Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Fıkhi yorumlar

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Fıkhi yorumlar konusunu görüntülemektesiniz.
İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhi yorumlar nelerdr??? Düzenleme İlk mesaj içine Fıkhi Yorumlar nedemektir eklendi. İkinci mesajda biraz daha açıklam ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 12-02-2010, 15:57
 
Question Fıkhi yorumlar

İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhi yorumlar nelerdr???

Düzenleme İlk mesaj içine Fıkhi Yorumlar nedemektir eklendi. İkinci mesajda biraz daha açıklam vardır.

İslamiyet yalnızca inanç esaslarından oluşan bir din değildir; onun bireysel ve toplumsal işlerle ilgili uygulamaya yönelik ilkeleri, buyrukları ve öğütleri bulunmaktadır. İslamın kişinin ve toplumun yaşamıyla ilgili kuralları çevresinde ortaya çıkan yorum farklılıklarına amelî-fıkhî yorumlar adı verilmiştir.
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 12-02-2010, 17:23
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
ilk önce selamün aleyküm..hoş geldiniz sorularınıza açıklamalar yapılacaktır ..fakat bu sorunun cevabı uzun ve fazla açıklama gerektiri.umarım yeterli oluruz.tabiki fetva vermek bizim işimiz değil bunuda açıklığa kavuşturalım..
  • İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandıracaksınız.
  • fıkıh ,ilmihal ve fıkhi yorum
Bu kavramalr bizim için önemli :

Fıkhî Mezhep nedir?

Fıkhî mezhepler İslamın ibadet ve muamelât (günlük işlerle ilgili kurallar) konusunda uygulamaların nasıl olacağına dair ortaya çıkan ekollerdir. Bunlar içinde belli başlı mezhepler şunlardır: Ehli Sünnet mezhebi içinde dört mezhep yaygınlaşmıştır. Bunlar: Hanefîlik, Hanbelîlik, Şafiîlik ve Malikîlik'tir. Şiilik mezhebinde ameli mezhep olarak Caferilik yaygındır.

Fıkhî Mezhepler nasıl ortaya çıktı?

Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar İslam hakkındaki bilgileri, Peygamberimizin alim sahabilerinden öğrenmeye başladılar. Sahabilerin bir bölümü hâlâ Medine'de yaşamaya devam ediyordu ama onların çoğunluğu diğer şehirlere göçmüştü. Alim sahabilerden herbiri, Peygamberimizden öğrendiği İslam'ı, çevresindekilere öğretiyorlardı. Her bir sahabi, kendisine sorulan sorulara Peygamberimizden öğrendği gibi cevap vermeye çalışıyor, eğer bu konuda Peygamberimizden bir örnek bilmiyorsa, kendi din anlayışına göre cevaplandırıyordu. Her insanın algılayışının ve yorumunun farklı olabileceğini daha önce öğrenmiştik. Bunun yanı sıra değişik şehirlerde yaşayan insanların kendilerine özgü örf ve adetleri vardı. Zaman içinde ayrıntı konularda Müslüman şehirler arasında farklı yorumlar ortaya çıktı.
İslam'ı öğreten sahabilerin etrafında öğrencileri vardı. Bu öğrenciler, öğrendikleri bilgileri yaymaya devam ettiler. Aradan zaman geçti onlar da alim olup öğrenci yetiştirmeye başladılar. Kuşaklar sonra fıkhî mezhepler oluşmuş oldu.

Fıkhî Mezhepler Arasındaki Farklılıklara Örnekler:
  • Şafii mezhebine göre, birinin eli vb. kanarsa abdesti bozulmaz. Hanefi mezhebine göre bozulur.
  • Hanbeli mezhebine göre namazda ilk tekbiri getirdikten sonra eller bağlanmaz.
  • Şafii mezhebine göre namazda rükua giderken ilk tekbirde olduğu gibi eller kaldırılır.
  • Şafii mezhebinde vitir namazı Hanefilerin kıldığı gibi kılınmaz.
  • Şafii mezhebinde sabah namazının farzında eller açılarak dua edilir.
  • Şafii mezhebinde Ettehiyatü duası okunurken, şehadet kısmında sağ elin işaret parmağı yukarı kaldırılır.
Görüldüğü gibi mezhepler arasındaki farklılıklar ayrıntı konulardadır ve çoğunlukla sünnetlerdedir. Peygamberimiz, Müslümanlara kolaylık olması için, ayrıntı konularda, farklı zamanlarda farklı uygulamalarda bulunmuştur.

Dr. Ali Kuzudişli


İkincisi:

İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandıracaksınız.
Mezhep, tarikat, cemaat

Din anlayışındaki farklılıklar, çeşitli adlar altında grupların oluşmasına neden olmuştur. Bu gruplar zaman içinde büyümüş, dünyanın birçok yerinde yaşayan insanları etkisine almış, büyük akımlar haline gelmiştir. Şimdi bu gruplaşmalardan bazılarını görelim:

a. Mezhepler

Mezhep, aslında, tutulan yol demektir. Ancak mezhep dediğimizde dini anlama ve uygulamada ortaya konan görüşlerin belirli insanların öncülüğünde zamanla yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan ekoldür. Mezhepleri iki ana gruba ayırabiliriz: Birincisi itikâdî (inançlara dayalı) mezhepler, ikincisi, fıkhî mezhepler.
İtikâdî mezhepler İslam inançları konusunda ortaya çıkan ekollerdir. İslamda belli başlı itikâdi mezhepler şunlardır: Kaderiye, Mürcie, Mutezile, Eşarilik-Maturidilik, Selefilik, Bahailik, Kadıyanilik.
Fıkhî mezhepler ise İslamın ibadet ve muamelât konusunda uygulamaların nasıl olacağına dair ortaya çıkan ekollerdir. Bunlar içinde belli başlı mezhepler şunlardır: Ehli Sünnet içindeki dört mezhep olan Hanefîlik, Hanbelîlik, Şafiîlik ve Malikîlik. Ehli Sünnetin dışında Zahirîlik, Caferîlik.
Daha önce de söylediğimiz gibi İslamda mezhepler arasındaki ihtilaflar az ve yüzeyseldir. Allahın birliği, ahiret, melekler, kitaplar gibi temel inançlarda tam bir ittifak vardır. Bunun yanı sıra namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerin farzlığı konusunda da mezhepler arasında bir tartışma mevcut değildir. İslamın bozulmamış bir kitaba sahip olması, Müslümanlar arasında görüş ayrılıklarının çoğalmasına ve derinleşmesine engel olmuştur.

b. Tarikatlar

Tarikat de gidilen yol anlamına gelir ancak bununla daha çok tasavvufî eğilimlerde takip edilen yol kastedilir.
Fıkhî mezhepler ibadet ve muamelatların şekil ve şartları kısmıyla ilgilenir. Örneğin: Oruç kimlere farzdır? Namazı bozan şeyler nelerdir? Hac ibadetinin şartları nelerdir gibi. Ancak bu ibadetlerin bir de mana boyutu vardır. Neden oruç tutuyoruz? Orucun davranışlarımıza olumlu etkileri nelerdir? Namazdaki duaların ve hareketlerin derin anlamları nelerdir gibi. İşte bu ikinci kısım sorularla tasavvuf ilgilenir. Tasavvufun amacı sadece bilgi vermek değil, İslamın amaçladığı noktaya ulaşabilmek için insanı eğitmek, onun niyetini, ahlâkını, düşüncesini, inancını saflaştırmaktır.

c. Cemaatler

Tarikatların mekanı olan tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra daha değişik bir dinî gruplaşma biçimi ortaya çıktı: Cemaatler. Bir din aliminin bir camide verdiği vaazlara devam eden insanlar, zaman içinde o alime bağlanır, ona büyük saygı duymaya başlarlar. O alim, sadece vaaz vermekle kalmaz, insanları ziyaret eder, onların dertlerini dinler, ihtiyaçlarını tanıdıkları vasıtasıyla karşılar. Bu ilgi zamanla büyür ve o kişi etrafında büyük bir grup oluşur. Artık bir cemaat ortaya çıkmıştır.
Cemaat içindeki yardımlaşma, karşılıklı sevgi ve saygı, tarikatların metotlarından da istifade edilerek yoğunlaştırılır. Cemaatler, insanların temel ihtiyaçları, eğitim giderleri, barınma gibi problemler üzerine eğilir ve bu konularda yardımcı olmaya çalışırlar. Cemaatler çok sayıda okul ve öğrenci yurdu açmış, yoksul insanların eğitilmesinde öncülük etmiştir. Bu yönüyle cemaatleri sivil toplum kuruluşları olarak görebiliriz.
Ülkemizde sadece Müslümanlar değil, Yahudi, Hıristiyan cemaatler de çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dinlerin yanı sıra bazı meslek kuruluşları da gizli ya da açık bir şekilde cemaat çalışması yapmaktadırlar.

Dr. Ali Kuzudişli

umarum yardımcı olmuşuzdur ...eğer yeterli değilse lütfen bildirin..selametle..
Hızlı Cevap
  #3  
Okunmamış 02-02-2011, 15:40
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
ikinci derken ne kastediliyor
Hızlı Cevap
  #4  
Okunmamış 02-02-2011, 16:08
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
İlki Fıkhi Mezheplerin Nasıl Ortaya Çıktığı,İkincisi:İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandıracaksınız.
Mezhep, tarikat, cemaat

Bu konuyu anlamak için konulan maddelerdir..başka bişey ifade etmiyor...
Hızlı Cevap
  #5  
Okunmamış 03-02-2011, 11:49
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
teşekkürler şahmeran
Hızlı Cevap
  #6  
Okunmamış 18-02-2011, 09:55
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
çok işime yaradı
Hızlı Cevap
  #7  
Okunmamış 25-02-2011, 16:28
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
birşey sorucam ya şimdi benim konum fıkhi yorumlar bu konu bu yazdıklarınızın hepsini kaplıyormu??
Hızlı Cevap
  #8  
Okunmamış 26-02-2011, 18:27
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
fıkhi yorumlara örnek
Hızlı Cevap
  #9  
Okunmamış 27-02-2011, 13:39
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
evet kapsıyor
Hızlı Cevap
  #10  
Okunmamış 17-03-2011, 17:48
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Fıkhi yorumlar
allah razı olsun sizden hocam...
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Çiçekler Hakkında Yorumlar Gül Sevenler : Gerçekte derin sevgiye ve de derin arkadasliga deger veren, genellikle de hassas, duygu yüklü ve bir o kadar da neseli , mantigi ile degil, hisleriyle hareket etmeyi seven...
Günlük Burç Yorumları 17 Nisan 2008 Günlük Burç Yorumları 17 Nisan 2008 http://www.ezberim.biz/burc_resimleri/koc.gif Sevgili Koç, İlişkileriniz açısından olumlu bir gün geçirebilirsiniz. İletişimin güçlenmesi, mevcut...
Sinekli Colaya Ülke Yorumları Sinekli colaya ülke yorumları Kolalar gelince bakarlar ki, bardaklarında bir karasinek var; İsveçli; aynı bardakta yeni cola getirilmesini ister... İngiliz; yeni bardakta yeni cola ister......
Turkuaz formaya yorumlar Turkuaz formaya yorumlar Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, katıldığı bir panelde Milli takımın turkuaz renkli formasını değerlendirdi. ...
Boğa Burcu 2008 Yorumları 2008 yılı siz Boğalar için, yüksek eğitim, yabancı ülkelerle alakalı tüm bağlantılar, hukuk,din, politika, yayımcılık, yabancı dil öğrenme, akademik kariyer elde etme ve meslek sahibi olmak ve iyi...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 17:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.