Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası konusunu görüntülemektesiniz.
Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası Aşağıda gelen hizb keskin bir kılıç gibidir.Onda bir çok sırlar gizlidir.Özellikle rızkın celbi,hastalikların şifa bulması,düşmanın helakı ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 29-07-2009, 18:23
 
Standart Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası

Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası

Aşağıda gelen hizb keskin bir kılıç gibidir.Onda bir çok sırlar gizlidir.Özellikle rızkın celbi,hastalikların şifa bulması,düşmanın helakı ve zalimin zulmünden kurtulmak gibi bir çok faydaları ihtiva etmektedir.İnsanların arasında hayırla anılmak istiyorsa,kadri yüce olmak istiyorsa,gecenin ve gündüzün şerlerinden korunmak istiyorsa bu hırzı okumaya devam et.Her ne için okunursa Allahın izni ile kafidir.


Dua Budur;

Bismillâhirrahmânirrahıym*Allâhümme inni eselüke bi hakkı bâismikel müayyenetil mûsileti ilâ azami maksûdin ve îcâdi külli maksûdin*Ve bi nuktatihed dâlleti alâ manel esrâri sirris samedâniyyeti vez zâtil kadîmetil ferdâniyyeti ve bi cezbetihâ li ahbâbihâ ve tasrîfihel külliyeti vel cüziyyeh*Ve bi sîniha bi sirri bedîatit tasrîfi sirri rubûbiyyetilmünezzeheti anil mekâniyyeti vez zemâniyyetil münferideti bi tefrîcil kürûbi vel hutûbid dünyeviyyeti vel uhraviyyeh*Ve mîmihâ muhyin ve mümîtün bihî sâiral beriyyeti fe leyse lehâ kabliyyetün ve lâ adiyyetün tenezzehet anil keyfiyeti fe bi tasrîfihâ ve meânihel muhammediyyeh*Ve bi elifil vaslillezî ekamte bihîl kâinati ve hüve harfün mebniyyün tesarrafühû alâ sâiril hurûfit türâbiyyeti vel mâiyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti mudmerun tasrîfühû keş şemsil behiyyeti kasemte minhu karhan harfün mübînün bi tasrîfin nefeze fi tasrîfike fî külli madûmin fe evcedtehû fî külli mevcûdin fe akhertehû fe bi hakkı sıfâtikel kahriyyeh*Ikher adâenâ ve adâeke ve bil emînillâhil münezzeheti aniş şerîki ved dıddı fîhel mabûdeti bi hakkıl kâimeti alâ külli nefsin bi mâ kesebetil âmileti bi mâ fîs serâiri ved damâiri ehibnâ vehbeten min vehbâihâ veftah lenâ bi ılmihâ ve hakkıknâ bi sirri serâirihen nâfizeti ve sarrifnâ fil kâinâti kemâ tühıbbü ve terdâ bihâ hüviyyetehel kâimeti bi zâtihel müstehıkkatil cemiyıl mehâmidi kasemtü bihî fî ızzi tevhıydihâ ve enzeltel kütübel kadîmete şâhideten bi vahdâniyyetihâ ve şehidû vesadekû ehle seâdetihâ vestağrakahûbi sirriletâifîhed dekıykati ehle müşâhedetihâ*Ve bi sirrir rahmâni mutıy celâilen niami ve râhımeş şeyhıl herami vet tıflis sağıyrı vel cenîni rahmaned dünyâ vel âhırati mutıfül kulûbi fe ziyâdetü binâihî dellet alâ şerâfihî venfirâdihî bih*Ve bi sirrir rahıymi ve rikkatir rahmeti mutıy celâilen niami ve dekâyikahâ ve müşevvikul kulûbi baduhâ alâ badın câzibüha bi teattufin bi latıyfi rûhâniyyetismiker rahıym*Fe hümâ ismâni kerîmânî münezzehâni fîhimâ şifâün ve beraketün li külli müminin sâilin fil kesîri vel kaliyli min mesâlihıd dünyâ ve dârit tahvîli fe yesirhâ fil kıdemi ve bi hakkı hurûci erbeati enhârin min hurûfihel erbeati ve behiymetihâ ve bi kuvveti sültânihâ alel âlemin ulviyi ves süfliyi ve bihâ ve menzilihâ ve levhîhâ ve kalemihâ vel arşiv el kürsiyyi ve cibrîle ve beynehümâ muhammedinil mebusî lil külli en tahfezanî emâmî ve halfî ve yümnâye ve yüsrâye ve fevkıy ve tahtî ve evlâdi ve ehlî ve suhbetî ve bi sirri enbiyâike ve evliyâikennâtıkıyne bihâ*Ve bi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve külle melekin fis semâi vel erdı ve bi hakkı ehli tevhıydike min ledün âdeme aleyhis selâmü ilâ yevmil haşri en tutyenî rizkan halâlen esteıynü bihî ve sürûran dâimen ilel ebedi ve ılmen nâfian yûsılenî ileyke ve lâ tekilnî bi sirrihâ ilâ ehad*Vecal l^min küllil hümûmi mahracen ve sarrıfnî keyfe şite*Ve lâ tekilnî ilâ vâlidin ve lâ veledin ve huz bi yedi hâcetî ileyke ve accil lî bihâ bi hakkı betadün zehecün vâhun yâ hû yâ hayyü yâhinyâ ente yâ müheyminü yâ hâliku yâ bâriü ente hüve ve bi hakkı bedûhun ve bi kasemî aleyke bi muhammedinil müeyyedi bin nasri vel fütûhi en yüsehhıra liyel halka alahtilâfi elvânihim vedfa annî mâ yürîdûnehû bî min mekrihim huddâıhim bi hakkı tahûrin bedakın mahbebehün sûrahün mahbebehün sakfâtıysin sekâtıymin ehûnün kâfün edümmü humme hâün emînün kasemen aleyke bi hâzel esmâil ızâmi ve mülûkihâ abîdikel kirâmi en tülettıfe bî ve tahfezanî min tavârikıl leyli ven nehâri ve minel meraddeti vel mütekebbirîne vez zalemeti vel cebbârîne bi hakkı kêf hê yâ ayn sâd ve tâhâ ve tâsîn ve yâsîn ve sâd ve hâ mîm ayn sîn kâf ve bak ve bi tasrîfihimıkhir lî halkake ecmeıyn*Ve sehhır lî fülânin alâ mehabeti fülânin külle ehadin bi hakkı faldı bismillâhirrahmânirrahıym*Ve nevir besâirî yâ men nevvera külûbel ârifîne bi hakkı hâzihid daveti ve mâ fihâ min ismikel azıym*Veşhür zikrî fî külli hayrin yâ men yücîbül mudtarrîn*Vağfirillâhümme lî ve li vâlideyye ve li sâiril müslimîne âmîn*Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim adede teâkubil eyyâmi ves sinîn*Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Besmele i Şerif Duası kısaca Besmele i Şerif Duası kısaca Verzukni min haysü lâ yahtesibü Bi fadlike ve kerâmike ya men hüve Kef-Ha-Ya-A'yn- Sad-Ha-Mim-A'yn-Sin-Kaf ve es’elüke bi Celalil ızzeti ve celâlil heybeti...
Besmele İ Şerif Nedir Besmele İ Şerif Nedir Besmele” olarak isimlendirilen “Bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesi, “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” manasına gelmektedir. İyi ve hayırlı bütün işlerin başında...
Yasini Şerif İle Dilek Duası her kim mühim bir hacetinin yerine gelmesini isterse o haceti oluncaya kadar her gün 7 kere Yasin-i Şerif okusun ve her yasin'in sonunda aşağıdaki duayı okusun.o kimsenin dileği en kısa zamanda...
Âyât-ı Hırz Nasıl okunur Âyât-ı hırz nasıl okunur? Sual: Âyât-i hırz nasıl okunur? CEVAP Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra,...
Sahife-i Seccadiye Duası (Ramazan-ı Şerif-e Veda Duası) Sahife-i Seccadiye Duası (Ramazan-ı Şerif-e Veda Duası) İmam Zeynel Abidin Hz.Sahife-i Seccadiye Ramazan Ayıyla Vedalaştığında Okuduğu Dua Allahım, ey (nimet verdiği kimselerden)...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.