Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Sabah Namazının önemi

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Sabah Namazının önemi konusunu görüntülemektesiniz.
Sabah Namazının önemi Sonsuz hamdle Allaha hamd olsun. Kıymeti bilinmediği için çeşitli bahanelerle terk edilen Peygamberimiz'in (sav.) "Dünya ve içindekilerden ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 22-11-2008, 08:48
 
Standart Sabah Namazının önemi

Sabah Namazının önemi

Sonsuz hamdle Allaha hamd olsun.

Kıymeti bilinmediği için çeşitli bahanelerle terk edilen Peygamberimiz'in (sav.) "Dünya ve içindekilerden hayırlıdır." dediği sabah namazı en çok kazaya kalan namazdır. Beş vakit namazını düzenli kılsa bile pek çok müslüman, gece uykusundan uyanamama veya sabahın erken saatlerinde havanın soğuk olması gibi çeşitli bahanelerle sabah namazlarını kazaya bırakabiliyor. Oysa sabah namazı günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Sabah namazını kılarak güne Allah'ın garantisinde başlayan bir mümin, ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibi olur.

Müslüman, Allahın indinde sabah namazının değerinin büyüklüğünü bilmelidir. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki:

Ebu Musa (r.a)dan, Resulullah s.a.v buyurdular ki; “Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa Cennete girer.”
(Sahih-i Buhari, Namaz)

Ebu Hureyre (r.a) Resulullah sav.i “Cemaatle kılınan namaz birinizin tek başına kıldığı namaza göre yirmi beş kat daha üstündür. Sabah namazında gece melekleri de gündüz melekleri de toplanır.” diye buyururken işittim demiştir. Sonra Ebu Hureyre (r.a)
“Dilerseniz <…sabah vakti de namaz kıl, çünkü sabah vakti de şahitlidir…> (İsra.78) ayetini buna delil olarak okuyunuz.” derdi.
(Sahih-i Buhari, Ezan)

“Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve onun içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır. “
(Sahih-i Müslim : 2.c.725.N)

“Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v. nafilelerden hiçbir namaz hakkında sabah namazının farzından evvelki iki rekat sünnet derecesinde şiddetle muhafazakar değildi. “
(Sahih-i Müslim : 2.c.724/94.N)

“Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir.”
(Sahih-i Müslim, s. 454, h. No: 656, Tirmizi 221)

Ebu Hureyre ra.dan, Rasulüllah sav. “Eğer insanlar ezan okumadaki ve birinci saftaki sevapları bilselerdi bunu elde etmek için sonunda kura çekmekten başka bir yol bulmasalar, kesinlikle kura çekerlerdi. Eğer namazı önce kılmadaki sevabı bilselerdi mutlaka bunun için yarış yaparlardı. Eğer yatsı ve sabah namazındaki sevabı bilselardi bu ikisine emekleyerek de olsa gelirlerdi.” buyurmuştur.
(Sahih-i Buhari, Namaz)

“Kim sabah namazını kılarsa o, Allahın himayesindedir.”
(En-Nihaye 21/168)

“Sizi gece ve gündüz ardarda daima takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında toplanıyorlar (karşılaşıyorlar). Sizinle geceleyenler göke yükseliyorlar. Allahû Teâlâ, onlardan daha iyi bildiği halde, onlara "kullarımı ne hal üzerine terkettiniz? "diye sorar. Diyorlar ki: Onlar biz terkederken namaz kılıyorlardı ve onlara gittiğimizde de namaz kılıyorlardı.”
(Buhari Feth-ul Bari, 2/33)

“Allahın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır.”
(Ebu Naim El-Hilye 7/207, Es-Silsilet-ü Sahiha (1566))

Müslüman, sabah namazını kaçırmanın tehlikesini bilmesi lazım. Aşağıda ki hadis bu tehlikeyi beyan ediyor:

“Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi.”
(Müsned İmam Ahmed 52/424; Sahih-ul Cami, 133)

İbn-i Ömer (r.a.)dan rivayet edilen sahih hadiste “Yatsı ve sabah namazında (camide) göremediğimiz adam hakkında iyi düşünmezdik, kötü zanda bulunurduk." (Tabarani El-Muam El-Kebir (12/271))

Kötü zanda bulunmak sadece bu iki namaza gelmeyen hakkında idi. Çünkü bu iki namazı muhafaza etmek kişinin imanının ve sıdkının (sadık olmasının) ölçüsüydü. Bu ölçüde onun ihlasını ölçüyordu. Çünkü bu iki namazın dışındakiler (öğle - ikindi - akşam) kişi işi icabı ya da uyanık olduğundan bir problem yoktu. Sabah ve yatsı namazını kimse muhafaza etmeye güç yetirmez ancak kararlı ve sadık olan ki, onun için de hayır umulur.

Yine, sabah namazını kaçırmanın tehlikesine işaret eden hadislerden Peygamber (s.a.v.)ın şu kelamı:

“Kim sabah namazını eda ederse o, Allahın himayesindedir. Allahû Teâlâ zimmetinden dolayı sizden birşey talep etmez. Kim onun himayesinden çıkmak isterse, ona yetişir sonra onu yüzüstü cehennem ateşine atar.”
(Muslim, s. 454)
Namazını terk ettiğinde, şevkle kalbini tutuşturmaya kefildir. Birinci kısım, sabah namazındaki sevabı almak için yarışmaya iter onu. İkinci kısım ise: Nasihat etmek ve azarlamak içindir. Nefsin günahta kalıp ona ihanette bulunmasından meneder.

Bu problemi tedavi etmede müslüman için birçok adım vardır. Eğer bu adımları takip ederse daha çok itina gösterip düzenli bir şekilde sabah namazını Allahın izni ile eda edebilir.

Ömer b. Hattâb şöyle diyor: “Rasûlullah (s.a.v.) sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar, yine ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmaktan bizi yasaklardı.”
(Buhârî, Mevâkît: 31; Nesâî, Mevâkît: 35)

Yani sabah güneş doğuncaya kadar ve akşam güneş batıncaya kadar namaz kılmayı hoş karşılamamışlardır. Fakat unutma ve uyku sebebiyle kaçırılan namazların kılınmasında bir sakınca yoktur.

Sünneti bile dünyadan hayırlı olan sabah namazını mutlaka güneş doğmadan önce kılmak gerekir. Sabah namazının vakti imsak vaktinde başlar, güneş doğunca biter. Güneş doğduktan sonra sabah namazının ancak kazası kılınır. Bazen her türlü tedbiri aldığınız halde, gözünüzü açtığınızda ortalığın aydınlandığını görür ve güneşin doğduğunu düşünürsünüz. Bu tür durumlarda karar vermeden önce hemen kalkıp saate ve takvime bakın. Belki birkaç dakika vardır ve bu arada tuvalet ihtiyacınızı gidermeden, abdestin sadece farzlarını yapıp namaz için vakit kazanabilirsiniz.

Uyanır uyanmaz kalkın, bazen, sabah namazı vaktinde uyandığınız halde "birkaç dakika daha yatakta kalayım, nasıl olsa vakit var" derken uyuyakalır ve gözünüzü açtığınızda vaktin çoktan geçtiğini fark edersiniz. Bu durumu bir kez yaşadıktan sonra çok büyük ızdırap duymalı ve ders alıp, bir daha nefsinize kesinlikle açık kapı bırakmadan yatağınızdan ok gibi fırlamanız gerekiyor. Yoksa bu durumlar tekrarlandıkça sabah namazı konusunda duyarlılığınızı kaybedebilirsiniz. Sakın nefsinizi namazı kaçırmaya alıştırmayın.

Uyanır uyanmaz Allahû Teâlâyı zikredin. Bazı insanlar uyanıp sonra bir daha uyurlar. Ama Allahû Teâlâyı ilk uyandığında zikir etmeye davranırsa, şeytanın düğümlerinden birini çözmüş olur. Bu onu kalkmaya iter. Abdestini aldığında azmini tamamlamış olup, şeytandan uzaklaşmış olur. Namaz kıldığında ise şeytanı utandırmış terazisi ağır basmış olur.

Sabah namazına kalkmakta azimli olmak ve bu niyetinde sadık olarak uyumak gerekir. Saat zilinin çalmamasını temenni ederek, kimsenin onu uyandırmamasını ümit ederek uyuyan kişi, bu bozuk (fasid) niyetiyle sabah namazına kalkamaz. Bu bozuk kalp ve gizli niyetinde olduğu müddetçe sabah namazına kalkmayı başaramayacaktır.

Namaza kalkmak için başkalarından yardım istenmelidir. Bu hususlarda birbirine tavsiyede bulunmalı, aile fertlerinden yardım istenmelidir. Şüphesiz ki, bu durum Allahû Teâlânın şu sözünün kapsamına dahil olmaktır:

“İyilik ve takvada karşılıklı yardımlaşın.” (Maide: 5/2)

Misal olarak: Müslüman, kendisini sabah namazına uyandırması için hanımına tavsiyede bulunabilir. Bu hususta; ne kadar yorgun ve bitkin olursa olsun, hanımı zor kullanabilmelidir.

Gece namazına (teheccüde) kalkmak isteyen adamı öven bir hadisi şerifte,
“Zevcesini (eşini) uyandırır eğer reddederse yüzüne su serper, gece kalkan kadının övgüsünde ise; kocasını uyandırır, reddederse kocasının yüzüne su serper. (Müsned-İmam Ahmed (2/250) Sahih-ül Cami (3494))
Yüze su serperek uyandırma şerî bir vesiledir. Tabiî ki bu eşlerin karşılıklı anlayışıyla gerçekleşebilir.
Allaha itaat etmek için.
“Aileni namazla emret ve onda sebat kıl.” (Tâhâ: 20/132)

Uyurken Peygamber (s.a.v.) in uyuduğu şekilde uyumak. Öyle ki sağ tarafına, sağ yanağını, sağ elinin içine koyar öyle uyurdu. (Müsned İmam
Ahmed (5/298) Sahih-ül Cami (4752)) bu şekil uyuma, uyanmayı kolaylaştırır.
En hayırlı hal Peygamber (s.a.v.) halidir.

Kul, sabah namazını eda etmekte Allahın onu muvaffak kılması için dua etmeli. Çünkü dua, herşeyde muvaffak (başarılı olmak için) en yüce ve en büyük sebeptir.

Son olarak; Allah için ihlaslı olmak. Allah için ihlaslı olmak en hayırlı sebeptir, müslümanın namaza uyanabilmesi için, bu bütün sebep ve vesilelerin en başında gelir. Eğer vicdanı uyandıran kalbi tutuşturan ihlas varsa bu inşallah onun sabah namazına uyanması için kefildir. Sabah namazından dakikalar önce uyumuş olsa bile...Rasulullah (sav.) şöyle buyurmuştur;
“Kendisine dikkat edene namaz, kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş vesilesi olur. Kim namaza dikkat etmezse, onun için ne bir nur, ne bir delil, ne de kurtuluş vardır. O kimse, kıyamet günü, Karun, Firavun, ve Ubeyy b. Halefle birliktedir.”
(Sahihtir, İmam Ahmed)


Alıntıdır
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 06-11-2012, 16:46
 
Standart Cevap: Sabah Namazının önemi
Bizleri yoktan var eden Allah (cc) kullarının günün değişik zamanlarında dünya işlerine ara verip, “kendini anmak için” namaz kılmasını, istemektedir. Onun içindir ki namaz, belli zamanlarda ve istenilen şekilde yapılması gereken bir ibadettir. Namazlar içinde ise, sabah namazının yeri bir başkadır. Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav), bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Âdemoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)
Allah’ın himayesi altında bulunmak, dünyada ve ahirette Onun koruma ve teminatı altında olmak demektir. Himaye olunanın da, himaye edene karşı sorumlulukları vardır. Allah’a verdiği sözleri yerine getirmesi, kulluk vazifesinin gereği olan davranışlarda bulunması, aksi takdirde bu konuda hesaba çekileceği Peygamberimiz tarafından hatırlatılmıştır.

Rızıklar bu saatte taksim edilir

Sabah namazını zamanında kılmak, Müslümanlar için çok önemlidir. Sabah namazı vakti; rızıkların taksim edildiği, duaların kabul edildiği, rahmet ve bereketin en yoğun olduğu, gerek ruh ve gerek beden sağlığı açısından en mühim bir zaman dilimidir. Uykunun da en derin bir zamanı olduğundan kalkıp kılmak sevap bakımından da bereketlidir.

Resulullah buyuruyor ki: “Münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiç bir namaz yoktur. İnsanlar, bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi” (Buhari, Mevâkit 20 Müslim, Mesâcid 252)

Cemaatle kılmanın sevabı çok büyük

Hazreti Hatice (ra) dan rivayet olunan hadisi şerifte, Resulullah (sav), şöyle buyurmuştur. “Sabahın farzından evvel kılınan iki rek’at sünnet, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır”(Müslim). Sabah namazının iki rekâtlık sünnetinde Peygamberimiz(sav) Fatihadan sonra, Kâfirûn ve İhlâs surelerini okurdu. Sabah namazını cemaatle kılmanın da diğer namazlara göre önemi fazladır. Bu konuda da Şu hadisi şerif çok manidardır.
“Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir“ (Müslim, Mesâcit 260).
Allah (cc) rahmetini çile kabuğunun içine gizlemiştir

Bu bilgiler ışığında gelelim kendimizi hesaba çekmeye:

Şunu peşinen kabullenelim ki, sabah namazı maalesef çoğumuzun zamanında kılamadığı, bu sebeple fazilet ve rahmetinden en az istifade ettiğimiz bir namazdır. Zaten zorluğu, verilen mükâfatlarda gizlidir.

Uykunun en derin ve tatlı zamanında yataklarından kalkıp, soğuk ya da sıcak, abdest alıp namaz kılmak nefsinin heva ve hevesine düşkün olanlara zor olsa gerektir. Onun içindir ki, “Namaz kılmayı sevdaya dönüştürmeyenlerin namazları, sinelerinde yüktür”.

Sabah namazının vakti güneş çıkınca sona erer
Bir de sabah namazı konusunda düşülen gaflet; verilen ruhsatın, sürekli bir hak zannedilmesidir. Diğer namazlardan ayrı olarak bilindiği üzere sabah namazı zamanında kılınamamışsa, öğlen namazından önce kılındığı takdirde (kerahet vakti girmeden) sünnetinin de kazası kılınabilmektedir. Nasılsa sünnetiyle birlikte kılınıyor, diye tatlı uykusundan kalkmayıp, uykusundan kalkınca kılmayı kendine adet haline getirenler çoktur. Hâlbuki sabah namazının kılınma vakti imsak ile başlayıp, güneşin doğması ile bitmektedir. Diğer zamanlarda kılınan namaz, kaza olduğu için, bilerek kazaya bırakılan namazın vebali vardır. Bu bir hak değildir. Hak ihlalidir. Uykudan uyanamamak ayrıdır. Uyanmamaya niyet etmek ayrıdır. Yüce Peygamberimiz, “Pehlivan odur ki rakibinin sırtını yere getiren değil, nefsini mağlup edendir” buyurmakla işin en can alıcı noktasına işaret etmiştir.
Nefislerimizin oyun ve oyuncağı olmaktan kurtulmanın yolu sabah namazından geçmektedir. Akşam yatağımıza yatarken sabah namazına kalkabilmek için özellikle niyet sağlamlığı ve gönülden dua ve niyazda bulunmamız gerekmektedir. Haydi pehlivanlar! Sabah namazına...
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Kalplerin Keşfi - 104. Bölüm - Bayram namazının fazileti Kalplerin Keşfi - 104. Bölüm - Bayram namazının fazileti TX8ond61xZI&feature=relmfu
İkindi Namazının Önemi Hadisleri İkindi Namazının Önemi Hadislerinin Açıklamaları İkindi Namazının Önemi Hadisleri İkindi Namazının Önemi Hadislerinin Açıklamaları İkindi Namazının Önemi Hadisleri İkindi Namazının Önemi Hadislerinin Açıklamaları Büreyde radıyallahu anh'den...
Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir? Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir? Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (Terâvih) kılarsa,...
Tesbih Namazının Faziletleri ve Kılınışı Tesbih namazının faziletleri ve kılınışı Tesbih edilerek kılınan nafile namazlardan biri. Tesbih namazı, mendup (sevabı çok) olan namazlardan biridir. Arapça bir kelime olan tesbih, Allahı noksan...
Teravih Namazının Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Teravih Namazının Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Teravih, Arapça'daki "tervîha" kelimesinin cem'i (çoğulu) olup "teneffüs etmek, ruhu rahatlatmak, bedeni dinlendirmek" gibi manalara...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 17:55.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.