Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Hz. Harun'un Hayatı

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Hz. Harun'un Hayatı konusunu görüntülemektesiniz.
Hz. Harun'un Hayatı Hz. Harun, İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerden.Hz. Mûsâ'nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Hz. Harun, İsrailoğulları'nın erkek çocuklarının öldürülmeye başlanıldığı ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 12-10-2010, 14:57
 
Standart Hz. Harun'un Hayatı

Hz. Harun'un Hayatı

Hz. Harun, İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerden.Hz. Mûsâ'nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Hz. Harun, İsrailoğulları'nın erkek çocuklarının öldürülmeye başlanıldığı dönemden önce dünyaya gelmiştir.[1][2] Babasının ismi, İmrân bin Yasher'dir. Soy îtibâriyle Hz. Yâkûb'un oğullarından Lâvî'ye dayanır. Hz. Harun, Mısır'da doğdu ve Hz. Mûsâ'dan üç yıl önce Tûr-i Sinâ'da vefât etti.[3]
Hazret-i Harun, Musa aleyhisselâm'ın ana-baba bir kardeşi ve peygamberlik görevlerinde yardımcı (veziri) idi. Çok güzel ve beyaz yüzü, konuşması açık-seçik, yumuşak huylu bir zat idi.[4] Hz. Musa'dan daha uzun boylu, daha etli, daha beyaz tenli, daha geniş sırtlı olup açık ve düzgün dilli, yumuşak huylu idi. Alnında da bir ben vardı.[5]
Hz. Yusuf'un vefatından sonra Mısır'da yasayan İsrailoğulları ve diğer insanlar, bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikati unuttular. Bu arada Mısır'ın idaresi Kıbtîlerin eline geçti. Kıbtîler ise yıldızlara ve putlara tapıyorlardı. Kıbtîler, İsrailoğulları'nı hor görmeye başladılar. Onları ağır, zor işlerde kullandılar. İsrailoğulları çok kalabalık bir topluluk olup Hz. Yakub'un oğullarına nispetle on iki kola ayrılıyordu. Onlar Kıbtîlerin zulmünden kurtulmak istiyorlardı. Dedelerinin ülkesi olan Kenân bölgesine gitmek için izin istemelerine rağmen onlara izin verilmemekteydi.
Her dönemde olduğu gibi, o dönemin Firavun'u da zulmü temsil ediyor ve insanları eziyet altında inletiyordu. İsrailoğulları'nın çogalması, Kıbtîleri ve onların hükümdarı Firavun'u endişelendiriyordu. Onlar, İsrailoğulları'nın isyan ederek kendilerine zarar vermesinden korkuyorlardı.[1][2]

Hz. Hârûn, İsrâiloğulları üzerine Firavun'un ve kıbtîlerin zulüm ve baskılarının arttığı sırada doğdu. Çocukluğu ve gençliği, Mısır'da geçti. Hz. Mûsâ'ya peygamberlik emri bildirildikten sonra, Hz. Hârûn'a da peygamberlik emri bildirildi. Hz. Mûsâ ile birlikte Firavun'a gitmeleri, onu ve avânesini Allah-ü teâlâya îmâna dâvet etmeleri emredildi. Hz. Hârûn, Hz. Mûsâ ile birlikte Firavun'u ve adamlarını hak dîne inanmaya dâvet ettiler. Kendisinin tanrı olduğunu iddiâ eden ve insanların kendisine secde etmelerini isteyen Firavun, Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn'un dâvetini ve îzâhlarını kabul etmedi. İlk önce alay edip hakâret dolu sözler sarf etti. Hz. Mûsâ'ya inananlara ve İsrâiloğulları'na korkunç zulümler yaptırdı. İsrâiloğulları, durumlarını Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn'a bildirip, duâ istediler. Allah-u teâlâ, Firavun ve kavmine îkâz olarak musîbetler gönderdi. Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn, Allah-u teâlânın emriyle İsrâiloğulları'nı Mısır'dan çıkarıp, Kızıldeniz'den yürüyerek Sina Yarımadasına geçtiler. Firavun ve ordusu da geçmek için denize yürüyünce, küfür ve azgınlıklarının cezâsı olarak, boğulup helâk oldular.

Hz. Mûsâ, kavmiyle berâber Tih Sahrasındayken Allah-u teâlâdan gelen vahiyle Tevrât-ı şerîf'i almak üzere Tûr Dağına gittiği sırada Hz. Hârûn'u yerine vekil bıraktı. Hz. Mûsâ, Tûr Dağındayken, İsrâiloğulları, Hz. Hârûn'u dinlemeyip Sâmirî adında bir münâfığın hîlelerine kapılarak, yaptıkları altın buzağı heykeline taptılar. Hz. Hârûn, kavminin bu câhilce ve azgınca hareketi karşısında onlara nasîhatlerde bulundu.Onları bu inanış ve hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.Onun nasîhat ve uyarılarını bir kısmı kabul ettiyse de bir kısmı kabul etmedi. Hz. Hârûn'u tehdit ettiler. Hz. Hârûn, kendisine tâbi olan 12.000 kişiyle birlikte onların içinden ayrılmak veya onlarla sert bir şekilde mücâdele etmek istedi. Fakat Hz. Mûsâ'nın, “İsrâiloğullarını parçaladın, birbirinden ayırdın!” diyeceğini düşünerek, bu işten vazgeçti. Hz. Mûsâ'nın Tûr'dan dönmesini bekledi.

Hz. Mûsâ, Tûr Dağından dönüşünde kavminin altın buzağı heykeline taptığını görünce çok üzüldü. Bu hâlin sebebini Hz. Hârûn'a sordu. Hz. Hârûn da İsrâiloğulları'nın kendisini dinlemediklerini ve kendisini ölümle tehdit ettiklerini, Sâmirî adında bir münâfığa uyarak bu yola saptıklarını bildirdi. Hz. Mûsâ, Sâmirî'ye bedduâ etti ve İsrâiloğulları'nın tövbe etmelerini bildirdi. İsrâiloğulları, Hz. Mûsâ'nın dediklerini kabul ettiler ve tövbe ettiler. Bu mücâdeleler sırasında Hz. Hârûn da Hz. Mûsâ'yla birlikte gayret etti. Allah-u teâlâ, Hz. Mûsâ'ya kavmini toplayıp, Arz-ı Mev'ût denilen bölgeye (Filistin ve Şam bölgesi) götürmesini ve puta tapan Amâlika kavmiyle savaşmasını emretti. İsrâiloğulları, o beldelerde zâlim ve kuvvetli hükümdârların bulunduğunu ileri sürerek harbe gitmediler. Allah-u teâlâ, bu isyânları sebebiyle İsrâiloğulları'na kırk yıl müddetle Arz-ı Mev'ûd'a girmeyi haram kıldı. İsrâiloğulları, bu kırk sene içinde Tih Sahrâsında şaşkın ve perişan şekilde dolaştılar. Bu sırada Hz. Hârûn da Hz. Mûsâ ile birlikte İsrâiloğulları'nın sıkıntılarına sabretti.

Hz. Hârûn, İsrâiloğulları'nın nankörlükleri üzerine, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerini Tih Çölünde kalmaya mahkûm ettiği 40 senenin sonlarına doğru, Hz. Mûsâ'dan birkaç sene veya bir rivâyete göre üç sene evvel vefât etti. Kabrinin nerede olduğu husûsunda çeşitli rivâyetler vardır.[3]
Bir rivayete göre, Allah-u Teâla, Hz. Musa'ya Hz. Hârun'u vefat ettireceğini, onu dağa getirmesini bildirdi. Hz. Musa, Hz. Hârun'un elinden tutarak dağa çıktılar. Hz. Hârun'un Sibr ve Sibbîr adındaki oğulları da yanlarındaydılar. Dağın üzerinde görülmemiş güzellikte bir ağaç, yapılmış bir ev, evin içinde bir sedir ve sedirin üstündeki yataktan misk gibi bir koku geliyordu. Hz. Musa ile birlikte Hz. Hârun, yatağın üstüne yattılar. Allahu Teâla, Hz. Hârun'un ruhunu bu halde iken aldı, sonra ağaç kayboldu, ev ve sedir semâya yükseldi. Hz. Musa, Hârun (a.s)'un cenaze namazını orada kılarak onu dağa defnetti. Yahudiler, bu dağa "Tûr-u Hârun" adını vermişlerdir.[6]

Hz. Hârun'un Tih çölündeki bu dağda vefat ettiğinde yüz on yedi, yüz yirmi veya yedi yüz yirmi üç yaşında olduğu söylenir.[7][1]
Diğer bir rivayete göre Hz. Harun, Hz. Musa'dan yedi ay önce veya üç sene önce, yüz yirmi üç yaşında olduğu halde Tiyh sahrasında ölmüştür. Tûr-i Sîna civarında "Mürran" dağındaki bir mağaraya gömülmüştür.[4]

Hz. Hârûn ile ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'in Mâide, A'râf, Yûnus, Tâha, Furkan, Şuarâ, Kasas, Saffât sûrelerinde bilgi verilmektedir.[3]
Musa ile Harun'dan sonra, Hazret-i Musa'nın halifesi bulunan ve sonradan kendisine peygamberlik verilen Yuşa aleyhisselâm, İsrail Oğullarını alıp çölden çıkarmış ve Kenan ilini Kenanî'lerden almış, Şam diyarını fethetmiştir.

Yuşa aleyhisselâm yirmi sekiz sene kadar İsrail Oğullarına hakim olup yüz on yaşında vefat etmiştir. Kendisinden sonra, on altı kadar hakim daha gelip İsrail Oğullarına reislik yapmışlardır. Bunların sonuncusu, "İşmuil" aleyhisselâmdır. Bu zatların idareleri, (493) sene kadar sürmüştür. Bu zamana "Harimler devri" denilir. Sonra İsrail Oğulları, kendilerine "Talût" adındaki bir zatı hükümdar tayin ettiler. Bu tarihten sonra da, İsrailoğulları arasında "Melikler Devri" başlamıştı.[4]
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 06-03-2015, 11:53
Hz. Harun'un Hayatı
 
Standart Cevap: Hz. Harun'un Hayatı
Hz. Harun 13. peygamberdir ayrıca israiloğlu peygamberlerinden biridir.Hz. Musa'nın kardeşidir.Mısırda yaşamıştır ve israiloğulları ve diğer insanlarda Hz. Harunun yolunda yürümüşlerdir .Hz Harun , Hz musanın büyüğüdür.İsrailoğlu Hz. Harundan önce erkek çocukları öldürülürmüş . Ve Hz. Musa bu dönemde doğmuştur.

Bir gün Hz. Musa şöyle bir dua etmiştir : "Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum, kalbim sıkılır, dilim açılmaz olur. Onun için Harun'a da Peygamberlik ver, Bir de onların aleyhimde de bir kısas davaları var, bu sebeple beni öldürmelerinden korkarım. Bana ailemden bir vezir ver. Biraderim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu içimde ortak kıl. Ta ki seni çok çok tesbih edelim ve seni çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi hakkıyla görensin" ve Allah (c.c) bu duayı kabul etmiştir. H.z. Musa Mikat 'a davet edilince kendi yerine kardeşi Harun A.S. vekil bırakmıştır.H.z. Musa 40 gün sonra levhalar halindeki tevrat ile birlikte milletine dönmüşütür .Fakat milleti eskisi gibi değildir.İçlerinden biri ziynet eşyalarıyla böğüren bir buzağı putu yapmıştır . Musa A.S. bu olaydan Hz Harun'u sorumlu tutmuştur. Musa (a.s) hz. Harun'unun saçlarından tutmuş ve onu sorgulamaya başlamıştır. Harun (as) ''Ey anamın oğlu! Saçımdan sakalımdan tutma. Doğrusu, İsrailoğulları arasına ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden korktum.'' /Taha 94. ayet/ Harun aleyhisselam aslında boş durmamış ve milletini uyarmaya çalışmıştır. Fakat kavmi ''Musa bize dönünceye kadar buna sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz'' demişlerdir /Taha 90/ Musa aleyhisselam kardeşi Harun'un savunmasını dinlemiştir ve onun hatası olmadığını anlamıştır.Hz. Harun'un Hz. Mûsâ'dan üç yıl önce Tûr-i Sinâ'da 117 yaşında vefat ettiği rivayet edilir.
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Hz.Harun Aleyhisselamın Hayatı Hz.Harun Aleyhisselamın Hayatı Mûsâ aleyhisselâmın âbisidir. İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i Mûsâ'nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin...
Harun Yahya? Öncelikle konuyu buraya açma sebebim uygun bir yer bulamamam. Merhaba arkadaşlar sizlerden benim konuma bakıp bu konuda yorumlarınızda bilinç oluşturmanızı rica ediyorum çünkü bu konuda hata...
Harun Ovalıoğlu, Giresunspor'da Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor, TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Ankara Demirspor'da forma giyen Harun Ovalıoğlu ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza...
Harun Kolçak Karşıyım bana sak?n anlatmay?n inanm?yorum bu ezbere bu demode cümlelere beni ikna edemiyor hiç bir cevap hiç ald?rm?yorum bu gülmelere kar??y?m her?eye kar??y?m varm? rabbim adaletin bu...
Harun Reşit Harun Resit, savasta esir aldigi dusman generaline der ki >>>>"Hayatini >>>> >bagislarim, ama bir sartim var; kadinlar hayatta en cok ne >>>> >ister? >>>> >Budur >>>> >bilmek istedigim. Bu...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.