Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Kelime-i Tevhid'in Manası ve Fazileti

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Kelime-i Tevhid'in Manası ve Fazileti konusunu görüntülemektesiniz.
Kelime-i Tevhid'in Fazileti La İlahe İllallah' ın Allah (c.c.) katındaki yeri ve fazileti çok büyüktür. Kim sadık olarak bu kelimeyi ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 03-08-2008, 14:54
 
Standart Kelime-i Tevhid'in Manası ve Fazileti

Kelime-i Tevhid'in Fazileti

La İlahe İllallah' ın Allah (c.c.) katındaki yeri ve fazileti çok büyüktür. Kim sadık olarak bu kelimeyi söyler (ve gereklerini yerine getirir) se Cennete girer.

Kim ki bu kelimeyi yalandan söylerse hapsedilir ve malına da el konulur. Hesabı ise Allah'a (c.c.) aittir.

Az harflerle, kısa lafızlarla söylenen ve dile hafif gelen bu kelime mizanda (ölçüde) ağır gelecektir.

Ebu Said el-Hudri'den (r.a.) Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Musa (a.s.) dedi ki, 'Ya Rabbi! Bana seni hatırlayıp dua edebileceğim bir şey öğretti.Allah (c.c.) şöyle buyurdu:

Ey Musa! 'La İlahe İllallah' de. Musa (a.s.) dedi ki:

Ey Rabbim! Bütün kulların bunu diyorlar. Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurdu:

Ey Musa! Yedi gökler ve içinde bulunanlar ile yedi yerler bir kefeye konsa, 'La İlahe İllallah' ağır gelir.' (Hakim: 1/528, İbni Hibban: 2324; Mevaridü'z-Zaman: 19.)

Bu hadisten de anlaşıldığı gibi La İlahe İllallah' İllallah zikirlerin en faziletlisidir.

Abdullah b. Ömer'den Rasulullah(s.a.v.) şöyle buyurdu:

Duaların en hayırlısı Arafat günü duasıdır. Benim söylediğim ve benden önceki resullerin söyledikleri en hayırlı şey şudur:

Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur, mülk yalnız O'nundur. Hamd yalnız O'nadır ve O her şeye kadirdir.' (Tirmizi, Deavat:

133; Muvatta, Kur'an: 32.)

Abdullah b. Amr b. el-As'dan (a.s.) Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Allah ümmetimden bir kişiyi Kıyamet Gününde herkesin önünde ayıracak.

Onun aleyhinde doksan dokuz sicil (dosya) açacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak. Sonra:

Bunlardan bir şey reddediyor musun?' diyecek. Adam:

Hayır Ya Rabbi' diye cevap verecektir. Sonra:

Herhangi bir özrün var mı?' buyuracak ve o kimse:

Hayır Ya Rabbi' diye cevap verecektir.

Bunun üzerine Allah(c.c.):

Yanımızda senin bir hasenen (makbul olan amelin) vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır.' Sonra içinde 'Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahadet ederim ve Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim' yazılı bir kağıt parçası çıkarılacak Cenab-ı Hak:

Kendi tarafından hazır bulun!' buyuracak.

Ya Rabbi! Bu ufacık kağıt parçası (kocaman) dosyalar nedir?' diyecek.

Cenab-ı Hak:

Sana zulüm yapılmayacaktır.' buyuracak.

Müteakiben siciller bir kefeye kağıt parçası bir kefeye konacak, siciller havaya kalkacak ve kağıt parçası (yani 'La İlahe İllallah ın konulduğu kefe) ağır gelecektir.' (Tirmizi, İman: 17; İbni Mace, Zühd: 35; Ahmed: 2/213, 22.)

Bu kelimenin fazilet ve büyüklüğünü Hafız İbni Receb 'Kelimetü'l-İlhas' ismini verdiği risalesinde şöyle delillendirmektedir:

La İlahe İllallah' Cennetin karşılığıdır. Kim bu kelimeyi söyleyerek ölürse Cennete girer. Bu kelime ateşten kurtuluştur ve en güzel hasenedir. Günah sayfalarını silerek kalpteki imanı yeniler, varlığını ortaya çıkarır. Hicapları ortadan kaldırır. Bu, söyleyeni Allah'ın (c.c.) doğruladığı ve nebilerin söylediği faziletli bir söz, en güzel ve en faziletli zikirdir. Amellerin en faziletlisi ve sevabı en çok olanıdır. Bu kelime köle azat etmeye eşdeğer bir sevap kazandırır. Şeytandan Allah'a (c.c.) sığınmadır. Haşr'ın korkusundan ve kabrin vahşetinden güvenli olmaktır. Kabirlerinden kalktıklarında (La İlahe İllallah) müminlerin bir şiarı (işareti) dir.

O'nu söyleyene Cennetin sekiz kapısı açılır ve hangisinden dilerse oradan girer. O'nun hakkını vermediklerinden dolayı ateşe giren günahkar müminler, günahları nispetinde yandıktan sonra ateşten çıkarılırlar.

İbni Receb bunların her birini delillendirmiştir.(Hafız İbn Receb el-Hanbeli, Kelimetü'l-İhlas: 54-66.)alıntı
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 02-08-2009, 14:34
 
Standart Kelime-i tevhidin manası ve fazileti
Kelime-i tevhidin manası ve fazileti


Kelime-i tevhidin manası

Sual: Kelime-i tevhidin manası nedir?

CEVAP
Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, (Allahtan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam da Onun Resulüdür) demektir.

Kelime-i tevhidin manasını, Ehl-i sünnet âlimleri şöyle açıklıyor:
İnsanlar yok idi. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı, O yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O, hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Yok olmaz. Onun hep var olması gerekir. O, yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran Odur. O, madde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur. Ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince, akla hayale gelen her şey, O değildir. O, bunlara benzemez. Bunlar hep Onun mahluklarıdır. O, mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi, O yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık, Arşın altındadır. Arş ise, Onun kudreti, kuvveti altındadır. O, Arşın üstündedir. Fakat bu, Arş Onu taşıyor demek değildir. Arş, Onun lutfu ve kudreti ile vardır. O, ezelde, sonsuz öncelerde nasıl ise, şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idi ise, ebedi sonsuz geleceklerde de, hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfat-ı sübutiyyesi sekizdir. Hayat, ilm, sem, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da, hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemez ise de, dünyada, Onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da, anlaşılamadan görülecektir.

Allahü teâlâ, kullarına, peygamberler gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtası ile kullarına, saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği, son Peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete Peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin Peygamberidir. Dünyanın her yerinde, herkesin, o yüce Peygambere tâbi olması, uyması gerekir. (Kimya-i Saadet)

Kelime-i tevhidin fazileti
Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]

(La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!) [Taberani]

(Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir.) [Hakim]

(Zikrin [Allahı anmanın] en faziletlisi La ilahe illallah demektir.) [Nesai]

(La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.) [Deylemi]

(Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.) [Tirmizi]

(La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.) [E.Yala]

(La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.) [İ.Ahmed]

(La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.) [İ.Gazali]

(Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.) [Ebu Nuaym]

(Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.) [Dare Kutni]

(Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.) [Hakim]

(Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, Allahın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, "Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin" buyurur.) [Beyheki]

(La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.) [Buhari]

(Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette ayın 14 ü gibi parlar.) [Taberani]
[Yüzüncüyü söylerken "Muhammedün resulullah" ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca "Muhammedür-resulullah" denir.]

(Haramlardan kaçarak, ihlâsla, "la ilahe illallah" diyen Cennete girer.) [Hatib, Taberani]

(İhlâsla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlâs, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.) [Taberani]

İhlâs, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlânın birliğine iman edip, şirk koşmadan ve ihlâsla namazını kılıp, zekatını verenden Allah razı olur.) [İbni Mace]

(İhlâsla amel edin! Allahü teâlâ ancak ihlâsla yapılan ameli kabul eder.) [Dare Kutni]

(İbadetleri ihlâs ile yap! İhlâs ile yapılan az amel, kıyamette sana yetişir.) (Ebu Nuaym]

(İbadetlerini ihlâs ile yapanlara müjdeler olsun! Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler.) [Ebu Nuaym]

(Kırk gün ihlâsla ibadet edenin, kalbinden diline hikmet pınarı akar.) [Ebuşşeyh]

Tevhid ve iman

Sual: Tevhid yani Allahtan başka ilah yoktur diye inanmak hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP
İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Tevhid, taze ceviz gibidir. Cevizin iki kabuğunu
ve içini herkes bilir. Özünün özü de, yağıdır. Münafıklar, yalnız dil ile (La ilahe illallah) der, kalb ile inanmaz. Bu 1. derecedir.

2. derece: Kelime-i tevhidin manasına, kalbin inanmasıdır. Bu inanış, ya başkasından görerek, işiterek olur ki, bizim gibi cahillerin inanışı böyledir. Yahut delil ile, aklın ispat etmesi ile inanır. Din âlimlerinin, kelam ilmi üstatlarının inanması böyledir.

3. derece: Bir yaratanın, her şeyi yarattığını görmek, her işin, tek bir fail tarafından yapıldığını, başka kimsenin, hiçbir şey yapmadığını anlamaktır. Bu anlayış için, kalbde bir nurun parlaması gerekir. Böyle hasıl olan iman, cahillerin ve kelam âlimlerinin imanına benzemez. Mesela, bir ev sahibinin, evde bulunmasına inanmak üç türlü olur:
a- Birisinden işiterek inanmaktır. Taklit ile olan iman, bunun gibidir.
b- Ev sahibinin, her gün kullandığı bineğini, elbise ve ayakkabılarını evde gördüğü için inanmaktır. Bu da kelam âlimlerinin imanına örnektir.
c- Ev sahibini evde görerek inanmaktır. Bu, ariflerin tevhidine örnektir. Böyle tevhid, her ne kadar yüksek derece ise de, bunun sahibi, mahlukları görmekte ve bunların Halık [yaratıcı] tarafından yaratıldığını bilmektedir. Mahlukları gördüğü için, tevhid tam olamaz.

4. derece: Bir var görür, birden başka bir şey görmez. Tasavvufta bu hâle, Tevhidde fena derler.

Bu dört dereceden;
Birincisi: Münafıkların tevhidi olup, cevizin dış kabuğuna benzer. Cevizin dış kabuğu, acıdır. Dış yüzü güzel, yeşil ise de, iç yüzü çirkindir ve yakılınca bol duman yaparak ateşi söndürür ve birkaç gün cevizi korumaktan başka, bir işe yaramaz. Münafığın tevhidi de, münafık olduğu bilinmediği için, halk onu Müslüman zanneder.

İkincisi: Cahillerin ve kelam âlimlerinin tevhidi, cevizin tahta kabuğu gibidir. Bu tahta kabuk, cevizi birkaç zaman korumaktan başka işe yaramadığı gibi, bu derecedeki tevhid de, yalnız insanı Cehennem ateşinden korumaya yarar.

Üçüncüsü: Cevizin özü gibidir. Yenilecek, yararlanacak kısımdır.

Dördüncüsü: Cevizin özü yenilip hücrelerine kadar sindirilmiş hâlidir.
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Tevhid Hatminin Tesiri ve Adedi Tevhid Hatminin Tesiri ve Adedi kelime-i tevhidin fazileti - 70.000 kelime-i tevhid okunmasının faydası - vefat etmiş birine kelime-i tevhid hediye etmek Şeyh Ebu’r-Rebi’ Hazretleri, keşfi...
70 Bin Kelime-i Tevhid Çekmenin Hükmü Nedir 70 Bin Kelime-i Tevhid Çekmenin Hükmü Nedir La ilahe illallah, Muhammedün resulullah cümesine Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da...
Kelime-i Tevhid Bağışlama Duası Elhamdülillahi rabbil alemiyn.Vessalatü vesselamü ala rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Vafü anna vağfirlena verhamna ente Mevlana ve ente erhamürrahımin. Vafü anna vağfirlena...
Tevhid tevhid nedir tevhid inancı hakkında Tevhid; vahdet kökünden, birleştirme, bir kılma, bir sayma, Allah'ı birleme, "Lâ ilâhe illâllah" hakikatine inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp...
Kelime-i Tevhid Bir Yemindir Kelime-i Tevhid Bir Yemindir LÂ İLÂHE: Tâgutu ve kendini ilahlaştıranları tanımayıp inkar edeceğime, onlarla ilişkimi keseceğime, kalbimi bu pisliklerden temizlemek için bütün gücümü...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.