nedeniyle Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü(323).
- İskender'in ölümüyle İmparatorluk dağıldı. Yeni devletler kuruldu:
- Mısır'da: - Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
- Trakya ve Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
- Makedonya da: - Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir.(MÖ 279-16)
- Selevkos'un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
- Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadolu'da.
- Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında.
- Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu'da.
- Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes'te (Batı Anadolu)
Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.
- Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı Asklepedio Sağlık Merkezi 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
- Bergama'nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi.
- İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye Rodos Bergama Efes Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular.
- Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:
- İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu.
- Dünyanın çevresi doğru hesaplandı.
- Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.
- Tıpta ileri gidildi. Kalp kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi.
- İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı.
- Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.
- Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir.
ROMA UYGARLIĞI

- Krallık cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir.
- MÖ 3.yy'da İtalya'da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu.
- Roma şehri efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur. Böylece krallık devri başlamıştır. MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır.
- Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı.
- Romalılar Kartaca'yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde Kartacalılar filleriyle birlikte İtalya'ya girdiler. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika'yı ele geçirdiler. (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur:
- MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
- Sırasıyla İspanya Yunanistan Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı.
- Sezar'ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı(MÖ.27)

İMPARATORLUK DEVRİ
- Fetihler büyük ölçüde durmuştur.
- İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır.
- III. YY'da Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı.
- Merkezin zayıflaması eyaletlerin kuvvetlenmesi kavimler göçü sonucu sınır boylarındaki savaşların uzun sürmesi hırıstıyanlığın yayılmasıyla çıkan iç karışıklıklar imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasına neden oldu.
- 476 yılında kuzeyden gelen barbar kavimlerinin saldırısı sonucu yıkıldı.

DEVLET YÖNETİMİ
- Kralı; İhtiyarlar meclisi teklif eder. Halk meclisi(Kuria) da seçerdi.
- Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı.
- Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti.
- Konsüller; Senatoya hesap verirlerdi.
- Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi.
- Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi.

SOSYAL SINIFLAR:
- Romada patrikiler plebler yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu.
- Patrikilerà Oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu.
- Plebler; Küçük çiftçiler zanaatkârlar tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu. Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı.
- Yanaşmalar; Vatandaşlık hakkını kaybedenler.
- Köleler; Hiçbir hakları bulunmazdı. Romada köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs ayaklanması).
- Anadolu bayındır hale getirildi.
- At yarışları için hipodromlar yapıldı. Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı.
- Stadyum tiyatro salonları belediye binaları hamamlar kütüphaneler aepora (büyük meydanlar) yapıldı.

ROMA ESERLERİ:
- İstanbul Valen Su Kemeri
- Ankara Elmadağ Su Yolu
- Ankara'da Ogüst Mabedi
- Antalya Aspendos Tiyatrosu
HUKUK
- On iki Levha Kanunları: Patriki ve pleb mücadelesi sonucunda plebler de bu kanunlar ile patrikilerle aynı haklara sahip olmuşlardır.

DİN
- Hırıstıyanlık 313 Yılında serbest bırakıldı.
- 330 yılında İstanbul Roma İmparatorluğun başkenti oldu ve hırıstıyanlık da resmi din oldu.
- 325 İznik Konsilinden sonra hırıstıyanlıkta ilk ayrılıklar başladı (Aryanizm nasturizm monofizizm)
- 451 Kadıköy Konsiliyle de İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrılması sonucu Ortodoksluk mezhebi ortaya çıktı.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları HİTİTLER: · M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. · Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. ·...
Yunan Mutfağı - Yunan Mutfağı Hakkında Bilgiler Tarifi Yunan Mutfağı - Yunan Mutfağı Hakkında Bilgiler Yapılışı Mazemeleri Yunan mutfağı, Yunanistan'ın ulusal mutfağıdır. Yüzlerce yıllık YunanAntik Yunan ve Bizans dahil) mirasçısı mutfaktır....
Yunan Dansları Hakkında Yunan Dansları Hakkında Dans Helen toplumu için her zaman önemli olmuştur. Antik dönemde dans şarkı ve müzik hepsi tiyatronun birer ayrılmaz parçasıydı. Tümü bir bütünü tamamlayan parçalardı....
Yunan Edebiyatı - Yunan Edebiyatı hakkında Yunan Edebiyatı - Yunan Edebiyatı hakkında Yunan Edebiyatı Yunan edebiyatı birkaç dönemde incelenebilir: I. Dönem (M.Ö. IX. - VII. yy.)M.Ö. IX-VIII. yüzyıllarda Homeros ve Hesiodos gibi...
Yunan Mitolojisi Hakkında Eros ( Amour ) http://www.khm.at/arch/images/content/maria/eros.jpg EROS ( AMOUR ) Eros annesi Aphrodite gibi dünyaya güzellik ve neşe getirir, insanların gönüllerini aşk ateşi ile yakar,...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,027
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,233
Şuan Sitemizde: 144

En Son Üye: Hanis

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.