Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Sular Ve Kisimlari

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Sular Ve Kisimlari konusunu görüntülemektesiniz.
SULAR VE KISIMLARI Birinci Kisim TEMIZ VE TEMIZLEYICI OLAN SULAR Kendisi temiz olan ve baskasindan hadesi ve necaseti giderip temizleyici ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 22-03-2008, 22:21
 
Standart Sular Ve Kisimlari

SULAR VE KISIMLARI


Birinci Kisim
TEMIZ VE TEMIZLEYICI OLAN SULAR


Kendisi temiz olan ve baskasindan hadesi ve necaseti giderip temizleyici olan sulardir.

1- Yagmur suyu: Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Biz, olu topraga can vermek, yarattigimiz nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek icin gokten tertemiz su indirdik.”(Furkan 48)

“Sizi temizlemek, seytanin pisligini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine baglamak ve savasta sebat ettirmek icin uzerinize gokten bir su (yagmur) indiriyordu.”(Enfal 11)

2- Kar ve dolu gibi asli su olanlar: Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) namaz icin tahrime tekbirini alinca kiraate gecmezden once bir muddet sukut buyurmustur. Ben:

"Ey Allah'in Resulu, dedim, anam babam sana feda olsun, tekbir ile kiraat arasindaki sukut esnasinda ne okuyorsunuz?" Bana su cevabi verdi:

"Ey Allahim, beni hatalarimdan oyle temizle ki, kirden paklanan beyaz elbise gibi olayim. Allahim beni, hatalarimdan su, kar ve dolu ile yika" diyorum." (Buhari, Ezan 89 (744) Muslim(598) Ebu Davud(781) Nesai(2/128,129))

3- Pinar ve kaynak sulari: Allah Azze ve Celle buyurur ki; “Gormedin mi? Allah gokten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerlestirdi..”(Zumer 21)

4- Deniz suyu: Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Bir adam Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)'a gelip:

"Ey Allah'in Resulu! Biz gemiye binip, beraberimizde az bir su alabiliyoruz. Abdestlerimizi bu su ile alsak susuz kalacagiz. Deniz suyu ile abdest alabilir miyiz?" diye sordu. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam):

"Evet, denizin suyu temizdir, meytesi (olusu) de helaldir" cevabini verdi. (Muvatta, Taharet: 12, (1/22) Ebu Davud(81) Tirmizi(69) Ibni Mace(386) Nesai(1/176) Darimi(1/186) Ahmed(2/237) Ibnu Huzeyme(1/59) Elbani Sahiha(480) Sahihu Suneni Ebu Davud(76))

5- Zemzem Suyu: Ali r.a. rivayet ediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzem ile dolu olan kovayi istedi ve ondan ictikten sonra onunla abdest aldi.” (Abdullah bin Ahmed Bin Hanbel Zevaidul Musned(1/76) Elbani el Irva(13) Temamul Minne(s.46) sahihtir. Humeydi benzerini Vail Bin Hucr r.a.den sahih isnad ile rivayet etti; Busayri Ithaf(463) ayrica bkz.: Tirmizi(885))

6- Uzun sure beklemekten dolayi degiserek acilasmis su veya agac yapragi, sabun, yosun v.b. karismasindan korunamayan sular: Beklemekten dolayi tadi ve rengi degismis olan suyun temiz olusu hakkinda alimlerin ittifaki vardir. Deri ve bakir kaplarda degisen sular ile balik gibi deniz hayvanlari sebebiyle degisIklige ugrayan sular da boyledir. (bkz.: Ibni Teymiye Fetava(21/36)) Bunun delillerine gelince;

Ummu Atiye el-Ensariye radiyallahu anha anlatiyor: "Rasulullah aleyhissalatu vesselam, kizi (Zeyneb radiyallahu anha) vefat ettigi zaman yanimiza girdi ve: "Onu sidreli su ile uc veya bes veya -gerek gorurseniz- daha fazla yikayin. Sonuncu yikamaya kafur koyun. Yikama isini bitirdiniz mi bana haber verin!" buyurdu. Isimiz bitince Rasulullah aleyhissalatu vesselam'i cagirdik. Bize kendi izarini verdi ve: "Ona, once bunu sarin!" dedi." (Buhari, Cenaiz 12, 8, 9, 10, 11, 13 - 17; Muslim(939); Muvatta(Cenaiz 2,(1/222) Ebu Davud(3142 - 3146) Tirmizi(990) Nesai(4/28 - 32))

Ummu Hani r.a.dan; peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Meymune r.a., icinde hamur izi olan bir kaptan guslettiler.” (Elbani Sahihu Suneni Nesai(234) Sahihu Suneni Ibni Mace(303) el Miskat(485) el Irva(271))

Abdullah ibni Zeyd r.a.den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ona bakir bir tas ile su getirdik. Ondan abdest aldi….” (Buhari(197) Ebu Davud(100) bkz.: Ibni Ebi Seybe(1/53))

Ibni Abbas ve Enes r.a.dan gelen rivayetlerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin deri kaplardan abdest aldigi ve istinca yaptigi anlatilmistir. (Buhari(150,2316) Muslim(763))

7- Necaset karisan fakat tadi, rengi ve kokusu degismeyen sular: Ebu Saidi'l-Hudri (radiyallahu anh) anlatiyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)'a:

"Ey Allah'in Resulu! Biz senin icin Buda'a kuyusundan su aliyoruz. Halbuki onun icerisine (olmus) kopeklerin lesleri, kadinlarin hayiz bezleri, insan pislikleri atiliyor, (ne yapalim, su almaya devam edelim mi?)" diye sordular. Su cevabi verdi:
"Su temizdir, onu hicbir sey kirletmez.” (Ahmed(3/31,86) Ebu Davud(66,67) Tirmizi(66) Nesai(1/174) Elbani el Irva(14) Sahihu Suneni Ebu Davud(60) Beyhaki(1/258) Darekutni(1/33) sahihtir.)

Ebu Davud der ki: "Kuteybe Ibnu Said'i isittim. Dedi ki: "Buda'a kuyusunun bakicisina derinligini sordum. “Suyun en cok oldugu durumda kasIklara kadar cikar" dedi.

"Azaldigi zaman?" dedim, "Avret mahallinin (dizinin) altina duser" dedi. Ebu Davud der ki: "Buda'a kuyusunu ridam ile bizzat takdir ettim. Uzerine ridami gerdim. Sonra ridami olctum. Kuyunun genisligi alti zira idi. Bahcenin kapisini bana acan kimseye:

"Kuyunun suregelen yapisi hic degistirildi mi?" diye sordum. Bana "Hayir!" dedi. Kuyunun icindeki suyun rengini degismis gordum." (Ebu Davud(taharet 34))

Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)'i dinledim. Kendisine col bir arazide bulunan bir sudan ve ona ugrayan hayvan ve vahsilerden soruluyordu. Soyle cevap verdi:

"Eger su iki kulle (Iki varil) miktarinda olursa pislik tasimaz!" (Ahmed(2/12,23,26,38) Darimi(1/186) Ebu Davud(63, 64, 65) Tirmizi(67) Nesai(1/175) Ibnu Mace(517, 518) Hakim(1/133) Ibni Hibban(2/274) Ibni Huzeyme(1/49) Beyhaki(1/263) Elbani el Irvaul Galil(23) sahihtir.)

Yani bu miktardaki su, pisligi barindirmaz, atar. Ancak suyun vasfi degisirse bu baskadir. Iki kulleden az miktardaki su hakkinda mutlak olarak pisligi barindiracagi da soylenmemistir. Suyun vasfinin degismesi dikkate alinir. Nitekim Zuhri r.a. dedi ki; “Tadi, kokusu veya rengi bozulmamis olan suda sakinca yoktur.” (Buhari(1/64) bunu Buhari muallak olarak nakletmis, Ibni Vehb el Camide sahih isnad ile mevsul olarak rivayet etmistir. Bkz. Elbani Muhtasari Buhari(59) Fethul Bari(1/342) aynisini Musedded Bin Muserhed, Musnedinde Rasid Bin Sad r.a.den maktu olarak rivayet etmistir. (Busayri Ithaf(457) bunun Ebu Umame r.a.den merfu olarak rivayeti ise, isnadindaki Rusdeyn Bin Sad sebebiyle zayiftir. (Bunu Ibni Mace(520) Ahmed(1/235) Beyhaki(1/238) Nesai(1/173) rivayet etmislerdir. Beyhaki (1/260); ayrica Rasid Bin Sadin Ebu Umame r.a.den merfu rivayeti olarak nakleder. Ebu Hatem bu irsali sahih sayar; Talikul Mugni Aled Darekutni(1/28))

Bu konuda icma oldugunu Ibnul Munzir ve Ibnul Mulakkin nakletmislerdir. (Bkz.: Siddik Hasen Han Kannuci Ravzatun Nediyye(s.11))

8- Kullanilmis su: Necasetin giderilmesi icin abdest ve gusulde kullanilmis sular da temiz ve temizleyicidir. Delillerine gelince;

Urve Ibnu Zubeyr, Misver Ibnu Mahreme ve Mervan'dan almis. Misver ve Mervan her ikisi de birbirlerinin sozunu tasdik etmislerdir. Derler ki: …Rasulullah aleyhissalatu vesselam yere bir kerecik tukurmeye gorsun, mutlaka onlardan bir adamin eline dusuyordu. Onu alip yuzlerine, derilerine (teberruken) suruyorlardi. Bir sey soyleyecek olsa emrine hepsi birden kosusuyordu. Abdest alacak olsa, abdest suyundan kapabilmek icin nerdeyse (itisip-kakisip) kavga ediyorlardi. Konussalar onun yaninda seslerini kisiyorlardi. Saygilari sebebiyle O'na dikkatle bakamiyorlardi bile…" (Buhari(Surut 15, 1, Hacc 106, Muhsar 3, Megazi 35, Tefsir, Mumtahine 2) Ahmed(4/323) Abdurrazzak(5/330) Ebu Davud(2765, 2766,4655) Beyhaki(9/218).)

Ibn Abbasdan Rasululahin hanimlarindan biri Cefne denilen buyuk bir kapta gusletti. Sonra da Rasulullah o kaptan abdest almak veya gusletmek icin gelince:

“Ey Allahin rasulu, ben cunup idim.” dedi. Bunun uzerine Rasulullah soyle buyurdu:

“Su cunup olmaz..” (Ebu Davud(68) Darimi(1/187) Nesai(1/173) Tirmizi(65) Ibn Mace(370) Ibni Huzeyme(1/58) Sahihu Suneni Ebu Davud(61) Sahihu Suneni Tirmizi(55) isnadi sahihtir.)

Rubeyyi Binti Muavviz r.a.dan; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (abdest alirken) elinde kalan su ile basini mesh etti.” (Ebu Davud(126-131) Darimi(1/175) Tirmizi(34) Ibni Mace(418,438,441,458) Beyhaki(1/59,64,72) Elbani Sahihu Suneni Ebu Davud(120) sahihtir.)

Ebu Hureyreden: Medine yollarindan birinde, ben cunub iken Rasulullah bana rastladi. Gizlendim, gidip yikandim ve geldim. Rasulullah:

“Nerede kaldin? Ya Eba Hureyre?” dedi. Ben:

“Cunub idim, temizlenmeden seninle beraber oturmayi dogru bulmadim.” dedim. Rasulullah soyle buyurdu:

“Subhanallah, musluman necis olmaz.” (Buhari, Gusl: 23(285) Muslim(371) Ebu Davud(231) Tirmizi(121) Ahmed b. Hanbel(2/235,382,471) Nesai(1/145) Beyhaki(1/189))

Yani cunup bir musluman, bir suya elini daldirmis olsa ya da nemli bir seye dokunsa onu pisletmis olmaz. Nitekim Abdullah Bin Zeyd r.a. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini anlatirken, elini tasa daldirip su aldigini belirtmistir. (Buhari(199) Muslim(235) Ebu Davud(118-120) Tirmizi(35,47) Nesai(taharet 80) Ibni Mace(434)) Cerir Bin Abdullah r.a. de, hanimina misvaklanirken kullandigi su ile abdest almasini emretmistir. (Buhari(187) Buhari bunu muallak olarak vermis, Ibni Ebi Seybe ve Darekutni muttasil ve sahih isnad ile rivayet etmislerdir.)

9- Isitilmis su: Omer r.a. icin gugum ile su isitilir ve bu su ile guslederdi. (Darekutni(1/37) el Irva(16) Ibni Ebi Seybe(1/38) sahihtir.) Aynisi Ibni Omer, Ibni Abbas, Hasen el Basri, Ebu Vail ve Seleme r.aden de rivayet edilmistir.


Ikinci Kisim
TEMIZ OLAN FAKAT TEMIZLEYICI OLMAYAN SULAR


Temize karisarak suyun ismini degistiren; boya, sirke ve gul suyu gibi isimler alan sularla, suya galip gelen murekkep, pisirilerek etsuyu haline gelen sulardir. Bu tur sularla abdest ve gusul alinamaz. Temizlik ancak su ile mumkun olur. (Bkz. Serhul Kebir(s.11))

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “…su bulamamissaniz temiz toprakla teyemmum edin..”(Nisa 43, Maide 6)

Ata r.a. sut ve nebiz (serbet) ile abdest almayi cirkin gorur ve “bunlarla abdest almaktansa teyemmum etmek daha iyidir” derdi. (Buhari muallak olarak(1/65) Ebu Davud mevsul olarak;(86) Elbani Sahihu Suneni Ebu Davud(78))

Ebu Haldeden: Ebu Aliyeye “Cunup olup da yaninda nebizden baska su bulunmayan kimse nebizle gusledebilir mi?” diye sordum. “Hayir” cevabini verdi. (Ebu Davud(87) Sahihu Suneni Ebu Davud(78) Ibni Ebi Seybe(1/39))

Imam Buhari Sahihinde soyle bir konu basligi koymustur; “Nebiz ile ve sarhos edici seylerle abdest caiz degildir. Hasen ve Ebul Aliye bunu cirkin gorduler” (Elbani r.a. Muhtasari Buharide Hasen r.a.den rivayeti Ibni Ebi Seybe ve Abdurrazzak mevsul olarak rivayet ettiler. Ebul Aliyenin sozunu ise Ebu Davud ve Ebu Ubeyd sahih isnad ile rivayet ettiler dedi. Bkz.: Sahihu Suneni Ebu Davud(87) Fethul Bari(1/354) Busayri Ithaf(1/190) Ebu Yala(9/5395) Mecmauz Zevaid(1/215))


Ucuncu Kisim
PIS SULAR


Necasetin karismasiyla tadi, rengi veya kokusu degisen sulardir. Bunlarla temizlik caiz degildir. Seyhulislam Ibni Teymiye r.a. dedi ki; “Su necaset ile karisip degisIklige ugrarsa ittifakla necis olur.” (Mecmuul Fetava(21/30)) Ibnul Munzir dedi ki; “icine necaset dusup tadi, rengi veya kokusu bozulan suyun, ister az, ister cok olsun necis oldugunda alimler icma ettiler.” (bkz.: Subulus Selam(1/21) Ravzatun Nediyye(s.11))
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Catalca hastanesi sular altında CATALCA HASTANESİ SULAR ALTINDA İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağışla birlikte Çatalca Devlet Hastanesi'ni su bastı. http://img246.imageshack.us/img246/29/192004.jpg Şiddetli...
Sular Birleştirir Bizi.... Sular Birleştirir Bizi.... http://img102.imageshack.us/img102/3747/subf1.gif Sular Birleştirir Bizi http://img102.imageshack.us/img102/1928/6113e16hpe4atmit3.gif Bu gün hangi denize...
İzmir'de Sular Kesilecek İzmir'de Sular Kesilecek Karşıyaka'da, Çiğli kavşağı geçidi yapımı kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecek. Yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Bölgesinde Anadolu...
İstanbul'da Sular Kesilecek İstanbul'da sular kesilecek İstanbul'da 27-28 Mayıs tarihlerinde bazı semtlerde 24 saat su yok! Bakım onarım çalışmaları nedeniyle, Avrupa yakasının bir bölümü 27-28 Mayıs tarihleri arasında...
Bitkisel Sular ADAÇAYI SUYU Acı tadı sebebi ile iştah açıcıdır. Hazmı kolaylaştırır gazları giderir. Sindirim yolu hastalıklarını tedavi eder. Ağız özvakus (yemek borusu) yara ve iltihaplarında, mide ülseri ve...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.