Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Programlar Videolar İlahiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Programlar Videolar İlahiler forumunda bulunan Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle konusunu görüntülemektesiniz.
Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle Cüz 19, Sayfa 361, Furkan Suresi, Ayetler: 21-32 Elmalılı 25:21 - Bununla beraber, bize kavuşmayı ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 07-12-2010, 19:07
 
Standart Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle

Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle

Cüz 19, Sayfa 361, Furkan Suresi, Ayetler: 21-32Elmalılı 25:21 - Bununla beraber, bize kavuşmayı ummayanlar "Bize ya melekler indirilmeliydi, ya da Rabbimizi görmeliydik" dediler. Andolsun ki, doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler.
Elmalılı 25:22 - Melekleri görecekleri gün, işte o gün, günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur. Ve yasak yasak, diyeceklerdir.
Elmalılı 25:23 - Onların yaptıkları her bir iyi işi dikkate alırız, fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz.
Elmalılı 25:24 - O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir.
Elmalılı 25:25 - O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.
Elmalılı 25:26 - İşte o gün gerçek hükümranlık, çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için ise o, pek çetin bir gündür.
Elmalılı 25:27 - O gün zalim kimse ellerini ısıracak: "Eyvah!" diyecek, "keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım!"
Elmalılı 25:28 - "Eyvah!" diyecek, "keşke falancayı dost edinmeseydim.
Elmalılı 25:29 - Çünkü zikir (Kur'ân) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır.
Elmalılı 25:30 - Peygamber dedi ki: "Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı terkedilmiş (bir şey yerinde) tuttular."
Elmalılı 25:31 - (Resulüm!) Ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
Elmalılı 25:32 - Yine o inkâr edenler dediler ki: "O Kur'ân ona, hepsi birden indirilseydi ya"! Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk.
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 07-12-2010, 19:08
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 362, Furkan Suresi, Ayetler: 33-43Elmalılı 25:33 - Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelmezler ki, biz sana (onun karşılığında) doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım.
Elmalılı 25:34 - O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya! işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır.
Elmalılı 25:35 - Andolsun ki Musa'ya kitap verdik, kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık.
Elmalılı 25:36 - "Haydi âyetlerimizi yalan sayan o kavme gidin" dedik. Sonunda (yola gelmediklerinden) onları yerle bir ettik.
Elmalılı 25:37 - Nuh kavmine gelince, Peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde, onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acıklı bir azab hazırlamışızdır.
Elmalılı 25:38 - Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkârcılıkları yüzünden helak ettik)
Elmalılı 25:39 - Onların herbirine misaller getirdik; (ama ögüt almadıkları için) hepsini kırdık geçirdik.
Elmalılı 25:40 - (Resulüm!) Andolsun ki, (bu Mekke'li putperestler), bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye uğramışlardır. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Hayır! Onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar.
Elmalılı 25:41 - Seni gördükleri zaman "Bu mu Allah'ın Peygamber olarak gönderdiği?" diye hep seni alaya alıyorlar.
Elmalılı 25:42 - "Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı" diyorlar. Azabı gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler!
Elmalılı 25:43 - Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?
Hızlı Cevap
  #3  
Okunmamış 07-12-2010, 19:08
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 363, Furkan Suresi, Ayetler: 44-55Elmalılı 25:44 - Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? Gerçekte onlar hayvanlar gibidir, hatta gidişçe daha sapıktırlar.
Elmalılı 25:45 - Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra biz güneşi, ona (gölgeye) delil kılmışızdır.
Elmalılı 25:46 - Sonra da onu yavaş yavaş kendimize (başka yöne) çekmekteyiz.
Elmalılı 25:47 - Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma (zamanı) yapan O'dur.
Elmalılı 25:48 - Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren O'dur.
Elmalılı 25:49 - Ki biz (o suyla) ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım, diye.
Elmalılı 25:50 - Andolsun bunu, insanların öğüt almaları için, aralarında çeşit çeşit şekillerde anlatmışızdır; ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir.
Elmalılı 25:51 - (Habibim!) Şayet dileseydik elbette her köye bir uyarıcı (peygamber) gönderirdik.
Elmalılı 25:52 - (Madem ki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!
Elmalılı 25:53 - Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhat koyan O'dur.
Elmalılı 25:54 - O (hakir) sudan, bir insan yaratıp ona bir neseb bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
Elmalılı 25:55 - (Böyle iken inkârcılar) Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda, ne zarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. İnkârcı olan kimse Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır.
Hızlı Cevap
  #4  
Okunmamış 07-12-2010, 19:09
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 364, Furkan Suresi, Ayetler: 56-67Elmalılı 25:56 - (Halbuki) biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
Elmalılı 25:57 - De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanızı) istiyorum."
Elmalılı 25:58 - Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.
Elmalılı 25:59 - Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden Rahmân'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan (Rahmân)dan dile.
Elmalılı 25:60 - Onlara "Rahmân'a secde edin" dendiği zaman, "Rahmân da neymiş? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" derler ve bu emir onların nefretini artırır.
Elmalılı 25:61 - Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.
Elmalılı 25:62 - İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur.
Elmalılı 25:63 - O çok merhametli Allah'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler).
Elmalılı 25:64 - Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar.
Elmalılı 25:65 - Onlar ki, şöyle derler: Cehennem azabını üzerimizden sav! Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir.
Elmalılı 25:66 - Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.
Elmalılı 25:67 - Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
Hızlı Cevap
  #5  
Okunmamış 07-12-2010, 19:09
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 365, Furkan Suresi, Ayetler: 68-77Elmalılı 25:68 - Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.
Elmalılı 25:69 - Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır.
Elmalılı 25:70 - Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.
Elmalılı 25:71 - Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Elmalılı 25:72 - Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler.
Elmalılı 25:73 - Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.
Elmalılı 25:74 - Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl" derler.
Elmalılı 25:75 - İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.
Elmalılı 25:76 - Orada ebedî kalacaklar, orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır.
Elmalılı 25:77 - (Resulüm!) De ki: "Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? (Ey inkârcılar! Size bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; o halde azab yakanızı bırakmayacaktır!
Hızlı Cevap
  #6  
Okunmamış 07-12-2010, 19:10
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 366, Şuarâ Suresi, Ayetler: 1-19Elmalılı 26:1 - Tâ, Sîn, Mîm.
Elmalılı 26:2 - Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir.
Elmalılı 26:3 - (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın!
Elmalılı 26:4 - Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır.
Elmalılı 26:5 - Bununla beraber kendilerine O Rahmân'dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille ondan yüz çevirirler.
Elmalılı 26:6 - Üstelik (ona) "yalandır" dediler; fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir.
Elmalılı 26:7 - Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz.
Elmalılı 26:8 - Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.
Elmalılı 26:9 - Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.
Elmalılı 26:10 - Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip "Git o zalim kavme" dedi.
Elmalılı 26:11 - "Firavun kavmine, hâlâ sakınmayacaklar mı?"
Elmalılı 26:12 - (Musa) şöyle seslendi: "Ya Rab! Doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar."
Elmalılı 26:13 - "Ve göğsüm daralır, dilim dönmez, onun için Harun'a da elçilik ver."
Elmalılı 26:14 - "Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki, hemen beni öldürürler."
Elmalılı 26:15 - (Allah): "Hayır hayır" buyurdu, "haydi ikiniz âyetlerimizle (mucizelerimizle) gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz. (Onları) işitiyoruz."
Elmalılı 26:16 - "Haydin Firavun'a gidin de deyin ki: İnan biz, âlemlerin Rabbinin elçisiyiz.
Elmalılı 26:17 - İsrail oğullarını bizimle beraber gönder."
Elmalılı 26:18 - "Â, dedi, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının bir çok yıllarını aramızda geçirmedin mi?"
Elmalılı 26:19 - "Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!"
Hızlı Cevap
  #7  
Okunmamış 07-12-2010, 19:10
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 367, Şuarâ Suresi, Ayetler: 20-39Elmalılı 26:20 - Musa, "Ben, dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım."
Elmalılı 26:21 - "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı."
Elmalılı 26:22 - "O başıma kaktığın nimet de (aslında) İsrail oğullarını kendine köle edinmiş olmandır. "
Elmalılı 26:23 - Firavun şöyle dedi: "Âlemlerin Rabbi dediğin nedir ki?"
Elmalılı 26:24 - Musa cevap olarak: "Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi'dir."
Elmalılı 26:25 - (Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi.
Elmalılı 26:26 - Musa dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, daha önce ki atalarınızın da Rabbidir."
Elmalılı 26:27 - (Firavun): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.
Elmalılı 26:28 - Musa devamla şöyle söyledi: "Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir."
Elmalılı 26:29 - Firavun: "Benden başkasını ilâh tutarsan, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim" dedi.
Elmalılı 26:30 - Musa sordu: "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"
Elmalılı 26:31 - Firavun: "Haydi getir onu bakayım, doğrulardan isen" dedi.
Elmalılı 26:32 - Bunun üzerine Musa asâsını bırakıverdi; apaçık bir ejderha oluverdi.
Elmalılı 26:33 - Elini de (koynundan) çekti çıkardı; bakanlara bembeyaz (görünen, nur saçan bir şey) oluverdi.
Elmalılı 26:34 - Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!"
Elmalılı 26:35 - "Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?"
Elmalılı 26:36 - Dediler ki: "Bunu ve kardeşini eğle, şehirlere de toplayıcılar gönder."
Elmalılı 26:37 - "Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler."
Elmalılı 26:38 - Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
Elmalılı 26:39 - Halka, "Siz de toplanıyor musunuz? (Haydi çabuk olun)" denildi.
Hızlı Cevap
  #8  
Okunmamış 07-12-2010, 19:11
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 368, Şuarâ Suresi, Ayetler: 40-60Elmalılı 26:40 - "Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız" dediler.
Elmalılı 26:41 - Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a "Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?" dediler.
Elmalılı 26:42 - Firavun cevaben: "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız" dedi.
Elmalılı 26:43 - Musa onlara "Atın, ne atacaksanız" dedi.
Elmalılı 26:44 - Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un kudreti hakkı için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz" dediler.
Elmalılı 26:45 - Ardından Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor!
Elmalılı 26:46 - Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
Elmalılı 26:47 - "İman ettik, dediler, Âlemlerin Rabbine "
Elmalılı 26:48 - "Musa ve Harun'un Rabbine!"
Elmalılı 26:49 - Firavun (kızgınlık içinde) dedi ki: "Ben size izin vermeden O'na iman ettiniz ha! Anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş! Ama şimdi bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ke stireceğim, hepinizi çarmıha gerdireceğim!"
Elmalılı 26:50 - "Zararı yok dediler nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz."
Elmalılı 26:51 - "Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı, Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz"
Elmalılı 26:52 - Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.
Elmalılı 26:53 - Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:
Elmalılı 26:54 - "Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır."
Elmalılı 26:55 - "(Böyle iken) hakkımızda çok gayz (öfke) besliyorlar. "
Elmalılı 26:56 - "Biz ise, elbette uyanık (ve tekvücut) bir cemaatız." (diyor ve dedirtiyordu.)
Elmalılı 26:57 - Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan,
Elmalılı 26:58 - Hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık.
Elmalılı 26:59 - Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
Elmalılı 26:60 - Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.
Hızlı Cevap
  #9  
Okunmamış 07-12-2010, 19:12
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 369, Şuarâ Suresi, Ayetler: 61-83Elmalılı 26:61 - İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları "Eyvah, yakalandık! dediler.
Elmalılı 26:62 - Musa: "Hayır, aslâ! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yolunu gösterecektir."
Elmalılı 26:63 - Bunun üzerine Musa'ya "Vur asân ile denize" diye vahyettik; vurunca bir infilak etti, her bölük koca bir dağ gibi oluverdi,
Elmalılı 26:64 - Ötekilerini de buraya yanaştırıvermiştik.
Elmalılı 26:65 - Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık,
Elmalılı 26:66 - Sonra da ötekileri suda boğduk.
Elmalılı 26:67 - Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Elmalılı 26:68 - Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Elmalılı 26:69 - (Resulüm!) onlara İbrahim'in kıssasını da naklet.
Elmalılı 26:70 - Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.
Elmalılı 26:71 - "Birtakım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız" dediler.
Elmalılı 26:72 - İbrahim "Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?"
Elmalılı 26:73 - "Veya size fayda veya zararları olur mu?"
Elmalılı 26:74 - "Yok, dediler, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk."
Elmalılı 26:75-76 - İbrahim dedi ki: "İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü?"
Elmalılı 26:77 - "Hep onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur)"
Elmalılı 26:78 - "O ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir,"
Elmalılı 26:79 - "Beni yediren, içirendir,"
Elmalılı 26:80 - "Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir."
Elmalılı 26:81 - "O ki, benim canımı alacak, sonra diriltecektir. "
Elmalılı 26:82 - "Ve hesap günü, hatamı bağışlayacağını umduğumdur."
Elmalılı 26:83 - "Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat."
Hızlı Cevap
  #10  
Okunmamış 07-12-2010, 19:12
 
Standart Cevap: Kuranı Kerim 19.Cüz oku dinle
Cüz 19, Sayfa 370, Şuarâ Suresi, Ayetler: 84-111Elmalılı 26:84 - "Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle!"
Elmalılı 26:85 - "Ve beni naîm (nimeti bol) cennetin varislerinden eyle!"
Elmalılı 26:86 - "Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. "
Elmalılı 26:87 - "(İnsanların) diriltilecekleri gün, beni mahcub etme."
Elmalılı 26:88 - "O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!"
Elmalılı 26:89 - "Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)."
Elmalılı 26:90 - (O gün) Cennet müttakilere yaklaştırılmıştır.
Elmalılı 26:91 - Azgınlar için de cehennem hortlatılmıştır.
Elmalılı 26:92-93 - Onlara, "Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir.
Elmalılı 26:94 - Ve arkasından hep onlar (putlar ve azgınlar) o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar.
Elmalılı 26:95-96 - Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki:
Elmalılı 26:97 - "Vallahi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."
Elmalılı 26:98 - "Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk."
Elmalılı 26:99 - "Ve bizi hep o günahkarlar saptırdı."
Elmalılı 26:100 - "Bak bizim için ne şefaatçiler var,"
Elmalılı 26:101 - "Ne de yakın bir dost."
Elmalılı 26:102 - "Ah keşke (dünyaya) bir kere daha dönebilsek de, müminlerden olabilseydik."
Elmalılı 26:103 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir.
Elmalılı 26:104 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Elmalılı 26:105 - Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
Elmalılı 26:106 - Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"
Elmalılı 26:107 - "Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim.
Elmalılı 26:108 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
Elmalılı 26:109 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafaatımı verecek olan ancak, âlemlerin Rabbidir."
Elmalılı 26:110 - "Gelin, artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
Elmalılı 26:111 - "Â, dediler, senin ardına hep düşük kimseler düşmüşken, biz sana hiç inanır mıyız?"
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Kuranı Kerim 18.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 18.Cüz oku dinle Cüz 18, Sayfa 341, Mu'minûn Suresi, Ayetler: 1-17 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//18.CUZ.mp3 ...
Kuranı Kerim 17.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 17.Cüz oku dinle Cüz 17, Sayfa 321, Enbiyâ Suresi, Ayetler: 1-10 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//17.CUZ.mp3 ...
Kuranı Kerim 16.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 16.Cüz oku dinle Cüz 16, Sayfa 301, Kehf Suresi, Ayetler: 75-83 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//16.CUZ.mp3 ...
Kuranı Kerim 15.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 15.Cüz oku dinle Cüz 15, Sayfa 281, İsra Suresi, Ayetler: 1-7 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//15.CUZ.mp3
Kuranı Kerim 7.Cüz oku dinle Kuranı Kerim 7.Cüz oku dinle Cüz 7, Sayfa 121, Maide Suresi, Ayetler: 83-89 http://www.fileden.com/files/2010/12/4/3030828//07.CUZ.mp3 ...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:42.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.