Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Resimli Namaz Kılınışı

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Resimli Namaz Kılınışı konusunu görüntülemektesiniz.
Resimli Namaz Kılınışı Örnek olarak sabah namazının iki rek'at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 06-08-2007, 21:45
 
Okk Resimli Namaz Kılınışı

Resimli Namaz Kılınışı

Örnek olarak sabah namazının iki rek'at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek'atli bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.

Birinci Rek'at:

1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

2) İkamet getirilir. (Erkekler için)
Niyet:

3) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.
İftitah tekbiri:

4) "Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur.

Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

Kıyam:

5) Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

6) Ayakta sırasıyla:

a) Sübhaneke,
b) Eûzü-besmele,
c) Fatiha sûresi,
d) Kur'andan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

Rükû:

7) "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azıym" denilir. Rükû'da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.

Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükûdan kalkış:

8) "Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrulması.

Kadınların, rükûdan kalkıp doğrulması

Secde:

9) "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar.

Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar.

Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

İki secde arası oturuş:

10) "Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler,sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

11) "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

12) "Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Secdeden kalkarken: Önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır.

İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir. İkinci Rek'at:

1) Ayakta sırasıyla;

a) Besmele,
b) Fatiha sûresi,
c) Kur'andan başka bir sûre daha okunur.

2) Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azıym" denilir.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Sonra "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

Ka'de-i ahire (Namazın sonunda oturuş):

7) "Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur.

Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

8) Oturuşta sırasıyla;
a) Ettehiyyatü,
b) Allahümme salli,
c) Allahümme bârik,
d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Sağ tarafa selâm verilişi:

9) Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.

Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.

Sol tarafa selâm verilişi:

10) Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denilir. Böylece iki rek'at namaz tamamlanmış olur.

Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi.

Kadınların, sol tarafa selâm verişi.

DUA

Dua ederken, eller göğüs hizasına kaldırılır. Eller göğe doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurulur.

Dua eden bir erkek çocuğu.

Dua eden bir kız çocugu
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 08-10-2010, 21:36
 
Standart Resimli Abdest ve Namaz Öğretmeni
Resimli Abdest ve Namaz Öğretmeni
Kıble'ye doğru yönelip namaz kılmak için niyet ederiz. Örneğin; bu, kıldığımız ilk namazsa; "Allah'ım, niyet ettim senin rızan için iki rekat namaz kılmaya..." diye niyet edebiliriz. Erkeksek, avuç içlerimiz Kıble'ye bakacak şekilde, baş parmaklarımızı kulak memesine değdirerek tekbir alırız. Bayansak, ellerimiz göğüs hizasında kıbleye bakar şekilde tekbir alırız.

Tekbir alırken "Allah-u Ekber", yani "Allah, en büyük Olan'dır." deriz.Ellerimizi bağladıktan sonra Sübhane duasını okuruz.

Sübhaneke duası, şöyledir:

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebērakesmük ve teâlē ceddük ve lē ilēhe gayrük.

Sübhaneke duasının anlamı şöyledir:

«Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.»

Sonra Eûzü Besmele çekerek Fatiha Sûresi'ni Okuruz:

Eûzu billēhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na büdü ve iyyâke neste în. İhdinas-sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Eûzü Besmele ve Fatiha Sûresi'nin anlamı şöyledir:

Kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrrinden Allah'a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla... Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahim (affeden)'dir. Din gününün sahibidir.. (Allahım,) Biz, yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil...
Sonra zammi sûre dediğimiz Kurân-ı Kerîm'den kısa bir süre okuruz. Bu sûreleri sitemizin sağındaki "Namaz Sûreleri ve Aşırlar" denen yerde bulabilirsiniz. Örneğin okuyacağımız bu sûre, Kadir Sûresi olsun:

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri ve mê edrâke mê leyletülkadr. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin Selêmün hiye hattê metlail fecr.

Kadir Sûresi'nin anlamı, şöyledir:

«Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir esenliktir gider... Tâ [ki] tan ağarana kadar...»Sonra rükûya eğiliriz. Rükûdayken ayaklarımızın arası hafif açık; başımız, sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, diz ve dirseklerimiz hafif bükük ve ellerimiz, dizlerimizin üzerindedir. Rükûduykan (en az) 3 kez Sübhâne Rabbiyel Azîm, (yani azamet sahibi olan Rabbimi tesbih eder, O'nu yüceltir, O'nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) deriz.
Sonra, SemiAllâhu limen hamideh (yani; şüphesiz ki Allah, kendisine edilen hamdleri işitendir) deyip rükûdan doğruluruz. Doğrulduktan sonra Rabbenē lekel hamd (yani; Ey Rabbimiz, hamd, yalnızca sanadır) deriz.Daha sonra Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip Yaratıcımızın karşısında secdeye kapanırız. Secdedeyken (en az) 3 kere Sübhâne Rabbiyel ağlâ (yani; Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) deriz. Biliriz ki Rabbimizle en yakın olduğumuz an, bu secde anıdır.Daha sonra Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip secdeden doğruluruz.Daha sonra tekrar Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip ikinci kez secdeye kapanırız. Secdedeyken (yine en az) 3 kere Sübhâne Rabbiyel ağlâ (yani; Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) deriz.Daha sonra tekrar Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip secdeden doğrulup ayağa kalkar ve ellerimizi tekrar bağlarız.
Daha Sonra Besmele çekerek tekrar Fatiha Sûresi'ni Okuruz:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na büdü ve iyyâke neste în. İhdinas-sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Sûresi'nin anlamı şöyledir:

Kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrrinden Allah'a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla... Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahim (affeden)'dir. Din gününün sahibidir.. (Allahım,) Biz, yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil...

Fatiha'dan sonra, bir önceki rekatta yaptığımız gibi başka bir kısa sûre daha okuruz. Örneğin bu kez de İhlas Sûresi'ni okuyalım:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Gul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül-lehû küfüven ehad.

İhlas Sûresi'nin anlamı, şöyledir:

«De ki; O Allah, bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç; fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.»Sonra tekrar rükûya eğiliriz. Rükûduykan (en az) 3 kez Sübhâne Rabbiyel Azîm, (yani azamet sahibi olan Rabbimi tesbih eder, O'nu yüceltir, O'nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) deriz.
Sonra, SemiAllâhu limen hamideh (yani; şüphesiz ki Allah, kendisine edilen hamdleri işitendir) deyip rükûdan doğruluruz. Doğrulduktan sonra Rabbenē lekel hamd (yani; Ey Rabbimiz, hamd, yalnızca sanadır) deriz.Daha sonra Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip Yaratıcımızın karşısında secdeye kapanırız. Secdedeyken (en az) 3 kere Sübhâne Rabbiyel ağlâ (yani; Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) deriz.
Daha sonra tekrar Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip yine secdeye kapanırız. Secdedeyken (yine en az) 3 kere Sübhâne Rabbiyel ağlâ (yani; Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) deriz.

Daha sonra Allâh-u Ekber (yani; En büyük olan, Allah'tır) deyip secdeden doğrulur, ama bu kez ayağa kalkmıyor; gözlerimiz, dizimize bakacak şekilde oturuyoruz ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koyuyoruz. Erkeksek, sol ayağımızı yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayağımızı (resimdeki gibi) parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutarız.. Bir hanımsak, ayaklarımızı yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururuz. Şimdi Ettahiyyâtu duasını okuyoruz:

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

Okuduğumuz bu duanın anlamı, şöyle:

«Bütün dualar,övgüler, ibadetler Yüce Allah'a Mahsustur. Selam, Yüce Allah'ın Rahmet ve bereketide Ey Peygamber sanadır. Selam, hem bizlere hem de sâlih kulların üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Yüce Allah'tan başka gerçek mabud yoktur. Yine şehadet ederim ki; Hz.Muhammed, Allah'ın kulu ve rasûlüdür.»
Daha sonra Allâhümme Bârik duasını okuruz:

Allâhümme bârik alē Muhammedin ve alē ēli Muhammed. Kemē bērakte alē İbrâhime ve alē ēli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.

Bu duanın anlamı, şöyledir:

«Allah'ım! İbrahim'i ve onun yakınlarını kutlu eylediğin gibi Muhammed'i ve onun yakınlarını da kutlu eyle..Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin.»Daha sonra Rabbena Atina duasını okuruz:

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. (Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.)

Not: Rabbenâ duasının içinde "birahmetike yâ erhamerrâhimîn" çoğu kaynakta geçmez. Ama söylemekte de sakınca yoktur ve câizdir.

Bu duanın anlamı, şöyledir:

«Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.(Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!)»


Daha sonra Rabbenağfirli duası okunur:

Rabbenağfirlî ve livēlideyye ve lil mü'minîne yevme yekûmul hisēb

Bu duanın anlamı, şöyledir:

«Ey Rabbimiz, hesap günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müminleri de mağfiret et.»
Daha sonra yüzümüzü sağ tarafa çevirerek Esselâmü aleyküm verahmetullâh diyerek selam veririz.

Daha sonra yüzümüzü sol tarafa çevirerek Esselâmü aleyküm verahmetullâh diyerek tekrar selam veririz ve böylece kıldığımız namazı bitirmiş oluruz.
Ve Yaratıcımız'a dua ederiz...Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Namaz Nedir? Namaz Hakkında Bilgi Namaz Nedir? Namaz Hakkında Bilgi Namaz; yüce Allah’ımızın her Müslümana farz kıldığı, farziyeti ayet ve hadislerle sabit kutsal bir ibadettir. Beş vakit namaz Peygamberimize ve ümmetine ...
Namaz Nasıl Kılınır Günde Kaç Rekat Namaz Kılınır Namaz Nasıl Kılınır Günde Kaç Rekat Namaz Kılınır Bir günün belirli vakitlerinde kılınması icap eden namazlara günlük namazlar denir. Aklı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlara namaz...
Namazın kılınışı nasıldır Namazın kılınışı nasıldır 1 - Soru: Namazda tadil-i erkanın ne demek olduğunu açıklayınız. Cevap: Tadil-i erkan; namazların kıyam, rüku ve secde gibi rukünlerini tam bir sükunet ile ifa...
Tesbih Namazının Faziletleri ve Kılınışı Tesbih namazının faziletleri ve kılınışı Tesbih edilerek kılınan nafile namazlardan biri. Tesbih namazı, mendup (sevabı çok) olan namazlardan biridir. Arapça bir kelime olan tesbih, Allahı noksan...
İstihare Namazı Kılınışı İstihare Namazı Kılınışı Hayır dileme, yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.