Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Programlar Videolar İlahiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Programlar Videolar İlahiler forumunda bulunan Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle konusunu görüntülemektesiniz.
Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle Cüz 27, Sayfa 521, Zâriyât Suresi, Ayetler: 31-51 Elmalılı 51:31 - İbrahim, kendisine misafir olarak ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 08-12-2010, 15:43
 
Standart Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle

Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle

Cüz 27, Sayfa 521, Zâriyât Suresi, Ayetler: 31-51


Elmalılı 51:31 - İbrahim, kendisine misafir olarak gelen meleklere: "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi.
Elmalılı 51:32 - Onlar: "Gerçekten biz günahkâr bir kavim (olan Lût kavmine) gönderildik.
Elmalılı 51:33 - Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız.
Elmalılı 51:34 - O taşlardan herbirinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir." dediler.
Elmalılı 51:35 - Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
Elmalılı 51:36 - Fakat biz orada müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
Elmalılı 51:37 - Biz orada acı bir azabdan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.
Elmalılı 51:38 - Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik.
Elmalılı 51:39 - Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında: "Bu bir sihirbazdır, ya da bir delidir." demişti.
Elmalılı 51:40 - Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavun ise o sırada (inadından dolayı pişmanlık duyarak) kendi kendini kınıyordu.
Elmalılı 51:41 - Âd kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik.
Elmalılı 51:42 - O rüzgar üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi dağıtıyordu.
Elmalılı 51:43 - Semud kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani onlara: "Belirli bir süreye kadar dünyadan yararalanıp, geçinin!" denmişti.
Elmalılı 51:44 - Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini, bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp, çarptı.
Elmalılı 51:45 - Artık onlar, ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler, ne de yardım gördüler.
Elmalılı 51:46 - Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir kavimdiler.
Elmalılı 51:47 - Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.
Elmalılı 51:48 - Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz!
Elmalılı 51:49 - Biz herşeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.
Elmalılı 51:50 - Ey Muhammed! de ki: "Öyleyse Allah'a koşun, gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Elmalılı 51:51 - Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın (O'na ortak koşmayın). Gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 08-12-2010, 15:44
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 522, Zâriyât Suresi, Ayetler: 52-60 ve
Tûr Suresi, Ayetler: 1-14

Elmalılı 51:52 - Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka: "Bir sihirbazdır veya bir delidir." dediler.
Elmalılı 51:53 - Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır onlar azgın bir kavimdir.
Elmalılı 51:54 - Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
Elmalılı 51:55 - Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü, hatırlatmak müminlere fayda verir.
Elmalılı 51:56 - Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
Elmalılı 51:57 - Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
Elmalılı 51:58 - Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.
Elmalılı 51:59 - Şüphsiz ki, zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi, dolgun bir azab payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
Elmalılı 51:60 - Kendilerine vaad edilen günlerinde uğrayacakaları azabdan dolayı vay inkâr edenlerin haline!.

Tûr Suresi

Elmalılı 52:1 - Andolsun Tûr'a,
Elmalılı 52:2-3 - Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba,
Elmalılı 52:4 - Ma'mur eve,
Elmalılı 52:5 - Yükseltilmiş tavana,
Elmalılı 52:6 - Kaynatılmış denize, (andolsun ki)
Elmalılı 52:7 - Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.
Elmalılı 52:8 - Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.
Elmalılı 52:9 - O gün gök, bir çalkanış çalkalanır
Elmalılı 52:10 - Dağlar da bir yürüyüş yürür.
Elmalılı 52:11 - Vay haline o gün yalanlayanların!
Elmalılı 52:12 - Ki onlar, daldıkları bir batak (bâtıl)da oynayıp duruyorlar.
Elmalılı 52:13 - O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar.
Elmalılı 52:14 - (Onlara): "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur" (denilecek).
Hızlı Cevap
  #3  
Okunmamış 08-12-2010, 15:45
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 523, Tûr Suresi, Ayetler: 15-31
Elmalılı 52:15 - "Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz?
Elmalılı 52:16 - Girin oraya, ister sabredin ister etmeyin artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız" (denilecek).
Elmalılı 52:17 - Şüphesiz (günahlardan) korunanlar da cennetlerde, nimetler içindedirler.
Elmalılı 52:18 -Rablerinin kendilerine verdiği ile zevk ü sefâ sürerler. Rableri onları, cehennem azabından korumuştur.
Elmalılı 52:19 - (Onlara): "Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için" (denilir.)
Elmalılı 52:20 - Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik.
Elmalılı 52:21 - İman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tâbi olanlar (yok mu?); işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden birşey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır.
Elmalılı 52:22 - Onlara canlarının istediği meyvalar ve etlerden bol bol verdik.
Elmalılı 52:23 - Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma.
Elmalılı 52:24 - Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler.
Elmalılı 52:25 - Birbirlerine yönelip soruyorlar.
Elmalılı 52:26 - Ve diyorlar ki: "Gerçekte biz daha önce (dünya hayatında) âilemiz içinde (âkibetimizden) korkardık".
Elmalılı 52:27 - "Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu."
Elmalılı 52:28 - "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."
Elmalılı 52:29 -(Ey Muhammed!) sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin, ne de mecnûn.
Elmalılı 52:30 - Yoksa onlar (senin için): "Bir şâirdir, zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz." mu diyorlar?
Elmalılı 52:31 - De ki: Bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
Hızlı Cevap
  #4  
Okunmamış 08-12-2010, 15:45
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 524, Tûr Suresi, Ayetler: 32-49
Elmalılı 52:32 - Onların akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
Elmalılı 52:33 - Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır onlar inanmıyorlar.
Elmalılı 52:34 - Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz meydana getirsinler.
Elmalılı 52:35 - Yoksa onlar, hiçbir şey olmadan (yani yaratıcısız) mı yaratıldılar? Yoksa kendileri yaratıcı mıdırlar?
Elmalılı 52:36 - Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp hakikati anlamazlar.
Elmalılı 52:37 - Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hâkim (her şeyin yöneticisi) kendileri midir?
Elmalılı 52:38 - Yoksa kendilerine mahsus (üzerine çıkıp sırları) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsin.
Elmalılı 52:39 - Demek kızlar O'na, oğullar size öyle mi?
Elmalılı 52:40 - Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
Elmalılı 52:41 - Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar?
Elmalılı 52:42 - Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir.
Elmalılı 52:43 - Yoksa onların Allah'tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
Elmalılı 52:44 - Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, "Üst üste yığılmış bulutlardır." derler.
Elmalılı 52:45 - Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları (kendi hallerine) bırak.
Elmalılı 52:46 - O gün hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerre kadar faydası olmayacak ve hiçbir şekilde yardım da görmeyeceklerdir.
Elmalılı 52:47 - Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azab vardır. Fakat çokları bilmezler.
Elmalılı 52:48 - Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.
Elmalılı 52:49 - Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da O'nu tesbih et
Hızlı Cevap
  #5  
Okunmamış 08-12-2010, 15:46
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 525, Necm Suresi, Ayetler: 1-26
Elmalılı 53:1 - İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
Elmalılı 53:2 - Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.
Elmalılı 53:3 - O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
Elmalılı 53:4 - O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
Elmalılı 53:5 - Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti
Elmalılı 53:6 - (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.
Elmalılı 53:7 - O, en yüksek ufukta idi.
Elmalılı 53:8 - Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
Elmalılı 53:9 - Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.
Elmalılı 53:10 - (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.
Elmalılı 53:11 - Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı.
Elmalılı 53:12 - Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.
Elmalılı 53:13 - Andolsun onu bir kez daha görmüştü.
Elmalılı 53:14 - Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında.
Elmalılı 53:15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır.
Elmalılı 53:16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.
Elmalılı 53:17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.
Elmalılı 53:18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.
Elmalılı 53:19 - Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza'yı?
Elmalılı 53:20 - Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat'ı?
Elmalılı 53:21 - Size erkek O'na dişi öyle mi?
Elmalılı 53:22 - Öyle ise bu çok insafsızca bir taksim.
Elmalılı 53:23 - Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.
Elmalılı 53:24 - Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak) dir?
Elmalılı 53:25 - Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah'ındır.
Elmalılı 53:26 - Göklerde nice melek var ki Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatları hiç bir işe yaramaz.
Hızlı Cevap
  #6  
Okunmamış 08-12-2010, 15:46
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 526, Necm Suresi, Ayetler: 27-44
Elmalılı 53:27 - Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar
Elmalılı 53:28 - Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez.
Elmalılı 53:29 - Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.
Elmalılı 53:30 - İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir.
Elmalılı 53:31 - Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır.
Elmalılı 53:32 - Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
Elmalılı 53:33 - Şimdi gördün mü O yüz çevireni?
Elmalılı 53:34 - Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni?
Elmalılı 53:35 - Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?
Elmalılı 53:36 - Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?
Elmalılı 53:37 - Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?
Elmalılı 53:38 - Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.
Elmalılı 53:39 - Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.
Elmalılı 53:40 - Ve çalışması da yakında görülecektir.
Elmalılı 53:41 - Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.
Elmalılı 53:42 - Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir.
Elmalılı 53:43 - Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur.
Elmalılı 53:44 - Öldüren de dirilten de O'dur.
Hızlı Cevap
  #7  
Okunmamış 08-12-2010, 15:47
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 527, Necm Suresi, Ayetler: 45-62 ve
Kamer Suresi, Ayetler: 1-6

Elmalılı 53:45 - Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur,
Elmalılı 53:46 - Atıldığı zaman bir nutfeden.
Elmalılı 53:47 - Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.
Elmalılı 53:48 - Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur.
Elmalılı 53:49 - Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi O'dur.
Elmalılı 53:50 - O, helak etti önce gelen Âd'ı.
Elmalılı 53:51 - Ve Semûd'u da bırakmadı.
Elmalılı 53:52 - Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.
Elmalılı 53:53 - Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı.
Elmalılı 53:54 - Onları neler kapladı neler!
Elmalılı 53:55 - O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun.
Elmalılı 53:56 - Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
Elmalılı 53:57 - Yaklaşan yaklaştı.
Elmalılı 53:58 - Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur.
Elmalılı 53:59 - Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz?
Elmalılı 53:60 - Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
Elmalılı 53:61 - Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?
Elmalılı 53:62 - Haydi Allah için secdeye kapanın ve O'na kulluk edin.

Kamer Suresi

Elmalılı 54:1 - Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı.
Elmalılı 54:2 - Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve "süregelen bir büyüdür" derler.
Elmalılı 54:3 - Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.
Elmalılı 54:4 - Andolsun ki onlara (kötülükten) vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.
Elmalılı 54:5 - Bunlar üstün bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor.
Elmalılı 54:6 - Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı, görülmedik müthiş bir şeye çağırır.
Hızlı Cevap
  #8  
Okunmamış 08-12-2010, 15:47
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 528, Kamer Suresi, Ayetler: 7-27
Elmalılı 54:7 - Gözleri düşkün düşkün (zelil ve hakir) kabirlerinden çıkarlar, sanki yayılan çekirgeler gibidirler.
Elmalılı 54:8 - O çağırana koşarak, kâfirler: "Bu çetin bir gündür." derler.
Elmalılı 54:9 - Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir." dediler. Ve (Nuh davetten vazgeçmeye) zorlandı.
Elmalılı 54:10 - Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!" diyerek yalvardı.
Elmalılı 54:11 - Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
Elmalılı 54:12 - Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
Elmalılı 54:13 - Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle (çakılmış gemi) üzerinde taşıdık.
Elmalılı 54:14 - Nankörlük edilen (kulumuz)e bir mükafat olmak üzere (gemi), gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.
Elmalılı 54:15 - Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
Elmalılı 54:16 - Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (görsünler)
Elmalılı 54:17 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
Elmalılı 54:18 - Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?
Elmalılı 54:19 - Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.
Elmalılı 54:20 - (O rüzgar) insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.
Elmalılı 54:21 - Nasılmış benim azabım ve uyarım?
Elmalılı 54:22 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
Elmalılı 54:23 - Semûd da o uyarıları yalanladılar.
Elmalılı 54:24 - "Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz." dediler.
Elmalılı 54:25 - "Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir" (dediler).
Elmalılı 54:26 - Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler.
Elmalılı 54:27 - Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.
Hızlı Cevap
  #9  
Okunmamış 08-12-2010, 15:48
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 529, Kamer Suresi, Ayetler: 28-49
Elmalılı 54:28 - Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır.
Elmalılı 54:29 - Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. O da (bıçağı) çekerek (deveyi) kesti.
Elmalılı 54:30 - Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu.
Elmalılı 54:31 - Biz onların üzerine tek sayha (korkunç bir ses) gönderdik; ağılcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülüverdiler.
Elmalılı 54:32 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
Elmalılı 54:33 - Lût kavmi de uyarıları yalanladı.
Elmalılı 54:34 - Biz de onların üzerlerine (taşlar savuran) bir fırtına gönderdik. Yalnız Lût ailesini seher vakti kurtardık,
Elmalılı 54:35 - Katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni böyle mükafatlandırırız.
Elmalılı 54:36 - (Lût), onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat ikazlara karşı kuşku duydular,
Elmalılı 54:37 - Onun konuklarından murad almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" (dedik).
Elmalılı 54:38 - Sabah erken, onları kararlı bir azab yakaladı.
Elmalılı 54:39 - "Azabımı ve uyarılarımı tadın!" (dedik).
Elmalılı 54:40 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
Elmalılı 54:41 - Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.
Elmalılı 54:42 - Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bu kıssalardan hisseye gelince;
Elmalılı 54:43 - Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var?
Elmalılı 54:44 - Yoksa "Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz." mu diyorlar?
Elmalılı 54:45 - Her halde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır.
Elmalılı 54:46 - Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır.
Elmalılı 54:47 - Muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.
Elmalılı 54:48 - O gün yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" (denilecek).
Elmalılı 54:49 - Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık.
Hızlı Cevap
  #10  
Okunmamış 08-12-2010, 15:48
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 27.Cüz oku dinle
Cüz 27, Sayfa 530, Kamer Suresi, Ayetler: 50-55 ve
Rahmân Suresi, Ayetler: 1-16

Elmalılı 54:50 - Buyruğumuz yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir.
Elmalılı 54:51 - Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?
Elmalılı 54:52 - İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur.
Elmalılı 54:53 - Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır.
Elmalılı 54:54 - Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.
Elmalılı 54:55 - Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

Rahmân Suresi

Elmalılı 55:1 - Rahmân (çok merhametli olan Allah)
Elmalılı 55:2 - Kurân'ı öğretti.
Elmalılı 55:3 - İnsanı yarattı.
Elmalılı 55:4 - Ona beyanı öğretti.
Elmalılı 55:5 - Güneş de ay da bir hesab iledir.
Elmalılı 55:6 - Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.
Elmalılı 55:7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu.
Elmalılı 55:8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
Elmalılı 55:9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
Elmalılı 55:10 - (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.
Elmalılı 55:11 - Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
Elmalılı 55:12 - Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
Elmalılı 55:13 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Elmalılı 55:14 - Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
Elmalılı 55:15 - Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
Elmalılı 55:16 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Kuranı Kerim 18.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 18.Cüz oku dinle Cüz 18, Sayfa 341, Mu'minûn Suresi, Ayetler: 1-17 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//18.CUZ.mp3 ...
Kuranı Kerim 17.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 17.Cüz oku dinle Cüz 17, Sayfa 321, Enbiyâ Suresi, Ayetler: 1-10 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//17.CUZ.mp3 ...
Kuranı Kerim 16.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 16.Cüz oku dinle Cüz 16, Sayfa 301, Kehf Suresi, Ayetler: 75-83 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//16.CUZ.mp3 ...
Kuranı Kerim 15.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 15.Cüz oku dinle Cüz 15, Sayfa 281, İsra Suresi, Ayetler: 1-7 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//15.CUZ.mp3
Kuranı Kerim 7.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 7.Cüz oku dinle Cüz 7, Sayfa 121, Maide Suresi, Ayetler: 83-89 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//07.CUZ.mp3 ...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.