Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Hz. Eyyûb'ün Hayatı

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Hz. Eyyûb'ün Hayatı konusunu görüntülemektesiniz.
Hz. Eyyûb'ün Hayatı Hz. Eyyub, İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerden Hz. İshâk'ın oğlu Iys'ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. 140 yıl ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 12-10-2010, 14:54
 
Standart Hz. Eyyûb'ün Hayatı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Hz. Eyyûb'ün Hayatı

Hz. Eyyub, İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerden Hz. İshâk'ın oğlu Iys'ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. 140 yıl yaşadı. Sabrı ile insanlık tarihinde darb-ı meselle anılan Hz. Eyyûb, Kur'ân-ı Kerîm'de zikredilmiştir

Hz. Eyyûb'un çok mal ve serveti ile oğlu vardı. Sürü sürü hayvanları, bağları ve bahçeleri bulunuyordu. Şam civarında Beseniyye mevkiindeki çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. Fakat servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı. Hz. Eyyûb, Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olarak gönderildi. Onları Allah-u teâlâya îmân ve ibadet etmeye çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. Sonra malı,evladı ve bedeni ile imtihan edildi. Hz. Eyyûb, çok büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Sabrı,kullukta kusur etmeyip şikâyette bulunmayışı ve başka güzel vasıfları ile ibadet ehline ve akıl sahiplerine örnek oldu

Allah-u Teâlâ, Hz. Eyyûb'u imtihan etmeyi murâd etti. Onun mallarını çeşitli vesilelerle elinden aldı. Koyunları sel, ekinleri ise rüzgar ile telef oldu. Şeytan, çoban suretinde ağlayarak Hz. Eyyûb'un yanına geldi. O sırada insanlara vaaz nasihatte bulunan Eyyûb'a mallarının ve servetinin telef olduğunu söyledi. Hz. Eyyûb bu haber karşısında hiç şikayette bulunmayarak Allah-u teâlâya hamd ve şükürde bulundu ve "Üzülme! O malı-mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Çünkü sahibi, O'dur" dedi. Hz. Eyyub'un bu sözleri ve hareketi karşısında Şeytan, perişan olup geri gitti

Sonra Allah-u Teâlâ Eyyûb'un, hocaları ile ders okuyan çocuklarının da zelzeleyle ruhlarını aldı. Bu defa hoca şekline giren şeytan, feryâd ve figân ederek Eyyûb'un yanına geldi; "Ey Eyyûb! Allah-u Teâlâ evini zelzele ile yıktı. Çocukların öldü. Her biri parça parça oldular." dedi. Çocuklarına olan şefkatinden dolayı gözlerinden yaşlar gelen Hz. Eyyûb, sabır ve tevekkül ederek Allah-u teâlâya teslimiyetini bildirdi. Şeytan'a da: "Ey melûn! Sen, İblis'sin. Beni Rabbime isyana teşvik etmek istiyorsun. Şunu bil ki; evlâdım, bir emanet idi. Rabbime niçin incineyim. Rabbime hamd ederim." buyurdu. Bundan sonra Allah-u Teâlâ, Hz. Eyyûb 'un vücuduna hastalık verdi. Hz. Eyyub'un hastalığı, gün geçtikçe şiddetlendi. Akrabaları, komşuları ve başkaları yanına uğramaz oldu. Yalnız hanımı Rahîme Hatûn, onu terk etmedi. Ona hizmetine devam edip ihtiyaç için neyi varsa sarf etti. Hz. Eyyûb, bu halinde de şikâyet ve feryâdda bulunmayıp hamd etti ve sabır gösterdi. Bu defa şeytan, Hz. Eyyûb'un bulunduğu şehir halkına vesvese vererek; "Onun hastalığı size geçer, onu şehrinizden çıkarın!" dedi. Şehir halkı, Hz. Eyyûb'u ve hanımı Rahîme'yi şehirden dışarı çıkardılar. Rahîme Hâtun, şehrin dışında bir yerde Hz. Eyyûb'a hizmete devam etti. Hz. Eyyûb, yedi yıl dert ve bela içinde kaldı. Hâlinden hiç şikâyet etmedi. Şeytan,bu defa insan sûretinde Rahîme Hâtunun karşısına çıkıp onu Hz. Eyyûb'un hizmetinden alıkoymaya çalıştı. Ona; "Kendine yazık ediyorsun. Hastalığı sana geçer..." dedi. Rahîme Hâtun ise şeytana; "Onun üzerimdeki hakkı çoktur, ödeyemem. Nîmet ve rahat vaktinde onunla yaşadım. Bu hastalık hâlinde onu bırakamam." dedi ve dönüşte, olanları Hz. Eyyûb'a anlattı. Hz. Eyyûb da onun iblîs, yani şeytan olduğunu ve onun vesvesesinden sakınmasını söyledi. Şeytan, daha sonra da Rahîme Hâtun'un karşısına çıkarak vesvese vermeye çalıştıysa da aldırış etmedi

Hz. Eyyub'un hastalığı gittikçe şiddetlendi. Onun bu hâli beden,kalp ve lisanıyla yaptığı kulluk ve peygamberlik vazifelerini iyice zorlaştırdı. O zaman Allah-u teâlâya duâ ve niyazda bulundu: "Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin" dedi. Allah-u Teâlâ, onun duâ ve niyâzını kabûl etti. Birgün Hz. Eyyûb'un hanımı Rahîme Hâtun yiyecek aramaya çıkmıştı. İkindi vakti, Allah-u teâlânın lütuf ve müjdesi ulaştı. Cebrâil gelerek Allah-u teâlâdan; "Ey Eyyûb! Belâ verdim, sabrettin. Şimdi ben, sıhhat ve nîmet vereceğim" haberini getirdi. Allah-u Teâlâ; "(Ey Eyyûb!) Ayağını yere vur. Çıkan sudan gusleyle ve soğuğundan iç" (Sâd sûresi:42) buyurdu. Bu emr-i ilâhî üzerine Hz. Eyyûb, ayağını yere vurdu. Biri sıcak, biri soğuk; iki pınar fışkırdı. Sıcak sudan gusl edince bedenindeki, soğuk sudan içince içindeki hastalıklardan kurtuldu ve sıhhate kavuştu. Kuvveti geri geldi. Taze bir genç oldu. Elinden alınmış olan mallarını Allah-u Teâlâ, geri iâde etti. Çok sayıda evlâd ihsân etti veya bir rivâyette ölmüş olan oğullarını diriltti. Yüz çeviren dostları, kendisine muhabbetle yöneldiler

Hz. Eyyûb'un hastalığı afiyet haline dönüşünce, o gece seher vaktinde bir âh eyledi. Sebebini sorduklarında; "Her gece seher vaktinde <Ey bizim hastamız nasılsın?> diye ses duyardım. Şimdi o vakit geldi; <Ey sıhhatli kulumuz nasılsın?> sesini duyamadım. Onun için ağlıyorum" buyurdu

Hz. Eyyûb, ömrünün sonunda en olgun evladı olan Havmel'i vâsi tâyin etti. Tehiz ve tekfin işlerini ona ısmarladı. 140 sene ömür sürdükten sonra vefât etti. Bişr isimli bir oğlunun peygamberliğinde ihtilâf olunmuştur. Onun yaşıyla ilgili başka rivâyetler de vardır. Hz. Eyyub'un kabri Şam'da Beseniyye denilen yerdedir
Mucizeleri

Hz. Eyyûb Allah-u teâlânın emirlerini tebliğ ederken birçok mûcizeler gösterdi. Bunlardan bazıları şöyledir
  1. Hz. Eyyûb'un duâsı bereketi ile koyunların yünleri, ibrişim olurdu
  2. Hz. Eyyûb, kavminin hâkimini îmâna dâvet ettiği vakit o da; "Evimdeki direklerin kalkarak havada durmasını senden mûcize olarak isterim" demişti. Hz. Eyyûb, duâ etti. Nihayet evin direkleri düştü ve ev havada kaldı. Hâkim ise, bu mûcizeyi gördüğü hâlde îmân etmedi
  3. Hz. Eyyûb'un duâsıyla çöldeki seraplar ve dumanlar, su olurdu
Hz. Eyyûb güzel huylu, cömert ve çok merhametliydi. Fakirlere, misafirlere, yetimlere çok yardım ederdi. Bedenine, malına ve evlâdına gelen musibetlere sabredip ilahî takdire rızâ gösterirdi. Bundan dolayı insanlık tarihinde, "Eyyûb 'un sabrı gibi" darbımeseliyle anıldı. Allah-u Teâlâ, onu bu güzel vasıfları sebebiyle Kur'ân-ı kerîmde şöyle medh ü senâ buyurdu: "Biz, onu (belâlara) hakikaten sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. Şüphe yok ki o tamamen Allah'a dönen (bir zât) idi" (Sâd sûresi:44)
Hz.Eyyûb'la ilgili olarak Kur'ân-ı kerîmin En'âm, Nısâ, Sâd ve Enbiyâ sûrelerinde bilgi verilmiştir.[1]

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 30-12-2012, 14:24
Ziyaretci
 
Nev1 Cevap: Hz. Eyyûb'ün Hayatı

Hz eyüp neden boyle bisey yptı
  #3  
Okunmamış 19-03-2013, 19:56
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Hz. Eyyûb'ün Hayatı

biraz daha uzunu yok mu
  #4  
Okunmamış 26-03-2013, 19:28
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Hz. Eyyûb'ün Hayatı

biraz daha detaylı yazsanız mesala doğumdan bu yana kadar olan bütün olaylarla ilgili siz sadece peygamberlik dönemini yazmışsınız
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Hz. Nuh'un Hayatı Hz. Nuh'un Hayatı Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberdir. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine «Ülü'l-Azm» (Azm edilen) denilen 6 peygamberden ikincisidir. Bu 6...
Eyyub El-Ensari'nin hayatı hakkında bilgi verir misiniz Eyyub El-Ensari'nin hayatı hakkında bilgi verir misiniz Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensârî (ö. 49/669), Hicret sırasında Hz. Peygamber (asv)'ı Medine'de evine misafir eden ve Türkiye'de...
Hz. Eyyub Aleyhisselamın Hayatı Hz. Eyyub Aleyhisselamın Hayatı İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i İshâk'ın oğlu Iys'ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. Yüzkırk sene yaşadı. Sabrı ile insanlık...
Peygamber Kıssaları: Hz. Eyyub (a.s.) Peygamber Kıssaları: Hz. Eyyub (a.s.) Islâm kaynaklarina göre Havrân bölgesinde yasayan ve çok zengin olup, sayisiz mali-mülkü, birçok oglu kizi bulunan Eyyûb (as), kendi toplumuna peygamber...
Eyyûb-i Sahtiyânî EYYÛB-İ SAHTİYÂNÎ Yedinci ve sekizinci asırlarda yaşamış velîlerden ve Tâbiînin büyüklerinden. Hadîs ve fıkıh âlimlerinden olup, ismi Eyyûb bin Ebî Temîme el-Keysân'dır. Künyesi Ebû Bekir'dir....

 
Forum Stats
Üyeler: 65,990
Konular : 242,825
Mesajlar: 431,203
Şuan Sitemizde: 160

En Son Üye: İbrahim

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.