Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Genel Sağlık > Sağlık > Çocuk Hastalıkları
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Çocukların Resim Çizmesi

Sağlık kategorisinde ve Çocuk Hastalıkları forumunda bulunan Çocukların Resim Çizmesi konusunu görüntülemektesiniz.
Çocukların Resim Çizmesi ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM (4-7) YAŞ ARASI Üç yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. İnsan çiz değince baş ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 01-11-2007, 12:53
 
Standart Çocukların Resim Çizmesi

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Çocukların Resim Çizmesi

ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM (4-7) YAŞ ARASI

Üç yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. İnsan çiz değince baş ve ayaklarıolan insan çizebilirler. Yüz hatlarını belirleyebilir. Dört yaş çocuğu kollarıve bacakları olan çöp adam çizebilirler. Beş yaşındaki çocuğunun yaptığı insanve evler daha belirgin olmaktadır. Altı yaş çocuğunun yaptığı resimler de artıkyavaş yavaş konuda vardır. Resimlerde yer zemini çizgisi mevcuttur. Resimlerdesaydamlık da vardır. Örneğin ev çizimlerinde evin içindeki eşyalarındaçiziliyor olması gibi.

RENKLERİN ANLAMLARI (4-7) YAŞARASI

Dört beş yaşlarındaki çocuklargenelde renk ayrımı yapmadan resmi boyarlar. Bu yaşlarda ana ve ara renkleriöğrenebilirler. Mutlu resimlerde genelde sarı renk, üzüntülü resimlerde geneldekahverengi renk daha ağırlıktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk hangi rengiseviyorsa, resimlerde ağırlık o renge doğrudur. Resimlerde ağırlık kırmızırenkse iddiacılığı ve saldırganlığı temsil eder. Pembe, sarı, turuncu……gibisıcak renkleri seçen çocuklar sevecen, uyumlu, işbirlikçi……dir. Siyah,mavi, yeşil, kahverengi gibi soğuk renkleri seçen çocuklar, baskıcı aileortamında yetişen iddiacı, çekingen, güçlükle kontrol edilen, uyumsuz, gerçekduygularını bastıran …. çocukları temsil edebilir.

ŞEMATİK DÖNEM (7-9) YAŞLAR ARASI

Resimler daha belirgin ve ayrıntılıdır. İlk bakışta resmin ne olduğu kolaylıklaanlaşılabilir. Resimler daha gerçekçidir. Resimde mekansal ilişki vardır.Çocuklar yer çizgisi kullanırlar. Yer çizgisi çocuğun kendisi ve çevresiyleolan ilişkinin boyutunu temsil eder. Bu dönemde kuşbakışı resim çizimleriağırlıktadır.

GERÇEKÇİLİK DÖNEMİ (9-12)YAŞLAR ARASI

Bu dönemde resimlerde daha ayrıntılı çizimler ve gerçekçi bir yaklaşım görülür.Resim konularında kızlar ve erkekler arasında farklılıklar gözlemlenir. Kızçocukları daha çok bebek resmi,portreler,elbiseler…erkek çocukları ise araba,gemi, uçak…çizerler. Resimleri beğenmeme, aşırı hassasiyet ve kendini ifadegüçlüğü görülür.

DOĞALCILIK DÖNEMİ(12-14)YAŞLAR ARASI

Nesneler orantılıdır. Resimler perspektiftir. Yakın çevrede gördüğü objelerinorantılarını, boyutlarını ve derinliklerini çizgileriyle yansıtmaya çalışır.Renkleri ise en iyi şekilde kullanırlar.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN RESİMLERİ

Resimlerde belirgin herhangi birkonu yoktur. Plansızdır. Yaşıtlarının resim özelliklerinden oldukça gerilikgösterir. Resim cılız ve ilkeldir. Çoğunlukla kağıda resim yerine çeşitlikaramalar yaparlar. Ayrıntılar bulunmaz. Örneğin insan resmi çiz dediğimizde sadecesınır belirten bir çizgi çizilir. Gözler, ağız, burun vs. çizilmez. Evçizdiğinde çatısı kapısı, bahçesi başka bir yere çizilir. Çocukta resimleriters çizme sıklıkla karşılaşılıyorsa öğrenme güçlüğü çekebileceğidüşünülebilir. Örneğin ağaçların ters çizilmesi gibi.

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN RESİMLERİ

Üstün kabiliyetli kişi diğer insanlardan farklı düşünebilme davranabilmekabiliyetine sahiptir. Resimlerde dikkati çeken ortak özellikler kısaca,akranlarından üstün bir performans göstermeleri, farklı kavramlar arasındamantıklı ilişkiler kurabilmeleri, gelişmiş hayal gücü, çizilen figürlerinhareket halinde olabilmesi, renklerin genelde canlı olması kağıdın tamamınınkullanılması gibi……

UNUTULMAMALIDIR Kİ

Çok güzel resim yapan çocuk zekidir,zeki çocuklar güzel resim yaparlar DENİLEMEZ.

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ YANSITAN RESİMLER

OKUL FOBİSİ : Resimlerde aile bireyleri ağırlıklı olarak çizilir.Okul ,öğrenci resmi çizmek istemezler. Ev ve evde mutlu çocuk resimleriçizerler. Resimler saydamdır.

GÜVENSİZLİĞİ YANSITAN RESİMLER: Kağıdıntamamı kullanılmaz, boşluklar fazladır. Çizimler yarımdır. Küçük figürler çizmeve kağıdın bir bölümünü kullanma eğilimindedirler. İnsan figürlerinde el veayakların çizilmemiş olması güvensizliği ve çevreye uyumda yaşanılan güçlüğü,iletişim eksikliğini, paylaşım azlığını, kendinden başka insanlarla birlikteolmamayı, bencilliği de ifade etmektedir. Güvensiz çocuğun resimlerindekiçizgiler daha çok silik ve kesik kesiktir.

HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN RESİMLERİ: Taşkınve çok renkli resim çizerler.Gerilimli oldukları için genelde karalamayı tercihederler ve resimleri hep yarım kalır. Çizdiklerinde ise resimleri çok büyükolur.

CİNSEL KİMLİK KARMAŞASI : Anneve babaya aşırı yaklaşılması, zıt cinsel kimlikte çizimlerde yoğunlaşma, evresimlerinde yatak odasının çizimi, etek giyen, çocuk emziren baba, ava gidensakal bırakan anne figürlerinin çizilmiş olması bize bazı ipuçları vermektedir.

AİLEDE İLETİŞİM KOPUKLUĞU VE PROBLEMLERİN OLDUĞUNU İFADE EDEN RESİMLER

Ailedeiletişim kopukluğu, aileyi konu alan resimlerde açıkça görülmektedir. Resimdeaile üyelerinin birinin veya birkaçının eksikliği.. ,(annenin,babanın,kardeşlerin,aile içinde yaşayan diğer fertlerin hala, amca,dede, ninenin ….. çizilmemiş olması ) Aile fertlerini çizmeyi ret etmesi,ebeveyn figürlerinin olmaması parçalanmış aileyi, sevgi eksikliğini, anne babave çocukların arasına nesnelerin yerleştirilmesi, aile bireylerinin arasınaköprü, gökdelen evler, yol, ırmak, ağaçların…………….. çizilmesi,iletişim problemlerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anne babanın çok büyük çocuğun çok küçük veya anne babadan birinin büyükdiğerinin küçük çizilmiş olması, ailede baskıyı, aile fertleri arasındaproblemin olduğunu, baskıcı ve otoriter tutumu, anne babanın çok abartılıçizimi onlara duyulan hayranlığı da temsil edebilir.

Resimde küçük kardeşin anne babanın elinden tutuyor olması ve diğer çocuğun çokuzaklarda çizilmesi veya hiç çizilmemiş olması, sevgi yoksunluğunu, kardeşkıskançlığını, kendisini yok saydığını, iç çatışmaların bir göstergesiolabileceği düşünülebilir.

RESİMLERDEKİ FİGÜRLERİN ANLAMLARI İNSAN FİGÜRÜNDEKİ KISIMLARIN ANLAMLARI

Büyükveya çok küçük kafanın çizilmesi zihinsel aktivite de problemlerin olduğunu,zihinsel geriliği ifade eder.

Vücudun organlarının çizilmemesi veya eksik bırakılması, endişe duyulan,rahatsızlık hissedilen kısımları yansıtır.

Kolların abartılı çizimi, aile içi ve çocuğa yönelik şiddeti, kollarınçizilmemesi ise güç ve kuvvetin azlığını,

Ağzın büyük veya küçük çizimi dil ve konuşma problemini, ağzın çizilmemesiiletişim problemlerini….

Gözlerin büyük çizimi merakı, boş ve anlamsız bakan gözlerin olması görmeproblemini ve görmeye bağlı öğrenme problemlerini…

Burunun abartılı çizimi astım, bronşit vb. solunum yoluna bağlı problemlerinolduğunu… burunun çizilmemesi güç savaşını, güçsüzlüğü, desteksizliği..

Kulakların normalinden farklı, büyük veya küçük çizimi işitmeye bağlıproblemlerin olduğunu….

Ellerin çok büyük çizilmesi dayağı, şiddeti, çalma eylemlerini, çok küçükçizilmesi ise güvensizliği, çevreye uyum güçlüğünü ….

Ayakların abartılı çizimi kendine olan güveni, küçük çizilmesi ise güvensizliğive yardımsızlığı,

cinsel organların çizimi saldırganlığı, aşırı endişeyi ve anne babayı çıplakgörmüş olmayı temsil etmektedir.

EV FİGÜRLERİNİN YORUMLANMASI

Ev,çocuğun duygusal yaşamının oluştuğu merkezdir. Evin saydam olarakçizilmesi,yaşamı canlılığı, içini göstermeyen duvarların çizilmiş olması isekaramsarlığı, yaşam ifadesindeki güçlükleri, kendini anlatmakta karşılaşılanzorlukları ifade etmektedir.

Evlerdeki bacalardan yükselen kalın dumanlar, aile içinde yaşanılan kavgaları,çatışmaları, sürtüşmeleri gösterir.

Yüksek binalar ve gökdelenler, çocuktaki özlem ve komplekslerin, gerginliğinyansımasıdır . Ezilme ve başkaldırı vardır.

Evlerden çıkan yollar rehberliğe, yol gösterilmeye duyulan ihtiyaçtır.

Resimlerde, insan resimlerinin azlığı veya yokluğu sosyal ilişkilerde kopukluğubelirtir. İnsan figürünün çokluğu ise sosyal ilişkilerdeki gelişmişlik düzeyinibelirtir.

Çizilen kuş resimleri özgürlüğe duyulan ihtiyacı belirtir.

Çizilen ağaçlarda meyve olması verimli olma isteği, yeşil yapraklı ağaçlarcanlılığı, solmuş yapraklı ağaçlar ve yaprak dökümü ölüm isteğini, ağaçköklerinin olması içgüdüye önem vermesi ve bağımlılık duygularını yansıtır.

Resimlerde çok bulut veya koyu renkli bulutların olması, çözülemeyenproblemleri ifade etmektedir.

ÇOCUK RESİMLERİNİN GENEL OLARAK YORUMLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çocuğun bize kendisini yansıtmasıve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, yalın bir anlatımaracı olan resmin önemi büyüktür. Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dilioluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ve kişilik özelliklerinedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada da önemli birteşhis aracı olmasını sağlamaktadır.

Çocuk resimlerini yorumlarken, dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalarbulunmaktadır.

Tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuçverebilir. Çocuğun diğer resimlerine de dikkat etmeli ve toplu birdeğerlendirme yapılmalıdır. Resim değerlendirmesine başlamadan önce…..Çocuğungenel tutum ve davranışlarını, içinde yaşadığı psikolojik, sosyo-kültürel veekonomik durum, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle ilişkileri, okul ve aile içiilişkileri, çocuğun yaşını, cinsiyetini, ailede kaçıncı çocuk olduğunu varsauyum ve davranış sorununun türünü, ailesinin genel özelliklerini, okulbaşarısını, çocuk hakkındaki genel izlenim ve görünüm, diğer önemli özellikleride göz önünde bulundurulmalıdır.

Resim aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. Resim çizmede öğretmen faktörü deönemlidir. Çocuklar resim çizmeyi kendi kendilerine, ailelerinden,öğretmenlerinden veya arkadaşlarından öğrenebilirler.

Konu seçimi yapmadan haydi bakalım bize bir resimçiz dediğimizde, çocuk ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde yaşadığıpsikolojik duruma uygun ve hayal gücünün de etkisiyle resim çizebilir. Serbestkonu verdiğimizde çocuğun çizmiş olduğu resimdeki tema da çok önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, resim değerlendirilmesi projektif bir tekniktir. Yorumlar,yorumlayana göre değişkenlik gösterebilir.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 06-09-2013, 01:53
 
Standart Cevap: Çocukların Resim Çizmesi

Çocukların Resim Çizmesi

İnsanlık tarihine baktığımızda resmin ilk zamanlardan beri ne kadar önemli bir araç olduğunu görürüz. Geçmiş yaşantılarla ilgili bize birçok bilgi aktaran resimler, günümüzde çocuklarla çalışan uzmanlar için de önemli bir değerlendirme aracıdır. Birçok insan için resmin estetik görünümü değer taşırken bizlerin dikkat ettiği ve çocuğu değerlendirmede önemli olan birçok faktör vardır. Bunlar resimde çizilmeyen bölümler, kalemin hangi basınçla kullanıldığı, büyüklük veya küçüklük, vücut bölümleri arasındaki oranlar, kağıdın nasıl kullanıldığı, kişilerin yerleşim biçimi, kullanılan renkler vs.dir. Her birinin yapılan araştırmalarla ne tür gelişim özelliklerine ve duyguduruma işaret ettiği belirlenmiştir. Burada bütün boyutların taşıdıkları anlam üzerine derinlemesine bilgi vermemiz çocuk ruh sağlığı alanında çalışmayan kişiler tarafından resimlerin yanlış yorumlanması ile sonuçlanabileceğinden resimlerle ilgili genel bilgi bir vermek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu bilgiler çocuk psikolojisi alanındaki uzmanlıkla birleştirildiğinde bir anlam ifade edecektir. Yoksa zaman zaman kulaktan dolma bilgilerle yapılan “Bu çocuk, ağzını çizmemiş demek ki içene kapanık” gibi bir etiketlemeye neden olabilir ki bizler çocuklardaki bu tarz etiketlemelerin olumsuz sonuçlarında hemfikirizdir. * * * * *

1) 4-5 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? * * * * *

2 yaş krizinin bitiminden sonra, çocuğu 3 yaşına gelen ebeveynler, bir süre dinlenme fırsatı bulurlar. Fakat 4 yaş ile birlikte bu uyumlu ve dengeli ruh hali sona erer. Anne ve baba yorucu bir döneme daha hazır olmalıdırlar. Bağımsız hareket edebilen, kendi kendine yetebilen 4 yaş çocuğu, sosyal ilişkilerde oldukça ilerleme gösterir. Fakat zaman zaman hem sözel hem de sözel olmayan iletişiminde ölçüyü kaçırabilir. Arkadaşları ile uzun süre oyun oynayamayabilir, sık sık kavga çıkartır. Görsel ve motor beceriler açısından da gelişmeye başlarlar ki bu gelişim yaptığı çizimlere de yansır. Kalem tutuşu çok iyi olmasa da artık 3 parmağı kullanarak çizim yapmaya başlar. Eskiden çok daha primitif olan insan çizimleri gelişir en az 4-5 parçalı insan çizimleri yapmaya başlar. Özellikle okul öncesi eğitime devam eden veya ailesi tarafından fırsat verilen çocuklar iki boyutlu insan çizimi bile yapabilirler. Çizime başlamadan önce ne çizeceklerini söylerler. Her ne kadar söyledikleri ile ortaya çıkan çizim çoğu zaman bizlere benzer gelmese de motivasyonlarını kırmamak önemlidir. Ana ve ara renkler olmak üzere 6-8 rengi tanıyabilir, daire, artı, çarpı şekillerini kopyalayabilirler. 5 yaş, uyumun ve dengenin yeniden hakim olduğu bir dönemdir. 5 yaşına giren çocuğun bedenini daha kontrollü bir biçimde kullanmaya başladığını fark etmemek mümkün değildir. Toplum kurallarına uygun davranışlarında artış gözlenir. Grup oyunlarında daha başarılı hale gelir, kavgalar azalır. Ufak tefek ev işlerinde (sofrayı kurmak gibi) ebeveynlere yardımcı olmaya başlar. Hikayeler dinlemekten ve aynı zamanda kitapların resimlerine bakarak hikaye anlatmaktan hoşlanır. Çizim ve yazma konusunda ustalaşmaya başlar. Kalem hakimiyeti oldukça gelişir ve doğru şekilde kalem tutmaya başlayabilir. Kendi ismini yazabilir. En az 6 kısımlı insan çizimi yapabilir. Sınırlı boyama yapmaya başlar. Neredeyse tüm renkleri tanır. Kare ve üçgeni kopyalayabilir. * * * * * *

2) BU YAŞ GRUBU ÇOCUKLARININ RESİMLERE İLGİSİ NASILDIR? ÇOĞUNLUKLA NE TÜR RESİMLER YAPARLAR VE BU RESİMLER NELERİ YANSITIR? * * * * * *

Okul öncesi dönemde henüz okuma yazma bilmedikleri için kendilerini dışa vurmanın en önemli aracı resimdir. Hem eğlendikleri hem vakit geçirdikleri hem üretken oldukları bir alandır. Resim yaparak yetişkinlerin dikkatini çekebilir, övgü alabilirler. Dolayısıyla resim bu dönemde çocuğun hayatının önemli bir kısmını kapsar. Hem çizdikleri hem de çizmedikleri ile bize birçok bilgi verirler. İnsan çizimlerinde eksik bırakılan bazı organlar oldukça anlamlıdır. 5-6 yaştan itibaren gözlerin, burnun, ağzın, gövdenin, kolların, bacakların, ayakların ve boynun olmaması farklı anlamlar taşır. Ancak genel olarak bu çizilmeyen parçalar kaygıya, depresif duyguduruma, agresif davranışlara bazen de zihinsel işlevlerde geriliğe işarettir. Ancak hiçbir çocuğun yaptığı tek bir resimden hareketle böyle sonuçlara varmak doğru değildir. Yapılan birçok resimde bu özellikler gözleniyorsa değerlendirme için bir uzmana başvurmak ve doğru sonuçlara varmak yararlı olacaktır. Ayrıca bedenin herhangi bir yerinde yapılan karalamalar o alanla ilgili sıkıntıya işaret edebilir. Örneğin, kronik rahatsızlığı olan çocuklarda bu tarz çizimlere sık rastlanır. Sıkıntı yaşadıkları alanın üzerini daha koyu karalarlar. Dişlerin çizilmesi, şaşı gözler ve iç organların görülmesi çocuğun agresif davranışlar sergileyebileceği ve dürtü kontrolünde zorlanması olarak yorumlanabilir. Bunun dışında başın vücuda oranla daha küçük çizilmesi bilişsel yetilerle ilgili kaygıyı gösterir. Cinsel organların çizilmesi çok ender rastlanan bir durum olmakla birlikte ciddi patoloji varlığını düşündürür. * * * * * *

3) YAPTIKLARI RESİMLERDEN ÇOCUKLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE AİLE İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLAYABİLİR MİYİZ? * * * * * * *

Yaptıkları resimler, çocukların hikayeleri ile birleştirildiğinde anlam kazanır. Çocuk resimlerinden bilgi edinmek üzere oluşturulmuş birçok standardize değerlendirme aracı bulunmaktadır. Aslına bakarsanız çocuklarla yapılan değerlendirmelerin büyük bir bölümü resimler ve şekiller üzerinedir. Dolayısıyla bu dönemde resmin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Aile içi ilişkilere dair bize önemli bilgi veren değerlendirme araçları aile çizim testleridir. Burada aile bireylerinin birbirlerine göre konumu, büyüklüğü, yakınlığı uzaklığı, çocuğun kişiler arasında ilişki belirtip belirtmediği anlamlıdır. Örneğin, aile içi ilişkilerin zayıf olduğu ailelerde bireylerin hepsi farklı aktivitelerde çizilebilir. “Annem işte çalışıyor, babam işte çalışıyor, ben evde oynuyorum, ablam okula gitmiş” gibi. Özellikle “Aileni birlikte bir şey yaparken çiz” yönergesinin ardından böyle bir resim geliyorsa aileden alınan bilgiler ile birleştirilip bir yoruma varılır. Ardından terapi sürecinde gerekli yönlendirmeler yapılır. * * * * * *

4) RESİME ÖZEL BECERİSİ OLAN ÇOCUKLAR AİLELER TAARFINDAN NASIL YÖNLENDİRİLMELİ?

Resme özel ilgi ve becerisi olan çocuklar bir şekilde yollarını bulup bu becerilerinin farkına varılmasını sağlayacaklardır. Erken dönemlerde çok sıkı kurslar, dersler çocuğun bunu bir görev olarak görmesi ve bir süre sonra alınan derslerle birlikte yaratıcığının ketlenmesi ile sonuçlanabilir. O nedenle ona resim çizmesi için mümkün olduğunca uygun ortam ve materyal sağlamak, ilköğretime başlayınca yaşıtlarıyla beraber veya bireysel olarak devam edebileceği kurslar bu becerisini geliştirmesine fırsat verebilir.

5) ÇOCUKLAR RESİMLERLE YETİŞKİNLERE NASIL MESAJLAR VERİR?**

Resimlerde hem o güne dair gerçekleri bulmak mümkündür hem de gerçekleşmesi istenen arzuları… Dolayısıyla çok güzel bir aile tablosu çizen çocuğun hemen sağlıklı bir aileye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu onun arzusu da olabilir. İlk başta söylediğim gibi aileden alınan bilgi, çocuğun yaptığı çizim ve diğer değerlendirme araçları bir araya konularak yapılan yorum çok daha sağlıklı olacaktır.
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Graphics Converter Pro resim görüntüleme ve resim düzenleme programı indir Tanıtım: Graphics Converter Pro, güçlü bir resim görüntüleme ve resim düzenleme programı. Yazılımın 60 resim filtresi sayesinde resimlerinizde bulanıklık, keskinlik, kabartma, dağınıklık gibi daha...
2011 Adidas Yağmur Çizmesi Modelleri 2011 Adidas Yağmur Çizmesi Modelleri http://www.modavetrend.com/wp-content/uploads/2011/01/%C3%A7izme1.jpg http://www.modavetrend.com/wp-content/uploads/2011/01/%C3%A7izme2.jpg ...
Motorcunun çizmesi nasıl olmalı Motorcunun çizmesi nasıl olmalı? edTrP0PK5ys
Adidas'ın Çizmesi.. http://img152.imageshack.us/img152/6268/110adidas2oq2.jpg Stella McCartneyin Adidas için tasarladığı çizme, Türkiyede satışa sunulmaya başladı. “Adidas by Stella McCartney” koleksiyonunda yer...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,027
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,234
Şuan Sitemizde: 229

En Son Üye: Hanis

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:34.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.