Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Peygamberler Tarihi Hz. Isa (A.S)

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Peygamberler Tarihi Hz. Isa (A.S) konusunu görüntülemektesiniz.
Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen ve israiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hz. İsa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 04-02-2008, 11:28
 
Standart Peygamberler Tarihi Hz. Isa (A.S)

Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen ve israiloğullarına gönderilen peygamberlerden.
Hz. İsa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene kadar önce
doğmuştur.

Yine batılı tarihçilere göre Hz. İsa (a.s) Romalıların elinde bulunan Yahudiye'de
Romalılardan Tiberius iktidarı döneminde otuz yaşlarına doğru peygamberliğini
İnsanlara bildirdi. Önce Celile'de sonra Kudüs'te insanları hak dine davet etti.
Yahudilerin dinini ikmal onların dine kattıklarını düzeltmek için gönderilen Hz. İsa (a.s)
kendisine indirilen İncil adlı kutsal kitapta bunu şöyle anlatır: "Ben yok etmeğe
değil, tamamlamaya geldim." Hz. İsa (a.s), Yahudilerin tahrif ettiği Eski Ahid'i
onların anlayışından kurtarmaya, Hz. Musa (a.s)'in getirdiği akideyi yerleştirmeye
ve Yahudilere daha önce bildirilen zahmetli bazı ilahi kanunları hafifletmeye
çalıştı.

Memleketi Celile'de Genaseret gölü kıyısında ilk vaaz ve tebliğlerini bildiren Hz. İsa
daha sonra Kudüs'e gitti. Yahudiler Hz. İsa'yı, dönemin Romalı Kudüs valisi
Pontus Pilatus'a şikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi Hz. İsa'ya
ihanet etti ve Hristiyanların inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürüldü.
Kur'an-i Kerîm'de ise hadise şöyle anlatılmaktadır: "Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler
ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı" (en-Nisa, 4/156). Rivayete göre
Hz. İsa'ya ihanet eden Yahuda, Romalılar tarafından İsa (a.s.)
zannedilerek asılmıştır.

İsa (a.s); orta boylu, kırmızıya çalar beyaz benizli, dağınık, düz saçlı idi. Saçını
uzatır, omuzları arasına salardı. Geniş göğüslü, küçük yüzlü çok benli idi: Sırtına
yün elbise, ayağına ağaç kabuğundan yapılmış sandal giyer, çoğu zaman da
yalınayak yürürdü.

Kendisinin geceleri varıp barınacağı bir evi, ev eşyası ve zevcesi yoktu. Hiç bir
şeyi yarın için biriktirip saklamazdı. İsa (a.s) dünyadan yüz çevirir, ahireti özler,
Allah'a ibadete koyulurdu. Yeryüzünde nerede Güneş batarsa orada konaklar
iki ayağının üzerinde namaza durur; gece namaz gündüz de oruç ile günlerini
geçirirdi (M. Asim Köksal, Peygamberler Tarihi, II. 334, 335). İsa (a.s) göğe
kaldırıldığı zaman, yün bir kaftan, bit çift mesti, bir de deri dağarcıktan başka
bir şey bırakmamıştı (Abdurrezzak, Musannef, XI, 309).

Kur'an-ı Kerîm'e göre Hz. İsa (a.s)'in annesi Hz. Meryem'dir. Meryem (a.s),
yine Kur'an'da ismi geçen dört seçkin aileden biri olan imrân ailesinden idi.
Hz. Meryem, Zekeriya (a.s)'in koruması ve gözetim altındaydı.
Meryem, Beytü'l-Makdis'te, doğu tarafta özel bir bölmeye yerleştirilmişti.
Zekeriya (a.s), Meryem'in yanına geldikçe orada, rızkını ve yiyeceğini hazır
görürdü. Hz. Meryem, Beytü'l Makdis'te zikirle, ibadetle hayatını geçiriyordu.
iste bu sırada Allah, ona bir beşer sûretiyle Cebrail'i gönderdi. bu durum, Kur'an-ı
Kerim'de su şekilde anlatılır: "Meryem dedi ki; ben senden Rahman'a sığınırım.
Eğer O'ndan korkuyorsan bana dokunma! O da, ben, temiz bir oğlan bağışlamak
için Rabbinin sana gönderdiği elçiden başkası değilim, dedi. Meryem; bana bir
insan temas etmemişken, ben kötü kadın olmadığım halde nasıl oğlum olabilir?
dedi. Cebrail, bu böyledir; çünkü Rabbin, "bu bana kolaydır, onu insanlar için
bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız," diyor, dedi. iş olup bitti.
Böylece Meryem, İsa'ya gebe kalarak bir köşeye çekildi. Doğum sancıları başladı
ve başına gelen bu hadiseden dolayı çok üzülerek, keşke bundan önce
ölseydim de unutulup gitseydim, dedi" (Meryem, 19/1 8-23).

Cebrail, Meryem (a.s)'e, babasız doğuracağı çocuğun özelliklerini ve mücadelesini
haber vermiş, Meryem'i teselli etmiş ve ayrılıp gitmişti. Hz. Meryem'in kendisini
Allah'a ibadete verdiğini ve onun tertemiz bir kadın olduğunu bilenler de
bilmeyenler de bu duruma hayret etmiş ve doğumun bu şekilde nasıl olabileceği
tartışmasına girmişlerdi. Hz. Meryem ise olayı, çocuğa sormalarını işaret etmişti.
Fakat "Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler. Çocuk, ben
şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı.
Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı
ve zekât vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba
kılmadı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de, dirileceğim gün de, bana selâm
olsun, dedi" (Meryem, 19/23-33).

İsa (a.s)'in babasız olarak mucizevî bir şekilde doğuşu, Allah'ın dilemesinden
ibaretti. Hatta Allah katında, oluş itibariyle Adem (a.s) ile İsa (a.s) arasında
fark yoktu. Nitekim ayet-i kerimede, durum su şekilde izah edilir:
"Gerçekten İsa'nın babasız dünyaya geliş hâli de Allah katında Adem'in hâli
gibidir.
Allah, Âdem'i topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi; o da hemen (insan) o
luverdi" (Âli imrân, 3/59).

İsa (a.s) otuz yaşında iken peygamberlik görevi aldığında, hemen israiloğullarına
durumu bildirdi. İsa (a.s)'nın çagrısına kulak tıkayan ve ellerindeki Tevrat'ı tahrif
edip pek çok değişiklikler yapan israiloğulları, Hz. İsa (a.s)'a inanmadılar.
Ayrıca Allah, Hz. İsa'nın risâletini destekleyen mucizelerde gösteriyordu.
Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen mucizeleri şunlardır: İsa (a.s) nın, çamurdan kuş
biçiminde bir heykel yapması ve onu üfleyince kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi;
anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulmuş olanları tedavi etmesi;
gökten sofra indirmesi (el-Mâide, 5/110-115); Havarîlerin ve diğer arkadaşlarının
evlerinde ne yediklerini ve neler sakladıklarını söyleyerek gaybdan haber vermesi
(Âlu imrân, 3/49).

israiloğulları, İsa (a.s.)'i ve ona tâbi olanları durdurmak için pek çok yol denediler;
sonunda Hz. İsa'yı öldürmeğe karar verdiler. Ancak Allah, onların planlarını
etkisiz hâle getirdi. Yahudiler, İsa (a.s.)'a benzeyen birini yakalayıp astılar
ve "Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" dediler (en-Nisâ, 4/157).
Öte yandan Kur'anı Kerîm, asıl durumu su şekilde açıklar: "Halbuki onlar İsa'yı
öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı.
Ayrılığa düştükleri şeyde, doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait
bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler,
bilakis Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hâkimdir" (en-Nisâ, 4/157-158 ).

İsa (a.s) ayette de belirtildiği gibi, öldürülmeden göğe yükseltilmiştir. Mezarı
dünyada değildir.
Ayrıca Mi'rac'da, peygamberimiz kendisini görmüştür.
Hz. İsa, göğe yükselmeden önce, havârîlerine ve tüm insanlığa şu müjdeyi
vermişti: "Ey israiloğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan, Tevrat'ı
doğrulayan ve benden sonra gelecek ve adı Ahmed olacak bir peygamberi
müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim" (es-Saf, 61/6).

Hz. İsa (a.s) göğe çekildiği sıralarda kendisine inananların sayısı çok azdı.
Daha sonra bir ara Hz. İsa'nın getirdiği inancı kabul edenler çoğaldı ise de,
sonunda Hıristiyanlar da israiloğulları gibi yoldan çıktı ve pek çok yanlışlıklara
saptılar. Bugün, Hıristiyanların sahip oldukları teslis inancı, İsa (a.s)'nın göğe
yükseltilmesinden hemen sonra ortaya çıkmıştır.

İsa (a.s)'in annesi Hz. Meryem Hz. İsa'nın göğe çekilmesinden sonra altı sene
kadar daha yaşamış ve ölmüştür (Hakim, Müstedrek, II, 596).

Hz. İsa (a.s)'a dört büyük ilâhi kitaptan biri olan İncil verilmiştir.
Kur'an-i Kerîm'de İncil'in Hz. İsa'ya verilisi ile ilgili şu bilgiler vardı:
"Arkalarından da izlerince Meryem oğlu isa'yı Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak
gönderdik; ona da bir hidâyet, bir nur bulunan İncil'i, ondan evvelki Tevrat'ın
bir tasdikçisi ve sakınanlara bir hidâyet ve öğüt olmak üzere verdik"
(el-Mâide, 5/11). Ancak bu İncil de Tevrat gibi tahrifata ugramıştır. Bununla
birlikte Allah Teâlâ tarafindan son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s)'e indirilen
Kur'an-ı Kerîm, Zebur, Tevrat ve İncil'in hükümlerini ve geçerliliklerini ortadan
kaldırmıştır. Hz. İsâ İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre cisim ve ruhuyla göğe
yükseltilmiştir. Kıyamet vaktine yakın yeryüzüne inecek, haçı kıracak, domuzu
öldürecek ve İslâm şeriatiyla hükmedecektir (bk. Buhârî, Buyu', 102).

Hz. İsa bedeniyle göğe yükseltildiğinden, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen
"ölümden evvel" (en-Nisa, 4/159) ve "öleceğim güne ve diri olarak ba'ş
edileceğim güne" (et-Tevbe, 9/34) mealindeki ayetler Hz. İsa'nın nüzûlünden
sonraki ölümünü anlatır. Hz. İsa gökten Arz-i Mukaddes'e inecek, elinde bir
Kargı olacak; Afik denilen bir yerde ortaya çıkacak ve Kargı ile Deccâl'i öldürecek
ve sabah namazında Kudüs'e gelecektir. imam kendi yerini ona vermek
isteyecek fakat o imâm'ın gerisinde Hz. Peygamber (s.a.s)'in şeriatına uygun
olarak namazını kılacaktır. Sonra domuzu öldürecek ve haçı kıracak, sinagoglar
ve kiliseleri yıkacak ve kendisine iman etmeyen bütün Hıristiyanlarla savaşacaktır.

Hz. İsa nüzûlünden sonra kırk sene daha yaşayacak, öldüğünde Müslümanlar
namazını kılacak ve İslâm dinine uygun olarak gömülecektir.
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Peygamberler Tarihi - Hz. Hud Peygamberler Tarihi - Hz. Hud Hz. Hud Yemen'de bulunan Ad kavmine gönderilen peygamberdir : «Ad kavmine de kardeşleri Hud'u (gönderdik).(...) ». Nuh aleyhisselamin oglu Sam'in neslindendir. Bir...
Peygamberler Tarihi - Hz. Musa Peygamberler Tarihi - Hz. Musa Allah Teâlâ'nin, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'i verdigi ve yeryüzünde dinini teblig edip, hakim kilmasi için gönderdigi Ulu'l-Azm* peygamberlerden biri. Hz....
Peygamberler Tarihi Hz. Süleyman (A.S) Tarih, yaklaşık olarak İ.Ö. 970-931 yılları arasında yaşadığı düşünülen Hz. Davud'un oğlu Hz. Süleyman'ın kurduğu muhteşem krallığa şahitlik eder. Öyle ki Hz. Süleyman, babasından sınırları...
Peygamberler Tarihi Hz. Yunus (A.S) Adı Kur'ân'da geçen peygamberlerden biri. Soyu, Bünyamin vasitasiyla Ya'kûb (a.s)'a ve onun vasıtasıyla de İbrâhim (a.s)'a dayanmaktadır. Bazı alimlerin naklettiğine göre, isa (a.s) annesinin...
Peygamberler Tarihi İlk insan ve ilk peygamber. ÂDEM ALEYHİSSELÂM Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber,bütün insanların babası. Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.